Informatie voor ouders             

Tiggeltjes  Schoolplan  Schoolgids  Infokalender  Jaarverslag  Info- en Spreekavond en meer....
 

De Tiggeltjes, onze nieuwsbrief:  Tiggeltjes okt.   Tiggeltjes aug & sept.    Tiggeltjes juli  
                      
       Parro is ons digitale communicatiemiddel met ouders.

   Volg ons ook op Facebook en/of Instagram   

Schoolplan
In dit meerjarenplan  staan o.a. onze uitgangspunten. Wat willen we bereiken, wat willen we verbeteren en wat moeten we goed vasthouden.  Meer lezen? klik op: Schoolplan

Schoolgids
In de schoolgids 21-22  vindt u o.a. informatie, afspraken en de visie voor het huidige schooljaar. De gids wordt fysiek aan alle nieuwe ouders uitgereikt.  Hierin is ook het  centrale tekst schoolgids 21-22 vanuit het schoolbestuur te lezen. 

Informatiekalender
Deze  jaarkalender met een maandoverzicht vol met  data, roosters en allerlei activiteiten. In de  tekst vindt u praktische informatie over onze school

Jaarverslag:  schooljaarverslag 20-21 ;een terugblik op het vorige schooljaar.

Tiggel-tipjes
Een info-boekje voor de ouders van kleuters. Hierin staat de dagelijkse praktijk voor onze kleuters. Ouders krijgen dit bij het intakegesprek over hun kind.

Whiteboard en digitaal scherm
In de gangen hangen whiteboards met algemene informatie. Denk hierbij o.a. aan  info van verenigingen, het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en culturele instellingen. Bij de kleuterlokalen en groep 3 hangt een digitaal informatiebord.

Informatie- of Tafeltjesmiddag
De bijeenkomst over de groep is in de periode na de zomervakantie. In de namiddag zal uw kind u informeren over de leerstof, manier van werken, afspraken en de activiteiten. 
Voor de kleutergroepen worden de ouders van de kinderen die in de loop van het jaar op school komen, ook uitgenodigd.  Voor de groepen 7 en 8 is er nog wel een extra avond. Deze gaat specifiek over o.a.  het voortgezet onderwijs.

Kennismakingsgesprek
Aan het begin van het jaar nodigen wij u en uw kind  (vanaf groep 3) uit om samen met de leerkracht om tafel te zitten en nader kennis te maken. Aan de hand van de zgn. ontwikkelcirkel vragen we u samen met uw kind dit gesprek voor te bereiden. Het geeft uw kind, u en ons een goede start om nader kennis te maken en om het jaar samen in te gaan.

Spreekavonden mèt uw kind
Drie keer per jaar stellen we ouders in de gelegenheid om te komen praten. Vanaf groep 5 nodigen wij ook uw kind hierbij uit.  
Deze 10-minuten gesprekken gaan over de vorderingen en de sociale en emotionele ontwikkeling. Mocht u eerder behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, maak dan een afspraak. Wij zullen u, indien we dat nodig vinden, ook eerder benaderen.

      Scholen op de Kaart  met info over alle scholen in Nederland

PS: Als u vragen hebt van algemene aard over het onderwijs of bijvoorbeeld vakantie kunt u via:      
Rijksoverheid - Basisonderwijs      Ouders en Onderwijs
Ook bij de Vereniging voor Openbaar Onderwijs  kunt u informatie krijgen en ..... eventueel lid worden.