Gymnastiek

De kleuters gymmen in ons speellokaal of ze spelen buiten. Wil je je kind(eren) gym-schoentjes mee geven? Het liefst met klittenband, een ruwe onderkant en beide schoenen voorzien van naam.

De kinderen van de andere groepen hebben twee keer per week gym in de Ripperdahal. Deze lessen worden gegeven door onze vakleerkracht gymnastiek.
Ook voor hen geldt dat gym-kleding en schoenen verplicht zijn. Na afloop van de lessen mag er gedoucht worden. Een handdoek mee betekent voor ons dat je kind gaat douchen. Als kinderen niet mee kunnen doen met de gymles, verwachten wij een briefje met gemotiveerd verzoek aan de groepsleerkracht.

Gymnastiekrooster 2021 - 2022

  Dinsdag (een toestelles)

Groep

08.25 - 09.10 3
09.10 - 09.50 4
09.50 - 10.30 5
10.30 - 11:10 6
11:10 - 11.50 7a
  Middag
12.45 - 13.30 7b
13.30 - 14.15 8
  Donderdag   (spelles)

Groep

08.25 - 09.10 3
09.10 - 09.50 4
09.50 - 10.30 5
10.30 - 11:10 6
11:10 - 11.50 7a
  Middag
12.45 - 13.30 7b
13.30 - 14.15 8
 

 


Oud papier op dinsdagen                            

Eens in de 3 à 4 weken is er een oud papiercontainer bij de school. Voor ons betekent dit een belangrijke extra inkomsten voor bijzondere activiteiten en materialen. Help ons door uw papier op te sparen en dit dan in de container te gooien. De volgende dinsdagen  staat de container bij school:

Oud papier 2021 - 2022

dinsdag   31 augustus 
dinsdag   21 september
dinsdag   12 oktober 
dinsdag   9 en 30 november 
dinsdag   21 december  
dinsdag    11 januari 2022
dinsdag   8 februari
dinsdag   8 maart 
dinsdag   5 april
dinsdag   10 mei
dinsdag   7 juni 
 dinsdag  5 juli

Ook lege cartridges, oude mobieltjes en batterijen zamelen wij in. Je kunt deze bij de kleuteringang in de speciale inzameldozen inleveren.