Organisatie van onze school

De organisatie van de school
Onze school heeft ongeveer 220 leerlingen. En ieder kind wordt bij ons gezien
Leerkrachten zijn betrokken en in ons team zijn er mensen met verschillende specialisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van extra begeleiding, muziek, rekenen en sport. Kennis en vaardigheden zijn in ons team volop aanwezig en worden gemakkelijk uitgewisseld. 

Groepsgrootte
De groepsgrootte is o.a. afhankelijk van het aantal kinderen van een bepaalde leeftijd. Op dit moment hebben we groepen die variëren van 15 tot 30. In de kleutergroepen hebben we gekozen voor relatief kleine gemengde groepen. Jongste en oudste kleuters zitten in één groep, wat een rustige en geleidelijke ontwikkeling van deze kinderen ten goede komt.

Leerkrachten
Per groep staan er maximaal 2 leerkrachten voor een groep. Tussen de leerkrachten is er overleg, zodat we een goed doorgaande lijn in de school hebben.