op onze site. Met informatie over wie we zijn,
wat we doen  en vooral voor wie...

       

  Tiggeldobbe, een school waar kinderen veel leren en zich
in een veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen.
 
Kijk  hier  hoe we dat vorm geven. 
 
Laatste nieuws
                            
Deze toppers gaan na 5 dagen Ameland straks van school
       
... op onderzoek in de natuur met Groninger Landschap

bijna vakantie....
 • Vanaf 3 september nieuwe schooltijden:
  We beginnen allemaal om 8.25 uur en de kinderen zijn vrij om 14.15 uur. 
  We eten allemaal tussen de middag op school; dus eten en drinken mee
  De kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.
 • Onze nieuwe school komt in 2020 de Tirrel.  Hier een Nieuwsbrief over onze school in de Tirrel
 • Wordt uw peuter voor 1 augustus 2019  4 jaar?  Schrijf uw kind dan in.  Voor meer info kunt u een afspraak maken. Klik op aanmelden kinderen 
 

Een greep uit deze maand

 • Kijk voor een volledig maandoverzicht op onze  Tiggeltjes 
 • Oud papier: 17 en 18 juli
 • Het Groninger Landschap voor gr. 5 en 5/6 op 12 en 13 juli
 • De Wonderboom is er voor gr. 3 / 4 op 16 juli
 • Laatste schooldag op 20 juli; iedereen om 12.00 uur VRIJ
 • Een nieuw jaar met nieuwe schooltijden (zie hierboven).

Informatievoorziening

      De  Parro-app  voor info aan ouders/verzorgers
                                              
  Maandelijkse nieuwsbrief de  Tiggeltjes.  Belangstellenden aanmelden via: Inschrijven Tiggeltjes 
        Onder groepen vindt u de leerlingenpagina.  Daaronder vindt u  Nieuws uit de groep.  Hier vindt u info van de leerkracht(en). 
              Voor leuke gebeurtenissen volg ons op  Obs Tiggeldobbe

           Scholen op de Kaart info over onze en andere scholen
   Voor foto's van activiteiten zie:  Ouders & Vrienden
Onze site is bijgewerkt op  18 juli