op onze site. Met informatie over wie we zijn,
wat we doen  en vooral voor wie...

       

Aanmelden kleuters
 • Wordt uw peuter voor 1 augustus 2019  4 jaar?  Schrijf uw kind dan snel in.  Voor meer info kunt u een afspraak maken.
 • Klik op aanmelden kinderen  ...voor een school waar kinderen veel leren en zich in veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen. Kijk  hier  hoe we dat oppakken. 
Laatste nieuws
 • Volgend jaar hebben we andere schooltijden.  Zie ook de Tiggeltjes  van april en mei
 • Onze nieuwe school komt in 2020 de Tirrel.  Hier een speciale Nieuwsbrief over onze school in de Tirrel
 • Vragen, opmerkingen, kritiek, adviezen, complimenten? Laat het weten bij leerkrachten, schoolleiding of de leden van de Medezeggenschapsraad.
 • Jaap schrijft maandelijks op de Tiggeltjes over ontwikkelingen van het onderwijs op onze school. Vragen? Laat het weten!
 • Dit jaar hebben we de eindtoets van CITO digitaal gedaan. Op deze manier konden de kinderen de toets maken die zich in moeilijkheid aanpast aan hun eigen niveau. Dit voorkomt frustratie. En... de resultaten waren goed!!
         
 

Deze maand

 • Kijk voor een volledig maandoverzicht op onze Tiggeltjes 
 • De kleuters gaan 29 mei met elkaar naar de boerderij
 • De sportdag voor de groepen 5 en 6 is op 23 mei.
 • Voor de groepen 7 en 8 is het op 24 mei.
 • Op 29 mei is er voor groep 7 het verkeersexamen. Zet hem op allemaal! 
 • De wandel4daagse is van 28 tot en m 31 mei
 • Op 21 mei is het Pinksteren. We zijn dan allemaal vrij.

Informatievoorziening

      De  Parro-app  voor info aan ouders/verzorgers
                                              
  Maandelijkse nieuwsbrief de  Tiggeltjes.  Belangstellenden aanmelden via: Inschrijven Tiggeltjes 
        Onder groepen vindt u de leerlingenpagina.  Daaronder vindt u  Nieuws uit de groep.  Hier vindt u info van de leerkracht(en). 
              Facebook voor leuke gebeurtenissenVolg ons op  Obs Tiggeldobbe

           www.scholenopdekaart.nl  zakelijke info over onze en andere scholen
   Voor foto's van activiteiten zie:  Ouders & Vrienden
Onze site is bijgewerkt op 27 mei