Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van de groene groep. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. belangrijke data.

 

 
•••••••••••••  agenda  •••••••••••••

NB: met ingang van het schooljaar 2017-2018 gaan de kleuters
op woensdag weer tot 11.30 uur naar school!

 


Vaderdag                                                               18 juni
Schoolreis Sprookjeshof                              26 juni
Groep 2 rapport mee                                          2 juli
Spreekavond                                                          9 juli
Laatste schooldag                                            20 juli
  

 

Schoolvakanties 2017 - 2018
Zomervakantie         -------------------------    22 juli t/m 3 september
1e schooldag           -------------------------      4 september
Herfstvakantie          -------------------------    21 oktober  t/m 29 oktober
Continurooster*        -------------------------      5 december
Continurooster*        --------------------------   22 december
Kerstvakantie            -------------------------    23 december t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie    -------------------------    24 februari t/m 4 maart
Goede vrijdag          -------------------------    30 maart
2e Paasdag              -------------------------      2 april
Margedag                -------------------------     11 april
Meivakantie             --------------------------    27 april t/m 13 mei
Koningsdag              --------------------------    27 april
Bevrijdingsdag         --------------------------      5 mei (valt in meivakantie)
Hemelvaartsdag     --------------------------     10 mei (valt in de meivakantie)
Pinkstervakantie      --------------------------      21 mei
Margedag               --------------------------      20 juni
groep 1 vrij               --------------------------     18 juli
laatste schooldag
tot 12.00 uur             --------------------------      20 juli
Zomervakantie        --------------------------      21 juli t/m 2 september

              
Het kan zijn dat we nog 1 of 2 dagen inplannen i.v.m. het traject rondom de nieuwe school.
We zullen u hier op tijd over inlichten.
 
 

 
 
Nieuwe kleuters
Als een "nieuwe" kleuter is aangemeld, worden de ouders samen met hun zoon of dochter ongeveer 6 weken voordat deze vier jaar wordt, uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek is met de (toekomstige) juf. Als alles loopt zoals gepland, wordt o.a. afgesproken welke 5 dagdelen er wordt meegedraaid om te wennen aan de groep en de school. Onze ervaring leert dat dat voor een kind erg prettig is. Deze gewenningsperiode geeft vertrouwen en een veilig gevoel.
We hechten aan een goed contact met ouders. Vandaar dat ouders bij ons op school de kinderen in de klas brengen. Wanneer ouders het leuk vinden of nieuwsgierig zijn naar hoe het gaat in de groep, kan een afspraak worden gemaakt om een dagdeel mee te draaien.
Na circa 4 maanden vragen we de ouders om een enquête in te vullen over de ervaringen van de eerste periode. Dat geeft ons inzicht in hoe de opvang en begeleiding is verlopen. Tevens kan het voor ons aanleiding zijn om zaken te verbeteren en aan te passen.
(zie voor meer informatie o.a. Aanmelding op deze site of de Tiggeltipjes die alle ouders van kleuters krijgen)