Gymnastiek

De kleuters gymmen in ons speellokaal of ze spelen buiten. Wilt u de kinderen gym-schoentjes mee geven? Het liefst met klittenband, een ruwe onderkant en beide schoenen voorzien van naam.

De kinderen van de andere groepen hebben twee keer per week gym in de Ripperdahal. Deze lessen worden gegeven door onze vakleerkracht gymnastiek.
Ook voor hen geldt dat gym-kleding en schoenen verplicht zijn. Na afloop van de lessen mag er gedoucht worden. Een handdoek mee betekent voor ons dat uw kind gaat douchen. Als kinderen niet mee kunnen doen met de gymles, verwachten wij een briefje met gemotiveerd verzoek aan de groepsleerkracht.

Gymnastiekrooster 2020 - 2021

Dinsdag (toestel)

Groep

08.25 - 09.10 3
09.10 - 09.50 4
09.50 - 10.30 5
10.30 - 11:10 7
11:10 - 11.50 6 (van 6/8 en 6)
Middag
12.45 - 13.30 8 (van 6/8)
13.30 - 14.15 8
Donderdag   (spel)

Groep

08.25 - 09.10 3
09.10 - 09.50 4
09.50 - 10.30 5
10.30 - 11:10 7
11:10 - 11.50 6 (van 6/8 en 6)
Middag
12.45 - 13.30 8(van 6/8)
13.30 - 14.15 8
 

 

Oud papier op dinsdagen                            

Eens in de 3 à 4 weken is er een oud papiercontainer bij de school. Voor ons betekent dit een belangrijke extra inkomsten voor bijzondere activiteiten en materialen. Help ons door uw papier op te sparen en dit dan in de container te gooien. De volgende dinsdagen  staat de container bij school:

Oud papier 2020 - 2021

dinsdag   25 augustus 
dinsdag   22 september
dinsdag   20 oktober 
dinsdag   17 november 
dinsdag   15 december 
dinsdag   19 januari 2021
dinsdag   16 februari 
dinsdag   23 maart 
dinsdag   20 april
dinsdag   1 juni
dinsdag   6 juli 

Ook lege cartridges, oude mobieltjes en batterijen zamelen wij in.
U kunt deze bij de kleuteringang in de speciale inzameldozen inleveren.