WelkomAfbeeldingsresultaat voor welkom schoolop onze site...

Afbeeldingsresultaat voor stoetbomen tiggeldobbe

Kinderen van groep 3 krijgen een stoetboom op hun eerste dag 
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20170905/stoetbomen-groep-3-obs-tiggeldobbe/

Afbeeldingsresultaat voor po front
Op 5 oktober zal onze school gesloten zijn i.v.m. de oproep
van de vakbonden en het PO Front tot een staking.
Alle ouders zijn via Parro nader op de hoogte gebracht.
(zie ook www.pofront.nl en
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsuur-leraren-gaan-staken-en-schoolbesturen-ondersteunen-dat )

           Op www.scholenopdekaart.nl vindt u meer informatie van onze en andere scholen.
Volg ons op:  
Facebook =>  Obs Tiggeldobbe          

Onze site is bijgewerkt op 23 september
We werken aan een nieuwe site die toegankelijker en beter leesbaar is.
Naar verwachting is deze eind september klaar.