op onze site. Met informatie over wie we zijn,
wat we doen  en.... voor wie !! 

       

  Tiggeldobbe, een school waar kinderen veel leren en zich
in een veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen.
 
Kijk  hier  hoe we dat vorm geven. 


..... en graag tot 28 oktober !
Laatste nieuws             
 • Het definitief ontwerp van  de Tirrel  is klaar. Een ontwerp waar ook de kinderen van de leerlingenraad zijn betrokken. Zie hier voor dit artikel
 • Het is mooi om te zien dat de kinderen zo veel plezier hebben met alle nieuwe speelattributen die via BeFit zijn aangeschaft.
 • Wordt uw peuter dit schooljaar 4 jaar?  Schrijf uw kind dan in.  Voor meer info,  rondleiding of  afspraak klik op aanmelden kinderen
 • Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is vastgelegd in het privacyreglement dat Lauwers & Eems voor al haar scholen heeft opgesteld. Het privacyreglement wordt met instemming van de GMR vastgesteld.
  Op
  www.lauwerseneemspo.nl/privacy kunt u dit beleid na vaststelling terugvinden. Ondertussen neemt de school waar mogelijk al praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen.
  Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit met de directeur bespreken. Eventueel wordt uw vraag of opmerking in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming van Lauwers & Eems in behandeling genomen

Een greep uit deze maand

 • Kijk voor een volledig maandoverzicht op onze  Tiggeltjes 
 • Oud papier op 6 en 27 november
 • Lekker herfstvakantie

Informatievoorziening

                De  Parro-app  voor ouders/verzorgers
                                              
                De Tiggeltjes. onze maandbrief.  Inschrijven via: Inschrijven Tiggeltjes 

             Onder groepen vindt u de leerlingenpagina.  Daaronder Nieuws uit de groep. Hier info van
                               de leerkracht(en). 
                   Volg ons ook op  Obs Tiggeldobbe

                   Scholen op de Kaart info over onze en andere scholen (incl. schoolgids)
           Voor foto's van activiteiten zie: klik hier!   Om  de foto's te bekijken is -vanwege privacy- een
                                wachtwoord nodig.  Ouders hebben die van school ontvangen.
 
Onze site is bijgewerkt op  19 oktober