Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 7. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en belangrijke dingen m.b.t vakken. Nieuws over het voortgezet onderwijs is ook te vinden op deze weblog. Kijk voor oefenstof werkwoordspelling bij de 'Links' voor de bovenbouw.


Week 29 (16 - 20 juli )
Afscheid.
We nemen afscheid van Britt Hartman, zij gaat na de vakantie naar de Borgschool. Veel succes daar en ik hoop dat je daar een goede tijd hebt.

Laatste schoolweek.
De laatste week van dit schooljaar! Nog wat laatste dingen afronden en op vrijdag nog een gezellige laatste schooldag met de traditionele vossenjacht en een gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd op het plein en dan is het vakantie. Er is hard gewerkt en de meeste kinderen(en leerkrachten) zijn toe aan een welverdiende vakantie. 
Ik wil de ouders bedanken voor de prettige samenwerking in dit jaar. Volgens mij is het een goed jaar geweest. Ik heb de kinderen zien groeien, sommigen letterlijk, anderen op sociaal gebied en alle kinderen op leergebied. Nu op naar groep 8, voorbereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs en natuurlijk  de basisschool afsluiten met een weekje Ameland en een spetterende musical. Genoeg dingen om naar uit te kijken. Veel plezier en een goed jaar toegewenst bij meester Jeroen!


Week 27 ( 2 - 6 juli )
Bezoek Ezinge.

Vrijdag 29 juni zijn we naar museum Wierdenland in Ezinge geweest. Het was een leerzame morgen met een mooie fietstocht door het Groninger land. Met dank aan de moeder van Gemma en de opa van Bram voor de begeleiding. De andere foto's komen later nog in het fotoalbum, maar dat wordt na volgende week.

Ameland 1.

Deze week ga ik met groep 8 naar Ameland. Juf Lize neemt de klas over op maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen. Juf Frederika is er op dinsdag en juf Wilma op vrijdagmiddag. 
Juf Lize is nu klaar met haar studie en ze neemt 6 juli afscheid van de groep. 


Ameland 2.

Maandag krijgen de ouders van groep 6 en 7 een Parro over de uitkomsten van het overleg over de werkweek van 2019. Het ziet er goed uit!
Donderdagmiddag 12 juli komen Joyce en Marike in de klas om met de kinderen van groep 7 het één en ander door te nemen.

 
Spelling.
Deze week zijn de volgende spellingafspraken aan de beurt:
Gewone spelling: 59C (tussen e) en 61(hoofdletters)
Werkwoordspelling: 9A(kiezen), 9B(schrijven) en 10(zoeken). Van deze werkwoorden de tt, de vt en de voltooide deelwoorden. 
Het is goed om de afspraken van vorige week te herhalen! Het signaaldictee wordt afgenomen op vrijdag 6 juli.

Gymles dinsdag.

Door de vele schoolreizen wordt de gymles van groep 7 naar de ochtend verschoven. De kinderen gaan met juf Annemiek buiten bij een speeltuintje in de Brake Bootcampen. Dus graag stevige sportieve schoenen en gemakkelijke gymkleding aan/mee. Wat extra drinken is ook handig.


Huiswerk.

Voor begrijpend lezen is de les 'Wilde dieren' uit het archief van Nieuwsbegrip 2014-2015 aan de beurt.
Het blad met redactiesommen krijgen de kinderen maandag mee naar huis. Deze sommen worden vrijdag besproken.Week 26 ( 25 - 29 juni )
Verkeersexamen.

Donderdag 21 juni hebben een paar kinderen het herexamen voor het verkeersdiploma gehaald en daarmee zijn alle kinderen van groep 7 nu geslaagd voor het theoretische en praktische verkeersexamen. Van harte gefeliciteerd allemaal!!

Taal en spelling.
We starten deze week met het laatste thema. Het onderwerp is 'We ruilen van plek'.
Voor spelling oefenen we de volgende spellingafspraken. Gewone spelling:58A(gouden) en 59B(woorden met de tussen en). Werkwoordspelling: 6(roepen), 7(rijden) en 8(fluiten). Dit zijn allemaal klankveranderende werkwoorden en van de kinderen wordt verwacht dat ze de tt de vt en het voltooid deelwoord kennen en kunnen toepassen. Dat laatste is voor veel kinderen nog steeds erg lastig.
Deze week nog geen dictee. Het signaaldictee is op vrijdag 6 juli en het controledictee op 13 juli.


Bezoek Ezinge.

Vrijdagmorgen 29 juni gaan we op de fiets naar Ezinge voor een bezoek aan museum Wierdenland. We vertrekken om half 9 en zijn om ongeveer 12 uur weer op school terug. Er heeft zich één ouder aangemeld om mee te gaan als begeleiding. Ik ben nog op zoek naar ouder, wie meldt zich aan?

Huiswerk.
I.v.m. het museumbezoek deze week geen huiswerk voor rekenen.

Voor begrijpend lezen is de les 'Malala wint Nobelprijs' uit het archief van Nieuwsbegrip 2014-2015 aan de beurt.


Week 25 (18 - 22 juni )
Cito.

Ook deze week worden er cito's afgenomen. Omdat de leerkrachten woensdag 20 juni een margedag hebben en de kinderen die dag vrij zijn, worden de cito's afgenomen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Taal, spelling en rekenen.
Door de cito's starten we volgende week niet met een nieuw thema. Gelukkig kunnen we wel genieten van een aantal spreekbeurten. Tot nu toe gaat het erg goed met de spreekbeurten. De kinderen hebben zich goed voorbereid en we genieten met elkaar van interessante onderwerpen.

Huiswerk.
Het is een drukke/korte week en daarom deze week geen huiswerk voor rekenen en begrijpend lezen.

Meidenvenijn.
Carien zou nog een groepsgesprek houden met de meisjes en dat kan door haar afwezigheid niet doorgaan. Als het nodig is zullen we intern bekijken hoe we dit oplossen.
Volgend schooljaar bekijken we of het project wordt voortgezet.


Plaatsingswijzergesprekken.

De plaatsingswijzergesprekken voor groep 7 worden al in week 26 gehouden. Maandag 18 juni krijgen de ouders hier een brief over via Parro. Vanaf maandag hangt er een intekenlijst bij het lokaal. Ik heb ruimte ingeroosterd op maandag 25 juni, dinsdag 26 juni en donderdag 28 juni, steeds van 17.00 tot 20.00 uur.
Andere groepen hebben gesprekken in week 27, maar die week ben ik afwezig, omdat ik met groep 8 naar Ameland ga. Lize zal die week groep 7 draaien.
Het is de bedoeling dat groep 7 op maandag 25 juni het rapport meekrijgt. 


Week 24 (11 - 15 juni )
Cito.

Deze w
eek beginnen we met het afnemen van de Cito eind 7, daardoor starten we niet met een nieuw thema voor taal, spelling en rekenen. De cito's worden afgenomen op dinsdag, donderdag en vrijdag.

NNO.

Maandag 11 juni gaan de groepen 7 en 8 naar de voorstelling van het NNO. Deze voorstelling is speciaal gemaakt voor leerlingen van de bovenbouw. Deze Pieter Roelf concerten zijn een combinatie van klassieke muziek en theater. In de klas hebben we het bezoek al voorbereid met het volgen van een aantal lessen. We gaan met de trein van 9.56 uur en zijn na 12 uur terug in Winsum. Daarom willen we graag dat alle leerlingen eten en drinken meenemen voor tussen de middag. We eten in Groningen en de kinderen gaan dus tussen de middag niet naar huis!

Meesters- en juffendag.

Woensdag 13 juni houden we de meesters- en juffendag. De kinderen hoeven deze morgen geen eten en drinken mee naar school, daar wordt voor gezorgd. We maken er samen een gezellige morgen van en alle groepen worden getrakteerd op een voorstelling van Ithaka. 

Wereldoriëntatie.

We zijn bezig ons te oriënteren op de aanschaf van een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. We proberen daarin de positieve elementen uit T-world te combineren met een methode die structuur biedt.
In de afgelopen weken hebben we een thema behandeld uit de methode Blink en donderdag  14 juni krijgen de kinderen daar een toetsje over. De kinderen hebben daarvoor donderdag 7 juni een leerblad meegekregen naar huis.


Smaaklessen.

Deze week wordt er in alle groepen aandacht besteed aan smaaklessen. Deze lessen hebben te maken met gezonde voeding en ook tijdens de meesters- en juffendag is er extra aandacht voor gezonde/lekkere snacks. Tijdens deze dag wordt er ook wel een beetje gesnoept, maar dat hoort er op zo'n dag natuurlijk wel bij.

Huiswerk.
Vrijdag 8 juni hebben de kinderen weer een blad met redactiesommen meegekregen naar huis. Dit huis werk gaan we vrijdag 15 juni bespreken.

Voor begrijpend lezen is de les 'Drones ' uit het archief van Nieuwsbegrip 2014-2015 aan de beurt.Week 23 ( 4 - 8 juni )
Spelling.
Vrijdag 1 juni zijn de signaaldictees afgenomen en de papieren zijn ook meegegeven naar huis. De afkortingen leverden nogal wat problemen op bij de gewone spelling. en bij de werkwoordspelling vonden sommige kinderen de voltooide deelwoorden lastig. Bij de werkwoordspelling wordt vanaf nu ook geoefend met de voltooide deelwoorden. 
Nog even alle spellingafspraken op een rijtje:
Gewone spelling:

55A(hoeveelheden) en 60A(afkortingen), 56A(oliën), 56B(knieën), 56C(tweeën)
Werkwoordspelling 
1(kleuren), 4(werken), 5(praten), 2A(reizen), 2B(leven) en 3(antwoorden). Dus van deze woorden niet alleen de tegenwoordige en verleden tijd maar ook het voltooid deelwoord.


Huiswerk.
Gelukkig hadden de meeste kinderen het huiswerk voor rekenen keurig gemaakt. Het nieuwe huiswerk is vrijdag 1 juni meegegeven naar huis.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Val Berlijnse muur' uit het archief 2014-2015 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spreekbeurten.

Deze week beginnen we met de spreekbeurten. Er is duidelijk met de kinderen afgesproken dat ze hun verhaal moeten vertellen en dat ze niet mogen voorlezen. Wordt toch alles voorgelezen dan kappen we de spreekbeurt af en krijgt het kind op een later moment een herkansing. Een goede voorbereiding is dus erg belangrijk!

Museumbezoek.

Vrijdag 29 juni brengen we een bezoek aan museum Wierdenland in Ezinge. Ik wil graag met de klas op de fiets. Wie zouden er mee willen als begeleiding? We vertrekken om half 9 en zijn tegen 12 uur weer terug op school.

Ameland 2019.
Woensdag 6 juni hebben Joyce(moeder van Lieke), Marike(moeder van Jarno), Jaap en Jan een gesprek over de plannen voor Ameland van 2019.
In de klas heb ik donderdag 31 mei een goed gesprek gehad met de kinderen en zij toonden veel begrip voor de nieuwe situatie, maar kwamen ook met kritische vragen en creatieve oplossingen. 
We houden u op de hoogte!


Week 22 (28 mei - 1 juni )
Spelling. 
Deze week worden de volgende spellingafspraken geoefend:
Gewone spelling: 56A(oliën), 56B(knieën) en 56C(tweeën)
Werkwoordspelling: 2A(reizen), 2B(leven) en 3(antwoorden). Van de werkwoorden moeten de kinderen de tegenwoordige en de verleden tijd kennen.
Vrijdag 1 juni worden de signaaldictees afgenomen. De woorden van week 20/21 moeten voor dit dictee herhaald worden. Dit waren de volgende categorieën, gewone spelling 55A en 60A en de werkwoordspelling 1, 4 en 5.


Huiswerk.
Vrijdag is het huiswerk voor rekenen nagekeken, maar de kinderen hebben nog geen nieuw huiswerk meegekregen. De site redactiesommen werkte niet. Als het lukt krijgen de kinderen dit keer het huiswerk mee op maandag.
Voor begrijpend lezen is de les 'Ruimtevaartuig geland op komeet' uit het archief van Nieuwsbegrip 2014-2015 aan de beurt.

In de klas is besproken dat het huiswerk de laatste tijd niet meer trouw door iedereen wordt gemaakt. We hebben afgesproken dat we dat nu weer goed oppakken. De laatste loodjes!


Verkeersexamen.

Dinsdag 29 mei wordt het praktische deel van het verkeersexamen afgenomen. Er zijn werkzaamheden aan De Hamrik, maar ik heb van de organisatie niet doorgekregen dat dit problemen oplevert bij het examen dus ga ik ervan uit dat alles doorgaat zoals gepland. Dit weekend misschien nog even tijd om de route samen met uw kind te oefenen?
De moeder van Stijn en de oma van Jarno zullen namens de Tiggeldobbe controlepost zijn. Alvast bedankt voor jullie hulp!


Gastles brandweer.

De brandweer van Groningen gaat bij veel scholen langs om een les te geven over veiligheid. Woensdag 30 mei komen ze in groep 7 en 8 van de Tiggeldobbe. 


Week 20 en 21 ( 14  - 25 mei )
Dubbele week.
Deze keer nieuws voor de twee schoolweken na de meivakantie, omdat we in week 20 twee dagen naar school gaan en in week 21 drie dagen. Deze 5 dagen gaan we het programma van één complete week doen. In week 20 gaan we van woensdag t/m vrijdag naar Schiermonnikoog en in week 21 beginnen we met een vrije maandag vanwege tweede pinksterdag en op donderdag hebben we sportdag.

Felicitatie!

Rozemarijn heeft namens onze school meegedaan aan een wedstrijd voor het ontwerpen van een 'wapen' voor een nieuwe gemeente. Ze werd uit 60 kandidaten uitgekozen voor de finale en dinsdag 24 april heeft ze gehoord dat ze de wedstrijd heeft gewonnen. Ze mag deze zomer een ballonvaart maken. Een fantastische prijs. We hopen dat Rozemarijn veel mooie foto's kan maken van deze bijzondere gebeurtenis en dat wij er zo ook een beetje van kunnen meegenieten. Van harte gefeliciteerd!

Verkeersexamen.

Alle kinderen zijn geslaagd voor het theoretische deel van het verkeersexamen. Gefeliciteerd! Op 29 mei volgt het praktische deel, het fietsen van een route door Winsum. Donderdag 26 april hebben de kinderen een kaartje mee naar huis gekregen waar de route is ingetekend. De nummers geven aan waar de controleposten zijn. In de vakantie misschien een mooie gelegenheid om de route een paar keer te oefenen. Als de kinderen ook slagen voor het tweede deel van het examen krijgen ze het verkeersdiploma.
Voor het fietsexamen zijn we nog steeds op zoek naar twee mensen die controlepost willen zijn. Graag aanmelden bij Lize of Jan.


Taal en spelling.
We starten na de meivakantie met een nieuw hoofdstuk voor taal en spelling. Het thema is 'Wereldfeesten'. Voor spelling kunnen de volgende afspraken geoefend worden:
Gewone spelling: 55A(hoeveelheden) en 60A(bijv.)
Werkwoordspelling: 1, 4 en 5. De tt en vt van deze klankvaste werkwoorden.
Het signaaldictee wordt afgenomen op 1 juni, het controledictee op 8 juni(nog een heel eind weg).


Sportdag.

Donderdag 24 mei hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een sportdag. Voor deze dag zijn we nog op zoek naar twee ouders die rond willen gaan met de koffie. Dit is van 9 tot 12 uur. Aanmelden bij Lize, Jan of Jeroen.

Huiswerk.
Voor begrijpend lezen is de les 'Vogelgriep' uit het archief van 2014-2015 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

Het huiswerk voor rekenen wordt op vrijdag 25 mei nagekeken en daarom krijgen de kinderen dit pas na de meivakantie mee naar huis.


Vakantie.
Nu eerst twee weken vakantie. Even lekker bijtanken en dan beginnen we  vol goede moed aan de laatste periode tot de zomervakantie.


Week 17 ( 23 - 27 april 2018 )
Schoolvoetbal.
Woensdag 25 april is de tweede ronde van het schoolvoetbal in Uithuizermeeden. Er zijn veel ouders die zich hebben opgegeven voor het rijden. De vaders van Lara en Leonie zullen de twee teams weer coachen. Fijn dat er zoveel supporters meegaan en meiden, veel succes!

Gastles 'dode hoek' vrachtwagens.

Woensdagmorgen krijgen de leerlingen van groep 7 een gastles over de 'dode hoek' bij vrachtwagens. Deze les wordt onder schooltijd gegeven bij De Piramide en daar gaan we  lopend naar toe.

Taal en spelling.
Deze week is er weer een parkeerweek. Met taal behandelen we een aantal lessen die we in  thema 7 en 8 hebben overgeslagen en voor spelling herhalen we de spellingafspraken van de thema's 7 en 8. Donderdag 26 april worden de parkeerweekdictees afgenomen.

Huiswerk.
Voor verkeer moeten de kinderen oefening 6 maken. Donderdag 26 april maken de kinderen het schriftelijk verkeersexamen.
Voor begrijpend lezen is de les 'Chocolade tekort' uit het archief van Nieuwsbegrip 2014-2015 aan de beurt.

Deze week geen huiswerk voor rekenen.


Schiermonnikoog.
Deze week krijgen de kinderen een brief mee naar huis met informatie over onze schoolreis naar Schier, hierbij zit ook een antwoordstrook met medicijngebruik en/of dieetwensen. Graag z.s.m. inleveren.

Meivakantie.
Vrijdag 27 april begint de meivakantie. Denkt iedereen, die dat nog niet gedaan heeft, aan het inleveren van het werkstuk?!

Week 16 ( 16 - 20 april 2018 )
Ziekenhuis.
Maandag 16 april moet ik 's morgens naar het ziekenhuis. Ze gaan bekijken of ze iets aan mijn versleten enkel kunnen doen. Dit is een eerste onderzoek en 's middags ben ik weer op school. Juf Vera komt 's morgens in de klas lesgeven. 

Spelling.
Donderdag 19 april worden de controledictees van thema 8 afgenomen. Deze keer dus niet op vrijdag, omdat we vrijdag 20 april Koningsdag vieren.
Gewone spelling: afspraak 46B (jager), 47A (bakker) en 54A(piano's)
Werkwoordspelling: afspraak 6 (roepen), 7 (rijden), 8 (fluiten),  9A (kiezen) en 9B(zoeken) de tt en vt van deze klankveranderende werkwoorden.


Huiswerk.
Vrijdag hebben de kinderen weer een nieuw huiswerkblad voor rekenen meegekregen naar huis. We gaan dit blad donderdag nakijken en bespreken.
Voor verkeer is het de bedoeling dat de kinderen oefening 5 gaan maken. We gaan woensdag 18 april deze oefening bespreken.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Tyfoon Hagupit' uit het Nieuwsbegrip archief van 2014-2015 aan de beurt.


Verkeersexamen.
Donderdag 26 april gaan de kinderen het theoretisch verkeersexamen maken op school.

Het praktisch verkeersexamen is vastgesteld op 29 mei. Voor de controleposten hebben we twee (groot)ouders van groep 7 nodig. Aanmelden kan bij meester Jan of bij juf Lize. 


Werkstuk en spreekbeurt.
De werkstukken worden in de meivakantie nagekeken en beoordeeld. Dus uiterlijk donderdag 26 april moeten alle werkstukken zijn ingeleverd. Na de meivakantie kunnen we dan de spreekbeurten gaan plannen. Het is natuurlijk handig om de spreekbeurt te houden over het onderwerp van het werkstuk, want daar weet uw kind veel van. Een ander onderwerp kiezen mag wel!

Koningsdag.

Vrijdag 20 april vieren we Koningsdag. We hebben die dag een continurooster en de kinderen zijn dan 's middags om 14.00 uur vrij. Hier heeft u al informatie over ontvangen via Parro.


Week 15 ( 9 - 13 april 2018 )
Schoolvoetbal.
De meisjes hebben het goed gedaan en beide meisjesteams zijn door naar de volgende ronde. De jongens zijn helaas uitgeschakeld. Jammer dat de laatste wedstrijden niet gespeeld konden worden door het slechte weer. Alle teams zagen er trouwens prachtig uit in hun nieuwe tenues.

De overige foto's zijn te bewonderen op de site! Als het programma voor de volgende ronde bekend is krijgen de meisjes z.s.m. een brief met informatie mee. Het is al wel duidelijk dat de volgende ronde op woensdagmiddag 25 april in Uithuizermeeden wordt gespeeld. We hebben voor die middag in ieder geval vervoer nodig, wilt u daar alvast rekening mee houden? 


Spelling.
Deze week komen de volgende spellingafspraken aan de orde. 
Gewone spelling: 47A (bakker) en 54A (piano's)
Werkwoordspelling: 9A (kiezen) en 9B(zoeken) de tt en vt van deze klankveranderende werkwoorden.
Vrijdag 13 april worden de signaaldictees afgenomen.


Gym.
Deze week hebben we dinsdagmorgen om 10.00 uur gym in plaats van 's middags. De kinderen hoeven dus 's middags niet eerder op school te komen.

Woensdag vrij!

Woensdag 11 april hebben alle leerkrachten van L&E een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij.

Naar de synagoge.
Donderdagmorgen gaan we met de hele klas naar de Joodse synagoge in Winsum. De kinderen krijgen hier een gastles over Issy en Sophius de Vries. Deze les wordt gegeven door Romke Visser. We gaan hier op de fiets naar toe en de les duurt tot 12.00 uur. De kinderen die overblijven fietsen met mij terug naar school en de andere kinderen mogen rechtstreeks naar huis.

Huiswerk.
Ondanks de vrije woensdag is er wel huiswerk voor verkeer. De kinderen moeten dit keer oefening 4 maken en dit wordt op donderdag besproken.
Vrijdag 13 april bespreken we het nieuwe rekenhuiswerkblad met redactiesommen.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Circusdieren' uit het Nieuwsbegrip archief van 2014-2015 aan de beurt.

 
Topo oefenen / leren

We hebben een nieuwe topo methode, deze heet "Topomaster" .
De kinderen leren de belangrijkste topografie van Europa in de vorm van een game.
Het mooie van deze nieuwe methode is dat de kinderen hier, op een tablet of een pc, zowel thuis als op school aan kunnen werken.
Groep 7 heeft vrijdag 6 april een strookje mee naar huis gekregen met een gebruikersnaam, schoolcode en wachtwoord waarmee thuis ingelogd kan worden. Via de volgende link komen jullie op de site. Denk om de spaties bij het wachtwoord.
 

Klassenavond.
Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag krijgen de kinderen nog de gelegenheid om te oefenen voor de klassenavond.

We hopen er vrijdag 13 april samen een fijn feest van te maken. 

 
 
 Week 14 ( 2 - 6 april 2018 )
Tweede Paasdag.
Maandag 2 april zijn we vrij.

Taal en spelling.
We beginnen deze week met thema 8 van taal. Het onderwerp is 'Ella lacht weer'. In de eerste week worden de volgende spellingafspraken geoefend:
Gewone spelling: afspraak 46B (jager) en 47A (bakker)
Werkwoordspelling: afspraak 6 (roepen), 7 (rijden) en 8 (fluiten) Van de woorden die in deze afspraken zitten moeten de kinderen de drie vormen in de tegenwoordige tijd en de twee vormen in de verleden tijd kennen.
Aan het einde van deze week is er geen dictee, het signaaldictee wordt afgenomen op vrijdag 13 april en het controledictee op donderdag 19 april. Vrijdag 20 april vieren we namelijk Koningsdag.

Huiswerk.
Verkeer. Woensdag 4 april gaan we oefening 3 bespreken van het boekje 'Oefeningen voor het verkeersexamen 2007'.
Vrijdag 6 april wordt het rekenblad met redactiesommen nagekeken en besproken. Dit blad hebben de kinderen 29 maart mee naar huis gekregen.

Voor begrijpend lezen is de les 'Bosbranden Australië' uit het Nieuwsbegrip archief 2014-2015 aan de beurt.

Schoolvoetbal.

Woensdagavond 4 april is het weer zover, schoolvoetbal! Alle teams spelen hun wedstrijden op de Hunsingo velden in Winsum. De eerste wedstrijden beginnen om 18.00 uur. Iedereen van harte welkom om de jongens en meisjes aan te komen moedigen.
Voor de meisjes die meedoen met schoolvoetbal is er dinsdagavond 3 april de mogelijkheid om aan een training mee te doen. Deze training is van 18.00 tot 19.00 uur op het Hunsingoterrein. 

Klassenavond.

De jaarlijkse klassenavond van groep 7 en 8 is gepland op vrijdag 13 april van 19.00 tot 21.30 uur. Er is een commissie samengesteld van leerlingen uit groep 7 en 8. Zij nemen de organisatie op zich en de andere kinderen gaan in groepjes een optreden verzorgen. Verder gaan we samen lekker dansen en er vooral een heel gezellige avond van maken.


Week 13 ( 26 - 30 maart 2018 )
Project.


We hebben een fijn project gehad. De kinderen hebben veel geleerd over allerlei soorten muziek en we zijn erg actief geweest met musiceren en dansen. Ik heb veel ouders zien genieten van het optreden van hun kind(eren)! Er staan van verschillende activiteiten foto's in ons fotoalbum.Spelling.
Donderdag 29 maart worden de controledictees van thema 7 afgenomen. We zullen op school nog even extra oefenen, omdat er in de projectweek geen spellling is gegeven. De volgende afspraken kunnen worden geoefend:
gewone spelling: 40A, 40B, 40E, 40F, 46B en 46C
werkwoordspelling: 7, 8 en 10.


Huiswerk.
Deze week wordt op woensdag verkeer oefening 2 nagekeken en besproken. Het huiswerk voor rekenen is vrijdag 23 maart meegegaan en wordt i.v.m. Goede Vrijdag al op donderdag besproken!
Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Demonstratie Parijs' uit het archief 2014-2015 aan de beurt.


Paasactiviteiten.

Donderdag 29 maart hebben we na de pauze onze jaarlijkse paasactiviteiten. 's Morgens gaan we neut'n schait'n en 's middags gaan we ons eggsperiment uitvoeren. Voor het eggsperiment hebben alle kinderen één ongekookt ei nodig. Graag al donderdagmorgen meegeven!

Vrij.
Vrijdag 30 maart zijn de kinderen vrij i.v.m. Goede Vrijdag en maandag 2 april is het Tweede Paasdag, dus lekker een lang weekend.


Week 12 ( 19 - 23 maart 2018 )
Voorlezen.
Roef heeft het prima gedaan. Er waren acht zeer goede kandidaten die allemaal al een voorronde hadden gewonnen en voor de jury was het lastig kiezen wie er door mochten naar de finale. De keuze is helaas niet op Roef gevallen, maar toch de complimenten! Op Winsum nieuws is een verslag van deze wedstrijd te lezen met mooie foto's erbij.


Spelling.
Vrijdag 16 maart zijn de signaaldictees afgenomen en de kinderen hebben de dictees  mee gekregen naar huis. De resultaten zagen er over het algemeen goed uit. Aangezien het controledictee pas wordt afgenomen in week 13 is het goed om thuis te blijven oefenen, want op school worden volgende week geen spellinglessen gegeven.

Huiswerk.
Deze week geen huiswerk voor verkeer. Voor begrijpend lezen en rekenen gaat het huiswerk wel door. Vrijdag 16 maart is het blad met nieuwe rekenopgaven weer mee naar huis gegaan. Sommige kinderen hebben dit blad direct op school gemaakt en al weer ingeleverd! We gaan het rekenhuiswerk op vrijdag bespreken.

Voor begrijpend lezen is de les 'Vogeltelling' uit het Nieuwsbegrip archief van 2014-2015 aan de beurt.


Project.
Maandag t/m donderdag zijn we in de klas druk bezig met onze projectweek. Hierover heeft u via Parro al informatie ontvangen. Het zou leuk zijn als veel ouders aanwezig zijn bij de opening van het project op maandagmorgen om half negen. Het belooft een kleurrijk spektakel te worden. Op dinsdagmiddag krijgen de kinderen een streetdance workshop en op woensdagmorgen geeft Lianne van Gemert een muziekworkshop. We hopen donderdag tijdens de tentoonstelling het één en ander aan u te kunnen presenteren. De streetdance voorstelling op het plein(samen met groep 8) is gepland om 18.30 uur! 


Week 11 ( 12 - 16 maart 2018)
Spelling.
Deze week oefenen we de volgende afspraken:
Gewone spelling 46 B (jager) en 46C (apen)
Werkwoordspelling 8(fluiten)  en 10 (zoeken) beide afspraken klankveranderende werkwoorden.
Vrijdag 16 maart worden de signaaldictees afgenomen. In week 12 hebben we de projectweek en daarom zijn de controledictees in week 13.


Voorleeswedstrijd.

Woensdag 14 maart doet Roef mee aan de halve finale van de voorleeswedstrijd. Deze wordt gehouden in Zuidhorn. We wensen Roef heel veel succes toe!

Verkeer.

Woensdag hebben de kinderen een folder meegekregen over het verkeersexamen. Hierin staat dat het examen wordt afgenomen op 5 april. Het kan zijn dat wij het examen op een later tijdstip maken, want we zijn dan nog niet helemaal klaar met de voorbereidingen. In de folder wordt ook verwezen naar de site examen.vvn.nl/oefenen hier kunnen de kinderen nu al terecht voor examenoefeningen. Een aanrader!
Verder hebben de kinderen vrijdag 9 maart een boekje met oefeningen voor het verkeersexamen meegekregen. Het is de bedoeling dat ze oefening 1 maken. Ze mogen in het boekje schrijven, want ze zijn zo langzamerhand aan vervanging toe. We gaan dit huiswerk op woensdag nakijken.


Huiswerk.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Michiel de Ruyter' uit het archief van Nieuwsbegrip 2014-2015 aan de beurt.
Vrijdag is ook weer het nieuwe blad met redactiesommen meegegaan naar huis. 16 maart gaan we deze sommen bespreken/nakijken.


Projectweek.
In week 12 hebben we onze jaarlijkse projectweek. Hierover hebben jullie al iets kunnen lezen in de Tiggeltjes en vrijdag 9 maart  komt er nog een Parro bericht.
In de bovenbouw werken we over Noord-Amerika en gaan we het hebben over de muziekgeschiedenis van Amerika.

Van country tot dance. Tijdens de opening op maandagmorgen zou het leuk zijn als de kinderen verkleed zijn of iets bij zich hebben rondom dit thema. Een cowboyhoed, een oude gitaar, een Amerikaans shirt, een ghettoblaster, een rock & roll outfit enz. 
We gaan er weer een spetterende week van maken.Week 10 ( 5 - 9 maart 2018 )
Taal en spelling.
Na de vakantie beginnen we weer met een nieuw thema. Het nieuwe onderwerp is 'Het reisverslag van Nick'. 
Voor spelling oefenen we de volgende afspraken:
Gewone spelling afspraak 40A liniaal; 40B linialen; 40E actueel en 40F actuele.
Werkwoordspelling afspraak 7 rijden, klankveranderende werkwoorden. De kinderen moeten hierbij de drie vormen in de tegenwoordige tijd en de twee vormen in de verleden tijd kennen.
Deze week geen dictee, het signaaldictee wordt afgenomen op 16 maart.

Huiswerk.
Vrijdag 23 februari hebben we het huiswerk voor rekenen besproken en is het nieuwe huiswerk weer mee naar huis gegaan. Bijna iedereen had het huiswerk gemaakt. Af en toe vergeet iemand om het werk mee naar school te nemen. Het is handig en verstandig om het huiswerk op tijd mee te nemen naar school. Voor in de klas staat een bakje waar de kinderen het huiswerk in kunnen leggen.

Voor begrijpend lezen doen we dit keer de les 'Poëzieweek' uit het archief van Nieuwsbegrip 2014-2015. We slaan de les over de V&D over, omdat dit echt geschiedenis is en de kinderen het onderwerp vast niet meer aanspreekt.

Cito begrijpend lezen.

Tijdens de Citoweek hebben we de begrijpend lezen 2.0 toets gemaakt. Dit is de 'oude' toets en volgend jaar stappen we in groep 7 over op de 3.0 toets. Omdat een aantal kinderen in onze klas van een andere school komt en daar de 3.0 toets heeft gemaakt was ik  nieuwsgierig of we de oude en de nieuwe toets een beetje met elkaar kunnen vergelijken. In overleg met Jaap en Carien hebben we besloten om de 3.0 toets aan te schaffen en deze nog voor de voorjaarsvakantie af te nemen en dat heb ik deze week gedaan. 
De resultaten waren wisselend; 6 kinderen zijn één of twee niveaus omhoog gegaan; 10 kinderen zijn gelijk gebleven ; 4 kinderen zijn één niveau naar beneden gegaan en 2 kinderen waren ziek. De wisselende resultaten kunnen te maken hebben met de werkhouding van de kinderen, het moment van afnemen, het onderwerp van de teksten, de vraagstelling en zo zijn er nog wel meer oorzaken te vinden. Wat we uiteindelijk gaan doen met deze resultaten gaan we op school intern bespreken. Het voordeel van het afnemen van de 3.0 toets is in ieder geval dat we nu in juni een extra toetsmoment hebben die de 2.0 toets niet heeft.

Vakantie.
Nu eerst een week vrij! Week 8 ( 19 - 23 februari 2018)
Spelling.
We hebben voor taal en spelling deze week een parkeerweek. We herhalen de afspraken van thema 5 en 6 en vrijdag 23 februari sluiten we af met een parkeerweekdictee. 
Voor de volledigheid alle afspraken op een rijtje.
Gewone spelling:  34A, 35A, 35B, 38A, 38B 36A, 37A, 44A en 45B
Werkwoordspelling:  1, 2A, 2B, 4, 3, 5 6, 9A en 9B


Begrijpend lezen.
Alle leerlingen die een 4 of 5 score hebben gehaald op de M7 toets voor begrijpend lezen (zie rapport) maken het huiswerk voor begrijpend lezen. Het gaat hierbij om de 'andere tekstsoort' lessen uit het archief van Nieuwsbegrip. Op de weblog meld ik wekelijks welke les er aan de beurt is. Voor kinderen met een 3 score is het verstandig om dit huiswerk ook te maken. Heeft uw kind een 1 of 2 score dan is een extra oefening natuurlijk nooit weg, maar minder noodzakelijk.

Huiswerk.
Vrijdag 16 februari hebben we het huiswerk rekenen besproken en is het huiswerk voor volgende week weer meegegeven. 

Voor begrijpend lezen is volgende week de les 'Zelfrijdende vrachtwagens' uit het archief van Nieuwsbegrip van 2014-2015 aan de beurt.


Lize Lange.
Zoals al eerder aangekondigd, zal Lize Lange vanaf deze week haar lio-stage lopen in groep 7. Dinsdag 20 februari zal ze voor het eerst aanwezig zijn in de klas. De eerste week zal ze vooral kennismaken met de klas en observeren, na de vakantie zal ze steeds meer de klas overnemen op dinsdag, woensdag en donderdag.

Vakantie.

Volgende week, 26 februari t/m 2 maart, hebben de kinderen voorjaarsvakantie. Alvast een goede week toegewenst!


Week 7 (12 - 16 februari 2018 )
Rapport.

Maandag 12 februari krijgen de kinderen hun rapport mee. U kunt zich inschrijven voor de 15 minutengesprekken. Ik heb de volgende middagen/avonden gepland. Donderdag 15 februari van 16.00  tot 20.00 uur. Maandag 19 februari van 16.00 tot 20.00 uur en dinsdag 20 februari van 16.30 tot 19.00 uur. De schema's hangen op de deur van het lokaal.

Spelling.
Vrijdag 16 februari worden de controledictees afgenomen. De afspraken die geleerd moeten worden zijn;
Gewone spelling: 36A, 37A, 44A en 45B;
Werkwoordspelling:  6, 9A en 9B
De signaaldictees zijn vrijdag 9 februari mee naar huis gegaan. Over het algemeen goede resultaten, maar hier en daar kan er nog beter worden geoefend.


Staking.
Woensdag 14 februari zijn de kinderen vrij i.v.m. de estafette staking in het noorden van het land.

Huiswerk.
Vrijdag hebben de kinderen nieuw huiswerk meegekregen voor rekenen en dit wordt 16 februari nagekeken en besproken.
Voor begrijpend lezen is de Nieuwsbegrip les 'De oehoe' uit het archief van 2014-2015 aan de beurt.

Naar aanleiding van de citotoets ga ik volgende week afspreken welke kinderen het huiswerk voor begrijpend lezen moeten maken. 


Week 6 ( 5 - 9 februari 2018 )
Spelling.
Deze week oefenen we de volgende spellingafspraken:
Gewone spelling, afspraak 44A(hond) en 45B(fietsen).
Ww spelling afspraak 9A en 9B, klankveranderende werkwoorden met z/s en f/v wisseling.
Vrijdag 9 februari worden de signaaldictees afgenomen.


Huiswerk.
Maandag krijgen de kinderen een blad met redactiesommen mee naar huis. Dit blad graag vrijdag weer mee naar school. Daar gaan we ze samen nabespreken.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'De week van het geld' uit het nieuwsbegrip archief van 2014-2015 aan de beurt.


Brief Schiermonnikoog.
Voor de ouders die de brief over de schoolreis naar Schiermonnikoog kwijt zijn, hieronder de belangrijkste gegevens. 

De schoolreis komt snel dichterbij en daarom de volgende informatie:
Dit jaar gaan we met groep 7 drie dagen naar Schiermonnikoog. Op woensdag 16 mei  2018 vertrekken we om dit mooie eiland te gaan verkennen. We ontdekken het eiland per fiets. De fietsen zullen wij gaan huren op Schiermonnikoog. We logeren van woensdag tot vrijdag in vakantieboerderij ‘De Oorsprong’ (www.deoorsprong.nl).
Op vrijdag gaan we met de boot van 13.30 uur  naar Lauwersoog. We zijn om ongeveer kwart over drie weer terug op school.
 
De totale kosten voor de schoolreis zijn gesteld op € 80,- De huur voor de fiets en 2 excursies zijn hierbij inbegrepen.
 
Wij verzoeken u het bedrag voor 1 mei 2018 te storten op rekeningnummer:
NL30RABO01554.97.790  t.n.v.  J. Rosema Tiggeldobbe te Winsum
onder vermelding van de naam van uw kind.
Betalen in twee termijnen mag ook. Dan graag € 40,- overmaken voor 1 februari en € 40,- voor 1 mei.
                                 
Uiteraard krijgt u op een later tijdstip nog de nodige informatie over de schoolreis zelf.


Lio stagiaire.
Vanaf 19 februari krijgen we in groep 7 een lio stagiaire. Deze vierdejaars studenten sluiten hun studie af met een uitgebreide stage. Lize Lange zal op dinsdag, woensdag en donderdag in de klas aanwezig zijn en na een inwerkperiode zal ze op deze dagen de klas gaan overnemen. Dat betekent voor mij extra tijd om kinderen individueel of in groepjes te helpen en andere taken te verrichten.

Voor de begeleiding naar Schiermonnikoog zal Lize ook meegaan en ik ben blij dat Remmelt Mastebroek drie vrije dagen heeft kunnen regelen op zijn werk om mee te gaan naar Schier. Remmelt is twee jaar geleden ook meegeweest naar Schier en het is fijn om een ervaren iemand mee te hebben. De groep is dit jaar klein(23 leerlingen) dus er gaan dit jaar 3 begeleiders mee. De derde persoon ben ik natuurlijk zelf.Week 5 ( 29 januari - 2 februari 2018 )
IturnIT een succes.
Afgelopen donderdagmiddag zijn de kinderen enthousiast bezig geweest met het maken van 'stop motion' filmpjes. We hebben samen een leerzame leuke middag gehad.


Taal en spelling.
Deze week beginnen we met thema 6 van taal en spelling. Het onderwerp is 'Het dode vogeltje'. De spellingafspraken waar we deze week aan werken zijn:
gewone spelling, afspraak 36A(garage) en 37A(elektrisch)
Werkwoordspelling, afspraak 6, dit zijn allemaal klankveranderende werkwoorden.


Cito.
Deze week worden de laatste M7 Citotoetsen afgenomen. De resultaten van deze citotoetsen en de resultaten van de methodetoetsen worden in februari tijdens de 10 minutengesprekken besproken.

Huiswerk.
De komende week is de les 'Zonsverduistering' uit het archief van Nieuwsbegrip 2014-2015 aan de beurt. 

Na volgende week krijgen alle leerlingen van de groep een werkblad mee naar huis met redactiesommen. Het is de bedoeling dat de kinderen deze sommen thuis maken en we gaan ze op school nabespreken.


Week 4 ( 22 - 26 januari 2018 )
Spelling.
Vrijdag 26 januari worden de controledictees afgenomen van thema 5. Voor de volledigheid nog een keer alle afspraken die geoefend moeten worden.
Gewone woorden: 34A, 35A, 35B, 38A en 38B
Werkwoordspelling: 1, 2A, 2B, 4, 3 en 5.
Het signaaldictee van de gewone woorden is over het algemeen goed gemaakt. Het werkwoorddictee leverde veel meer problemen op. De dictees zijn vrijdag mee naar huis gegaan en het lijkt me goed dat er nog eens kritisch naar gekeken wordt. Deze week gaan we op school natuurlijk ook bezig met het bespreken van het werk en het maken van extra oefeningen.  


GGD, centrum voor
jeugd en gezin.
De kinderen hebben donderdag een brief meegekregen met informatie over het onderzoek.

Huiswerk.

Deze week is de les 'Moestuinen' uit het nieuwsbegrip archief van 2014-2015 aan de beurt.

Werkstuk.

Ik heb donderdagmiddag uitleg gegeven over het maken van een werkstuk. De kinderen die niet aanwezig waren krijgen die uitleg z.s.m. Het werkstuk wordt beoordeeld aan de hand van een beoordelingsformulier. Dit formulier hebben de kinderen donderdag meegekregen naar huis als hulpmiddel bij het maken van het werkstuk. Het werkstuk moet voor de 'meivakantie' worden ingeleverd.

IturnIT.

Donderdagmiddag krijgen de kinderen van groep 7 een gastles over het maken van filmpjes op internet. Op de site van IturnIT kunt u onder het kopje 'Let's you tube' lezen wat we die middag gaan doen.


Schoolreis Schiermonnikoog.

Maandag krijgen de kinderen een brief mee naar huis over de betaling van de schoolreis. De betaling kan in twee termijnen, vandaar dat deze brief niet via Parro wordt verstuurd, want die verdwijnt na verloop van tijd.

Maren ter Avest.
Maren gaat met haar ouders voor een jaar naar Engeland. Deze week neemt ze afscheid. Gelukkig komt ze in mei speciaal terug naar Nederland om samen met de klas naar Schiermonnikoog te gaan. In januari 2019 zal Maren haar plaats in de klas weer innemen. We wensen Maren en haar ouders een goede tijd toe. Goodbye and see you soon!


Week 3 (15 - 19 januari 2018 )
Creatief circuit.
We beginnen maandagmiddag met een creatief circuit. Ik ga met een groep kinderen figuurzagen. Als er ouders zijn die willen helpen(vooral zaagjes vervangen!!), we starten om kwart over twee.


Spelling.
We werken deze week aan de volgende spellingafspraken:
Gewone spelling, afspraak 38A, woorden met -tie en 38B, woorden met -ctie.
Werkwoordspelling, afspraak 3, woorden die in de verleden tijd dubbel d krijgen en afspraak 5, woorden met in de verleden tijd dubbel t.
Vrijdag 19 januari worden de signaaldictees afgenomen. Dus ook de woorden uit week 2 nog even extra oefenen.


GGD.

Dinsdag komt de GGD op school voor de screening van de leerlingen uit groep 2 en 7. Denkt u aan het invullen van de digitale vragenlijst en het toestemmingsformulier.

Cito.
De midden 7 Citotoetsen worden in de komende weken afgenomen. De toetsafname is altijd 's morgens. Wilt u daar i.v.m. dokterbezoekjes enz. rekening mee houden?

Huiswerk.
Voor begrijpend lezen(Nieuwsbegrip) is deze week de les 'Max Verstappen' aan de beurt uit het archief van 2014/2015.

Voor alle huiswerk is het van belang om er weer goed mee te oefenen. Ik merk dat er in de kerstvakantie wat minder gedaan is!


Week 2 ( 8 - 12 januari 2018)
Taal en spelling.
We beginnen met thema 5. Het thema is 'De SHP club'. Voor spelling zijn we deze week bezig met de volgende afspraken:
Gewone spelling: 34A, vrolijk(woorden met 'lijk'), 35A, snelheid(woorden met 'heid') en 35B, majesteit(woorden met 'teit')
Werkwoordspelling: Tegenwoordige en verleden tijd van klankvaste werkwoorden. Afspraak 1, kleuren(d-woorden), afspraak 2A, reizen( d-woorden met z/s wisseling, 2B, leven( d-woorden met v/f wisseling en afspraak 4, werken(t-woorden)
Aan het eind van deze week nog geen dictee, het signaaldictee wordt afgenomen op 19 januari)

Huiswerk.
In de vakantie even geen nieuw huiswerk. Niet iedereen heeft de laatste les van voor de vakantie gemaakt, die kan misschien in de vakantie of in de eerste week na de vakantie worden gemaakt.

Vakantie.
Fijne feestdagen en een goed en gezond begin van 2018!Week 51 ( 18 - 22 december )
Gastles. 

Afgelopen maandag is schrijfster Myriam Roelandt bij ons in de klas geweest. Ze heeft ons verteld over het ontstaan en de achtergrond van het boek Lappelien. Een indrukwekkend verhaal en de kinderen hebben met heel veel interesse geluisterd naar een deel van het boek. Leuk detail is dat Rozemarijn, uit onze klas, een personage is in dit boek. We hebben dit boek gekregen en de rest van het boek zullen we in de komende tijd uitlezen.

Spelling.
Na thema 3 en 4 van Taalactief volgt er een parkeerweek. We gaan deze week de spelling van thema 3 en 4 herhalen en donderdag 21 december krijgen de kinderen hier een parkeerweekdictee over. Dit geldt voor zowel de gewone woorden als ook de werkwoorden.

Huiswerk.
Voor begrijpend lezen is de les '3D printers' uit het Nieuwsbegrip archief van 2014-2015 aan de beurt.


Gastles tekenen.
Antje Sonnenschein komt dinsdagmiddag weer op school om een tekenles te geven in onze klas. Ik ben benieuwd of de werkstukken net zo mooi worden als de papegaaien die de vorige keer gemaakt zijn.

Kerstviering.
Woensdag is onze kerstviering met aansluitend het kerstdiner. Hierover heeft u via Parro al informatie ontvangen. De kinderen moeten om 17.20 uur in de klas zijn!

De vrijdag voor de kerstvakantie hebben we continurooster tot 14.00 uur. We laten aan de 'overkant' drie films zien. De kinderen mogen zelf kiezen in welk lokaal ze gaan kijken. Wie heeft er thuis nog een geschikte (familie/kerst) film die we kunnen laten zien? 


Week 50 ( 11 - 15 december )
Spelling.
Vrijdag 15 december worden de controledictees afgenomen. De spelllingafspraken die geoefend kunnen worden zijn:
Voor de gewone spelling: 29A, 33A, 30A, 30B en 30 C
Voor de werkwoordspelling: 1, 4, 2A en 2B.
De signaaldictees zijn vrijdag 8 december mee naar huis gegaan. De werkwoordspelling levert bij een aantal leerlingen veel problemen op, omdat de verleden tijd er bijgekomen is. Er zijn nu veel meer mogelijkheden en de regels moeten goed worden toegepast. Op school oefenen we daar veel op, maar thuis extra oefenen is vanzelfsprekend erg welkom.
Een tip daarbij is dat de kinderen goed moeten leren dat we in de verleden tijd eerst de ik-vorm opschrijven en dat daarachter de te(n) of de(n) komen. Tot nu toe zitten er alleen klankvaste werkwoorden in de pakketten, als er klankveranderende werkwoorden worden aangeleerd komt er nog een nieuwe mogelijkheid bij!Zie het schema hieronder.

  

Huiswerk.
Voor begrijpend lezen is de les 'Gehoorschade' uit het archief van 2014-2015 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Staking.
Dinsdag zijn de kinderen vrij in verband met de staking in het onderwijs. Hier heeft u al een Parro bericht over ontvangen.

Kerst.

Zo langzamerhand wordt de school weer omgetoverd in kerstsfeer. De kinderen zijn bezig met een kerstlantaarntje en een kerstplacemat die we met het kerstdiner gaan gebruiken. Ik heb met de kinderen afgesproken dat ze, als hun lantaarntje klaar is, ze een glazen potje met waxinelichtje mee mogen nemen naar school. Deze mag dan iedere morgen een poosje aan. Gezellig!!


Week 49 ( 4 - 8 december )
Spelling.
Deze week kunnen de volgende afspraken worden geoefend. Voor de gewone spelling: afspraken 30A, 30B en 30C, woorden die beginnen met be, ge en ver.
Werkwoordspelling: afspraken 2A en 2B, werkwoorden met een z, waarbij de z/s wisseling belangrijk is en woorden met een v, waarbij de v/f wisseling plaatsvindt. Van deze werkwoorden moeten de kinderen niet alleen de drie vormen in de tegenwoordige tijd kennen, maar ook de twee vormen in de verleden tijd. 
Vrijdag 8 december worden de signaaldictees afgenomen. 15 December volgen de controledictees.


Sinterklaasfeest.

Over de viering van Sinterklaas bent u al via Parro ingelicht. Toch nog even iets over het inleveren van de surprises. Alle kinderen moeten dinsdagmorgen hun surprise met gedicht in de klas onder een kleed leggen. Dit doen we één voor één en omdat dit niet in een kwartiertje lukt mogen de eerste kinderen al om 8 uur de klas in. We spreken in de klas met de kinderen af wie er tussen 8 uur en kwart over 8 hun surprise mogen inleveren en wie tussen kwart over 8 en half 9.


Huiswerk.
Voor begrijpend lezen is deze week de les '70 jaar bevrijding' uit het archief van 2014-2015 aan de beurt.


Woordenschattoets.

Tijdens de Nieuwsbegriplessen maken de kinderen ook een woordenschatles. Uit de woorden die we de afgelopen periode hebben geleerd, hebben we 25 woorden uitgezocht waar de kinderen een toets over krijgen. Het papier met 25 woorden hebben de kinderen mee naar huis gekregen(er zijn nog een aantal extra exemplaren op school voor wie dit papier kwijt zijn) en de kinderen kunnen de komende tijd de toets zelfstandig maken op de computer via het Nieuwsbegrip account. Dit kan op school, maar ook thuis.


Week 48 ( 27 november - 1 december )
Terugblik.

We kijken als leerkrachten met veel plezier terug op de viering van groep 6 en 7. Het was een afwisselende revue waar de leerlingen met veel enthousiasme aan gewerkt hebben. Fijn dat er zoveel ouders bij aanwezig waren. Jullie waren een dankbaar publiek!
Vrijdag 24 november hebben de kinderen een workshop tekenen gehad van een echte kunstenares.

Antje Sonnenschein heeft een beroep gedaan op de grote creativiteit van de kinderen. 
Fijn dat we deze week veel aandacht hebben kunnen besteden aan toneel, muziek en tekenvaardigheden. 


Taal en spelling.
We beginnen deze week met thema 4. De titel van dit hoofdstuk is 'Straatmuzikanten'.

Voor spellling oefenen we de volgende spellingafspraken:
Gewone spelling: 29 A, woorden met de 'stomme' e en 33A, woorden die eindigen op 'ig'
Werkwoordspelling: afspraken 1 en 4. Deze twee afspraken zijn in thema 1 ook al behandeld, maar deze keer zijn het andere woorden en vanaf nu moeten de kinderen niet alleen de drie vormen in de tegenwoordige tijd kennen, maar ook de twee vormen in de verleden tijd! De ik en hij vorm in de verleden tijd is  namelijk hetzelfde.
Even het werkwoord halen als voorbeeld: 
Ik haal                     Ik/hij haalde
Hij haalt                
Wij halen               Wij haalden


Reminder.
Tot nu toe hebben 15 leerlingen hun enveloppe met geld voor 'Schaatsen voor water' ingeleverd. We willen graag deze week alle geld binnen hebben!

Huiswerk.
Voor begrijpend lezen(Nieuwsbegrip) is deze week  de les 'Tien jaar YouTube'

uit het archief van 2014-2015 aan de beurt.


Week 47 ( 20 - 24 november)
Schaatsen voor water.

Woensdagmorgen hebben de leerlingen van groep 7 en 8 met veel enthousiame geschaatst op de ijsbaan van Kardinge. Ik heb een leuk filmpje voorbij zien komen waarin een aantal kinderen van de Tiggeldobbe aan het woord kwamen. https://www.oogtv.nl/2017/11/schaatsen-voor-water/  
Uit onze klas heeft Roef op een prima manier uitleg gegeven over inhoud deze actie. Een dikke pluim, Roef! Juf Vera en meester Jeroen hebben ook complimenten gekregen van de organisatie over hoe enthousiast en gedisciplineerd onze kinderen waren. Leuk om te horen!

De eerste enveloppen met geld zijn al weer op school ingeleverd. We hopen zo snel mogelijk alle geld binnen te krijgen, dan kunnen wij de actie ook financieel afronden.

Spelling.
Vrijdag 24 november worden de controledictees afgenomen. De kinderen hebben vrijdag 17 november de signaaldictees mee naar huis gekregen. Bij de gewone spelling zaten de meeste fouten in de woorden met een sz (geenszins) en woorden met een b(abstract). Voor een aantal is het goed om extra aandacht te besteden aan de werkwoordspelling. Met de d-werkwoorden die in de hij vorm, tegenwoordige tijd, een t erbij krijgen zijn veel fouten gemaakt. Niet: het vliegtuig land, maar het vliegtuig landt!
Nog even alle afspraken op een rijtje:
Gewone spelling: 17A, 21A, 18B en 20A.
Werkwoordspelling: 3, 7, 5 en 8.


Huiswerk.
Over het algemeen wordt het huiswerk voor Nieuwsbegrip trouw gemaakt. Af en toe zijn de resultaten niet zo geweldig en als je dat met de kinderen nabespreekt blijkt dat ze te snel hebben gewerkt. Dus neem de tijd voor het huiswerk. 

Deze week is de les 'Aardbevingen Nepal' uit het archief van 2014-2015 aan de beurt. Viering.

Via Parro heeft u al een uitnodiging gekregen voor de viering van woensdag 22 november. We beginnen om 9.00 uur. Wij hebben er zin in. We hopen op een goede opkomst!


Week 46 ( 13 - 17 november)
Spelling.
Deze week komen de volgende afspraken erbij. Voor de gewone spelling: 18B en 20A. Voor de werkwoordspelling: 5 en 8.
Vrijdag 17 november worden de signaaldictees afgenomen
.

Huiswerk.

Voor begrijpend lezen is de les 'Archeologische vondst in Dalfsen' uit het archief van 2014-2015 aan de beurt.

Schaatsen voor water.
Woensdag 15 november vertrekken we om half 10 met de bus naar Kardinge. Het schaatsen is van half 11 tot half 12 en we hopen voor half 1 weer op school te zijn. Misschien nog even goed om te vermelden, alle kinderen moeten handschoenen aan en een muts op. Dit als bescherming tegen scherpe ijzers bij valpartijen.

Handschoenen en een muts zijn daarom verplicht!


Viering.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen van onze viering op 22 november. Op dinsdag- en donderdagmiddag krijgen de kinderen op school de gelegenheid om te oefenen. Leuk om te horen dat veel kinderen ook in hun eigen vrije tijd druk aan het oefenen zijn. De voorstelling voor de ouders begint om 9.00 uur.

Gymrooster.

Het gymrooster gaat op de maandagmorgen veranderen. Vanaf deze week gaat groep 7 niet als eerste groep naar de sporthal. De kinderen komen dus nu gewoon op de normale tijd in de klas. De gymkleren wel meenemen, want we blijven wel op maandagmorgen gymmen.

Reminder.
Denkt u aan de ouder- kindgesprekken deze week?Week 45 ( 6 - 10 november )
Taal en spelling.
We beginnen met thema 3. De titel is 'Nieuw, nieuw, nieuw!'

Voor spelling worden de volgende afspraken behandeld:
gewone spelling: 17A en 21A
werkwoordspelling: 3 en 7, het gaat bij de werkwoordspelling nog steeds alleen om de tegenwoordige tijd. Dus hoe worden de woorden geschreven in de ik, hij en wij vorm in de tegenwoordige tijd. Aan het eind van deze eerste week nog geen dictees. Het signaaldictee wordt afgenomen op 17 november en het controledictee op 24 november. 

Huiswerk.
Voor begrijpend lezen is de les 'Wereld niet rokendag' uit het archief van 2014-2015 aan de beurt. Ik heb in de leerlingresultaten gezien dat een aantal kinderen trouw iedere week het huiswerk maakt en dat is fijn. Niet iedereen met wie is afgesproken dat huiswerk voor begrijpend lezen erg belangrijk is doet dit ook daadwerkelijk en dat is jammer. Er gaat niet veel tijd zitten in het maken van zo'n les. Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan hoor ik die graag.

Gastles.
Dinsdagmiddag is er voor de leerlingen van groep 7 een gastles over leesbevordering. We merken op school dat de kinderen al beter gaan lezen nu ze regelmatig hardop lezen in de klas. We hopen dat we tijdens de gastles veel tips krijgen hoe we het lezen verder kunnen verbeteren. 

Schaatsen voor water.
Woensdagmorgen 15 november gaan de leerlingen van groep 7 en 8 met de bus naar Kardinge om daar geld bij elkaar te schaatsen voor waterprojecten in Ethiopië. Er is dus nog even tijd om sponsors te zoeken voor deze actie. 

Kinderen die geen eigen schaatsen hebben kunnen deze huren bij de ijsbaan. De kosten hiervoor(€ 6,-) zijn voor rekening van de ouders. Wij moeten van te voren doorgeven hoeveel kinderen er schaatsen willen huren en welke maat. Wilt u, als u hier gebruik van wilt maken, dit deze week doorgeven! Het geld mag direct worden betaald of op 15 november worden meegegeven.
Ouders zijn van harte welkom om aan te moedigen, maar moeten dan wel op eigen gelegenheid naar Kardinge komen. Wij schaatsen van 10.30 tot 11.30 uur.


Verhaaltjes van de kinderen.
Ik heb een aantal verhaaltjes van de kinderen op de weblog geplaatst(onder 'Groepsinfo' het icoon groep 7 aanklikken) Ik probeer bij ieder verhaal een passend plaatje te vinden om het geheel een beetje op te vrolijken. In de komende tijd probeer ik met enige regelmaat de verhaaltjesweblog aan te vullen met nieuwe verhalen. Veel leesplezier!


 
Week 44 (30 oktober - 3 november )
Terug voor de klas.

Het gaat goed met mijn heup. Er moet nog wel flink geoefend worden, maar ik mag mijn activiteiten op school wat gaan uitbreiden. Het is de bedoeling dat ik na de herfstvakantie in ieder geval op woensdagmorgen en vrijdagmorgen weer voor de klas sta en op de maandag, dinsdag en donderdag zal Vera voor de klas blijven. Tot kerst zal ik proberen mijn uren voor de klas langzaam uit te breiden. Dit afhankelijk van mijn verdere herstel.

Taal en spelling.
Na de vakantie hebben we voor taal en spelling een parkeerweek. Bij taal gaan we lessen doen waar we in thema 1 en 2 niet aan toe gekomen zijn en bij spelling gaan we alle spellingafspraken van de thema's 1 en 2 herhalen. Vrijdag 3 november is er voor de gewone spelling en de werkwoordspelling een parkeerweekdictee. Nog even flink oefenen! De afspraken zijn terug te vinden in week 39 en 42 van deze weblog.

Huiswerk.
Voor begrijpend lezen is de les 'WK vrouwenvoetbal' uit het archief van 2014-2015 aan de beurt. Dit mag in de vakantie, maar ook in de week na de vakantie.
Spelling, lezen en rekenen: Het is goed om in de vakantie deze vakken een beetje te onderhouden. 


Lampion maken op school.

Maandag 30 oktober gaan we 's middags bezig met het maken van eenlampion. In de klas van meester Gerrit wordt een lampion gemaakt van karton en vliegerpapier waarbij er creatief geknip moet worden. Bij juf Vera/meester Jan maken de kinderen een lampion van een grote plastic melkfles(container) of doorzichtige wasmiddel fles. In het lokaal van meester Jeroen wordt er een lampion gemaakt van ijslollystokjes. De kinderen mochten zelf kiezen welke lamion ze gaan maken. School levert alle materialen behalve de plastic flessen. Dus als uw king gekozen heeft voor de lampion met de plastic fles nier vergeten om die na de vakantie mee te nemen!

Gastles.

Dinsdag 7 november heeft groep 7 een gastles van de bibliotheek over leesbevordering.

Voorleeswedstrijd.
Roef heeft de voorleeswedstrijd op de Tiggeldobbe gewonnen. Hij gaat onze school vertegenwoordigen in de tweede ronde. Deze wordt in het voorjaar van 2018 gehouden. De foto's van de wedstrijd staan in het fotoalbum.
Roef van harte gefeliciteerd en veel succes in de tweede ronde!!Herfstvakantie.
Van 23 t/m27 oktober zijn de kinderen vrij in verband met de herfstvakantie.Week 42 (16 - 20 oktober)
Spelling.
Vrijdag 20 oktober worden de controledictees afgenomen. De afspraken die geoefend kunnen worden zijn: 14A,14B, 18A en 18B voor de gewone spelling en 2A, 2B, 9A en 9B voor de werkwoordspelling.

Huiswerk.
Begrijpend lezen. De les 'Hooikoorts' uit het archief van 2014-2015. 


Voorleeswedstrijd.
Vrijdag 20 oktober wordt de Tiggeldobbe voorleeskampioen gekozen. Vier leerlingen van groep 7 en 8 mogen in de finale voor een groot publiek en een deskundige jury een (favoriet)stuk voorlezen. De jury bepaalt wie van deze vier kandidaten doorgaat naar de volgende ronde. De kinderen van groep 6,7 en 8 zijn publiek.

Boekenmarkt en boekenbal.

Vrijdagmiddag is van kwart over één tot kwart over twee de boekenmarkt voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Ouders zijn hierbij ook van harte welkom en aangezien er ook veel boeken voor jonge kinderen worden verkocht zijn ouders en kinderen van de groepen 1 t/m 4 ook van harte welkom.
Na de markt sluiten we deze middag af met een gezeliig boekenbal. Het boekenbal is alleen voor de leerlingen van groep 5 t/m 8.

 
Schaatsen voor water.

Eén keer per twee jaar doen de leerlingen van de groepen 7 en 8 mee aan de actie 'Schaatsen voor water'. De actie is dit jaar bestemd voor Ethiopië. Met de opbrengst van Schaatsen voor Water worden in de regio Amhara in het noordwesten van Ethiopië drinkwatervoorzieningen aangelegd. Er wordt gezorgd voor goede sanitaire voorzieningen op scholen en er wordt voorlichting gegeven over hygiëne. Een goede zaak en door deze watervoorzieningen hoeven de kinderen niet meer zo ver te lopen om water te halen en kunnen ze daardoor naar school.
Maandag 16 oktober krijgen de kinderen een informatieblad mee, voor u als ouders, en een enveloppe waarmee de kinderen op zoek kunnen gaan naar sponsors.
Woensdagmorgen 15 november gaan we, met de bus, naar Kardinge om daar in één uur zoveel mogelijk rondjes te schaatsen. We hopen op een gezellige morgen en een geweldige opbrengst!

Reminder.
Herfstvakantie van 23 t/m 27 oktober.
Viering groep 6 en groep 7 : 22 november

Week 41 ( 9 - 13 oktober)

Spelling.

Vrijdag 13 oktober worden de signaaldictees afgenomen. Voor de gewone spelling kunnen de volgende afspraken worden geoefend: 14A, 14B, 18A en 18B.
Voor de werkwoordspelling de afspraken 2A, 2B, 9A en 9B. Voor de werkwoordspelling geldt nog steeds dat de kinderen de drie vormen in de tegenwoordige tijd moeten weten. 
Dat zijn dus de ik, hij en de wij vorm. De kinderen moeten hierbij extra letten op de letterwisselingen. De s/z wisseling bij de woorden van afspraken 2A en 9A en de v/f wisseling bij de woorden van afspraken 2B en 9B.


Huiswerk.
Begrijpend lezen. Nieuwsbegrip, deze week de les '200 jaar slag bij Waterloo' uit het archief van 2014-2015.

Ik heb met de meeste leerlingen de resultaten van de eerste lessen al besproken. Fijn dat er zo flink wordt geoefend. Er zijn ook een aantal leerlingen die deze lessen maken terwijl ze geen 4 of 5 score hebben voor begrijpend lezen. Dat juich ik alleen maar toe. Een beetje extra oefenen is natuurlijk voor alle kinderen een goede investering!
Technisch lezen. Er zijn in het afgelopen jaar meer kinderboeken verkocht. Vooral series, zoals Harry Potter, De grijze jager en

De waanzinnige boomhut zijn erg populair. Het valt wel op dat bovenbouwkinderen minder lezen. Daar kunnen wij verandering in aanbrengen, toch?


T-World.
De kinderen zijn bezig met het thema 'Het Romeinse Rijk'.

Juf Vera heeft een mooie wereld gemaakt en de kinderen zijn enthousiast met hun eigen onderdeel bezig. Leuk om te zien dat een aantal leerlingen ook spulletjes meenemen van huis. Dat is een teken dat het onderwerp echt leeft en dat er zelfs thuis over wordt gepraat. 
 


Week 40 (2 oktober - 6 oktober ) 

Taal en spelling.
We beginnen deze week met thema twee van taal. Het onderwerp is 'Rennen voor geld'.

Wat kunnen de kinderen thuis oefenen?
Gewone spelling: afspraken 14 A(basiswoord reis) en 14 B(basiswoord ijs)
Werkwoordspelling: afspraken 2A(reizen) denk aan de z/s wisseling en 2B(leven)denk aan de v/f wisseling.
Deze week geen dictee.


Huiswerk.
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip deze week de les  'Grand départ' uit het archief  van 2014-2015. Op het moment van schrijven hebben nog niet alle leerlingen de les over Vincent van Gogh gemaakt. Dat kan natuurlijk nog! 
Lezen: Ik heb deze week al van veel kinderen gehoord dat ze thuis flink aan het lezen zijn. Goed om te horen!
Rekenen : Rekentuin, kijk in je eigen tuin aan welke onderdelen je kunt werken. 


Vrij.

Alle leerlingen zijn donderdag 5 mei vrij in verband met de acties in het onderwijs.

Vooraankondiging.
Vrijdag 20 oktober is 's morgens de finale van de voorleeswedstrijd. In de komende weken zijn in groep 7 en 8 de voorrondes. Ik hoop dat veel kinderen meedoen aan deze voorrondes. Kies daarvoor een geschikt boek(niveau groep 7 of 8) en kies een voorleesstuk dat aanspreekt. Een korte inleiding plus het stukje voorlezen mag maximaal 5 minuten duren.

's Middags is de traditionele boekenmarkt voor groep 5 t/m 8. U kunt thuis alvast beginnen met het zoeken van kinderboeken die u /uw kind wil verkopen. De boekenmarkt wordt ook dit jaar afgesloten met een 'boekenbal'.


Week 39 (25 - 29 september)

Spelling.

Vrijdag 29 september worden de eerste controledictees afgenomen. Voor de volledigheid nog één keer de afspraken die aan de orde komen.
Gewone spelling: 9A, 13B en 16A
Werkwoordspelling: 1, 4, 6 en 10.


Huiswerk.

De omgekeerde oudergesprekken zijn geweest en ouders en kinderen zijn op de hoogte voor wie huiswerk een belangrijke aanvulling is op het werk op school.

Technisch lezen.
Voor technisch lezen wordt niet aangegeven wat het huiswerk is. Voor het oefenen van technisch lezen is het belangrijk dat de kinderen veel leeskilometers maken en dat ze regelmatig hardop lezen. We doen dit op school ook en zo krijg je, als leerkracht en ouder, een goed beeld hoe het kind leest. Goed op toon? Hakkelend of vloeiend? Veel vergissingen of (bijna)foutloos? Slaat woorden over? Het is dus goed om als ouder af en toe naast dochter of zoon te gaan zitten en mee te lezen hoe het lezen gaat. 
Vragen stellen over de tekst en het kind vragen om te voorspellen hoe het verhaal verder gaat bevordert tevens het begrijpend lezen.

Begrijpend lezen.

Het is de bedoeling dat de kinderen thuis één les maken uit het archief van Nieuwsbegrip. Vanzelfsprekend zijn deze lessen niet zo actueel als de lessen die in de klas worden gegeven, maar het zijn prima onderwerpen om het begrijpend lezen te oefenen.
De kinderen hebben uitleg gekregen hoe ze de les in het archief kunnen vinden. We werken met lessen uit het schooljaar 2014-2015. Deze lessen hebben de kinderen in ieder geval nog niet gehad.
Deze week(39) maken de kinderen de les over Vincent van Gogh. Ze werken op niveau B en ze moeten alleen het gedeelte 'andere tekstsoort' maken en niet het gedeelte 'woorden'(mag natuurlijk wel, want dit is goed voor de woordenschat).

Spelling.
Voor spelling krijgen de leerlingen geen extra werk mee naar huis. Ze kunnen met behulp van de woordpakketten van groep 7 de woorden oefenen waar we nu mee bezig zijn(en wekelijks genoemd worden in de weblog)  en de woordpakketten van groep 6 gebruiken om woorden te herhalen. Dit kan met de methode Bloon die onderaan deze weblog beschreven is.

Rekenen

Voor alle leerlingen van de klas geldt dat er thuis geoefend kan worden met Rekentuin. Nu ik af en toe op school ben en kinderen observeer tijdens het werken met Rekentuin valt het me op dat het tempo over het algemeen laag is. Kinderen denken misschien dat het niet uitmaakt hoe lang ze nadenken over een som, maar dat is niet zo. In het systeem kan ik precies zien hoe lang het duurt voordat er een antwoord wordt ingetoetst. Te lang nadenken betekent soms dat de som fout wordt gerekend of dat het niveau niet omhoog gaat. Het is daarom beter om 15 minuten intensief te oefenen dan een half uur in een rustig tempo.
Voor de leerlingen met een 4 of 5 score zijn we al begonnen met huiswerk. Aan de hand van deze resultaten, mijn observaties tijdens Rekentuin en het analyseren van de Cito E6 toets proberen we tot een goed oefenprogramma te komen.


Reminder.
26 september is de tafeltjesmiddag.
5 oktober is de school gesloten vanwege de staking.


Week 38 (18 - 22 september 2017 )

Spelling.
Vrijdag 22 september worden de signaaldictees afgenomen. De afspraken die in week 37 zijn genoemd worden daar getoetst en deze week komen daar de volgende afspraken bij.
Voor de gewone spelling. Afspraak 13B(woorden met cht) en 16A(woorden met i)
Voor de werkwoordspelling. Afspraak 6(basiswoord Roepen) en 10(basiswoord Zoeken).
Naar aanleiding van de resultaten van de signaaldictees oefenen de kinderen in week 39 de dingen die ze nog lastig vinden of ze krijgen extra stof als ze het dictee heel goed hebben gemaakt. Vrijdag 29 september volgt dan het controledictee. In week 39 komen er geen nieuwe woorden bij.


Omgekeerde oudergesprekken.

Deze zijn gepland in week 37 en 38. Ouders en kinderen zijn na deze gesprekken of ze in aanmerking komen voor huiswerk. In week 39 willen we dan ook starten met het huiswerk.

Annabelle Brian.
Onze klasgenote Annabelle is de afgelopen week flink in het nieuws geweest. Ze was te horen op Radio Noord en te zien op TV Noord. Vrijdag 15 september is Annabelle met haar kart op school geweest. Voor de leerlingen van school erg leuk om te zien! 
We wensen Annabelle natuurlijk heel veel succes met haar Kartwedstrijden.


Reminder.
Dinsdag 26 september is de tafeltjesmiddag. U krijgt hier via Parro nog een uitnodiging voor.


Week 37 (11 - 15 september 2017)

Inleiding
Beste ouders, ik hoop dat jullie, samen met de kinderen een goede vakantie hebben gehad. Voor mij persoonlijk begint het nieuwe schooljaar niet optimaal. Ik mag in ieder geval tot 5 oktober niet voor de klas omdat ik moet revalideren na mijn heupoperatie. Ik kom af en toe wel op school om met individuele leerlingen te werken, om met juf Vera te overleggen en allerlei administratief werk te doen.
Ik ben blij dat juf Vera voor de klas staat, ze is alle dagen beschikbaar en ze kent de school goed, omdat ze vorig jaar haar lio-stage heeft gelopen bij meester Jeroen. 
Ik ben gewend om iedere week de weblog bij te werken. Hier is te vinden welke woordpakketten voor spelling geoefend kunnen worden en verder komt er allerlei andere informatie te staan.
Als ik de weblog heb bijgewerkt dan stuur ik een Parro berichtje naar de ouders.


Spelling.

In de afgelopen week hebben we voor taal en spelling een introductieweek gehad. Deze week beginnen we met thema 1. Dit thema is 'Het landje is van ons' en in deze week kunnen de volgende afspraken geoefend worden: 
9a voor de gewone spelling, dit zijn woorden met ng
Deze woorden kunnen geoefend worden via de Bloon methode(onderaan de weblog zijn de woordpakketten te vinden en ook de uitleg van de Bloon methode wordt hieronder uitgelegd.
Afspraken 1(grondwoord Kleuren) en 4(grondwoord Werken) voor werkwoordspelling.
Met de werkwoordspelling beginnen we vrij eenvoudig. Van de woorden in deze pakketten moeten de kinderen weten wat de ik-, hij- en wij- vorm in de tegenwoordige tijd is.


Groepsplannen en huiswerk.

Naar aanleiding van de Cito toetsen van eind groep 6 heb ik voor de vakken begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen groepsplannen gemaakt waarmee we in de klas werken. Het lijkt me goed dat er voor de leerlingen die 4 of 5 scores hebben gehaald niet alleen op school extra aandacht is, maar dat er thuis ook geoefend gaat worden. We willen hier z.s.m. mee beginnen. Ouders worden hierover van te voren geïnformeerd.
Voor begrijpend lezen gaan we gebruik maken van het archief van Nieuwsbegrip XL de lessen kunnen op de computer worden gemaakt.
Voor technisch lezen kunnen boeken van thuis of van de bibliotheek worden gebruikt. Het is vooral de bedoeling om de kinderen hardop te laten lezen, zodat u als ouders kunt helpen bij het mooi op toon laten lezen en het vragen stellen over de tekst. Tevens goed voor het begrijpend lezen!
Voor spelling maken we vooral gebruik van de woordpakketten van onze methode, waarbij het goed is om de woorden van groep 6 te herhalen en de woorden van groep 7 extra te oefenen(Bloon). De woordpakketten van groep 6 staan ook onderaan deze weblog.
Voor rekenen wil ik graag dat de leerlingen de methodetoetsen van groep 6 thuis zelfstandig gaan maken. Op school worden deze toetsen dan nagekeken en aan de hand van de resultaten wordt er oefenstof meegegeven naar huis waar de ouders de kinderen in mogen begeleiden. Zo hopen we eventuele hiaten in de kennis op te kunnen sporen en te verhelpen.


Wat kunnen we thuis doen voor Rekenen, Taal, Begrijpend lezen

en spelling?

 

Rekenen                     - Rekentuin

Taal                             - Taalzee (zelfde inlogcode als Rekentuin)

                
Begrijpend lezen      -  Lezen (regelmatig hardop voorlezen, waarbij gelet wordt op toon en interpunctie)

                                   - Nieuwsbegrip XL andere tekstsoort uit archief van schooljaar 2014/2015  
 

Spelling                     - (Werk) woordpakketten op de site van de Tiggeldobbe

                                   - Werkwoordspelling zie de link bij bovenbouw

Engels                        - Words and Birds (zelfde inlogcode als Rekentuin)

 
Belangrijke data groep 7 
  • Viering groep 6 en 7: 22 november 2017
  • Werkstuk inleveren voor de meivakantie  (dit jaar een miniwerkstuk i.v.m. T- World)
  • Verkeersexamen, theoretisch april 2018, praktisch 29 mei 2018
  • Sportdag 15 mei 2018
  • Werkweek Schiermonnikoog 16 t/m 18 mei 2018
  • Spreekbeurt na de meivakantie
  • Avondvierdaagse?
  • Vossenjacht 20 juli 2018

Werkstuk maken

Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe

Manieren om spelling thuis te oefenen.

-BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.


 

Voortgezet Onderwijs (voor ouders die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken)


Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.

 
 
http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)
 
 
 


Belangrijke links overgang naar Voortgezet onderwijs

www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veelgestelde vragen door ouders)