Nieuws uit de groep
Welkom op de weblog van groep 8. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a.werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en  belangrijke zaken m.b.t. vakken. Kijk voor oefenstof werkwoorden en oefenstof Cito bij de 'Links' voor de bovenbouw. De woordpakketten, voor de spelling en werkwoordspelling, staan helemaal onderaan.


Topo oefenen / leren

We hebben een nieuwe topo methode, deze heet "Topomaster" .
De kinderen leren de belangrijkste topografie van de wereld in de vorm van een game.
Het mooie van deze nieuwe methode is dat de kinderen hier, op een tablet of een pc, zowel thuis als op school aan kunnen werken.
Groep 8 heeft een strookje meegekregen met een gebruikersnaam, schoolcode en wachtwoord waarmee thuis ingelogd kan worden. Via de volgende link komen jullie op de site. Denk om de spaties bij het wachtwoord.

https://start.blink.nl

Schoolvoetbal.
De meisjes hebben het goed gedaan en beide meisjesteams zijn door naar de volgende ronde. De jongens zijn helaas uitgeschakeld. Jammer dat de laatste wedstrijden niet gespeeld konden worden door het slechte weer. Alle teams zagen er trouwens prachtig uit in hun nieuwe tenues.

De overige foto's zijn te bewonderen op de site! Als het programma voor de volgende ronde bekend is krijgen de meisjes z.s.m. een brief met informatie mee. Het is al wel duidelijk dat de volgende ronde op woensdagmiddag 25 april in Uithuizermeeden wordt gespeeld. We hebben voor die middag in ieder geval vervoer nodig, wilt u daar alvast rekening mee houden? 
 

Huiswerk groep 8

Naast het leren voor de dictees en het maken van de werkbladen, die (bijna) wekelijks mee naar huis gaan, is het goed om meerdere keren per week te werken aan:
-Taalzee (taal en spelling)
-Rekentuin (alle onderdelen) extra aandacht voor meten en metriek
-Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) andere tekstsoorten uit het Archief
-Lezen (ook hardop op toon voorlezen) Na een stukje, in eigen woorden, vertellen waar het over ging, is een goede oefening als je moeite hebt met begrijpend lezen.

Maak samen een schema voor de week (bijv. maandag na het avondeten 15 minuten Taalzee, dinsdag 15 minuten Rekentuin, Woensdag 20 minuten Nieuwsbegrip, donderdag 15 minuten Taalzee, vrijdag 15 minuten rekentuin. Elke dag voor het slapen nog even 10-15 minuten lezen, waarvan 2 of 3 x hardop voorlezen) 

Signaaldictee en Controledictee
13 april is het Signaaldictee. Dit gaat over de spellingafspraken en werkwoorden van Blok 8. De kinderen kunnen de woorden voor het dictee oefenen met bloon.nl op de computer. Ze hebben allemaal een inlogcode gekregen. Vrijdag 20 april is het controledictee van blok 8. Dit dictee telt mee voor het 2e rapport.


De spellingafspraken met de bijbehorende woorden en werkwoorden zijn te vinden onder aan deze pagina. Van de werkwoorden is het belangrijk dat de kinderen de vervoegingen kennen. (t.t., vt. en volt deelw.)

Werkwoordspelling   Het huiswerk moet donderdagochtend op school zijn
De kinderen krijgen voor het weekend werkwoordspelling en verhaaltjessommen mee. 
Het doel van dit huiswerk is het automatiseren van het werkwoordschema en het extra oefenen met redactie-/verhaaltjessommen
Ouders kunnen helpen, door hun kinderen de stappen hardop te laten verwoorden. Hieronder staan een paar voorbeelden. 

lopen t.t.       Hij .............. op straat.
het is een persoonsvorm, tegenwoordige tijd, het onderwerp is enkelvoud, het is een hij vorm dus "ik vorm" + t
Hij loopt op straat.

vegen v.t.     Hij .............. de vloer.
het is een persoonsvorm, verleden tijd, het is een klankvast (zwak) werkwoord, je schrijft dus op: "ik vorm" + -de of -te. Bij meervoud wordt het "ik vorm" + -den of -ten
Hij veegde de vloer.

 

Klassenouders      
Iedere groep heeft 2 klassenouders. De groep 8 heeft op dit moment geen klassenouder. Wie wil er dit schooljaar klassenouder worden van groep 8?  Informatie en opgave bij de leerkracht, bij Wilma Loonstra of bij leden van de ouderraad.

Belangrijke data groep 8
•17 t/m 19 april en 23 t/m 26 april de ochtend vrijhouden i.v.m. Eindcito (geen afspraken!) 
•Miniwerkstuk inleveren  uiterlijk 26 april 2018
•Spreekbeurt na de meivakantie
•Sportdag 15 mei
•Werkweek Ameland 2 juli t/m 6 juli (115 – 120 euro)
•Musical 13 juli , 11 en 12 juli voor (oud)leerlingen (opa’s en oma’s)
•Afscheid van de basisschool / Vossenjacht 20 juli 


Taal en spelling.
Onderaan deze weblog vindt u de link om de spellingswoorden te downloaden. Herhaling van de spellingafspraken van vorig jaar kan voor een aantal kinderen heel goed zijn.

Vergeet niet de werkwoorden te oefenen, je moet de tegenwoordige tijd, verleden tijd en het voltooid deelwoord weten! (Je moet de werkwoorden dus kunnen vervoegen)

De woorden en werkwoorden zijn te vinden via de link onder aan deze pagina.
Herhaal ook de voorgaande spellingscategorieën.

Gebruik Taalzee op de computer of tablet om de spellingsafspraken met andere woorden te oefenen. Ook kan er werkwoordspelling geoefend worden met Taalzee.

Manieren om thuis te oefenen met o.a. de BLOON methode klik op de volgende link voor het formulier met uitleg. 
Formulier spelling om thuis te oefenen

 
VOORTGEZET ONDERWIJS      

 Brief stappenplan aanmelding VO


Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.
http://www.hogeland.nl/

http://www.wesselgansfort.nl/

http://www.zernike.nl/

http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)

http://www.werkmancollege.nl/

http://www.praedinius.nl/

http://www.vmbogroenterra.nl/Vestigingen/Winsum.html


Link  naar een site met handige informatie over alle vormen van het vmbo

Belangrijke link overgang naar Voortgezet onderwijs
www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veelgestelde vragen door ouders)
 

Werkstuk maken

Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.
 Werkstukken maken op de Tiggeldobbe

Link om spelling woordpakketten te downloaden uit onze spellingmethode: