Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 7-8. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en belangrijke dingen m.b.t. vakken. Nieuws over het voortgezet onderwijs is ook te vinden op deze weblog. Kijk voor oefenstof werkwoordspelling bij de 'Links' voor de bovenbouw.


Belangrijke data 2019-2020


Adviesgesprekken, groep 8                                    10 - 15 februari
Adviesgesprekken, groep 8                                   24 - 28 februari
Centrale eindtoets, groep 8                                  15, 16, 17 april
Werkweek Schiermonnikoog                               13 t/m 15 mei
Werkweek Ameland                                                  8 t/m 12 juni
Musical, groep 8 ('s morgens)                                24 juni
Musical,groep 8 ('s morgens)                                25 juni
Musical, groep 8 + slotfeest (ouders)                26 juni
Laatste schooldag met vossenjacht                   3 juli


Week 4 ( 20 - 24 januari )
Huiswerk.
Donderdag is het nieuwe huiswerk voor de werkwoordspelling mee naar huis gegaan. Woensdag 22 januari gaan we dit nakijken.
Op vrijdag is het rekenhuiswerk besproken en hebben de kinderen een nieuw blad meegekregen. Vrijdag 24 januari gaan we dit nakijken en bespreken.

Voor begrijpend lezen is week 4 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. Het onderwerp is 'Nepnieuws'.

Groep 7 gaat zich vanaf nu voorbereiden op het verkeersexamen. Ze hebben hiervoor ook huiswerk. Dit hebben ze vrijdag meegekregen. Donderdagmiddag 23 januari gaan we het huiswerk bespreken. Ze moeten dit keer de eerste helft maken(vijf kantjes van de tien). 


Spell
ing.
In verband met de Cito voor spelling, die uit vier onderdelen bestaat, gaan we deze week niet met een nieuwe spellingafspraak bezig.

Werkstuk en spreekbeurt.

Na de kerstvakantie heb ik het in de klas met de kinderen gehad over het maken van een werkstuk en het houden van een spreekbeurt.
Even voor u als ouders alles op een rijtje:
- De eisen voor het maken van een werkstuk zijn onder aan deze weblog te vinden( bij de woordpakketten)
- Het werkstuk moet voor de meivakantie worden ingeleverd.
- Voor het werkstuk mag niet alle informatie van internet komen.
- Boeken kunnen o.a. komen uit het documentatiecentrum van school.
- Het onderwerp met hoofdstukindeling graag met de leerkracht bespreken.
- Tussentijds mogen de kinderen met mij overleggen of ze op de goede weg zijn.
- De spreekbeurten worden in de periode na de meivakantie gehouden.
- Het is handig om de spreekbeurt over het onderwerp van het werkstuk te houden, maar dat is niet verplicht.


Afscheid.
Deze week is Emiel voor het laatst in de klas. Hij sluit woensdag zijn lio-stage op de Tiggeldobbe af. De afgelopen periode hebben we de groepen mooi kunnen splitsen en daar hebben zowel groep 7 als groep 8 van kunnen profiteren. Ik wil Emiel bedanken voor zijn inzet en grote betrokkenheid en wens hem veel succes met het afronden van zijn studie. Ik denk dat we hem nog wel weer eens terug zien bij ons op school!Week 3 ( 13 - 17 januari )
Huiswerk.
Woensdag hebben beide groepen weer een blad met huiswerk voor de werkwoordspeling meegekregen. Op 15 januari gaan we dit nakijken.
Donderdag is thema 3 van aardrijkskunde afgesloten. De kinderen hebben een leerblad mee naar huis gekregen en in week 3 of 4 wordt de digitale toets gemaakt. De kinderen kiezen zelf een geschikt moment.
Vrijdag is het huiswerk voor rekenen nagekeken en besproken. Het nieuwe rekenblad is meegegaan en vrijdag 17 januari wordt dit nagekeken.
Voor begrijpend lezen is week 3 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. Het onderwerp is 'Griepepidemie'.


Spelling.
Deze week woordpakket 14 voor beide groepen. Groep 7 behandelt woorden eindigend op -lijk, of -ig.
Groep 8 gaat aan de slag met woorden die beginnen met 's of eindigen op 's.


Schoolfotograaf.
Woensdag 15 januari zal de schoolfotograaf ons bezoeken.


Cito.
De komende weken zullen in school de midden Cito toetsen worden afgenomen. Probeert u hier rekening mee te houden m.b.t. tandartsbezoek enz.


Week 2 ( 6 - 10 januari 2020 ).
Huiswerk.
In verband met de kerstvakantie deze keer geen huiswerk voor de werkwoordspelling. Woensdag hebben de kinderen een oefenblad voor topo toets C meegekregen. In de maand januari moeten ze de levels oefenen en de toets maken. In de toets worden alleen plaatsen, landen, rivieren zeeën enz. gevraagd. De informatie die in topomaster wordt gegeven is bedoeld om de topo wat meer betekenisvol te maken, maar deze informatie wordt dus niet getoetst.
Donderdag is het huiswerk nagekeken en voor rekenen is er wel nieuw huiswerk meegeven, want dit werk wordt pas op 10 januari nagekeken. 
Engels: Vrijdag 20 december is voor groep 7 hoofdstuk 3 afgerond en groep 8 is klaar met hoofdstuk 9. De kinderen hebben een leerblad meegekregen en vrijdag 10 januari wordt de toets afgenomen.

Voor begrijpend lezen is de les 'Schip vaart stuw in Grave kapot' week 2 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Beide groepen beginnen met woordpakket 13. Voor groep 7 zwakke werkwoorden in de verleden tijd en voor groep 8 persoonsvormen met ont-, ver-,  be-


Week 51 ( 16 - 20 december )
Huiswerk.
De werkwoordspelling is woensdag nagekeken en besproken en het nieuwe werkblad is weer meegegaan naar huis. Woensdag 18 december gaan we dit nakijken. Vrijdag is het nieuwe huiswerk voor rekenen meegegeven. I.v.m. kerst gaan we dit niet op vrijdag 20, maar op donderdag 19 december nakijken. 

Voor begrijpend lezen kan deze week de les 'Serious request' week 51 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip worden gemaakt.


Spelling.
Deze week is de toetsweek. Hier worden de woorden van woordpakket 9 t/m 12 getoetst. Voor beide groepen is het dus goed om de woorden uit deze pakketten nog eens extra goed te oefenen.

Topo en natuur.
Veel leerlingen hebben de tweede toets voor topo en natuur al gemaakt. Voor de rest geldt dat deze twee toetsen voor de kerstvakantie gemaakt moeten worden.

Brief Ameland.

Vrijdag hebben de leerlingen van groep 8 een brief meegekregen over de financiën van onze werkweek naar Ameland. Deze brief is niet met Parro verstuurd, omdat het handig is om deze brief te bewaren i.v.m. de termijnen waarin voor de reis kan worden betaald. 
 

Kerstv
iering.
Donderdag vieren we kerst op school, via Parro heeft u hier al informatie over gekregen. Vrijdagmorgen gaan we tot 12 uur naar school, daarna hebben alle leerlingen en leerkrachten twee weken kerstvakantie. 
Geniet ervan met elkaar!


Week 50 ( 9 - 13 december )
Sinterklaasviering en kerst
We hebben een gezellig en geslaagd Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen had een surprise gemaakt en de gedichten waren echt voor de persoon geschreven en kwamen niet kant en klaar van internet. Heel fijn!
Nu op naar kerst. Nog twee gezellige weken en we hopen dat alle kinderen(ouders) weer een lekkere bijdrage leveren aan het kerstdiner.Huiswerk.
Afgelopen vrijdag is het nieuwe huiswerk voor werkwoordspelling, rekenen en het leerblad voor natuur mee gegeven. 
Woensdag 11 december kijken we de werkwoordspelling na en vrijdag 13 december de redactiesommen van rekenen. 
De leerlingen mogen in week 50 of 51 de natuurtoets maken. Ze kiezen hiervoor zelf een geschikt moment uit.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'snoepverpakkingen zonder kinderhelden' les 50 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week woordpakket 12.
Voor groep 7 verkleinwoorden na een open lettergreep, bijvoorbeeld colaatje en villaatje.
Voor groep 8 woorden met een koppelteken, bijvoorbeeld na-apen en mee-eten.


Week 49 ( 2 - 6 december )
Huiswerk.
Woensdag hebben we het huiswerk voor de werkwoordspelling nagekeken en het nieuwe blad is weer mee gegaan naar huis. Op 4 december gaan we dit nakijken.
Vrijdag waren de redactiesommen aan de beurt en ook daarvoor is diezelfde dag een nieuw blad met sommen meegegeven. Op 6 december worden deze sommen nabesproken.
Donderdag hebben we het thema 'Tweede Wereldoorlog' afgesloten en de kinderen hebben daarover een leerblad meegekregen. Ze mogen de toets in week 49 of 50 maken. Dit is een digitale toets die ze zelf in mogen plannen.

Het tweede thema van natuur is ook afgerond, maar om hier nu ook een leerblad over mee te geven wordt misschien wat teveel. Daarom gaat het blad voor natuur mee op 6 december en mogen de kinderen de toets zelf plannen in week 50 of 51.
Voor begrijpend lezen kan deze week de les 'Nieuwe kap Tsjernobylcentrale' uit het archief 2016-2017, week 49 van Nieuwsbegrip worden gemaakt.


Spelling.
Deze week woordpakket 11. Voor groep 7 woorden met een c die als k worden uitgesproken. Bijvoorbeeld camera en componist.
Voor groep 8 woorden met assimilatieverschijnselen, zoals chipszak en bioscoopbon.


Reminder. 
* Toestemming foto's plaatsen met betrekking tot de privacy. Iets meer dan de helft van de ouders van groep 7/8 heeft dit al ingevuld. Ook in verband met het naderende Sinterklaasfeest en Kerst willen we graag z.s.m. van de overige ouders hun keuze horen. Zie Parro van 7 november.

* Donderdag mogen de leerlingen hun surprise vanaf 8 uur in de klas brengen. Ze gaan één voor één naar binnen, zodat nog geheim blijft wie welke surprise gemaakt heeft. 


Week 48 ( 25 - 29 november )
Huiswerk.
Woensdag is het nieuwe huiswerk voor de werkwoordspelling mee naar huis gegaan. Op 27 november gaan we dit nakijken. Vrijdag zijn de redactiesommen besproken en is het nieuwe huiswerk meegegeven.

Voor begrijpend lezen is week 48 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. Het onderwerp is
 'Nep merkkleding'. 

Spelling.
Deze week woordpakket 10. Voor groep 7 woorden met c die als s worden uitgesproken, bijvoorbeeld ceintuur en cilinder en voor groep 8 woorden met ou die als oe worden uitgesproken, bijvoorbeeld retour en route.

Sinterklaas.

Afgelopen woensdag hebben we lootjes getrokken voor Sinterklaas. Het is de bedoeling dat de kinderen voor ongeveer €3,50 cadeautjes/een cadeautje  kopen. Een surprise en een gedicht horen er in de bovenbouw vanzelfsprekend ook bij. Op 5 december moeten de surprises meegenomen worden naar school.


Week 47 ( 18 - 22 november ) 
Huiswerk.
Het nieuwe huiswerk voor de werkwoordspelling is woensdag 13 november mee naar huis gegaan. Twintig november gaan we dit nakijken.
Vrijdag zijn de redactiesommen besproken en hebben de leerlingen een nieuw blad meegekregen. We bespreken dit op vrijdag 22 november.
Vrijdag 22 november gaan beide groepen een toets maken voor Engels en hiervoor is vrijdag een leerblad mee naar huis gegaan.

Voor begrijpend lezen is de les 'Veel boeren zonder opvolger' uit het archief 2016-2017(week 47) van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Voor spelling beginnen we met blok 3. Deze week wordt woordpakket 9 behandeld. 
Groep 7 gaat aan de slag met de verleden tijd van sterke werkwoorden.
Groep 8 oefent de voltooide deelwoorden van zwakke- en sterke werkwoorden.

Scholenmarkt.
Dinsdagavond is er op de Tiggeldobbe een scholenmarkt voor leerlingen van groep 8. De kinderen(en hun ouders) die zich hiervoor hebben opgegeven hebben vrijdag een schema met tijden en te bezoeken scholen meegekregen. 


Week 46 (11 - 15 november )
Scholenmarkt.

Voor leerlingen en ouders van groep 8 is er op 19 november een scholenmarkt op de Tiggeldobbe. Dinsdag 5 november hebben de leerlingen inschrijfformulieren meegekregen. Deze moesten afgelopen vrijdag ingeleverd worden. Bijna iedereen heeft dit gedaan, bedankt! Ellis gaat maandag de schema's voor deze avond maken, dus voor wie het antwoordstrookje nog niet heeft ingeleverd......... maandag kan het nog.

Info avond VO groep 8.
Woensdag 13 november is er voor de ouders van groep 8 gelegenheid vragen te stellen over de overgang naar het VO. Veel ouders hebben waarschijnlijk genoeg aan de informatie op onze site, de VO gids en internet, maar mochten er nog vragen zijn dan kunt u woensdagavond om 19.30 uur op school terecht. 

Tien minuten gesprekken.

Binnenkort worden de 10-minutengesprekken gehouden. Vanaf maandag worden er tijdvakken op Parro open gezet waar u zich kunt inschrijven. Deze gesprekken zijn niet verplicht. Een aantal leerlingen en hun ouders worden door de leerkracht uitgenodigd. Als u niet door de leerkracht wordt uitgenodigd, maar u wilt wel graag een gesprek dan kunt u zich ook via Parro inschrijven.

Viering.
De viering van groep 7 zit er op. Vera, Emiel en ik hebben veel positieve reacties gekregen. De kleuters waren tot het eind toe geboeid en de andere groepen hebben zitten genieten. Het was echt een leuke viering met een grote inbreng van de kinderen zelf. Nogmaals een compliment!

Huiswerk.
Door de staking van woensdag en het feit dat ik donderdag naar huis ben gegaan vanwege een migraine-aanval is het huiswerk afgelopen vrijdag nagekeken. Je ziet meteen dat door zo'n wijziging in het programma veel kinderen het huiswerk vergeten. Jammer, maar volgende keer beter!
Vrijdag is het nieuwe huiswerk voor rekenen en werkwoordspelling meegegaan naar huis. Woensdag 13 november kijken we spelling na en vrijdag 15 november de redactiesommen.

Voor begrijpend lezen is deze keer week 46 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. De les heeft als titel 'Trump nieuwe president VS'.


Spelling.
Deze week hebben we voor spelling een toetsweek over blok 2. Op maandag beginnen we met een signaaldictee en daarna volgen de herhaling- en  verdiepingslessen. Op vrijdag sluiten we af met het controledictee.
Voor het dictee is het goed om afspraken 5 t/m 8  extra te oefenen.


Reminder.
Donderdag 14 november zijn de kinderen vrij i.v.m. een  studiedag voor het team.


Week 45 ( 4 - 8 november )
Huiswerk.
Woensdag hebben de kinderen weer een blad met huiswerk voor de werkwoordspelling mee naar huis gekregen. We gaan dit woensdag(als de staking niet doorgaat) of donderdag nakijken.
Donderdag is er een leerblad van thema 'Klimaatkwesties' van aardrijkskunde meegegeven. In week 45 of 46 maken de leerlingen de digitale toets. Zij kiezen zelf een geschikt moment uit!

We zijn weer verder gegaan met Topomaster, de tweede toets moet voor de Kerstvakantie gemaakt zijn. Voor topo is ook een leerblad meegegaan.
Vrijdag zijn de redactiesommen weer nagekeken en besproken en er is een nieuw blad meegegeven naar huis. Vrijdag 8 november gaan we dit blad nakijken.
Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Staatsbezoek Australië en Nieuw-Zeeland' week 45 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week woordpakket 8. In  groep 7 en groep 8 behandelen  we  de afspraak Medeklinkerverdubbeling en klinkerverenkeling (2 of meer), altijd een lastige spellingafspraak. Graag goed oefenen.

Lampionnen.

We hadden 30 oktober en 6 november gepland voor het maken van de lampionnen, maar toen kwam de staking ertussen en vervolgens hebben we met de kinderen afgesproken dat de lampion dan maar 'tussen de bedrijven door' afgemaakt moest worden. Nu op dit moment nog niet zeker is of de staking doorgaat is er misschien woensdag toch nog tijd om aan de lampion te werken. Hoe dan ook, op 11 november is de lampion klaar!


Viering.
Vrijdag 8 november is onze viering(uitnodiging, zie Parro). De kinderen zijn op school druk aan het oefenen en daar gaan we de komende week mee door. Veel kinderen zijn ook na schooltijd aan het oefenen en zo te horen komt het met de kleding ook helemaal goed. Fijn dat de kinderen daar zo zelfstandig in zijn en dat u, als ouders, de kinderen hier zo in ondersteunt. Hartelijk dank daarvoor!!Week 44 ( 28 oktober - 1 november )
Huiswerk.
Deze week geen huiswerk voor werkwoordspelling. Vrijdag 18 oktober hebben we het blad met redactiesommen nagekeken en de kinderen hebben een nieuw blad mee naar huis gekregen. Dit rekenwerk wordt vrijdag 1 november besproken en nagekeken.
Voor begrijpend lezen is deze week 44 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. Het onderwerp is 'Aardbevingen Italië'.


Spelling.
Deze week behandelen we woordpakket 7.  Voor groep 7 zijn het woorden met isch of ische. Voor groep 8  het meervoud van woorden die eindigen op een onbeklemtoonde lettergreep (-es, -ik, -it, -el of - et) (2 of meer) >> dreumesen, monniken, kieviten, amandelen, engelen.

Topo.
Voor de vakantie hebben de kinderen de eerste 3 levels geoefend en is de eerste toets gemaakt. Nu gaan we verder met level 4 t/m 6 en als ze daarmee klaar zijn mag de tweede toets worden gemaakt.


Week 42 ( 14 - 18 oktober )
Voorleeswedstrijd.
Deze week houden we op maandag en dinsdag in onze klas de voorrondes. De twee beste kandidaten uit onze klas en de vier beste voorlezers uit groep 7 en 8 gaan op vrijdag in de gemeenschappelijke ruimte in de finale uitmaken wie de Tiggeldobbe voorleeskampioen wordt. 
Vrijdag 18 oktober sluiten we de activiteiten rondom de Kinderboekenweek af met de boekenmarkt en het boekenbal. Daarna kunnen we gaan genieten van een welverdiende week herfstvakantie.


Viering.

Op 8 november is onze viering. We hebben als thema gekozen: 'De sprookjesboom.' De kinderen gaan in groepjes van 8 een verrassend sprookje opvoeren. De leerlingen hebben hierbij zelf een grote inbreng en een aantal kinderen zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Omdat het allemaal losse toneelstukjes zijn kunnen de kinderen ook na schooltijd/thuis oefenen.

Huiswerk.
Woensdag is het nieuwe huiswerkblad voor de werkwoordspelling weer meegegaan. Woensdag 16 oktober gaan we dit nakijken. Vrijdag is het huiswerk voor rekenen besproken en het nieuwe blad meegegeven. Dit blad gaan we vrijdag 18 oktober nakijken.
Het leerblad voor natuur is vorige week al meegegaan en in deze week mogen de kinderen zelf een moment kiezen om de digitale toets te maken.

Voor begrijpend lezen is deze week het verhaal 'Thaise koning Bhumibol overleden' uit het archief van Nieuwsbegrip 2016-2017, week 42 aan de beurt.


Spelling.
Deze week gaan beide groepen aan de slag met woordpakket 6. Voor groep 7 woorden waarin /ie/ geschreven wordt als i (2 of meer). Groep 8 woorden waarin /sj/ geschreven als -ch- (2 of meer)
De woorden zijn onderaan deze weblog te vinden. Succes met oefenen en ik wil er nogmaals op wijzen dat het voor leerlingen, die moeite hebben met spelling, het goed is om ook de vorige spellingafspraken regelmatig te oefenen.


Herfstvakantie.
Van 21 t/m 25 oktober is het herfstvakantie. Veel plezier allemaal!


Week 41 (7 - 11 oktober )
Kunstenaar in de klas.
Maandag 7 oktober zal Egbert Pikkemaat een workshop in groep 7/8 verzorgen. Die middag gaan we aan de slag met constructiekokers.

Dhr. Pikkemaat zal in veel meer klassen aan de slag gaan (of is in de afgelopen week al bezig geweest) en alle werkstukken worden tentoongesteld. De ouders krijgen nog een Parro wanneer alles klaar is en de tentoonstelling  kan worden bezocht.


Kinderpostzegels.
Alle leerlingen van groep 8 hebben keurig op tijd de bestelformulieren ingeleverd en die zijn nu verstuurd. De bestellingen worden per post verzonden dus de kinderen hoeven niet weer langs de deuren om de bestellingen te bezorgen. Bedankt voor jullie inzet!!

Voorlezer in de klas.
Afgelopen vrijdag is Resi van Berkel bij ons in de klas geweest en zij heeft een spannend gedeelte gelezen uit het boek 'De reis van Yarim' geschreven door Hans Hagen. 
De komende twee weken zullen de kinderen uit de groep, die mee doen aan de voorleeswedstrijd, in de klas voor gaan lezen. We hopen dat zij ons net zo kunnen boeien als Resi. 


Spelling.
Beide groepen beginnen deze week met een nieuw blok. Woordpakket 5 zal de komende worden behandeld. 
Groep 7:  Persoonsvorm tt, 2e en 3e persoon achter persoonsvorm (sterke en zwakke ww)
Groep 8: Persoonsvorm tt en vt, ev en mv, sterke en zwakke ww, waaronder ww met stam op -d of -t


Huiswerk.
Dinsdag hebben de kinderen het leerblad van thema 1 van geschiedenis meegekregen. In week 41 maken ze de digitale toets. Ze mogen zelf een geschikt moment in de week kiezen.

Woensdag is het nieuwe huiswerk voor de werkwoordspelling meegegaan naar huis. Woensdag 9 oktober gaan we dit nakijken en bespreken.
Vrijdag zijn de redactiesommen nagekeken en het nieuwe werkblad is weer uitgedeeld. 11 oktober kijken we het rekenen  na.
Op vrijdag hebben we het eerste thema van natuur afgesloten. Nu volgt nog de toets. Omdat we deze week de geschiedenistoets al op het programma hebben staan, gaan we de natuurtoets maken in week 42. Het leerblad is trouwens al wel mee naar huis gegaan.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Zorgen over kunstgras' week 41 uit het archief van Nieuwsbegrip 2016-2017.


Week 40 (30 september t/m 4 oktober)
Sterk Werk.
Alle toestemmingsformulieren zijn binnen. De komende week kunnen we de nulmeting doen en verder gaan met de invoering van Sterk Werk. Op 14 oktober is er een informatieavond voor ouders om precies duidelijk te maken waar het bij Sterk Werk om gaat. De teamleden hebben al een cursusmiddag gehad(donderdag hebben wij een tweede bijeenkomst) en wij zijn zeer enthousiast over Sterk Werk.

Kinderpostzegels.

Afgelopen woensdag is de Kinderpostzegelactie weer van start gegaan. De leerlingen van groep 8 hebben een straat of een aantal straten toegewezen gekregen en mogen daar langs de deuren gaan. De actie loopt tot en met woensdag 2 oktober, dus in week 40 moet alles worden ingeleverd op school.

Kinderboekenweek 2019
Van 2 t/m 13 oktober 2019 staan voertuigen centraal tijdens de Kinderboekenweek: 'Reis mee!'  Net als ieder jaar maken de kinderen een gedicht  aan de hand van het thema. Deze kunt u woensdagochtend komen bewonderen. Uiteraard blijven ze gedurende de hele Kinderboekenweek hangen. Ook zal er in de Kinderboekenweek een gast in de klas komen om voor te lezen over het thema 'Reis mee'. Verder houden we in de klas de voorrondes van de voorleeswedstrijd. De twee beste voorlezers uit onze klas mogen met vier kandidaten uit de andere groepen 7 en 8 uitmaken wie de voorleeskampioen wordt van de Tiggeldobbe. De finale is op vrijdag 18 oktober, op deze dag wordt ook de traditionele boekenmarkt gehouden en sluiten we de Kinderboekenweek af met het Boekenbal.


Topo toets A
In groep 7 wordt Europa geleerd en groep 8 houdt zich bezig met de Wereld. Voordat ze een toets maken oefenen de leerlingen hun topografische kennis via de app TopoMaster. De leerlingen hebben de afgelopen weken geoefend met de eerste drie levels. 
  • Landen
  • Hoofdsteden
  • Wateren en gebergten            


Tot de herfstvakantie krijgen de kinderen de gelegenheid om de eerste toets die bij deze drie levels hoort, te maken. Ze kiezen hiervoor zelf een geschikt moment uit.
 

Spelling
Deze week worden de eerste 4 woordpakketten van blok 1 getoetst. Maandag zal een signaleringstoets worden afgenomen. Aan de hand van de resultaten zal er de rest van de week aan remediëring, herhalen of verdieping worden gewerkt. Vrijdag 4 oktober is het controledictee. Huiswerk week 40
Werkblad werkwoordspelling + redactiesommen 
De kinderen hebben woensdag een werkblad meegekregen met werkwoordspelling en dit huiswerk zal woensdag 2 oktober besproken worden. Vrijdag is het blad met nieuwe redactiesommen meegegeven en 4 oktober gaan we het rekenhuiswerk nakijken en bespreken.
Begrijpend lezen
Sommige kinderen hebben behoefte aan extra oefenen voor het vak begrijpend lezen.  Dit kan met behulp van Nieuwsbegrip. De leerlingen kunnen zelf inloggen en vervolgens naar het archief gaan voor extra oefeningen. Deze week kan geoefend worden met de les 'Kinderboekenweek' uit het archief van 2016-2017(week 40).Creatief circuit.

Woensdagmiddag sluiten we de eerste serie workshops af van ons creatief circuit. Ik ga met mijn groep linoleumafdrukken maken. Ik zou hiervoor wel hulp kunnen gebruiken van een ouder/grootouder. Het is van kwart over één tot kwart over twee. Aanmelden bij meester Jan!


Week 39 (23 t/m 27 september)
Toestemmingsverklaring Sterk Werk
Er zijn nog steeds leerlingen waar geen toestemmingsverklaring voor is ingevuld. Denkt u om het invullen? (zie ook Parro van 29 augustus 2019). Graag ook invullen als u geen toestemming geeftMaandag 14 oktober bent u van harte welkom op de informatieavond over SterkWerk.

Tafeltjesmiddag

Donderdag 26 september van 16.30 tot 18.30 is er weer tafeltjesmiddag. Wij vinden het als school belangrijk dat u de ontwikkeling van uw kind kunt volgen. Tevens willen we u als ouder/ verzorger laten meegenieten van ons onderwijs! Uw kind komt vast weleens thuis met een gemaakte opdracht, een proefwerk om voor te leren, nieuwsartikelen van Nieuwsbegrip of een nieuwe app die we op de IPads oefenen. Omdat wij en uw kind(eren) dat graag willen delen nodigen wij u uit voor aanstaande donderdag 26 september van 16.30 - 18.30 uur. U bent van harte welkom in de klas van uw kind(eren) om de schriften en werkboeken etc. in te zien. Uw kind heeft dan de tijd en mogelijkheid om u te vertellen wat er gemaakt en geleerd is en wat ze nog gaan doen. De tafeltjesmiddag is niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht over de vorderingen van uw kind te spreken. Hiervoor kunt u eventueel een afspraak maken.

Toets Engels
De kinderen hebben vrijdag 27 september een toets voor Engels. Zij krijgen maandag 23 september een
leerblad mee naar huis.

Huiswerk week 39
Werkwoordspelling en redactiesommen.
Woensdag hebben de kinderen een nieuw werkblad meegekregen met werkwoordspelling. Dit blad gaan we woensdag 25 september nakijken. Het nieuwe blad met redactiesommen is vrijdag meegegaan en dit werk wordt 27 september nagekeken. Vrijdag waren 5 kinderen ziek. Het huiswerk zit in hun vak en zij moeten er aan denken om het huiswerk maandag mee naar huis te nemen.

Spelling
Deze week is woordpakket 4 aan de beurt. Het gaat voor groep 7 om woorden die eindigen op -b.
het woordweb / de hebzucht / het subtotaal.
Groep 8 oefent deze week de tussenletter -n en -s- in samenstellingen boekenkast/gezelschapsspel
Via de link onderaanaan de pagina kunt u de woordpakketten vinden. Er kan thuis met de woordpakketten geoefend worden. 

Begrijpend lezen
Sommige kinderen hebben behoefte aan extra oefenen voor het vak begrijpend lezen.  Dit kan met behulp van Nieuwsbegrip. De leerlingen kunnen zelf inloggen en vervolgens naar het archief gaan voor extra oefeningen. Deze week kan geoefend worden met de les 'Marker Wadden' uit het archief van 2016-2017(week 39).
 

Wereldoriëntatie
Wij gebruiken hiervoor de methode Blink. Voor aardrijkskunde hebben we het eerste thema al afgerond en hebben veel leerlingen de eerste toets al gemaakt. Voor de zieken van deze week is er in week 39 nog gelegenheid om de toets te maken. 
Voor geschiedenis zijn we op dit moment bezig met de Eerste Wereldoorlog. Afgelopen donderdag hebben de kinderen zelf een quiz gemaakt waarbij ze gekeken hebben naar de nieuwe manier van oorlogvoeren in de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van filmpjes hebben ze stellingen bedacht. Een leerzame les waar ze enthousiast mee bezig zijn geweest.

De natuurlessen gaan dit thema over de verschillende rijken. In één van de lessen hebben we onderzoek gedaan naar de vier rijken die er zijn: dieren, planten, schimmels en micro-organismen. Vrijdag hebben we nader gekeken naar de planten, die verdeeld zijn in vijf rijken: algen en wieren, mossen, paardenstaarten, varens en zaadplanten. De kinderen zijn in groepjes in de buurt van school op zoek gegaan naar planten die bij deze rijken horen. Met de i-pad hebben ze hier foto's van gemaakt. Een leuke motiverende les!


Week 38 (16 t/m 20 september)

Informatiekalender.
Maandag 9 september hebben de oudste leerlingen uit het gezin de prachtige informatiekalender 2019-2020 mee naar huis gekregen. We hopen dat de kalender een mooi plekje krijgt.

Toestemmingsverklaring Sterk Werk
Denkt u om het invullen van de toestemmingsverklaring (zie Parro van 29 augustus 2019). Graag ook invullen als u geen toestemming geeft. Maandag 14 oktober bent u van harte welkom op de informatieavond over SterkWerk.
Huiswerk week 38

Werkwoordspelling, rekenen en aardrijkskunde.
De kinderen hebben  woensdag een werkblad meegekregen met  werkwoordspelling. Dit blad gaan we woensdag 18 september nakijken. Vrijdag is het nieuwe blad met redactiesommen mee naar huis gegaan. Het rekenwerk gaan we vrijdag 20 september nakijken. 
We hebben het eerste blok voor aardrijkskunde afgerond, vrijdag hebben de kinderen een leerblad mee naar huis gekregen en in week 38 kunnen ze individueel de digitale toets maken. De kinderen kiezen zelf een geschikt moment uit!
Spelling
Deze week is woordpakket 3 aan de beurt.  Voor groep 7 gaat het om woorden waarin /t/ geschreven wordt als th. de therapeut / de thuiskomst / de marathon
Groep 8 oefent deze week woorden met -iaal, -ieel, -eaal en -ueel.  Geniaal/ commercieel/ideaal/visueel.
Via de link onderaan de pagina kunt u de woordpakketten vinden. 
Begrijpend lezen
Sommige kinderen hebben behoefte aan extra oefenen voor het vak begrijpend lezen.  Dit kan met behulp van Nieuwsbegrip. De leerlingen kunnen zelf inloggen en vervolgens naar het archief gaan voor extra oefeningen. Deze week kan geoefend worden met de les '100 jaar Schiphol' uit het archief van 2016-2017(week 38).
Week 37 (9 t/m 13 september 2019 )

Omgekeerde oudergesprekken.
Bijna alle ouders hebben zich inmiddels ingeschreven voor een oudergesprek. Fijn dat we binnenkort op deze manier nader kennis kunnen maken met elkaar!

Huiswerk.
Vrijdag hebben de kinderen het nieuwe blad met redactiesommen meegekregen naar huis. Vrijdag 13 september gaan we deze sommen nakijken en nabespreken.
De komende week gaan we ook starten met huiswerk voor de werkwoordspelling. Woensdag 11 september krijgen de kinderen een huiswerkblad mee naar huis en een week later, op 18 september,  gaan we dit huiswerk nakijken.
Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Paralympische spelen' uit het archief van Nieuwsbegrip 2016-2017, week 37 aan de beurt.

Voor spelling kan woordpakket 2 thuis geoefend worden. Voor groep 7 zijn dit woorden met au/auw en ou/ouw, groep 8 worden deze week de woorden met de Griekse y behandeld.


Werken met office 365.

Op school werken we sinds vorig jaar met office 365. De afgelopen week hebben de leerlingen een briefje meegekregen met daarop een e-mail adres met wachtwoord. Hiermee kunnen zij overal(echt wereldwijd) inloggen en werken met office 365.
We lopen op school zo nu en dan nog tegen praktische problemen aan en dat zal bij de kinderen vast niet anders zijn. We hopen dat de kinderziektes er zo langzamerhand uit zullen verdwijnen en dat we dan naar volle tevredenheid met dit programma kunnen werken.


Zuluconnect.

Klik op onderstaande afbeelding om op Zuluconnect te komen. Via deze weg kunnen de leerlingen bij de programma's Topomaster, 123Zing, Rekentuin en Nieuwsbegrip komen.Gebroken voet.

Daniëlla heeft vorige week haar voet gebroken en zit nu met een 'gipsbeen' thuis. Gelukkig komt ze maandag weer op school, maar ze zit dan wel in een rolstoel. Ze zal de komende tijd dus wel wat hulp van de klasgenoten kunnen gebruiken. We wensen haar in ieder geval een voorspoedig herstel toe.


Week 36 ( 2 - 6 september 2019)
Vorige week.
Maandag 26 augustus zijn we vol goede moed aan het nieuwe schooljaar begonnen. De eerste ervaringen zullen vast thuis al uitgebreid besproken zijn, maar hier volgt een korte impressie van mijn kant.
Groep 7/8, een leuke enthousiaste groep. Harde werkers en nieuwsgierig. Dat laatste bedoel ik positief. Ze willen veel weten, stellen goede vragen en zuigen nieuwe informatie op. 


Vrijdag  zijn we met groep 7 gestart met een nieuw vak, Engels. Ook hier merk ik veel enthousiasme en het valt me nu al op dat de kinderen enorm hun best doen om de uitspraak van het Engels goed onder de knie te krijgen.
Voor schrijven hebben we dit jaar in de bovenbouw nieuwe werkboekjes en die zien er gelukkig veel aantrekkelijker uit dan de oude materialen.
Vrijdagmiddag hebben we de week samen geëvalueerd en de kinderen waren enthousiast. Ondanks de warmte waren ze erg tevreden over deze eerste week. 
Dit positieve gevoel willen we samen vast houden en daarvoor zijn we ook bezig geweest met het opstellen van nieuwe groepsregels. We gaan hier de komende week mee verder, maar één ding is al wel duidelijk, er komt geen ellenlange lijst met allerlei regels. We gaan proberen één of twee regels op te stellen die alles omvatten en er aan bijdragen dat we een goed schooljaar krijgen met elkaar.Op maandag, dinsdag en woensdag komt er een lio (leerkracht in opleiding) stage lopen in groep 7. Meester Emiel de Jong komt als vierde jaars student het vak leren bij ons op school. Meester Emiel is een oude bekende van mij, want vorig jaar heeft hij ook al stage gelopen bij mij. Dat is zo goed bevallen dat ik hem direct heb vastgelegd voor dit jaar. Hij is vorige week al geweest om kennis te maken en les te geven. Hij blijft tot begin februari. We zullen in deze periode de groep regelmatig splitsen. Meester Emiel  neemt dan groep 7 onder zijn hoede en ik ga me richten op groep 8. 

Huiswerk.

De kinderen krijgen in groep 7 en 8 ook huiswerk. Ze krijgen één keer per week een blad redactiesommen mee naar huis. Maandag krijgen ze het eerste blad mee en vrijdag 6 september gaan we dit blad nakijken/bespreken.
In groep 7 leren we de topografie van Europa, groep 8 krijgt de Wereld. De kinderen kunnen hier op school en thuis aan werken.
In de afgelopen jaren oefenden veel leerlingen de spellingafspraken thuis via Bloon. Met onze nieuwe methode voor taal en spelling zijn de resultaten over het algemeen goed, maar voor kinderen die moeite hebben met spelling is het goed om hier thuis extra aandacht aan te besteden.  In deze weblog wordt wekelijks vermeld welke spellingafspraak kan worden geoefend. De spellingafspraken zijn te vinden onderaan deze weblog. Ook kunt u hieronder zien hoe er met Bloon geoefend kan worden. 
Voor de leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen is het verstandig om iedere week een oefening op de computer te maken, daarbij maak ik gebruik van lessen uit het archief van Nieuwsbegrip. Welke les aan de beurt is vermeld ik ook op de weblog.

Huiswerk deze week.
Spelling.
We beginnen in beide groepen met lessen werkwoordspelling. Beide groepen werken aan spellingafspraak 1.  Hoe kan de werkwoordspelling geoefend worden?
Beide groepen leren in deze eerste les de tegenwoordige tijd van zwakke en sterke werkwoorden.  Dus de ik-, hij- en wij-vorm in de tegenwoordige tijd.
Begrijpend lezen.
Deze week kan geoefend worden de les 'Mensaap met uitsterven bedreigd' uit het archief van Nieuwsbegrip 2016-2017(week 36).Omgekeerde oudergesprekken.

Binnenkort houden we weer de omgekeerde oudergesprekken. Hier krijgt u binnenkort nader bericht over.

Informatieavond. 
De afgelopen jaren hebben we geen informatieavond meer gehouden, maar met juf Vera en meester Jeroen heb ik afgesproken dat we dat dit jaar wel gaan doen. In de bovenbouw zijn best veel nieuwe onderwerpen die we graag met de ouders willen bespreken. Er komt een informatieavond voor de ouders van groep 7 en een avond voor de ouders van groep 8, waar bijvoorbeeld wat meer de nadruk ligt op informatie over het voortgezet onderwijs. 
Voor deze avonden krijgt u  z.s.m. een uitnodiging.


De weblog.
Ik schrijf iedere week een stuk  op deze weblog. Als ik de weblog heb bijgewerkt stuur ik de ouders daar een Parro over.


 
 
Manieren om spelling thuis te oefenen.

-BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.


Voortgezet Onderwijs ( ook voor ouders en leerlingen, die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken)

Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.


http://www.hogeland.nl/

http://www.wesselgansfort.nl/

http://www.zernike.nl/

http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)

http://www.werkmancollege.nl/

http://www.praedinius.nl/

http://www.vmbogroenterra.nl/Vestigingen/Winsum.html


Link  naar een site met handige informatie over alle vormen van het vmbo

Belangrijke link overgang naar Voortgezet onderwijs
www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veelgestelde vragen door ouders)
 
Werkstuk maken
Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe