Belangrijke data:

24 januari: letterfeest met diploma-uitreiking
11 februari: Margedag

____________________________________________________________________________________________________________________________


Lezen

De afgelopen periode hebben we met lezen gewerkt aan thema 5. 
Dit thema heet "Mijn Lijf". In de klas hebben we alle lessen van dit thema doorlopen, maar we hebben het thema "Kerst" als uitgangspunt genomen. De letters die de kinderen geleerd hebben zijn:   
v, uu, sch, ij, ui, z. 

 
In de 1e week na de vakantie starten we met thema 6. Het zesde thema van Lijn 3 heet 
'Het is feest!' Dit thema gaat over het vieren van allerlei soorten feesten. 

 We leren dit thema woorden lezen met: 
j, ou, ch, ng. nk

Gerelateerde afbeelding


Na dit thema hebben we alle  leesletters geleerd en dit vieren we met een "Feestje".  Vrijdagochtend 24 januari hebben we een letterfeest!. De kinderen gaan allemaal leuk spelletjes doen met als thema de geleerde letters. Deze ochtend sluiten we af met een echte diploma uitreiking! Graag nodigen wij jullie hiervoor uit! We beginnen om half 12 in de gemeenschappelijke ruimte. 

 
 

Rekenen 

Na de vakantie beginnen we met rekenen in een nieuwe boek. In dit boek gaan de kinderen werken met weektaken op hun eigen niveau. 1x in de week tijdens het circuit en na het afronden van de les op maandag en dinsdag, werken ze hier aan.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 


Lezen 

 

Afgelopen maandag zijn we begonnen met thema 3 

Het derde thema van Lijn 3 heet 'Smakelijk eten'. 

We leren de letters : l, u, a, oe, h, ei. 


Rekenen:

Met rekenen zijn we begonnen met de "bussommen".  De tekens + en  - komen hierbij aan bod.
Bij + stappen er mensen in de bus en bij  - stappen ze eruit.  Hoeveel mensen zitten er dan na de bushalte nog in de bus. 

Daarnaast behandelen we de komende tijd 
* oppervlakte
* klokkijken
* de splitsing van 10 mbv. eierdozen
* het rekenen op het rekenrek.

In het rekencircuit bieden we dit aan met veel materiaal en spelletjes.

___________________________________________________________________________________________________________________________Belangrijke data:

26 sept.                             tafeltjesmiddag 16.30 - 18.30 
18 okt.                                boekenmarkt
21 t/m 25 okt                 herfstvakantie
8 nov.                                  viering groep 3  9.00 uur
14 nov.                               margedag
5     dec.                              sinterklaas  
19  dec.                             kerstdiner 

Werkdagen Hilda en Wilma 

Hilda: dinsdag, donderdag en vrijdag 
Wilma: maandag  en woensdag 

We gymmen op dinsdag en donderdag. We vertrekken om 8.15 van school. Bent u een keer te laat en zijn we weg, wilt u uw kind dan zelf naar de sporthal brengen? Na een heerlijke zomervakantie zijn we maandag 26 augustus weer begonnen.

Voor de kinderen die in groep 3 komen een hele verandering! 
Via het weblog proberen we u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alles wat we beleven in groep 3. 
Daarnaast kunt u na schooltijd natuurlijk altijd even binnen lopen mocht u vragen hebben. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uw kind is dit jaar gestart in groep 3. Een spannend jaar waarin de nadruk zal liggen op het leren lezen. 

Voor taal en lezen werken wij sinds vorig jaar met de methode Lijn 3 van Uitgeverij Malmberg. 

Lijn 3 is een complete taal-leesmethode waarmee uw kind op een speelse en verantwoorde manier leert lezen. Maar Lijn 3 is meer dan lezen alleen: in de wereldoriënterende thema's van Lijn 3 leren de kinderen ook meer over de wereld om hen heen. We laten kinderen zelf op zoek gaan naar antwoorden op vragen die leven. Kinderen stellen zelf vaak de gekste vragen. Juist die vragen leveren vaak interessante gesprekken op! 

 

Lijn 3 is ook de naam van de bus die de rode draad vormt in de methode. De vrolijke buschauffeur Ben Bus 'vertrekt' vanaf het schoolplein en 'brengt' de kinderen tijdens het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf thema's). 

Het eerste thema van de methode heet 'De nieuwe groep'. Dit eerste thema staat in het teken van wennen en kennismaken met elkaar en met Lijn 3. We nemen veel tijd om de kinderen wegwijs te maken in de materialen en de nieuwe manier van werken in groep 3. Een thema van Lijn 3 duurt drie weken. Uw kind werkt voor lezen in een eigen werkboek dat aan het einde van het thema mee naar huis gaat. Achter in het werkboek vindt u een speciale ouderpagina. Daar kunt u zien wat uw kind geleerd heeft met lezen. Behalve met een werkboek werkt uw kind het komende jaar met verschillende andere materialen, zoals een leesboek, een rijtjesboek, een woordmaker en een magnetische letterdoos. 

Lijn 3 kent ook een digibordprogramma dat bij alle lessen gebruikt wordt. Het bevat onder andere leuke letterfilmpjes. Wilt u de materialen van Lijn 3 zien? Neem dan een kijkje in onze klas tijdens de tafeltjesmiddag . Uw kind laat het u vast graag zien! Heeft u nog vragen over Lijn 3? Stel ze dan gerust aan de leerkracht. Wij wensen u en uw kind veel plezier met het leren lezen dit schooljaar. 

Schrijven: 
We leren schrijven aan de hand van de methode Klinkers 
We hebben een start gemaakt met het leren schrijven van de schrijfletters. Deze schrijfletters gaan bijna gelijk op met de aangeleerde leesletters. Zodra een kind de letter m heeft leren verklanken en lezen, leert het kind in die week,  letter in schrijfletters te schrijven. Naast letters, leren we ook de cijfers in methodisch schrift schrijven.   
 
Rekenen: 
We werken uit de methode De Wereld In Getallen. Aangezien de kinderen in groep 2 alle onderdelen uit blok 1 al behandeld hebben, slaan we dit blok over en beginnen we bij blok 2. De komende periode gaan we o.a. bezig met aantallen leren tellen, verder tellen en terugtellen door middel van buurgetallen, getallen op de getallenlijn plaatsen, meer en minder tekenen.  Dit doen we 2x per week met een klassikale les en 3x per week werken we in groepjes aan de verschillende rekenonderwerpen. Hierbij leren de kinderen op een speelse manier rekenen. Met behulp van  verschillende materialen, waaronder spelletjes en de ipad gaan we aan de slag met de doelen die we voor rekenen in groep 3 moeten behalen.