Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 6A. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a.  belangrijke data en belanrijke zaken m.b.t. vakken.

28-11

Wij zijn weer begonnen met een nieuw thema voor Spelling en Taal.

Bij Spelling werken we met de volgende spellingwoorden:
-Woorden met z die klinkt als s;
-Woorden met voorvoegsel ont-;
-Woorden met achtervoegsel -ig;
-Woorden met achtervoegsel -lijk.

De woordpakketten staan inmiddels weer klaar op Bloon, dus uw kind kan er ook thuis weer mee oefenen.(woordpakket 4)

Bij Taal gaan we bezig met de volgende zaken:
-Herkennen van de verleden tijd in een zin;
-Spraakgewoontes herkennen;
-Aangeven of taalgebruik passend is bij een bepaalde situatie;
-Persoonsvorm in een verhaal herkennen;
-Taaluiting associëren met een situatie;
-Leren dat aardrijkskundige namen met een hoofdletter geschreven moeten worden;
-Een beschrijving of omschrijving van iets geven.

Rekenen
We zijn alweer op de tweede helft van het rekenblok. Dit houdt in dat over twee weken de rekentoets zal worden  gehouden  . In de rekentoets zal het volgende behandeld worden:
-Duizendtallen, honderdtallen en tientallen bij elkaar optellen;
-Het verschil tussen getallen uitrekenen (-sommen);
-afronden op tien-,honderd- en duizendtal;
-Metriek stelsel: ML, CL, DL, L;
-Klokkijken, digitale en analoge tijd;
-Verhaalsommen, hoeveel een verblijf kost in een bungalow met meerdere personen;
-Optellen binnen duizendtallen.

Enkele kinderen hebben nog veel moeite met de tafels. Buiten dat er in de klas veel mee geoefend wordt, kunnen de kinderen ook goed en leuk tafels leren op www.ballonnenprikken.nl


Groep 6 begint vandaag met een nieuw thema voor spelling. De volgende categorieën zullen worden aangeboden:
 • Woorden met NG;
 • Woorden met au, auw, ou en ouw;
 • Woorden met i die klinkt als ie.
U kunt voor het oefenen de woorden weer opzoeken in de link hieronder in dit blog.

Woensdag 20 september zal in groep 6 het controledictee blok 1 worden afgenomen. Het betreft de woorden uit woordpakket 1. De woorden uit de volgende categorieën zullen worden getoetst:
 • Woorden met NG (categorie 9a)
 • Woorden met CH (categorie 13b)
 • Woorden met EI (categorie 14a)
 • Woorden met IJ (categorie 14b)
U kunt het woordpakket via onderstaande link opzoeken.

Spelling Link groep 6:  Spelling woordpakketten 6
Mededelingen:     
Nieuwe afspraak voor de gehele Tiggeldobbe: vanaf nu zullen de toetsen niet meer van tevoren worden aangekondigd op het weblog. Ze staan wel gepland op de weektaak van de kinderen zelf (die krijgen ze iedere maandag en daarop kunnen ze de planning van de gehele week al zien). Bovendien weten de kinderen sowieso wel dat er na de hoofdstukken (een blok of thema) een toets volgt.
Alleen de controledictees worden wel op het weblog aangegeven. Hiervoor kun je namelijk eenvoudig oefenen thuis. Op het weblog vermelden we ook welke toetsen er zijn afgenomen/geweest. U kunt uw kinderen dan vragen naar de resultaten.
      
-Spelling groep 6:
Via de weblog  Spelling woordpakketten 6 kunt u oefenen met onze spellingmethode. De leerlingen krijgen hun signaaldictee altijd mee naar huis om de fout geschreven woorden en de bijbehorende catergoriewoorden extra te oefenen. Ook kan spelling worden geoefend met Ambrasoft via hun persoonlijke inlogcode. Scrol deze weblog naar beneden voor verdere uitleg van spelling in groep 6. Kijk ook eens op: LINKS BOVENBOUW in het hoofdmenu van onze website. Helemaal onderaan deze weblog staat een uitleg over de BLOON-methode, waarmee de leerlingen thuis digitaal kunnen oefenen via de link: http://www.bloon-methode.nl/bloon1/R2index.html   

-Technisch lezen:   
Het oefenen van technisch lezen bestaat uit het op tempo lezen van teksten en woordrijtjes. Als het werkboek van Estafette op school "uit" is nemen de leerlingen dit werkboek mee naar huis. In dit werkboek staan teksten en woordrijen om thuis mee te oefenen. Scrol deze weblog naar beneden voor verdere uitleg.
-Begrijpend lezen:
Iedere week doen wij begrijpend lezen via de methode Nieuwsbegrip met actuele teksten. Onderdelen van deze methode zijn:
-onduidelijkheden ophelderen
-vragen stellen over de tekst
-samenvatten
-verwijswoorden begrijpen
De kinderen kunnen de tekst en de opdrachten die gemaakt zijn mee naar huis nemen.
 • thuis technisch lezen oefenen:
  De leerlingen kunnen thuis technisch lezen oefenen.
  -De leerlingen, die met Estafette lezen in aanpak 1 en 2 hebben hun oude werkboekjes mee naar huis genomen. In deze werkboekjes staan teksten en woordrijtjes, die de leerlingen thuis kunnen oefenen.
  Het is belangrijk om bij het oefenen het tempo van het lezen te verhogen, maar ook te letten op een juiste uitspraak van de woorden.
  Het is ook belangrijk om te vragen te vertellen wat hij/zij heeft gelezen. Ook is het belangrijk om naar de betekenis van moeilijke woorden te vragen. Tekstbegrip helpt bij het technisch lezen.
  Veel succes met oefenen.


  -TOPO:   
  Zoals verderop deze weblog staat zijn we overgestapt naar een nieuwe digitale methode. Eerst allerlei oefeningen, gevolgd door een proeftoets. Als ze denken dat ze er klaar voor zijn, mogen ze de toets doen. Dit moet in het begin nog even groeien. Regelmatig krijgen ze te horen, hoe ver ze zijn en of ze een beetje op schema liggen. Thuis kunnen ze oefenen met de atlas of via googlemaps. Groep 6 Nederland en groep 7 Europa. Kinderen die er om de een of andere reden niet aan toekomen of te weinig, hebben overleg met hun leerkracht. Zij plannen dan samen vaste oefenmomenten.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kijk ook eens op LINKS VAN DE BOVENBOUW in het hoofdmenu van onze website.


  TOETSEN                     
  De methodetoetsen BLIJVEN OP SCHOOL. De leerlingen krijgen wel het signaaldictee mee naar huis. U blijft dan op de hoogte van de resultaten en u kunt eventuele fouten met uw kind bespreken, verbeteren en oefenen. Andere toetsen zitten in toetsboekjes, die op schoolblijven. De toetsen worden niet aangekondigd op het weblog. Wel op de wekplanning van de leerlingen zelf.

  Afbeeldingsresultaat voor rekenen groep 6

  REKENEN GROEP 6:
  De kinderen kunnen thuis oefenen met:
  TAFELS 1 T/M 10 (+ EENVOUDIGE KEERSOMMEN)
  DEELTAFELS 1 T/M 10 (+ EENVOUDIGE DEELSOMMEN)
  CIJFEREN TOT 1000 (PLUS EN MINSOMMEN)
  METRIEK STELSEL (VAN MM NAAR KM EN ANDERSOM)
  REKENEN MET GELD
  KLOKKIJKEN ANALOOG EN DIGITAAL (24 UURS KLOK)

  Afbeeldingsresultaat voor rekenen groep 7

  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manieren om spelling thuis te oefenen groep 6

  -BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

  Bekijken
  Lezen
  Omdraaien
  Opschrijven
  Nakijken

  B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

  L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

  O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

  O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

  N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
   
  Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
   
  Andere manieren kunnen zijn:

  - Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

  - Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

  - Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
   
  Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

  - Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.

  BLOON KUNT U OOK THUIS OP DE COMPUTER OEFENEN. U DIENT ZICH DAN ZELF AAN TE MELDEN. ZIE:
  http://www.bloon-methode.nl/bloon1/R2index.html


  ------------------------------------------------------------------------------------------------

   Spelling woordpakketten 6

          
 

 •