Welkom

Graag tot ziens op onze kerstviering op  20 deceember

Komt deze startpagina "raar" in beeld?   Druk op  F5  of  scroll  naar onderen en druk op  desktopversie.

Laatste nieuws

 • Zie voor een maandoverzicht onze Tiggeltjes 
 • Op 12 december heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de bouw van de Tirrel.  Zie voor informatie de Tirrel. Er wordt nu verder gewerkt aan het definitief ontwerp.
 • Vragen, opmerkingen, kritiek, adviezen, complimenten over onze school? Laat het weten bij leerkrachten, schoolleiding of de leden van de Medezeggenschapsraad (zie Ouders & Vrienden). Nu met een nieuwe foto.  Ook de ouderraadsleden zijn geportretteerd.
 • Onze kinderen van de groepen 7 en 8 sponsorden met Schaatsen voor Water in Kardinge o.a. meisjes in Ethiopië. OOG-TV maakte een reportage met daarin kinderen van onze school
 • De kinderen uit groep 8 haalden € 4576,08 op met de kinderpostzegelactie. Hiermee helpen ze andere kinderen in binnen- en buitenland. Voor kinderen door kinderen!  Een bedrag om trots op te zijn
 • Een verslag over het verkeer rond de Tirrel vindt u hier
 • Een groot krantenartikel over de Tirrel in de Ommelander Courant van 11 december vindt u hier

 
Binnenkort
 • Beslissing in de gemeenteraad over de Tirrel (12 december)
 • Kerstdiner 20 december
 • Continurooster op 22 december
 • Vanaf 25 december vakantie en daarna weer naar school op 8 januari
 • Oud papier: 19 december

Informatievoorziening

       Voor korte  mededelingen informeren we ouders digitaal via de  Parro-app.
                                              
  Eens per maand verzenden we onze nieuwsbrief; de  Tiggeltjes
                              Aanmelden kan via:  Inschrijven Tiggeltjes  (ouders krijgen de Tiggeltjes via Parro)
        Onder groepen vindt u de leerlingenpagina met onderwerpen van kinderen. Onder hetzelfde tabblad
                             vindt u  Nieuws uit de groep.  Hier kunt u info van de leerkracht(en) vinden. 

               Via Facebook kunt u leuke gebeurtenissen lezenVolg ons op  Obs Tiggeldobbe
            Op  www.scholenopdekaart.nl  vindt informatie van onze en andere scholen
   Voor foto's van activiteiten zie tabblad:  Ouders & Vrienden

Onze site is bijgewerkt op 15 december