op onze site. Met informatie over wie we zijn,
wat we doen  en.... voor wie !! 

        

  Tiggeldobbe, een school waar kinderen veel leren en zich
in een veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen.
 

Kijk  hier  hoe we dat vorm geven. 
Laatste nieuws             
             
Hij komt !!
 • Alle ouders, kinderen vanaf groep 6 en leerkrachten zijn uitgenodigd om het tevredenheidsonderzoek in te vullen. We roepen alle ouders op dit in te vullen. Zo krijgen wij een compleet beeld van wat u van ons en onze school vindt. En..... vast ook tips om zaken te verbeteren.
 • Wordt uw peuter dit schooljaar 4 jaar?  Schrijf uw kind dan in.  Voor meer info,  rondleiding of  afspraak klik op aanmelden kinderen
 • Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is vastgelegd in het privacyreglement dat Lauwers & Eems voor al haar scholen heeft opgesteld. Het privacyreglement wordt met instemming van de GMR vastgesteld.
  Op
  http://www.lauwerseneemspo.nl/privacy kunt u dit beleid na vaststelling terugvinden. Ondertussen neemt de school waar mogelijk al praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen.
  Mocht u tussentijds vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die met de directeur bespreken. Eventueel wordt uw vraag of opmerking door de functionaris gegevensbescherming van L & E in behandeling genomen
 • Het definitief ontwerp van  de Tirrel  is klaar. Een ontwerp waar ook de kinderen van de leerlingenraad zijn betrokken. Zie hiervoor dit artikel

Een greep uit deze maand

 • Kijk voor een volledig maandoverzicht op onze  Tiggeltjes 
 • Oud papier 27 november
 • De jaarlijkse onderwijsmarkt in onze school is op 27 nov. Voor ouders en kinderen die in groep 8 zitten.
 • Op 26 november zijn alle kinderen vrij. Het team heeft een studiedag.

Informatievoorziening

Zie  hier  hoe we ouders voorzien van informatie. Met o.a. de     De Tiggeltjes. onze maandbrief. 

    Onder groepen vindt u de leerlingenpagina.  Daaronder Nieuws uit de groep. Hier  vindt u info van de leerkracht(en) voor hun groep.


         Scholen op de Kaart info over onze en andere scholen (incl.  onze schoolgids)
 Voor foto's: klik hier!   Om ze te bekijken is een  wachtwoord nodig.  Ouders hebben die ontvangen.
 
Onze site is bijgewerkt op  17 november