op onze site. Met informatie over wie we zijn,
wat we doen  en.... voor wie !! 

        

  Tiggeldobbe, een school waar kinderen veel leren en zich
in een veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen.
 

Kijk  hier  hoe we dat vorm geven. 
 
Laatste nieuws                        
  • Wordt uw peuter dit schooljaar 4 jaar?  Schrijf uw kind dan in.  Voor meer info,  rondleiding of  afspraak klik op aanmelden kinderen
  • Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is vastgelegd in het privacyreglement dat Lauwers & Eems heeft opgesteld.  Zie hiervoor ook de site van L&E onder  privacy  Ondertussen neemt de school al praktische maatregelen om de privacy te waarborgen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die met de directeur bespreken. Eventueel wordt uw vraag of opmerking door de functionaris gegevensbescherming van L & E in behandeling genomen
  • Het definitief ontwerp van  de Tirrel  is klaar. Een ontwerp waar ook de kinderen van de leerlingenraad zijn betrokken. Zie hiervoor dit artikel

Een greep uit deze maand

  • Kijk voor een volledig maandoverzicht op onze  Tiggeltjes

Informatievoorziening

Zie  hier  hoe we ouders voorzien van informatie. Met o.a. de     De Tiggeltjes. onze maandbrief. 

   
Onder groepen vindt u de leerlingenpagina.  Daaronder Nieuws uit de groep. Hier  vindt u info van de leerkracht(en) voor hun groep.

         Scholen op de Kaart info over onze en andere scholen (incl.  onze schoolgids)
 Voor foto's: klik hier!   Om ze te bekijken is een  wachtwoord nodig.  Ouders hebben die ontvangen.
 
Onze site is bijgewerkt op  7 januari