Tevredenheid

Ouders vierjarigen
Aan ouders van kleuters die circa 4 maanden op school zitten,  vragen  we via een lijst wat ze van ons en onze school vinden. De uitkomsten bespreken we in het team en met de medezeggenschapsraad.

Ouders, leerkrachten en leerlingen van 5 t/m 8
Eens per 3 jaar houden we onder alle ouders, leerlingen (gr. 5 tot en met 8) en leerkrachten een schriftelijke tevredenheidsenquête.  2018 was dit de laatste keer.  In 2022 is er weer een tevredenheidspeiling onder ouders/verzorgers.
De rapportages met trends en vergelijkende landelijke cijfers zijn in maart 2019 met het team en in de medezeggenschapsraad besproken. Gelukkig kregen we, naast kritische opmerkingen, veel positieve respons.
Aan de hand van de uitkomsten maakten we een plan om zaken te verbeteren. 

Heb je vragen of opmerkingen, dan horen we dat uiteraard graag. Zie voor de resultaten uit 2018 de volgende  rapportages:

Samenvatting in beeld     Rapportage resultaten tevredenheidsonderzoek   Korte samenvatting & plan van aanpak

Op www.scholenopdekaart.nl  kun je deze en andere informatie van onze en alle scholen in Nederland vinden. 

In de Corona tijd in het voorjaar van 2020 hebben we 2 enquêtes afgenomen over hoe we toen hebben gewerkt:
Enquête over thuiswerken 16 april 2020.  De uitslag van de enquête over elke dag naar school gaan vind je hier.