Ook onze school zal dinsdag 27 juni meedoen aan de landelijke acties  en het eerste uur dicht zijn.
Alle ouders zijn hierover ingelicht. Zie hier voor meer informatie.


Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving,
maar de kwaliteit staat onder druk. Er dreigt een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs.
De huidige basisschoolleraren hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris
dat veel lager is dan in andere sectoren. Wilt u ons en het basisonderwijs steunen?
Teken de petitie voor goed onderwijs op
 www.pofront.nl

                         
Feestelijke opening Meesters & Juffendag en de start van B Fit

T-World
een nieuwe en uitdagende manier van de wereld verkennen voor alle kinderen

Zie het tabblad T-World - Exova
De powerpoint die we toonden op de ouderavond is hier te vinden.
           Op www.scholenopdekaart.nl vindt u meer informatie van onze en andere scholen.
Volg ons op:  
Facebook =>  Obs Tiggeldobbe          

Onze site is bijgewerkt op 20 juni
We werken aan een nieuwe site die toegankelijker en beter leesbaar is.
Naar verwachtintg is deze in september klaar.