Pedagogisch klimaat

 voorwaarde om tot ontwikkeling te komen is veiligheid. Kinderen moeten zich thuis voelen. We  benaderen kinderen zo, dat hun zelfvertrouwen wordt gestimuleerd.

Bovenal vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan
 en een fijne schooltijd hebben
.    

Afspraken op  school
Het is belangrijk afspraken te hebben over hoe we met elkaar en de omgeving omgaan. We hebben geen vaste lange  lijst met regels. Dat werkt niet. We willen dat kinderen eigenaar worden/zijn van afspraken. Daarom maken we die afspraken samen met hen. Daarmee krijgen kinderen ook een stuk eigen verantwoordelijkheid.  De basis van onze schoolregels (ook wel kapstokregels) zijn de volgende:

  • We zorgen voor elkaar
  • We gaan respectvol met elkaar om
  • We gaan respectvol met spullen en onze omgeving om

Dit is geen strak keurslijf. De kinderen leren binnen deze regels op eigen wijze functioneren. Als ze zich niet aan afspraken houden, wordt daarover met hen gesproken.
Ook per groep worden afspraken gemaakt. Afspraken over hoe je met elkaar omgaat. Zo worden kinderen eigenaar en werken ze samen aan een klimaat van veiligheid. Dit helpt om pestgedrag te voorkomen. 
Deze afspraken worden aan het begin van het schooljaar gemaakt en opgehangen. Ze maken deel uit van het anti-pestprotocol.
In groep 4 is er voor de hele groep standaard Rots en Water.  In de groepen 5 tot en met is SterkWerk ingevoerd om te werken aan prc sociale vaardigheden.  Hier leest u wat SterkWerk inhoudt. In alle groepen werken we daarnaast nog met het programma KLEUR

Soms komt het voor dat het groepsklimaat, ondanks de inzet van kinderen en leerkracht, niet optimaal is. Op zo'n moment kan het zijn dat ook deze groep een cursus  Rots en Water  gaat doen.  In ons team is een gecertificeerd Rots en Water-trainer.

 Sociale veiligheid Pedagogisch klimaat Burgerschap   is het beleidsdocument van onze school.
Hierin beschrijven we o.a. dat we het belangrijk vinden dat kinderen leren van hun gedrag en fouten mogen maken in sociale omgang. Ook het weerbaar worden van kinderen is belangrijk. 
Een aardig artikel hierover vindt u in het artikel:  Gun je kind ook eens een teleurstelling

We hebben hoge (haalbare) verwachtingen van kinderen en hun werk. Voor kinderen, bij wie de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht mag worden, is er extra extra aandacht en begeleiding. We willen onderwijs bieden dat past bij het kind een aansluiten op de behoefte van kinderen. Zie ook: www.passendonderwijsgroningen.nl

Als u uw kind hoort praten over niet naar school willen, is dat een belangrijk signaal. Wij gaan er van uit dat u contact opneemt met de groepsleerkracht, zodat we samen kunnen kijken waar de schoen wringt.