Welkom op de weblog van groep 4a.  Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a.  belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken.

Data voor de komende periode:
5 september: start omgekeerde oudergesprekken
13 september: schoolfotograaf
25 september: tafeltjesmiddag
19 oktober: boekenmarkt
8 november + 12 november: spreekmiddag/spreekavond
26 november: studiedag
 
 
september 2018
Rekenen
We hebben een start gemaakt met het eerste blok van rekenen. We borduren voort op de aangeleerde rekenkennis uit groep 3. Dit eerste blok wordt veel uit groep 3 herhaald, met af en toe alvast een blik vooruit. We leren momenteel werken met een rekenweektaak, dit is in het begin wat lastig. Maar uiteindelijk weten we over enkele weken allemaal hoe het werkt. Ook het schrijven in een rekenschriftje is nieuw. Dit wordt af en toe als lastig ervaren, maar ook dit komt vanzelf goed. 


Taal
We hebben kennisgemaakt met de hoofdrolspelers in de taalmethode. Daarnaast hebben we geleerd hoe we de taallessen in ons schrift op kunnen schrijven. We hebben geleerd wat namen voor personen/dieren zijn en woorden voor personen/dieren/dingen. In dit blok staan tante Jet en haar dieren centraal. We leren o.a. overleggen in kleine groepjes, een verhaal navertellen, iets voorspellen, je mening geven en onderbouwen, enkelvoud, meervoud en lidwoorden, een verhaal schrijven. 

Spelling
We zijn in de tweede schoolweek gestart met spelling. Elke week staat er een woordpakket centraal. 
Week 1: luisterwoorden met drie medeklinkers
Week 2: luisterwoorden met ui-eu


Woordpakket 1
de spleet spreek de barst morst
    de borst  
de straat strekt de dorst wenst
de straf strak de kerst minst
de streep      
de strik     botst
de stroom     klotst
de stroop     laatst
  straks verst bonst
  de streek de worst de kunst
      de winst
      de komst
      de korst
      klutst
 
Woordpakket 2
de beu de kluif buigt   thuis
de breuk de kluis sluipt  
de deugd de pruik    
de dreun de struik kreukt  
de gleuf de trui leukst  
de keus de vuist    
de spreuk het kruis    
de steun      
de deuk de druif juist  
de jeuk de duim kreunt  
de kneus de luis    
heus bruin    
 

Blink
Onze klas is omgetoverd tot een waar dinosaurus-resort. We leren over de oertijd.
In dit thema staat de oertijd centraal. De kinderen gaan op zoek naar dino's, kijken naar oeroude mensen, ontdekken wat mammoeten zijn en maken een fossiel voor de toekomst.


Werkdagen Tineke en Miranda:
Miranda: maandag en dinsdag
Tineke: woensdag, donderdag en vrijdag
Gym:
We gymmen op maandag en dinsdag.
Maandagochtend vertrekken we om 8.20 van school. Mocht u een keer te laat zijn wilt u dan uw kind naar de Ripperdahal brengen?