op onze site. Met informatie over wie we zijn,
wat we doen  en vooral voor wie...

       

  Tiggeldobbe, een school waar kinderen veel leren en zich
in veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen.
 
Kijk  hier  hoe we dat oppakken. 
 
Laatste nieuws
 • Volgend jaar hebben we andere schooltijden.  Zie ook de Tiggeltjes  van april en mei
 •  
     
  Kinderen uit de groep 7 & 8 naar de Oosterpoort om de luisteren naar het 
  Noord Nederlands Orkest. Ze hebben genoten.
 • Onze nieuwe school komt in 2020 de Tirrel.  Hier een Nieuwsbrief over onze school in de Tirrel
 • Vragen, opmerkingen, kritiek, adviezen, complimenten? Laat het weten bij leerkrachten, schoolleiding of de leden van de Medezeggenschapsraad.
 • Wordt uw peuter voor 1 augustus 2019  4 jaar?  Schrijf uw kind dan in.  Voor meer info kunt u een afspraak maken. Klik op aanmelden kinderen
 • Jaap schrijft maandelijks op de Tiggeltjes over ontwikkelingen van het onderwijs op onze school. Vragen? Laat het weten!
 • Dit jaar hebben we de eindtoets van CITO digitaal gedaan. Op deze manier konden de kinderen de toets maken die zich in moeilijkheid aanpast aan hun eigen niveau. Dit voorkomt frustratie. En... de resultaten waren goed!!  
 

Deze maand

 • Kijk voor een volledig maandoverzicht op onze  Tiggeltjes 
 • Viering van de onderbouw 6 juni
 • Oud papier: 5 en 6 juni
 • Meesters- en juffendag 13 juni
 • Studiedag voor het hele team; de kinderen zijn vrij: 20 juni
 • De kleuters gaan op  schoolreis op 26 juni
 • Schoolreis voor groep 3-4 en 5-6; 3 juli
 • De zwemvierdaagse is van 25 tot en met 29 juni.

Informatievoorziening

      De  Parro-app  voor info aan ouders/verzorgers
                                              
  Maandelijkse nieuwsbrief de  Tiggeltjes.  Belangstellenden aanmelden via: Inschrijven Tiggeltjes 
        Onder groepen vindt u de leerlingenpagina.  Daaronder vindt u  Nieuws uit de groep.  Hier vindt u info van de leerkracht(en). 
              Voor leuke gebeurtenissen volg ons op  Obs Tiggeldobbe

           www.scholenopdekaart.nl  info over onze en andere scholen
   Voor foto's van activiteiten zie:  Ouders & Vrienden
Onze site is bijgewerkt op 20 juni