Tevredenheid

Ouders vierjarigen
Aan ouders van kleuters die circa 4 maanden op school zit, vragen  we via een vragenlijst wat ze van ons en onze school vinden. De uitkomsten bespreken we in het team en met de medezeggenschapsraad.

Ouders, leerkrachten en leerlingen van 5 t/m 8
Eens per 3 jaar houden we onder alle ouders, leerlingen (gr. 5 tot en met 8) en leerkrachten een schriftelijke tevredenheidsenquête.  2018 was dit de laatste keer. 
De rapportages met trends en vergelijkende landelijke cijfers zijn in maart 2019 met het team en in de medezeggenschapsraad besproken. Gelukkig kregen we, naast kritische opmerkingen, veel positieve respons.
Aan de hand van de uitkomsten gaan we een plan maken om zaken die we kunnen verbeteren, op te pakken. 
Naast de samenvatting met de uitkomsten, is er ook een publieksposter, de complete uitslag en het plan van aanpak te vinden. 

Ook via www.scholenopdekaart.nl  kunt u deze en andere informatie van onze en alle scholen in Nederland vinden. 

Hebt u vragen of opmerkingen over de enquête of over de geplande acties, dan horen we dat uiteraard graag. Zie voor de resultaten uit 2018 de rapportages hieronder:

Samenvatting in beeld     Rapportage resultaten tevredenheidsonderzoek   Korte samenvatting & plan van aanpak

In de Corona tijd in het voorjaar van 2020 hebben we 2 enquêtes afgenomen over hoe we toen hebben gewerkt:
Enquête over thuiswerken 16 april 2020.  De uitslag van de enquête over elke dag naar school gaan vindt u hier.