Gymnastiek

De kleuters gymmen in ons speellokaal of ze spelen buiten. Wij verzoeken ouders om de kinderen gym-schoentjes mee naar school te geven, liefst met klittenband, een ruwe onderkant en beide schoenen voorzien van naam.

De kinderen van de andere groepen hebben twee keer per week gym. Een lesuur van onze vakleerkracht en een uur van de groepsleerkracht. We gymmen in de Ripperdahal.
Ook voor hen geldt dat gym-kleding en schoenen verplicht zijn. Na afloop van de lessen mag er gedoucht worden. Een handdoek mee betekent voor ons dat uw kind gaat douchen. Als kinderen niet mee kunnen doen met de gymles, verwachten wij een briefje met gemotiveerd verzoek aan de groepsleerkracht.


Gymnastiekrooster 2017- 2018

 

 maandag

 dinsdag

 Groep 3

 10.00 uur

 9.15 uur

 Groep 3/4

 10.00 uur

 8.30 uur vertrek 8.20

  Groep 5                             

 9.15 uur

 9.55 uur

 Groep 5/6

 9.15 uur

 10.35 uur

 Groep 6

 8.30 uur vertrek 8.20

 11.15 uur

 Groep 7

 8.30 uur vertrek 8.20

 13.15 uur

 Groep 8

 8.30 uur vertrek 8.20

 14.15 uur

 

 

 

Oud papier op dinsdagen                            

Eens in de twee à drie weken wordt een oud papiercontainer bij de school geplaatst. Voor ons betekent dit een belangrijke extra inkomsten voor bijzondere activiteiten en materialen. Wij stellen het zeer op prijs als u uw papier opspaart tot de inzameldagen en dit dan in de container wilt gooien. De volgende dinsdagen zijn de inzameldagen voor het nieuwe cursusjaar:

2017 2018
5 en 26 september 9 en 30 januari
17  oktober 20 februari
7 en 28 november 13 maart
19 december 3 en 24 april
  15 mei
  5 en 26 juni
  17 en 18  juli

Ook lege cartridges, oude mobieltjes en batterijen zamelen wij in.
U kunt deze bij de kleuteringang in de speciale inzameldozen inleveren.