op onze site. Met informatie over wie we zijn,
wat we doen  en vooral voor wie...

       

  Tiggeldobbe, een school waar kinderen veel leren en zich
in een veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen.
 
Kijk  hier  hoe we dat vorm geven. 
Laatste nieuws             
 • Woensdag 19 augustus komt mevr. Jokshorst van het CJG uitleg geven over hoofdluis en vooral het vinden daar van. U bent welkom vanaf 8.25 uur in het vergaderlokaal. Ook zijn we nog op zoek naar ouders die helpen bij de hoofdluiscontroles. Help ons en de kinderen bij het minimaliseren van dit probleem. Meld u aan bij Denise Elema (zie ook de Parro)
 • Onze school komt in 2020-2021 in de Tirrel.  Hier een Nieuwsbrief over onderwijs in de Tirrel
 • De kinderen zijn na een korte gewenningsperiode blij met de nieuwe schooltijden en het met elkaar eten in de groep.
 • Het is mooi om te zien dat de kinderen zo veel plezier hebben met alle nieuwe speelattributen die via BeFit zijn aangeschaft.
 • Wordt uw peuter dit schooljaar 4 jaar?  Schrijf uw kind dan in.  Voor meer info en een afspraak klik op aanmelden kinderen 
   

Een greep uit deze maand

 • Kijk voor een volledig maandoverzicht op onze  Tiggeltjes 
 • Oud papier op 25 september
 • De schoolfotograaf komt op 13 september
 • De tafeltjesmiddag (kinderen vertellen wat ze dit jaar gaan doen) op 25 september
 • De omgekeerde oudergesprekken  (kennismaken van ouders-kind-leerkracht(en) zijn verspreid over de hele maand september. 

Informatievoorziening

                De  Parro-app  voor info aan ouders/verzorgers
                                              
                De Tiggeltjes.  Onze maandelijkse nieuwsbrief.  Belangstellenden aanmelden via: Inschrijven Tiggeltjes 

             Onder groepen vindt u de leerlingenpagina.  Daaronder vindt u  Nieuws uit de groep. 
                                 Hier vindt u info van de leerkracht(en). 
                   Voor leuke gebeurtenissen volg ons op  Obs Tiggeldobbe

                   Scholen op de Kaart info over onze en andere scholen
           Voor foto's van activiteiten zie:  Ouders & Vrienden
 
Onze site is bijgewerkt op  17 september