Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 7. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en belangrijke dingen m.b.t vakken. Nieuws over het voortgezet onderwijs is ook te vinden op deze weblog. Kijk voor oefenstof werkwoordspelling bij de 'Links' voor de bovenbouw.


Week 38 ( 17 - 21 september 2018 )
Huiswerk.

Vrijdag hebben we het huiswerk nagekeken en hebben de kinderen weer een nieuw rekenblad mee naar huis gekregen. Vrijdag 21 september gaan we dit nakijken. Als de kinderen het eerder af hebben is het verstandig om het huiswerk alvast mee te nemen naar school.

Omgekeerde ouder-kind-leerkracht gesprekken.
Deze week worden de laatste gesprekken gevoerd en daarna zal ik gaan bekijken welke Nieuwsbegrip les er thuis kan worden gemaakt door de leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen. Extra oefening is natuurlijk altijd goed dus ook leerlingen die goede resultaten halen met begrijpend lezen mogen deze oefeningen maken.

Tempo.
Een aantal leerlingen heeft moeite met het tempo op school. Sommige kinderen krijgen hun weektaak rekenen niet af en anderen hebben meer moeite met taal. In de klas heb ik afgesproken dat we de eerste weken gebruiken om weer in het schoolritme te komen, maar straks zal het tempo toch omhoog moeten en als het werk dan aan het eind van de dag of week niet af is, dan krijgen de kinderen een kopietje mee naar huis om het werk thuis af te maken. Natuurlijk wordt er wel rekening gehouden met elk individueel kind.

Wereldoriëntatie.
Bij onze nieuwe methode komt het regelmatig voor dat de kinderen zelf onderzoek moeten doen of proefjes moeten uitvoeren. Hiervoor hebben we soms materialen nodig. De kinderen krijgen de opdracht om hier zelf achter aan te gaan en het zou fijn zijn als de ouders hier behulpzaam bij willen zijn.
Aan het eind van een thema(5 lessen) maken de kinderen een toets. Hiervoor krijgen ze een informatieblad mee naar huis. Het is de bedoeling dat dit thuis wordt bestudeerd als voorbereiding op de toets. 

De kinderen oefenen op school voor topo, thuis kunnen de kinderen ook thuis inloggen en nieuw is dit jaar dat de kinderen ook kaartjes mee naar huis krijgen om de topo te oefenen. Voor de kerstvakantie zullen de kinderen drie toetsen maken. Aan de hand van deze toetsen zal het rapportcijfer worden bepaald.


Reminder.
Dinsdagmiddag 25 september 'Tafeltjesmiddag'. Een mooie gelegenheid om onze nieuwe methodes te bekijken!
Week 37 ( 10 - 14 september 2018)
Vorige week.
Maandag 3 september zijn we vol goede moed aan het nieuwe schooljaar begonnen. De eerste ervaringen zullen vast thuis al uitgebreid besproken zijn, maar hier volgt een korte impressie van mijn kant.
Groep 7, een leuke enthousiaste groep, die hard werkt, maar kan ook ontzettend gezellig kan kletsen voor schooltijd, tussen de lessen door en in de middagpauze.
We zijn begonnen met twee nieuwe methodes. Eén voor taal en één voor wereldoriëntatie. Tijdens de tafeltjesmiddag kunnen de kinderen deze methodes aan de ouders laten zien en kan ik iets van de mooie digibord modules laten zien. Twee methodes die er aantrekkelijk uitzien en weer heel anders werken dan de oude methodes. Dat betekent dus aanpassen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten.

Vrijdag 7 september zijn we gestart met een nieuw vak, Engels. Ook hier merk ik veel enthousiasme en het valt me nu al op dat de kinderen enorm hun best doen om de uitspraak van het Engels goed onder de knie te krijgen.
Nieuwe lestijden.
Het vijf gelijke dagen model is natuurlijk even wennen, 's morgens iets eerder beginnen, een korte middagpauze waarbij we samen eten in de klas en dan om kwart over twee vrij. De kinderen waren vrijdag tijdens een gesprek over de eerste schoolweek heel tevreden over de nieuwe schooltijden, al missen ze de vrije woensdagmiddag wel. Nou ja, je kunt niet alles hebben!


Maandag.
Maandagmorgen moet ik voor controle van mijn heup naar het ziekenhuis. Marion Zuidema is mijn vervangster. 's Middags ben ik weer op school. 


Op maandag en dinsdag komt er een derde jaars Pabo student stage lopen in groep 7. Meester Emiel de Jong komt deze maandag voor het eerst en hij blijft tot begin februari. Hij is afgelopen woensdag op school geweest en volgens mij hebben we het getroffen, het lijkt me een leuke, aardige meester.

Huiswerk.

De kinderen krijgen in groep 7 ook huiswerk. Ze krijgen één keer per week een blad redactiesommen mee naar huis. Maandag krijgen ze het eerste blad mee en vrijdag 14 september gaan we ze nakijken/bespreken.
In groep 7 leren we de topografie van Europa. De kinderen kunnen hier op school en thuis aan werken.
In de afgelopen jaren oefenden veel leerlingen de spellingafspraken thuis via Bloon. Met onze nieuwe methode voor taal en spelling willen we de komende weken eerst kijken hoe het op school gaat met de resultaten van spelling en daarna bekijken we of het verstandig is om huiswerk mee te geven.
Leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen kunnen op verzoek huiswerk krijgen, daarbij maak ik gebruik van lessen uit het archief van Nieuwsbegrip. Dit ga ik tijdens de omgekeerde oudergesprekken bespreken met ouders en kinderen.


Omgekeerde oudergesprekken.

Bijna alle ouders hebben zich al ingeschreven voor de omgekeerde oudergesprekken. De intekenlijst hangt op de deur van het lokaal!

De weblog.
Ik probeer iedere week een stuk te schrijven op deze weblog. Als ik de weblog heb bijgewerkt stuur ik de ouders daar een Parro over.


 
Werkstuk maken

Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe

Manieren om spelling thuis te oefenen.

-BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.


 

Voortgezet Onderwijs (voor ouders die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken)


Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.

 
 
http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)
 
 
 


Belangrijke links overgang naar Voortgezet onderwijs

www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veelgestelde vragen door ouders)