Welkom

op onze site. U vindt hier informatie over wie we zijn, wat we doen,
waarom we dat doen en....  vooral  voor wie:  onze kinderen

      

Laatste nieuws

  • Zie voor een maandoverzicht onze Tiggeltjes 
  • Onze school krijgt een eigen mooie plek in de Tirrel. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor de bouw. Er wordt nu gewerkt aan een definitief ontwerp.  Zie voor informatie de Tirrel
  • Vragen, opmerkingen, kritiek, adviezen, complimenten over onze school? Laat het weten bij leerkrachten, schoolleiding of de leden van de Medezeggenschapsraad (zie Ouders & Vrienden). Nu met een nieuwe foto.  Ook de ouderraadsleden zijn geportretteerd

Binnenkort

  • Op 8 januari gaan we weer naar school en krijgen de kinderen van de ouderraad een nieuwjaarsrolletje, met...... slagroom. Een lekkere start van 2018
  • Oud papier: 9 en 30 januari
  • Op 10 januari is onze kriebelbrigade weer actief op zoek naar ongewenst gezelschap in de kinderkapsels
  • Op 16 en 18 januari komt de GGD op school voor de kinderen in groep 2 en 7. Voor meer informatie over de GGD kijk ook  hier

Informatievoorziening

We vinden het belangrijk ouders en kinderen te betrekken en samen op te trekken. Daarom vinden we ook het delen van informatie erg belangrijk!
       Voor korte  mededelingen informeren we ouders digitaal via de  Parro-app.
                                              
  Eens per maand verzenden we onze nieuwsbrief; de  Tiggeltjes
                              Aanmelden kan via:  Inschrijven Tiggeltjes  (ouders krijgen de Tiggeltjes via Parro)
        Onder groepen vindt u de leerlingenpagina met onderwerpen van kinderen. Onder hetzelfde tabblad
                             vindt u  Nieuws uit de groep.  Hier kunt u info van de leerkracht(en) vinden. 

               Via Facebook kunt u leuke gebeurtenissen lezenVolg ons op  Obs Tiggeldobbe

            Op  www.scholenopdekaart.nl  vindt informatie van onze en andere scholen
   Voor foto's van activiteiten zie tabblad:  Ouders & Vrienden

Onze site is bijgewerkt op 17 januari