Overblijf en opvang

Overblijven
Kinderen kunnen tussen de middag onder leiding van vaste en geschoolde overblijfleidsters op school blijven. Na het eten gaan ze (onder toezicht) spelen. Dit kan zowel binnen als buiten. Aan de hand van het aantal kinderen dat overblijft, wordt bepaald hoeveel leidsters worden ingezet.
De kosten bedragen voor incidenteel overblijven € 2,= per keer. Vaste overblijvers kunnen een “tienrittenkaart” kopen voor € 15,=. Voor hen is het mogelijk het overblijfgeld te storten op rek. nr. NL93RABO01554.97.820 t.n.v. J. Rosema, Tiggeldobbe Overblijf, Winsum.
De gelden worden gebruikt voor de aanschaf en onderhoud van het speelmateriaal, af en toe een traktatie en de vergoeding voor de overblijfouders. 

            

Voor- en naschoolse opvang
Er is  een convenant met Kids2b voor de buitenschoolse opvang (voor en na schooltijd). Indien u gebruik wilt maken van de voor- en of naschoolse opvang dan kunt u contact opnemen met Kids2b. Naast de voor- en naschoolse opvang wordt ook de opvang op margedagen en de vakanties geregeld.
Voor vragen over de opvang verwijzen we u naar www.kids2b.nl (050-3010122 )