op onze site. Met informatie over wie we zijn,
wat we doen  en vooral voor wie...

       

  Tiggeldobbe, een school waar kinderen veel leren en zich
in een veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen.
 
Kijk  hier  hoe we dat vorm geven. 
Laatste nieuws
                            
Fijne vakantie en een groet van ons allemaal
 
 • Vanaf 3 september nieuwe schooltijden:
  We beginnen allemaal om 8.25 uur en de kinderen zijn vrij om 14.15 uur. 
  We eten allemaal tussen de middag op school; dus eten en drinken mee
  De kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.
 • Onze school komt in 2020-2021 in de Tirrel.  Hier een Nieuwsbrief over onderwijs in de Tirrel
 • Wordt uw peuter dit schooljaar 4 jaar?  Schrijf uw kind dan in.  Voor meer info kunt u een afspraak maken. Klik op aanmelden kinderen 
 

Een greep uit deze maand

 • Het is vakantie. Ga vooral lekker genieten allemaal en graag tot 3 september
 • Kijk voor een volledig maandoverzicht op onze  Tiggeltjes 
 • Een nieuw jaar met nieuwe schooltijden (zie hierboven).

Informatievoorziening

      De  Parro-app  voor info aan ouders/verzorgers
                                              
  Maandelijkse nieuwsbrief de  Tiggeltjes.  Belangstellenden aanmelden via: Inschrijven Tiggeltjes 
        Onder groepen vindt u de leerlingenpagina.  Daaronder vindt u  Nieuws uit de groep.  Hier vindt u info van de leerkracht(en). 
              Voor leuke gebeurtenissen volg ons op  Obs Tiggeldobbe

           Scholen op de Kaart info over onze en andere scholen
   Voor foto's van activiteiten zie:  Ouders & Vrienden
Onze site is bijgewerkt op  26  juli