Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 5A. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft belangrijke data en belanrijke zaken m.b.t. vakken.

26 april:
We zijn begonnen met een nieuw blok van spelling:

45 a wooren met gesloten lettergreep:  dokter, drempel, duister, onderzoek
45b: meervouden met gesloten lettergreep: agenten, artsen antwoorden, grachten, leerlingen
46a: woorden met open lettergreep aan het eind: bijna, echo, euro, kano
46b: woorden met open letterghreep in het midden: beneden, jager, bewoner, daling, gratis
46c: meervouden met open lettergreep: apen, bladen, soldaten Joden, verhalen
46d: woorden met open lettergreep waarin spraken is van korte klank: adres, banaan, kapel, kapot, tabak


14 maart:
Vrijdag starten we met blok 7 van spelling:
32a: woorden die eindigen op te (ziekte)
43a: verkleinwoorden die eindigen op je (huisje)
43c: verkleinwoorden die eindigen op tje (tafeltje)
43e: verkleinwoorden die eindigen op etje (tongetje)
44a: woorden die met een eind -d of midden -d die klinkt als een t (hond)

Het blijft belangrijk dat de kinderen de tafels oefenen. Vooral door elkaar. Op school oefenen we dit met de app tafelmonsters.
Veel kinderen vinden digitaal klokkijken lastig. In de klas oefenen we dit met de klokkijk app.

Belangrijke data tot aan de zomer:

19 t/m 22 april: Projectweek
22 april: afsluiting project van 17.00 tot 19.00
30 maart: goede vrijdag
2 april: 2e paasdag
11 april: studiedag, kinderen vrij
20 april: koningsspelen, continurooster tot 14.00 uur
25 april: viering groep 5
27 april t/m 13 mei: mei vakantie
13 mei: Moederdag
21 mei: 2e pinksterdag
23 mei: sportdag
13 juni: meester/juffen dag
2 juli: rapport mee
2 t/m 16 juli: kindgesprekken
20 juli: Vossenjacht, 12.00 vrij
21 juli VAKANTIE20 juni: studiedag, leerlingen vrij
17 junï: vaderdag
12 januari:
Vandaag zijn we begonnen met blok 5 van spelling.
14b: woorden met ij (ijs)
15a: woorden met au (saus)
15b: woorden met auw (pauw)
15c: woorden met ou (hout)
15d: woorden met ouw (touw)
33a: woorden met ig, die klinken als ug of eg (jarig)25 november:
We zijn begonnen met het nieuwe blok van spelling:
13b:     Woorden met -cht (lucht)
14a: Woorden met -ei (reis)
30a: Woorden die beginnen met be (bezoek)
30b: Woorden die beginnen met  ge (getal)
30c: Woorden die beginnen met ver (verkeer)

De kinderen krijgen de woorden 27 november mee op papier. Oefenen maar!

Tafels
Alle tafels zijn inmiddels aangeboden. We zijn nu hard aan het oefenen om de tafels te automatiseren. We doen dat op verschillende manieren: spelletjes, werkbladen en op de ipad (tafelmonsters en ballon prikken). Vroeger was het vooral stampen wat we deden met de tafels. We leren de kinderen nu strategieen aan. Welke tafelsom weet je wel? Misschien weet je dan ook het dubbele. Bv: 2 x 8 weet je wel. 4 x 8 is lastiger. Maar via verdubbelen kom je er wel. Of met strategie 1 meer of 1 minder. Bv: 10 x 9 weet je wel. Dan lukt 9 x 6 vast door 1x6 minder te doen.  Ook kun je de keer sommen omdraaien. Ik weet 3x9 niet maar 9x3 weet ik wel. De kinderen krijgen een wc tafelposter mee.
Oefenen maar!


29 oktober:
Deze week beginnen   we in groep 5  met een nieuw blok van spelling: Blok 3
De komende 3 weken gaan we oefenen met de volgende spellingsafspraken:
 • 9a:         Woorden met -ng (tong)
 • 9b:         Woorden met -nk (bank)\
 • 13a:      Woorden met -ch (pech)
 • 13b:     Woorden met -cht (lucht)
 • 29a:     Woorden met e (de)
12 september 2017

We zijn begonnen met  blok 1 van spelling. De komende weken oefenen we met de volgende spellingsafspraken:

Groep 5:
-6a: woorden die beginnen met f (fluit)
-6b:woorden die beginnen met v (vis)
-10 a: woorden met aar (jaar)
-10b: woordne met eer (heer)
-10c: woorden met oor (oor)
-10d: woorden met uur (uur)
-11a:woorden met aai (kraai)
-11b: woorden met ooi (kooi)
-11c: woorden met oet (boei)


Hier een link met alle woorden die aan bod komen in groep 5: Groep 5 cat.woorden.pdf
 • Via ambrasoft  woorden kunnen de kinderen met deze afspraken gaan oefenen.
 • Spelling op Taalzee.
 • Ook kun je met het programma BLOON op de computer oefenen

  BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.
  Bekijken
  Lezen
  Omdraaien
  Opschrijven
  Nakijken

  B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

  L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

  O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

  O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

  N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
   
  Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
   
  Andere manieren kunnen zijn:

 • Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.
 • Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.
 • Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 • Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.
 • Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven  Rekentuin
Alle leerlingen van groep  5 werken op school met Rekentuin. Een leuk programma die volledig gepersonaliseerd is. Dat betekent dat het programma zich aanpast aan het niveau van het kind. Doe je alles goed, dan worden de opgaven automatisch moeilijker, maak je veel fouten dan worden de opgaven eenvoudiger. 
Aan dit programma kunnen de kinderen ook thuis werken. Ze weten zelf de codes.
 

 

 


Belangrijke data:
11 sept. t/m 28 sept:       kennismakingsgesprekken
14 sept:                            schoolfotograaf
26 sept.                            tafeltjesmiddag 16.30 - 18.30
19 okt:                              boekenmarkt & boekenbal
23 t/m 26 okt:                  herfstvakantie
5 december:                   sinterklaas (continurooster tot 14.00 uur)
20 december:                 kerstdiner
22 december:                 continurooster tot 14.00 uur
25 dec. t/m 4 jan:           kerstvakantie