Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 3.  Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a.  belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken.

_____________________________________________________________________________________________________________

Belangrijke data

  • Open dag 13 maart vanaf 13.30 uur
  • 19 t/m 22 maart Project  Dans en Muziek de Wereld rond
  • Feestelijke afsluiting van het Project op do. 22 maart 16.00-17.30 uur
  • Paasactiviteiten 29 maart
  • 11 april margedag
  • 20 april koningsspelen
  • 25 april viering van onze groepMaart 2018
Lezen
We hebben kern 7 van lezen inmiddels afgerond. In deze kern  leerden we de hoofdletters en "sch"-woorden en "ng"-woorden.
Inmiddels zijn we alweer halverwege kern 8.  Hier leren we woorden lezen en schrijven met 2 medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan (bijvoorbeeld 'kast').  Daarnaast oefenen we met samenstellingen, zoals visnet. Ook leren we woorden met een open klinker achteraan lezen, bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en 'nu' Bovendien leren de kinderen in kern 8 de nk van bank en de ch van licht.


ik-koffer
Afgelopen week hebben we de Ik- koffer geïntroduceerd. Dit is een koffer die elk kind een keer mee naar huis krijgt. Ze mogen daar 3 voorwerpen  instoppen en de koffer meenemen naar school.  Bijv een lievelingsknuffel, een bijzondere kaart of een muziekinstrument. Met behulp van van deze voorwerpen kunnen ze dan iets over zichzelf vertellen.
We willen de kinderen hiemee laten wennen aan het presenteren aan een ander. Dit gebeurt in de hogere groepen o.a. bij een spreekbeurt of een presentatie van een werkstuk.
Er zijn twee koffers. De ene koffer komt op maandag aan de beurt en de andere koffer vrijdag. In principe heeft elke leerling daardoor een kleine week aan tijd om zich voor te bereiden. Hieronder alvast het schema, zodat uw kind weet wanneer hij/zij aan de beurt is. 

datum Ik-koffer
12 maart Tessa
16 maart Sil
23 maart Saar
26 maart Nena
6 april Jasmijn
9 april Florine
13 april Yolande
16 april Iris
23 april Levy
27 april Guus
14 mei Lotte
18 mei Fleur
25 mei Yanou
28 mei Lasse
1 juni Benjamin
4 juni Deon
8 juni Alyssa
11 juni Luca
15 juni Lise
18 juni Nynke
22 juni Elisa
25 juni Noah
29 juni Finn
2 juli Zoë
6 juli Lincoln
9 juli Evy
13 juli Rick
16 juli Isa


Rekenen
Met rekenen hebben we geoefend met de verdwijnsommen (3-3=0) en de bijna verdwijsommen ( 3-2=1) en de nulsommen (fopsom) ( 2-0=2). Daarnaast oefenen we het samenvoegen van 10-tallen en eenheden. Ook kennen we alle splitsingen tot en met 10. We proberen steeds meer uit ons hoofd te rekenen en minder gebruik te maken van vingers en het rekenrek. Ook oefenen we met de betekenis en waarde van geld. Dit kun je natuurlijk ook thuis oefenen door je kind af en toe zelf te laten afrekenen bij een kleine boodschap bij de kassa. 
Bij onze methode “Met Sprongen Vooruit” hebben we onze rekenvogel “Waku Waku” geïntroduceerd. Waku Waku kan altijd maar 1 getal zeggen. Hij wil dan ook graag dat de kinderen sommen bedenken waar dat getal uitkomt. De kinderen hebben al goed geoefend met sommen waar 10 en 5 uitkomt. 
Daarnaast oefenen de kinderen dagelijks op school met rekentuin. Dit kan ook thuis gespeeld worden. De kinderen hebben een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee ze thuis ook kunnen oefenen op rekentuin.  Dit is een adaptieve app die automatisch aansluit op het rekenniveau waarop uw kind zich bevindt.  Zo kunt u ook zien waar uw kind mee bezig is op de i-pad op school. Januari 2018
We zijn weer fris gestart na de vakantie. Iedereen is lekker uitgerust en de spanningen van de decembermaanden lijken achter de rug. Het was wel weer even wennen om weer aan het werk te gaan in de werkboekjes. Daarom hebben we de eerste week af en toe nog wat speelmomenten ingebouwd om de overgang soepel te laten verlopen. Inmiddels zitten we weer helemaal in het ritme.  De komende weken gaan we aan de slag met de cito-toetsen. We noemen dit in de klas werken uit een boekje. Het woord cito-toets wordt niet genoemd. We gaan onder andere kijken naar het leesniveau van de leerlingen. Misschien vertelt uw kind wel dat hij/zij in een bepaald leesboekje mag gaan lezen, dit is onder andere vastgesteld n.a.v. de resultaten op de leestoetsen. Nu de kinderen bijna alle letters geleerd hebben is het leuk om in de bibliotheek samen boekjes te halen om te lezen. Leesvordering maak je door veel te lezen. Lezen is niet alleen in groep 3 belangrijk, maar in alle groepen van de basisschool. 
In februari tijdens de oudergesprekken zullen we een en ander toelichten over de resultaten.


Lezen:
In kern 4 leerden we de letters (h - w - o - a - u) naar aanleiding van de woorden (huis, weg, bos, tak, hut). 
In kern 5 leerden we de letters (eu - j - ie - l - ou - uu) naar aanleiding van de woorden (reus, jas, riem, bijl, hout, vuur)
De kinderen kennen nu bijna alle letters. Daarom kunt u in de bibliotheek alle eenvoudige boekjes lenen. De boeken zijn ingedeeld aan de hand van een codering. Boeken voor beginnende lezers krijgen altijd een E- aanduiding op de rug, gevolgd door het AVI-niveau (Start (startende lezer), M3 (niveau midden groep 3), E3 (niveau eind groep 3) of M4 (niveau midden groep 4). Stimuleer de leesvaardigheid van uw kind en zoek samen regelmatig leuke boeken uit!
Inmiddels zijn we begonnen met kern 6. In deze kern leren we de letters (g - ui - au - f - ei) met behulp van de woorden: geit, pauw, duif, ei
In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen kunnen worden gelezen. 

Begrijpend lezen
Al vanaf het begin wordt het lezen van woorden en zinnen geoefend. Maar er wordt ook geoefend in het kritisch lezen van zinnen en het begrijpen van de betekenis van zinnen.
Een oefenvorm in dit begrijpend lezen is het kiezen van de juiste zin of zinnen bij een tekening. Uw kind krijgt bijvoorbeeld een tekening van een jongetje dat naar een bus loopt. Het kan kiezen uit de volgende zinnen: (a) rik loopt naar de bus. (b) rik zit in de bus. (c) de mus zit bij de paal. (d) ik zie een paal bij de bus. Bij zo'n oefening moet het kind de zin begrijpen om het juiste plaatje te kunnen selecteren.

Vlot lezen oefenen
Het maken van wisselwoorden neemt nog steeds een belangrijke plaats in. Op die manier worden ook de laatst geleerde letters toegepast in het vlot lezen van woorden. Nu alle letters aan bod zijn geweest, wordt het vlot lezen van woorden steeds belangrijker. Met een goede basis kan immers begonnen worden aan steeds moeilijkere woorden en lettercombinaties.

Rekenen:
We hebben het eerste gedeelte van rekenen afgerond. Dit waren de eerste vier blokken. Vanaf nu hebben de leerlingen een zogeheten omkeerboek. Ze beginnen de les aan de blauwe kant, daarna kunnen ze hun boek omdraaien en werken aan de rode kant (de takenkant). Deze rode kant is aangepast aan het niveau welke het best bij uw kind past. 1-ster, 2-ster of 3 sterren. Van respectievelijk makkelijk naar meer verdiepend. 
We zijn druk bezig om allerlei getallen te splitsen met behulp van de splitspaal.  We proberen inzicht te krijgen in de 5 structuur met behulp van het rekenrek en eierdozen. We zijn inmiddels aan het rekenen met de echte plussommen en minsommen. We gaan proberen om hier meer snelheid in te krijgen, zodat het geautomatiseerd gaat worden. Een kind moet vlot weten wat het antwoord is op de som.

November 2017

Lezen:
Inmiddels hebben we kern 3 afgerond. In kern 3 leerden we de letters d - oe - k - ij - z en de woorden doos, poes, koek, ijs, zeep.  Naast het leren lezen van woordjes en letters, is er deze kern ook aandacht voor het lezen van korte zinnen:

ik eet een vis.
een kip en een aap.
tim zit bij een boom.


We zijn nu bezig met kern 4.  In deze kern leren we de letters: h - w - o - a - u en de woorden: huis-weg-bos-tak-hut. 

De letters i - m - r - v - s – aa - p – e - t – ee - n – b – oo zijn bekende letters geworden.
In deze kern leren we het lezen van werkwoorden met de derde-persoons-t, zoals: 'loopt', 'maakt' en 'rent'. Je zult merken dat je kind steeds meer en beter leert lezen.  

Rekenen
Met rekenen zijn we begonnen aan blok 4. We maken al echte sommen en dit gaat al heel goed. 

 


Oktober 2017

Lezen:
Inmiddels zijn we begonnen met de 2e kern van lezen. Deze kern gaat over "mijn lijf". De kinderen leren de letters t, ee, n, b, oo aan de hand van de woorden teen, een, neus, buik en oog. 

Rekenen: 

Inmiddels zijn we gestart met blok 3. We zijn deze week begonnen met de bussommen. Hierbij leren de kinderen de betekenis van het plusteken (+) en het minteken (-). We spreken in het begin over erbij en eraf. De sommen worden aangeboden door te linken naar de bekende begrippen meer en minder. 

t-world:
Afgelopen week zijn we gestart met t-world. We werken aan het thema "mijn lijf". Dit past goed bij het thema van veilig leren lezen. Zo kunnen kinderen filmpjes kijken over wat er met eten en drinken gebeurd in het lichaam. Ze kunnen een rontgenfoto maken van wattenstaafjes, ze kunnen de zintuigen ontdekken d.m.v. het zintuigen-experiment. Ook kunnen zijn verschillende onderdelen van het lichaam opmeten en dit noteren op een werkblad. Daarnaast kunnen zij zich laten omtrekken door een maatje en zichzelf tekenen met daarbij de namen van de onderdelen van het lichaam.  Het moet even wennen, maar ze hebben wel enorm hard gewerkt. 


Gymmen:
Zou u uw kinderen makkelijk zittende kleding mee willen geven en sierraden zoveel mogelijk willen thuis laten op de dagen dat we gymmen?

Spullen meenemen:

We merken dat veel kinderen spullen meenemen van thuis, om in de klas te laten zien. We hebben met de kinderen afgesproken dat zij op maandag spullen mee mogen nemen, waarover zij in de kring kunnen vertellen. Knuffels e.d. die mee genomen worden, mogen na het vertellen in de meeneembak worden gelegd. We willen ook vragen om het meenemen van knuffels e.d. zoveel mogelijk te beperken op andere dagen. In principe mogen de kinderen vanaf groep 3 geen knuffels meer bij zich op de tafel, tenzij hier natuurlijk een reden voor is. De meegenomen knuffels mogen op dinsdag t/m vrijdag gelijk bij binnenkomst in de meeneembak worden gelegd. 

Bedankt!
We vonden het erg fijn dat de tafeltjesmiddag zo ontzettend goed bezocht is. Wij genoten er erg van dat de kinderen al zoveel konden vertellen aan hun ouder(s) en/of  opa's/oma's. Wat knap dat ze al zo goed weten hoe het allemaal gaat in de klas.  

Contact met de leerkracht
We vinden het fijn dat ouders af en toe even naar ons toekomen om dingen over hun kind te vertellen. Fijn om goed op de hoogte te zijn over wat er speelt in het leven van onze leerlingen. We merken dat veel ouder 's morgen of 's middags bij binnenkomst graag even met de leerkracht willen praten. We vinden het belangrijk om op deze momenten beschikbaar te zijn voor de kinderen, zodat zij hun verhaal aan de leerkracht kwijt kunnen voordat we met de les beginnen. We willen daarom ook vragen om na schooltijd even langs te komen als er iets is wat je graag met de leerkracht wilt bespreken. Is er een aparte afspraak nodig, dan heeft de leerkracht gelijk even tijd om te kijken wanneer dit gesprek kan plaatsvinden. 
Als er iets is wat heel erg belangrijk is voor de aanvang van de les, dan kan dit natuurlijk wel even worden medegedeeld, maar dingen die niet dringend zijn liever even na schooltijd. Het is altijd mogelijk om met de leerkracht te praten, stel dit zeker niet uit tot aan de reguliere oudergesprekken. Ook is het mogelijk om na schooltijd even in de klas te kijken naar iets wat een kind graag wil laten zien. De deuren staan altijd open.


September 2017 (deel 2)


Lezen:
We leren lezen door middel van de methode Veilig Leren Lezen. 
We zijn vorige week begonnen met dee eerste leeskern, van de in totaal twaalf leeskernen. Aan de hand van de woorden "ik - maan - roos - vis - sok - aan - pen - en", leren de kinderen de letters m - r - v - i - s - aa - p - e.

Deze letters spreken we in de klas uit met de bijpassende klank. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Dit is essentieel voor het leren lezen. 

Elke dag lezen we een tempoleeskaart die we gedurende de hele week herhalen. Dagelijks zetten we met de kleur van de dag een streep onder het woord wat we als laatste gelezen hebben in 30 seconden tijd. Het doel is hierbij door herhaling steeds iets verder te komen met het lezen van woorden correct en op snelheid. 


Schrijven:
We leren schrijven aan de hand van de methode Klinkers
We hebben een start gemaakt met het leren schrijven van de schrijfletters. Deze schrijfletters gaan bijna gelijk op met de aangeleerde leesletters. Zodra een kind de letter m heeft leren verklanken en lezen, leert het kind in die week,  letter in schrijfletters te schrijven. Naast letters, leren we ook de cijfers in methodisch schrift schrijven.  

Rekenen:
We werken uit de methode De Wereld In Getallen. aangezien de kinderen in groep 2 alle onderdelen uit blok 1 al behandeld hebben, slaan we dit blok over en beginnen we bij blok 2. We hebben de toets van blok 1 wel gemaakt en dat was erg goed gegaan. De komende periode gaan we o.a. bezig met aantallen leren tellen, verder tellen en terugtellen door middel van buurgetallen, getallen op de getallenlijn plaatsen, meer en minder tekenen.September

Na een heerlijke zomervakantie zijn we maandag 3 september weer begonnen

 

Voor de kinderen die in groep 3 komen een hele verandering!
Via het weblog proberen we u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alles wat we beleven in groep 3.
Daarnaast kunt u na schooltijd natuurlijk altijd even binnen lopen mocht u vragen hebben.Werkdagen Hilda en Wilma
Hilda: Maandag (om de week) dinsdag, donderdag en vrijdag

Wilma: Maandag (om de week) woensdag

We gymmen op maandag en dinsdag. Op dinsdag vertrekken we om 8.15 van school. Bent u een keer te laat en zijn we weg, wilt u uw kind dan zelf naar de sporthal brengen?Belangrijke data:
13 sept:                             schoolfotograaf
25 sept.                             tafeltjesmiddag 16.30 - 18.30
19 okt:                               boekenmarkt
22 t/m 26 okt:                herfstvakantie
5 december:                    sinterklaas 
20 december:                 kerstdiner
24 dec. t/m 4 jan:          kerstvakantie