Nieuws uit de groep:

 
Welkom op de weblog van groep 7. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a.  belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken.
 
  • Op de weblog zijn de nieuwe woordpakketten van de methode Taalverhaal.nu toegevoegd. Te vinden onder het kopje ''Woordpakket spelling''. 
  • Klik op onderstaande afbeelding om op Zuluconnect te komen. Log in met de gegevens die jij van de leerkracht hebt gekregen. Via deze weg kunnen de leerlingen bij de programma's Topomaster, 123Zing, Rekentuin en Nieuwsbegrip komen.

                                    
 
                                    Spelling woordpakket groep 6     Spelling woordpakket groep  7


 
Belangrijke data:
Tafeltjesmiddag                                                      26 september
Kinderboekenweek                                              2 oktober t/m 11 oktober 
Informatieavond SterkWerk                           14 oktober
Boekenmarkt/bal                                                   18 oktober
Herfstvakantie                                                         21 oktober t/m 25 oktober
GGD groep 2 en 7                                                   28 en 29 oktober
Kriebelbrigade                                                          30 oktober
Viering groep 3 en 7                                               8 november
Sint Maarten                                                               11 november
Margedag                                                                      14 november
Sinterklaas                                                                    5 december
Kerstdiner                                                                     19 december
Margemiddag                                                              20 december
Kerstvakantie                                                              23 december t/m 3 januari


 

Weekverslag

Week 39 (23 t/m 27 september)
Toestemmingsverklaring Sterk Werk
Er zijn nog steeds leerlingen waar geen toestemmingsverklaring voor is ingevuld. Denkt u om het invullen? (zie ook Parro van 29 augustus 2019). Graag ook invullen als u geen toestemming geeft. Maandag 14 oktober bent u van harte welkom op de informatieavond over SterkWerk.

Tafeltjesmiddag
Donderdag 26 september van 16.30 tot 18.30 is er weer tafeltjesmiddag. Wij vinden het als school belangrijk dat u de ontwikkeling van uw kind kunt volgen. Tevens willen we u als ouder/ verzorger laten meegenieten van ons onderwijs! Uw kind komt vast weleens thuis met een gemaakte opdracht, een proefwerk om voor te leren, nieuwsartikelen van Nieuwsbegrip of een nieuwe app die we op de IPads oefenen. Omdat wij en uw kind(eren) dat graag willen delen nodigen wij u uit voor aanstaande donderdag 26 september van 16.30 - 18.30 uur. U bent van harte welkom in de klas van uw kind(eren) om de schriften en werkboeken etc. in te zien. Uw kind heeft dan de tijd en mogelijkheid om u te vertellen wat er gemaakt en geleerd is en wat ze nog gaan doen. De tafeltjesmiddag is niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht over de vorderingen van uw kind te spreken. Hiervoor kunt u eventueel een afspraak maken.Toets geschiedenis

De kinderen hebben donderdag 26 september een toets voor geschiedenis thema 1: 'De Eerste Wereldoorlog', Zij hebben een leerblad mee naar huis gekregen.

Huiswerk week 38
Werkblad redactiesommen + werkwoordspelling
De kinderen hebben een werkblad meegekregen met redactiesommen en werkwoordspelling (persoonsvorm in de verleden tijd). Deze moet uiterlijk vrijdag 27 september worden ingeleverd. 

Spelling
Deze week is woordpakket 4 aan de beurt. Het gaat om woorden die eindigen op -b.
het woordweb / de hebzucht / het subtotaal 
Via de link bovenaan de pagina kunt u de woordpakketten vinden. Er kan thuis met de woordpakketten geoefend worden. Voor tips voor het oefenen scroll naar beneden en lees de informatie onder het kopje ''Vakken op school'' - ''Spelling''. 

Begrijpend lezen
Sommige kinderen hebben behoefte aan extra oefenen voor het vak begrijpend lezen.  Dit kan met behulp van Nieuwsbegrip. De leerlingen kunnen zelf inloggen en vervolgens naar het archief gaan voor extra oefeningen. Deze week kan geoefend worden met de les 'Marker Wadden' uit het archief van 2016-2017(week 39).
 

       Week 38 (16 t/m 20 september)
Toestemmingsverklaring Sterk Werk
Denkt u om het invullen van de toestemmingsverklaring (zie ook Parro van 29 augustus 2019). Graag ook invullen als u geen toestemming geeft. Maandag 14 oktober bent u van harte welkom op de informatieavond over SterkWerk.Creatief circuit 
Heeft u nog resten karton thuis liggen? Doe het niet weg en neem het mee naar school! Wij zouden dit goed kunnen gebruiken. Huiswerk week 38
Werkblad redactiesommen
De kinderen hebben een werkblad meegekregen met redactiesommen en werkwoordspelling (persoonsvorm in de tegenwoordige tijd). Deze moet uiterlijk vrijdag 20 september worden ingeleverd. 

Spelling
Deze week is woordpakket 3 aan de beurt.  Het gaat om woorden waarin /t/ geschreven wordt als th.
de therapeut / de thuiskomst / de marathon
Via de link bovenaan de pagina kunt u de woordpakketten vinden. Er kan thuis met de woordpakketten geoefend worden. Voor tips voor het oefenen scroll naar beneden en lees de informatie onder het kopje ''Vakken op school'' - ''Spelling''. 

Begrijpend lezen
Sommige kinderen hebben behoefte aan extra oefenen voor het vak begrijpend lezen.  Dit kan met behulp van Nieuwsbegrip. De leerlingen kunnen zelf inloggen en vervolgens naar het archief gaan voor extra oefeningen. Deze week kan geoefend worden met de les '100 jaar Schiphol' uit het archief van 2016-2017(week 38).


Week 37 (9 t/m 13 september)
Viering groep 3 en 4
Let op: de datum van de viering van groep 3 en 7 is verplaatst naar vrijdag 8 november.Huiswerk week 37
Werkblad redactiesommen
In week 36 hadden de leerlingen van groep 7 een werkblad opgekregen als huiswerk. Afgelopen vrijdag was de printer overbezet en hebben de kinderen geen nieuw werkblad gekregen. Deze zullen zij maandag van mij krijgen en mogen ze gedurende de week op school maken. Vrijdag krijgen ze een nieuw huiswerkblad mee voor week 38.

Spelling
Deze week is woordpakket 2 aan de beurt.  Het gaat om woorden met au, auw, ou of ouw. Via de link bovenaan de pagina kunt u de woordpakketten vinden. Er kan thuis met de woordpakketten geoefend worden. Voor tips voor het oefenen scroll naar beneden en lees de informatie onder het kopje ''Vakken op school'' - ''Spelling''. 

Begrijpend lezen
Sommige kinderen hebben behoefte aan extra oefenen voor het vak begrijpend lezen.  Dit kan met behulp van Nieuwsbegrip. De leerlingen kunnen zelf inloggen en vervolgens naar het archief gaan voor extra oefeningen. Deze week kan geoefend worden met de les 'Paralympische Spelen' uit het archief van 2016-2017(week 37).Omgekeerde oudergesprekken
Afgelopen week is er een uitnodiging via de Parro verstuurd, Nog niet alle ouders hebben zich ingeschreven. Zou u dit zo snel mogelijke willen doen. De leerlingen hebben een formulier meegekregen ter voorbereiding op het gesprek. Dit formulier graag samen met uw kind invullen en meenemen naar het gesprek. 


 
Week 36 (2 t/m 6 september)
Welkom
Aan alle ouders, verzorgers en leerlingen van groep 7: welkom op de weblog!  Hoewel we misschien allemaal nog denken aan een heerlijke zomervakantie, hebben de leerlingen van groep 7 alweer hun eerste week erop zitten.  Ik kijk zeer positief terug op de eerste week. Groep 7 is een gezellige, leergierige, hardwerkende en enthousiaste klas. We gaan er gezamenlijk een fantastisch jaar van maken!De weblog
Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a.  belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken. De weblog zal elke week worden bijgewerkt. Wanneer de weblog is bijgewerkt zal ik u dit laten weten via een Parrobericht. 

Huiswerk week 36
In de bovenbouw krijgen de leerlingen huiswerk mee. Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen redactiesommen meegekregen. Het huiswerk moet uiterlijk vrijdag 6 september ingeleverd worden, dan zullen we het huiswerk gaan bespreken.

Spelling
We starten deze week met spelling. Woordpakket 1  gaat over de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. De kinderen leren de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd zowel in het enkelvoud al meervoud correct schrijven.  Via de link bovenaan de pagina kunt u de woordpakketten vinden. Er kan thuis met de woordpakketten geoefend worden. 

Begrijpend lezen
Sommige kinderen hebben behoefte aan extra oefenen voor het vak begrijpend lezen.  Dit kan met behulp van Nieuwsbegrip. De leerlingen kunnen zelf inloggen en vervolgens naar het archief gaan voor extra oefeningen. Deze week kan geoefend worden met de les 'Mensaap met uitsterven bedreigd' uit het archief van 2016-2017(week 36).

Omgekeerde oudergesprekken
Binnenkort zijn de omgekeerde oudergesprekken weer. Hier krijgt u binnenkort meer informatie over.


 

Vakken op school

Taal
Dit schooljaar zijn wij van start gegaan met een nieuwe methode voor taal en spelling: taalverhaal.nu. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn zeer enthousiast! 

Elk hoofdstuk binnen Taalverhaal.nu start met een spannende verhaalanimatie via het digibord die de rode draad vormt binnen de leerlijnen. De animaties koppelen woord en beeld binnen de context van het verhaal. Daardoor onthouden leerlingen de betekenis beter.

Bij taal staat per twee lessen één leerlijn centraal en bij spelling één spellingcategorie per week. Een lesonderwerp krijgt de volle aandacht voordat je een nieuw onderwerp introduceert.

Spelling
BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.

BLOON KUNT U OOK THUIS OP DE COMPUTER OEFENEN. U DIENT ZICH DAN ZELF AAN TE MELDEN. ZIE: http://www.bloon-methode.nl/bloon1/R2index.html

Woordpakket spelling
U kunt het woordpakket van spelling via onderstaande link opzoeken:
  • Spelling groep 6:
  • Spelling groep 7:
 Spelling woordpakketten 7

Begrijpend lezen
Iedere week doen wij begrijpend lezen via de methode Nieuwsbegrip met actuele teksten. Onderdelen van deze methode zijn:
  • voorspellen
  • onduidelijkheden ophelderen
  • vragen stellen over de tekst
  • samenvatten
  • verwijswoorden begrijpen
De kinderen kunnen de tekst en de opdrachten die gemaakt zijn mee naar huis nemen.

Technisch lezen
Het oefenen van technisch lezen bestaat uit het op tempo lezen van teksten en woordrijtjes met behulp van de methode Estafette.

Rekenen
Voor het vak rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode Wereld in getallen. Naast de dagelijkse lessen oefenen de leerlingen de leerstof door het maken van opdrachten op de weektaak. 

Ook maken we in de klas dagelijks gebruik van Rekentuin. Rekentuin is een adaptief systeem, om kinderen altijd opgaven op het juiste niveau aan te bieden. Zo ervaart iedere leerling dezelfde mate van succes en uitdaging. De
leerlingen kunnen ook thuis op deze app, om zo nog extra te oefenen. 

 
Afbeeldingsresultaat voor rekenen groep 6

Wereldoriëntatie
Dit schooljaar zijn wij van start gegaan met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie: Blink. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. 

Topografie 
Onderdeel van Blink is Topomaster. Eerst allerlei oefeningen, gevolgd door een proeftoets. Als ze denken dat ze er klaar voor zijn, mogen ze de toets doen.  Regelmatig krijgen ze te horen, hoe ver ze zijn en of ze een beetje op schema liggen.  Groep 6 zal dit jaar Nederland behandelen en groep 7 Europa. Kinderen die er om de een of andere reden niet aan toekomen of te weinig, hebben overleg met hun leerkracht. Zij plannen dan samen vaste oefenmomenten.

Engels
De leerlingen van groep 7 zullen dit jaar beginnen met Engels. Uit de kennismakingsgesprekken is op te maken dat de leerlingen hier erg veel zin in hebben. Ook tijdens de les is dit goed te merken! Tijdens de Engelse lessen zal gebruik worden gemaakt van de methode Real English.
Toetsen
De methodetoetsen blijven op school. De toetsen worden niet aangekondigd op de weblog. Wel op de weekplanning van de leerlingen zelf.

Werkstuk maken

Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe 

Voortgezet onderwijs

 
Voortgezet Onderwijs (voor ouders die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken)Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.


Belangrijke links overgang naar Voortgezet onderwijs

www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veelgestelde vragen door ouders)