Visie & Missie

Onderwijs voor de toekomst
... is ons motto. Met ouders als partners willen we goed onderwijs bieden.
Naast het verwerven van kennis en vaardigheden willen we een school zijn waar kinderen hun persoonlijkheid ontwikkelen.  Zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen en positief gedrag bevorderen. Leren omgaan met elkaar en samenwerken.
We willen kinderen deze dingen o.a. via de methode  Kleur  en wereldoriëntatie laten ervaren. Ook samen sporten, zingen, het vieren van de jaarlijkse feesten, vinden wij belangrijk. Er is ruim aandacht voor cultuur en bewegingsonderwijs.

Bovenal vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan
     en een fijne schooltijd hebben
.      

Missie
Onderwijs voor de toekomst. Dat is logisch. Het kind staat centraal en we werken samen met kind en de ouders. Dit om de kinderen voor te bereiden op de steeds veranderende wereld. Een wereld waarin kinderen zelfstandig (en samen met anderen) keuzes leren maken. Waar ze met kennis, vaardigheden en creativiteit hun eigen (gedroomde) toekomst in kunnen vullen.  Onze missie is om dat waar te maken.
In ons logo laten we dat zien. Een vlieger: het staat symbool voor het uitvliegen, de stijgende lijn en de wijde wereld in. Er is slechts een touwtje -de begeleiding- nodig om het te laten stijgen.
Een logo waarin de ontwikkeling van een kind samen met de begeleiding en uitdaging van het talent wordt verbeeld. De driehoeken in de vlieger staan symbool voor kind, ouders en school. Ze hebben elkaar nodig om de ontwikkeling voor ieder kind zo optimaal mogelijk  te laten verlopen.

Visie
We willen een school zijn waar ieder kind belangrijk is en waar in samenwerking met ouders en kinderen prettig en betrokken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van ieder kind. De resultaten doen er toe.

Kernbegrippen of bouwstenen van onze visie op onderwijs:

  • Veiligheid, (zelf-)vertrouwen en verbondenheid
  • zelfstandigheid, eigenaarschap en autonomie
  • verantwoordelijkheid
  • structuur
  • een rijke en uitdagende (leer-)omgeving
  • vakmanschap van de leerkracht
  • omgaan met verschillen en het bieden van passend onderwijs
  • ouders als partners in educatie en opvoeding
  • heldere communicatie

Klik hier voor meer


Onderwijs voor de toekomst !