Topo oefenen / leren

We hebben een nieuwe topo methode, deze heet "Topomaster" .
De kinderen leren de belangrijkste topografie van de wereld in de vorm van een game.
Het mooie van deze nieuwe methode is dat de kinderen hier, op een tablet of een pc, zowel thuis als op school aan kunnen werken.
Groep 6 heeft een strookje meegekregen met een gebruikersnaam, schoolcode en wachtwoord waarmee thuis ingelogd kan worden. Via de volgende link komen jullie op de site. Denk om de spaties bij het wachtwoord.

https://start.blink.nl

5 april
We beginnen met een nieuw blok spelling  hoofdstuk 8 Slaap zacht Velibor

45 a wooren met gesloten lettergreep:  dokter, drempel, duister, onderzoek
45b: meervouden met gesloten lettergreep: agenten, artsen antwoorden, grachten, leerlingen
46a: woorden met open lettergreep aan het eind: bijna, echo, euro, kano
46b: woorden met open letterghreep in het midden: beneden, jager, bewoner, daling, gratis
46c: meervouden met open lettergreep: apen, bladen, soldaten Joden, verhaeln
46d: woorden met open lettergreep waarin spraken is van korte klank: adres, banaan, kapel, kapot, tabak

greop 6
47a: woorden met verdubbeling van de medeklinker: bakker, aanpassing, beslissing, bezetting, ellendig
49a: woorden met meervoud op s: sleutels, goochelaars, priesters, schakels
50a: woorden waar f verandert in v: duiven, bedrijven, hoeven, schuiven
50b woorden waarbij s verandert in z: adviezen, talloze, bewijzen, matrozen, paleizenNieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 5b en 6b.Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft oa. belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken.
14 maart:
Vrijdag starten we met blok 7 van spelling:
groep 5
32a: woorden die eindigen op te (ziekte)
43a: verkleinwoorden die eindigen op je (huisje)
43c: verkleinwoorden die eindigen op tje (tafeltje)
43e: verkleinwoorden die eindigen op etje (tongetje)
44a: woorden die met een eind -d of midden -d die klinkt als een t (hond)
groep 6


10 januari:

Het blijft belangrijk om de tafels te oefenen
We zijn begonnen met het nieuwe blok van spelling:

Groep 5
Het thema heet : Feestje in de sneeuw
De volgende soellingsafspraken komen aan bod :
14b: woorden met ij : altijd, boerdetij, onderwijs, ongelijk terwijl
15a: woorden met au: augurk, auto automaat, pauze
15b: woorden met auw: dauw, kauwgom,lauw,rauw, wenkbrauw
15c: woorden met ou: goud, kabouter, woud, ouderdom
15d: woorden met ouw: buurvrouw, mevrouw, juffrouw
33a: wworden met ig: aardig,bezig, deftig eenvoudig 

groep 6

Het thema is Ik ben ook een skater
De volgende spellingsafspraken komen aan bod
35a: woorden met heid: gelegenheid, waarheid, schoonheid, meerderheid
cat 38a: woorden met tie: garantie, politie, prestatie,relatie
cat 43d: verkleinwooren met kje: kettinkje, koninkje, haringkje, leidinkje
cat 43f: verkleinwoorden met tje: brilletje, kammetje, spelletje,spinnetjecat
44a|: woorden met eind-d of midden-d: hond, beroemd,deugd,eerbied,gezondheid

Groep 5
13b:     Woorden met -cht (lucht)
14a: Woorden met -ei (reis)
30a: Woorden die beginnen met be (bezoek)
30b: Woorden die beginnen met  ge (getal)
30c: Woorden die beginnen met ver (verkeer)


Groep 6
19 a: woorden met z die klinkt als s  langzaam,ontzettend,opzet,vreedzaam, hetzelfde
31 a: woorden met voorvoegsel ont: ontmoeting, ontbijt, ontslag, ontvangst
33a woorden met achtervoegsel ig: jarig, afkomstig, overig, tegenwoordig, toevallig
34a woorden met achtervoegsel lijk: afzonderlijk, dagelijks, plaatselijk, schadelijk, huwelijk

Voor wat betreft cat 19 a, je hoort de s maar schrijft de z, deze woorden moeten echt worden ingeprent in het geheugen, wel zijn er veel woorden met klankgroep -zaam ( zeldzaam enz)Goed uitspreken van de woorden kan ook helpen.

Groep 6 Topo groningen hebben bijna alle kinderen afgerond, we zijn nu bezig met Nedeland, hoofdsteden en provincies
!

Tafels
Alle tafels zijn inmiddels aangeboden. We zijn nu hard aan het oefenen om de tafels te automatiseren. We doen dat op verschillende manieren: spelletjes, werkbladen en op de ipad (tafelmonsters en ballon prikken). Vroeger was het vooral stampen wat we deden met de tafels. We leren de kinderen nu strategieen aan. Welke tafelsom weet je wel? Misschien weet je dan ook het dubbele. Bv: 2 x 8 weet je wel. 4 x 8 is lastiger. Maar via verdubbelen kom je er wel. Of met strategie 1 meer of 1 minder. Bv: 10 x 9 weet je wel. Dan lukt 9 x 6 vast door 1x6 minder te doen.  Ook kun je de keer sommen omdraaien. Ik weet 3x9 niet maar 9x3 weet ik wel. De kinderen krijgen een wc tafelposter mee.
Oefenen maar!13 november, per abuis waren de spellingsafspraken bij groep 5 ( van juf Rivka) terechtgekomen!!
6 november 2017
Deze week zijn we begonnen met een nieuw blok taal/spelling  blok 3
Alle woorden zijn te vinden in de overzichten 

Groep 5
blok 9a :  ng   woorden zoals afbeelding vreemdeling oplossing
blok 9b:   nk   woorden zoals bank, anker  enkele, ondanks. sprinkhaan
blok 13a:  woorden met ch: pech, lichaam, zichzelf, kachel, glimlach
blok 13b:  woorden met cht: aandacht, bericht, dichtbij, opdracht prachtig
blok 29a: woorden met e ( stommeling)  bende, twaalfde, lente, jezelf, meteen, plezier, stiekem


groep 6
afspraak c als s:   cent, precies, centrum centrale
c als k        :     contact, circus, actief, direct
e ( stommeling):  vrede, oranje, roze, uiterst
ge- be- ver-: gevangenis, bedoeling, geheugen verleden

Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 5A. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft belangrijke data en belanrijke zaken m.b.t. vakken.

29 oktober:
Deze week beginnen   we in groep 5  met een nieuw blok van spelling: Blok 3
De komende 3 weken gaan we oefenen met de volgende spellingsafspraken:
 • 9a:         Woorden met -ng (tong)
 • 9b:         Woorden met -nk (bank)\
 • 13a:      Woorden met -ch (pech)
 • 13b:     Woorden met -cht (lucht)
 • 29a:     Woorden met e (de)
12 september 20171

  Rekentuin
Alle leerlingen van groep 5 en 6  werken op school met Rekentuin en Taalzee. Een leuk programma die volledig gepersonaliseerd is. Dat betekent dat het programma zich aanpast aan het niveau van het kind. Doe je alles goed, dan worden de opgaven automatisch moeilijker, maak je veel fouten dan worden de opgaven eenvoudiger. 
Aan dit programma kunnen de kinderen ook thuis werken. Ze weten zelf de codes.

25 september 2017

Deze week beginnen   we in groep 5  met een nieuw thema van Taal actief. Blok 2
De komende 3 weken gaan we oefenen met de volgende spellingsafspraken:
 • woorden die beginnen met s -
 • woorden die beginnen met z -
 • woorden met sch -
 • woorden met ng  


Ook kun je met het programma BLOON op de computer oefenen

 In de week van 4 oktober is dan het signaaldictee en de week daarop het controle dictee
Hieronder een link met alle woorden die aan bod komen in groep 5

Groep 5 cat.woorden.pdfSpelling


Ook in groep 6 beginnen we met een nieuw pakket ( 2)


De afspraken die behandeld worden de komende week zijn

Blok 2
Woorden met ng tong, poging, opwinding
Woorden met au saus, applaus, restaurant
Woorden met auw pauw, rauwkost, nauwkeurig
Woorden met ou hout, houding, enkelvoud
Woorden met ouw touw, rouwkaart, vrouwelijk
Woorden met i die klinkt als ie liter, fabrikant, muzikaal 


Link groep 6:  Spelling woordpakketten 6

Manieren om spelling thuis te oefenen.
BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.
Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken


B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

 • Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.
 • Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.
 • Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 • Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.
 • Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.