Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 6. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. belangrijke data, huiswerk en belangrijke dingen m.b.t. vakken. 

Maandag 23 mei:

Data tot aan de vakantie:
25 mei: studiedag, kinderen vrij,
26 mei: hemelvaart: vrij
1 juni: sportdag
6 juni: Pinksteren
7 juni: schoolreis
13 juni: studiedag, kinderen vrij.
16 juni: Bezoek Groninger Landschap 9.30-11.30 (auto's nodig, oproep komt nog via de parro).
23 juni: portfolio mee
29 juni: VVN "ik stop  voor zebra's"
1 juli: Bezoek Gronings Museum (met de trein) 
15 juli: Laatste schooldag, 's middags vrij.

Donderdag 16 maart:
 • Spreekbeurt. Vandaag hebben de kinderen uitleg gekregen over de spreekbeurt. Ze hebben een papier meegekregen met uitleg. Bij de klas hangt het rooster wanneer ze aan de beurt zijn. Ze moeten voor 25 maart het onderwerp noteren.
-_Spreekbeurt_-_Hoe_houd_ik_een_spreekbeurt_handleiding.pdf

rooster spreekbeurt.docx
 • Vanaf nu krijgen de kinderen elke week een huiswerkblad mee. Dit kan voor allerlei vakken zijn. Bv: rekenen,  taal, spelling, lezen. Zo kunnen de kinderen wennen aan thuis huiswerk maken. Ze moeten dit uiteraard zelf maken. We bespreken dit wekelijks op school.
 
 • Belangrijke data maart/april:
21 t/m 24 maart            Project week
24 maart                ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    Afsluiting projectweek
25 maart    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    Toets geschiedenis
                                                   Lijst paaseitjes inleveren
28 maart    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    Remproef van VVN
14 april    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    Margedag
15 t/m 18 april    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    Vrij
22 april    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    Koningsspelen
25 april t/m 8 mei    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​Vakantie


Woensdag 10 november:
 • Topotoets: vrijdag 19 november.
 • Met rekenen zijn we gestart met blok 3:
doelen rekenen blok 3.pdf
 • Met taal zijn we ook gestart met blok 3:
doelen taal blok 3.docx                       woorden taal blok 3.docx
 • Met geschiedenis zijn we begonnen aan de periode van de regenten en vorsten. Dit  beslaat de eeuw tussen 1600 en 1700. Deze eeuw wordt ook wel Gouden Eeuw genoemd. Het belangrijkste in dit thema is de bloei van de handel die de basis vormde voor de macht en welvaart van de Republiek in de zeventiende eeuw. Het geld werd niet door de adel maar door de rijke burgers verdiend.


Maandag 11 oktober:
 • Vandaag zijn we met spelling gestart met het 2e blok. De komende weken gaan we oefenen met woordpakket, 5, 6, 7 en 8.
 • Alle kinderen hebben onder begeleiding van een dichter hun eigen gedicht gemaakt. Ze hangen weer prachtig dus kom gerust een kijkje nemen.
 • We zijn inmiddels gestart met natuur. Het thema gaat over de kringloop van het leven. In de natuur hangt alles met elkaar samen. In de natuur gaat niets verloren, alles wordt hergebruikt. Deze samenhang zie je op verschillende manieren terug in de natuur.
 • Het creatieve circuit is ook weer begonnen. De kinderen werken o.a met papier mache, weven, een fotocollage maken, een trekpop en groepswerk met een plattegrond. 
 • A.s vrijdag mogen de kinderen meeluisteren naar de voorleeswedstrijd van de groepen 7 en 8.
 • We sluiten de dag af met de boekenmarkt. Meer info volgt hier nog over.Maandag 27 september:
Deze week starten we met een nieuw blok taal:
doelen taal blok 2.docx                               woorden blok 2.docx

Ook met rekenen zijn we gestart met een nieuw blok:
Poster Groep 6 A Blok 2.pdf

Blink:
Deze week ronden we met aardrijkskunde het 1e blok af.
 De kinderen hebben  in dit thema ontdekt dat het landschap en de kaart van de wereld geen vaststaande gegevens zijn. Bergen ontstaan en worden weer afgebroken, met name door rivieren. Zandkorrels zijn de nietige resten van ooit machtige rotsen. De aarde verandert voortdurend als gevolg van de bewegende aardplaten. Vrijdag gaat het leerblad mee en de toets is dan op vrijdag 8 oktober.

A.s maandag krijgen we een gastdocent die ons  gaat helpen bij het schrijven van gedichten. Deze zullen vanaf 6 oktober (start van de kinderboekenweek)  in de gangen hangen.


Finja en Levi zijn gekozen door de klas om groep 6 te vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Leuk dat zoveel kinderen mee hebben gedaan aan de verkiezingen.


Dinsdag 7 september 2021:
Leerlingenraad
Zoals u misschien wel weet hebben wij op de Tiggeldobbe een leerlingenraad. Een school draait om kinderen. We praten daarom ook mèt kinderen. Kinderen hebben vaak een originele en goede kijk van wat er op school gebeurt en kan gebeuren. Twee gekozen kinderen per groep uit de groepen 6, 7 en 8 vormen deze raad. Ze kunnen adviezen geven, vragen stellen, evenementen (mee) organiseren en ze kunnen dienen als klankbord voor de leerkrachten en schoolleiding. Kinderen leren spelenderwijs hoe besluiten tot stand komen en wat hun invloed daarop op kan zijn.  De raad wordt ondersteund door Jaap Rosema. Vandaag heeft meester Jaap in de klas uitleg  gegeven over de leerlingenraad. De kinderen kunnen ze zich vanaf donderdag bij mij opgeven als ze in de raad willen. De verkiezingen zijn op 10 september. De kinderen moeten dan in een paar minuten vertellen waarom ze in de raad willen, waar ze goed in zijn en misschien hebben ze al een goed idee.

Tafels oefenen

Vandaag hebben we de tempotoets van de tafels gehad. De kinderen maken in 4 keer 1 minuut zoveel mogelijk tafelsommen. We hebben het resultaat vergeleken met eind groep 5. Een aantal kinderen zijn wat gezakt, een aantal zijn gelijk gebleven en sommige kinderen scoren meer. Het is belangrijk dat de kinderen alle tafels snel door elkaar kunnen opzeggen. Oefenen, oefenen, oefenen. Op school maar ook thuis. Elk dag even een paar minuutjes.  Dat kan op de computer, met kaarten, met dobbelstenen, gewoon door te vragen etc. Donderdag krijgen een aantal kinderen oefenmateriaal mee voor de tafel van 6. Per dag in 4 minuten zoveel mogelijk sommen maken. Lukt het om elke dag meer sommen te halen? Op vrijdag 10 september ga ik ze overhoren. Succes! 

 

 • Start
  We starten op 23 augustus in onze nieuwe groep 6. Op woensdag staat  juf Vanessa voor de klas en de andere dagen juf Rivka. Wij hebben er weer zin in.

 • Kennismakingsgesprekken.
  Binnenkort krijgt u via Parro informatie over de kennismakingsgesprekken. Daarvoor kunt u zich t.z.t. inschrijven via Parro. Deze gesprekken vinden plaats van 25 augustus tot 8 september. Graag het portfolio meenemen naar dit gesprek.

 • Contact.
  Door de Corona maatregelen is het voor de ouders nog niet toegestaan om gewoon even binnen te lopen en een praatje te maken of een  vraag te stellen en dat blijft lastig. Gelukkig kunt u met vragen en opmerkingen via de mail bij mij terecht:  r.veenker@lauwerseneems.nl 

Waar gaan we de komende periode aan werken:
Rekenen:  Poster Groep 6 A Blok 1.pdf   en we blijven oefenen met de tafels (door elkaar en op tempo)
Taaldoelen taal blok 1.docx  en woorden blok 1.docx
Spelling: woordpakket 1, 2, 3 en 4  Groep 6 woordpakketten (1).pdf
Met Blink starten we met geschiedenis. We gaan het hebben over de ontdekkers en hervormers. De tijd van ontdekkers en hervormers beslaat de eeuw tussen 1500 en 1600. Het ontdekken van de wereld is een van de belangrijke aspecten van dit tijdvak: de (in Europa bekende) wereld werd groter. Dit leidde tot Europese expansie: Europese landen kregen overal ter wereld bezit. 
Na de herfstvakantie starten we met de topografie van Nederland. 
In de 2e en 3e week kunnen de kinderen zich aanmelden en presenteren voor de leerlingenraad. Meer info volgt.