Visie & Missie

Onderwijs voor de toekomst
... is ons motto. Met ouders als partners willen we goed onderwijs bieden.
Alles wat we doen is er op gericht om bij kinderen ontwikkeling te stimuleren. Door ze kennis en vaardigheden mee te geven, bieden we een stevige basis voor hun toekomst in de wereld. Daarnaast willen we een school zijn waar kinderen hun persoonlijkheid ontwikkelen.  Zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen en positief gedrag bevorderen. Leren omgaan met elkaar en samenwerken.

We gebruiken daarvoor de methode Kleur,   Ook SterkWerk en wereldoriëntatie  spelen een belangrijke rol. Daarbij vinden we samen sporten, zingen en vieren van de jaarlijkse feesten belangrijk. Er is ruim aandacht voor cultuur en bewegingsonderwijs.

We vinden het vooral belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan
     en een fijne schooltijd hebben
.      

Missie
Onderwijs voor de toekomst. Dat is logisch. En daarbij werken we samen met kind en de ouders.
We willen kinderen helpen en stimuleren bij hun ontwikkeling. We gaan zoveel mogelijk uit van de behoefte die elk kind van nature heeft om zich te ontwikkelen. 
Dit met als doel ze voor te bereiden op de steeds veranderende wereld. Een wereld waarin kinderen zelfstandig (en samen met anderen) keuzes leren maken. Waar ze met kennis, vaardigheden en creativiteit hun eigen (gedroomde) toekomst in kunnen vullen.  Onze missie is om dat waar te maken.

In ons logo laten we dat zien. Een vlieger: het staat symbool voor het uitvliegen, de stijgende lijn en de wijde wereld in. Er is slechts een touwtje -de begeleiding- nodig om het te laten stijgen.
Een logo waarin de ontwikkeling van een kind samen met de begeleiding en uitdaging van het talent wordt verbeeld. De driehoeken in de vlieger staan symbool voor kind, ouders en school. Ze hebben elkaar nodig om de ontwikkeling voor ieder kind zo optimaal mogelijk  te laten verlopen.

Visie

We willen een school zijn waar ieder kind ertoe doet en waar in samenwerking met ouders als onze natuurlijke partners en de kinderen veilig, prettig en betrokken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het kind. Dit in een stimulerende omgeving. En de opbrengsten doen ertoe.

We onderscheiden bij het realiseren van bovenstaande, zes domeinen. Deze vindt u net als de kernwaarden van ons in de bijlage .

Per jaar stellen we het schooljaarplan op waarbij we aangeven wat we dat jaar specifiek aandacht aan besteden. Hebt u daar vragen over, laat dat vooral weten.


Onderwijs voor de toekomst !