Wat kunnen we? Kwaliteit & Schoolondersteuningsprofiel

We willen elk kind zich te laten ontwikkelen met alles wat het in zich heeft. Dus aansluiten bij de talenten van onze kinderen. De manier waar op we dan doen hebben we vastgelegd.
 
Leerlingenzorg
Bij goed onderwijs speelt de leerkracht een voorname rol. Hij of zij is de spil van goed onderwijs. Hij of zij geeft les, beoordeelt het werk en bekijkt of gestelde doelen zijn bereikt. Als dat niet zo is, wordt er geanalyseerd waarom dit niet is gebeurd en wordt het aanbod aangepast of krijgen kinderen individueel meer aandacht. In gesprekken met de intern begeleider bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen. Uiteraard houden we ouders op de hoogte. Als we ons zorgen maken, maken we dat kenbaar. En natuurlijk horen we ook van ouders graag als er ongerustheid is over de ontwikkeling van hun kind.
Door kennis van zaken kunnen we over het algemeen snel problemen signaleren en oplossingen zoeken. Hoe we dit hebben georganiseerd en geregeld leest u onder andere in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

 
Wat kunnen we? Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In dit document staat beschreven hoe we een aangepast aanbod hebben georganiseerd. Tevens staan hierin procedures, leermethoden en wat we op het gebied van passend onderwijs kunnen.  Zie voor het zogenaamd Passend Onderwijs  www.passendonderwijsgroningen.nl 
U vindt hier ook wat we kinderen in onze school en regio kunnen bieden om een goede ontwikkeling mogelijk te maken. Dit profiel wordt eens per vier jaar vast gesteld.   Klik hier voor het school ondersteuningsprofiel..
We willen bij alles wat we doen zo veel mogelijk uitgaan bij wat kinderen kunnen. Dit met als doel dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen op een reguliere school. Hierbij een filmpje met die boodschap:
   https://vimeo.com/172893424