Vakanties en schooltijden       

Vakantierooster  

Eerste schooldag  4 september 2017
Herfstvakantie  21 oktober 2017 t/m 29 oktober
Kerstvakantie  23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie  24 februari t/m 4 maart 2018
Goede Vrijdag          30 maart 2018
Tweede Paasdag  2 april 2018
 Meivakantie  27 april t/m 13 mei 2018  (incl. Koningsdag op 27 april,  Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag )
   
Pinkstervakantie  21 mei 2018
Studiedag team. * 
Kinderen vrij
 20 juni 2018
Zomervakantie  21 juli t/m 2 september 2018

Op 5 en 22 december hebben de groepen 5 t/m 8 een continurooster. Zij eten dan op school en zijn om  14.00 uur vrij.  Groep 1 is op woensdag 18  juli vrij. De kinderen worden dan wel op vrijdagochtend 20 juli  op school verwacht. Op deze manier vieren we met alle kinderen de laatste schooldag.

* Op 20 juni zijn de kinderen vrij.  Daarnaast kan het zijn dat we nog 1 of 2 vrije dagen voor de kinderen inplannen i.v.m. het traject rondom de nieuwe school. We zullen u hier op tijd over inlichten.
Schooltijden: de groepen 1 t/m 4 moeten in totaal 3520 uur naar school. De groepen 5 t/m 8 minimaal 4000 uur.
Leerlingen mogen niet langer dan 5,5 uur per dag naar school.
In 2018-2019 gaan we over naar een vijf gelijke dagen model (kinderen blijven o.a. tussen de middag op school   
                                                                                                                                                       Afbeeldingsresultaat voor klok

 Schooltijden  Groep 1 en 2  Groep 3 en 4  Groep 5 t/m 8
 Maandag  8.30 - 12.00 uur  8.30 - 12.00 uur  8.30 - 12.00 uur
     middag  13.15 - 15.15 uur  13.15 - 15.15 uur  13.15 - 15.15 uur
 Dinsdag  8.30 - 12.00 uur  8.30 - 12.00 uur  8.30 - 12.00 uur
     middag  13.15 - 15.15 uur  13.15 - 15.15 uur  13.15 - 15.15 uur
 Woensdag  8.30 - 11.30 uur  8.30 - 12.30 uur  8.30 - 12.30 uur
 Donderdag  8.30 - 12.00 uur  8.30 - 12.00 uur  8.30 - 12.00 uur
      middag  13.15 - 15.15 uur  13.15 - 15.15 uur  13.15 - 15.15 uur
 Vrijdag  8.30 - 12.00 uur*  8.30 - 12.00 uur  8.30 - 12.00 uur
     middag  * alleen groep 2    13.15 - 15.15 uur

Groep 1 is op vrijdag vrij. Voor kinderen die na 1 januari 5 jaar worden, is de vrijdag een vrije dag.
De leerlingen mogen ’s morgens om 8.15 uur en ’s middags om 13.00 uur naar binnen. Wij verwachten kinderen, die tussen de middag thuis eten, niet voor 13.00 uur op school. Dit i.v.m. het toezicht op de kinderen die overblijven.