op onze site. Met informatie over wie we zijn,
wat we doen  en vooral voor wie...

       

.... onze kinderen !
Aanmelden kleuters
 • Wordt uw peuter voor 1 augustus 2019  4 jaar?  Schrijf uw kind dan snel in.  Voor meer info kunt u een afspraak maken.
 • Klik op aanmelden kinderen  ...voor een school waar kinderen veel leren en zich in veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen. Kijk  hier  hoe we dat oppakken. 
Laatste nieuws
 • Volgend jaar krijgen we andere schooltijden.  Zie ook de Tiggeltjes  van april
 • Onze prachtige nieuwe school komt in 2020 de Tirrel.  Hier een speciale Nieuwsbrief over uw kind, onze school en het onderwijs in de Tirrel
 • Vragen, opmerkingen, kritiek, adviezen, complimenten? Laat het weten bij leerkrachten, schoolleiding of de leden van de Medezeggenschapsraad.
 • De kinderen van groep 7 en 8 waren in de oude Synagoge in Winsum.  Ze hoorden daar een verhaal, verteld door Romke Visser, over de Joden in Winsum in de oorlogsjaren. Het was indrukwekkend
           
 

Deze maand

 • Zie voor een volledig maandoverzicht onze Tiggeltjes 
 • De nieuwe Nieuwsbrief over onze nieuwe school in de Tirrel is uit. 
 • Op 10 april gaan de groepen 3 en 3/4 naar op Wad-excursie bij de Natuurschool
 • Ook de afsluiting voor groep 5 en 6  van Scoor een Boek is op 10 april
 • Op 11 april is er een studiedag voor alle leerkrachten (ICT). Kinderen zijn vrij.
 • De centrale eindtoets is op 17, 18 en 19 april.
 • De Koningsspelen voor de groepen 2 tot en met 8 zijn op 20 april
 • De groepen 3 en 5 verzorgen voor kinderen, ouders en familie op 25 april een viering
 • De meivakantie is van 27 april tot en met 13 mei

Informatievoorziening

      De  Parro-app  voor info aan ouders/verzorgers
                                              
  Maandelijkse nieuwsbrief de  Tiggeltjes.  Belangstellenden aanmelden via: Inschrijven Tiggeltjes 
        Onder groepen vindt u de leerlingenpagina.  Daaronder vindt u  Nieuws uit de groep.  Hier kunt u info van de leerkracht(en) vinden. 
              Facebook voor leuke gebeurtenissenVolg ons op  Obs Tiggeldobbe

           www.scholenopdekaart.nl  zakelijke info over onze en andere scholen
   Voor foto's van activiteiten zie:  Ouders & Vrienden
Onze site is bijgewerkt op  19 april