Onze school in een nieuw gebouw
voor o.a. onderwijs, zorg, sport en de wijk

  
 
Het verhaal en de visie  de Tirrel
Op het terrein van De Twaalf Hoven realiseren we de Tirrel. Een gebouw voor zorg, onderwijs, buitenschoolse opvang, buurt, sport en vrije tijd op één locatie.
Onze school krijgt daar een mooie eigen plek. En onze kinderen  komen in een nieuw, veilig en overzichtelijk gebouw. Hoe dat er uit kan gaan zien leest u in de   Thema Nieuwsbrief Onderwijs

In december 2017 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de bouw van de Tirrel. In de zomer van 2018 was het definitieve ontwerp klaar.  Het gebouw zal er naar verwachting in het schooljaar 2020 - 2021 staan. Een krantenartikel over de Tirrel van december 2017 vindt u hier

En... onze kinderen van de leerlingenraad denken mee. Zie hierover ook dit artikel 

De Tirrel
...is een Gronings woord. Het betekent erg levendig. Deze betekenis past bij de visie en filosofie achter het project. Een levendige plek in de wijk waar iedereen altijd terecht kan. Kinderen houden ouderen actief, ouderen houden kinderen betrokken. Kinderen doen een schat aan extra ervaringen op in een gebouw dat meer is dan alleen een school.  

Nieuwsbrieven
We houden u via deze en de site van de Tirrel  op de hoogte.  U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief de Tirrel.
De laatste nieuwsbrief vindt u hier

Over verkeer
Een verslag over veiligheid en verkeer (dec. 2017).  Verkeer en de Tirrel (verslag van ouders)

Samen
Samen werken we de plannen voor de Tirrel uit. Ouders, teamleden en vertegenwoordigers van de gebruikers dragen hun steentje bij. En.... natuurlijk denken en doen ook onze kinderen (via de leerlingenraad) mee.