Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 7-8. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en belangrijke dingen m.b.t vakken. Nieuws over het voortgezet onderwijs is ook te vinden op deze weblog. Kijk voor oefenstof werkwoordspelling bij de 'Links' voor de bovenbouw.


Belangrijke data 2019-2020


Start Kinderpostzegels, groep 8                         25 september
Tafeltjesmiddag                                                           26 september
Kinderboekenweek                                                   2 oktober t/m 11 oktober 
Informatieavond SterkWerk                               14 oktober
Boekenmarkt/bal                                                       18 oktober
Herfstvakantie                                                             21 oktober t/m 25 oktober
GGD, groep 2 en 7                                                       28 en 29 oktober
Kriebelbrigade                                                              30 oktober
Scholenmarkt, groep 8                                              .....november
Viering, groep 3 en 7                                                   8 november
Sint Maarten                                                                   11 november
Margedag                                                                          14 november
Sinterklaas                                                                        5 december
Kerstdiner                                                                         19 december
Margemiddag                                                                  20 december
Kerstvakantie                                                                  23 december t/m 3 januari
Schoolfotograaf                                                             15 januari
Adviesgesprekken, groep 8                                    10 - 15 februari
Adviesgesprekken, groep 8                                   24 - 28 februari
Centrale eindtoets, groep 8                                  15, 16, 17 april
Werkweek Schiermonnikoog                               13 t/m 15 mei
Werkweek Ameland                                                  8 t/m 12 juni
Musical, groep 8 ('s morgens)                                24 juni
Musical,groep 8 ('s morgens)                                25 juni
Musical, groep 8 + slotfeest (ouders)                26 juni
Laatste schooldag met vossenjacht                   3 juliWeek 39 (23 t/m 27 september)
Toestemmingsverklaring Sterk Werk
Er zijn nog steeds leerlingen waar geen toestemmingsverklaring voor is ingevuld. Denkt u om het invullen? (zie ook Parro van 29 augustus 2019). Graag ook invullen als u geen toestemming geeftMaandag 14 oktober bent u van harte welkom op de informatieavond over SterkWerk.

Tafeltjesmiddag

Donderdag 26 september van 16.30 tot 18.30 is er weer tafeltjesmiddag. Wij vinden het als school belangrijk dat u de ontwikkeling van uw kind kunt volgen. Tevens willen we u als ouder/ verzorger laten meegenieten van ons onderwijs! Uw kind komt vast weleens thuis met een gemaakte opdracht, een proefwerk om voor te leren, nieuwsartikelen van Nieuwsbegrip of een nieuwe app die we op de IPads oefenen. Omdat wij en uw kind(eren) dat graag willen delen nodigen wij u uit voor aanstaande donderdag 26 september van 16.30 - 18.30 uur. U bent van harte welkom in de klas van uw kind(eren) om de schriften en werkboeken etc. in te zien. Uw kind heeft dan de tijd en mogelijkheid om u te vertellen wat er gemaakt en geleerd is en wat ze nog gaan doen. De tafeltjesmiddag is niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht over de vorderingen van uw kind te spreken. Hiervoor kunt u eventueel een afspraak maken.

Toets Engels
De kinderen hebben vrijdag 27 september een toets voor Engels. Zij krijgen maandag 23 september een
leerblad mee naar huis.

Huiswerk week 39
Werkwoordspelling en redactiesommen.
Woensdag hebben de kinderen een nieuw werkblad meegekregen met werkwoordspelling. Dit blad gaan we woensdag 25 september nakijken. Het nieuwe blad met redactiesommen is vrijdag meegegaan en dit werk wordt 27 september nagekeken. Vrijdag waren 5 kinderen ziek. Het huiswerk zit in hun vak en zij moeten er aan denken om het huiswerk maandag mee naar huis te nemen.

Spelling
Deze week is woordpakket 4 aan de beurt. Het gaat voor groep 7 om woorden die eindigen op -b.
het woordweb / de hebzucht / het subtotaal.
Groep 8 oefent deze week de tussenletter -n en -s- in samenstellingen boekenkast/gezelschapsspel
Via de link onderaanaan de pagina kunt u de woordpakketten vinden. Er kan thuis met de woordpakketten geoefend worden. 

Begrijpend lezen
Sommige kinderen hebben behoefte aan extra oefenen voor het vak begrijpend lezen.  Dit kan met behulp van Nieuwsbegrip. De leerlingen kunnen zelf inloggen en vervolgens naar het archief gaan voor extra oefeningen. Deze week kan geoefend worden met de les 'Marker Wadden' uit het archief van 2016-2017(week 39).
 

Wereldoriëntatie
Wij gebruiken hiervoor de methode Blink. Voor aardrijkskunde hebben we het eerste thema al afgerond en hebben veel leerlingen de eerste toets al gemaakt. Voor de zieken van deze week is er in week 39 nog gelegenheid om de toets te maken. 
Voor geschiedenis zijn we op dit moment bezig met de Eerste Wereldoorlog. Afgelopen donderdag hebben de kinderen zelf een quiz gemaakt waarbij ze gekeken hebben naar de nieuwe manier van oorlogvoeren in de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van filmpjes hebben ze stellingen bedacht. Een leerzame les waar ze enthousiast mee bezig zijn geweest.

De natuurlessen gaan dit thema over de verschillende rijken. In één van de lessen hebben we onderzoek gedaan naar de vier rijken die er zijn: dieren, planten, schimmels en micro-organismen. Vrijdag hebben we nader gekeken naar de planten, die verdeeld zijn in vijf rijken: algen en wieren, mossen, paardenstaarten, varens en zaadplanten. De kinderen zijn in groepjes in de buurt van school op zoek gegaan naar planten die bij deze rijken horen. Met de i-pad hebben ze hier foto's van gemaakt. Een leuke motiverende les!


Week 38 (16 t/m 20 september)

Informatiekalender.
Maandag 9 september hebben de oudste leerlingen uit het gezin de prachtige informatiekalender 2019-2020 mee naar huis gekregen. We hopen dat de kalender een mooi plekje krijgt.

Toestemmingsverklaring Sterk Werk
Denkt u om het invullen van de toestemmingsverklaring (zie Parro van 29 augustus 2019). Graag ook invullen als u geen toestemming geeft. Maandag 14 oktober bent u van harte welkom op de informatieavond over SterkWerk.
Huiswerk week 38

Werkwoordspelling, rekenen en aardrijkskunde.
De kinderen hebben  woensdag een werkblad meegekregen met  werkwoordspelling. Dit blad gaan we woensdag 18 september nakijken. Vrijdag is het nieuwe blad met redactiesommen mee naar huis gegaan. Het rekenwerk gaan we vrijdag 20 september nakijken. 
We hebben het eerste blok voor aardrijkskunde afgerond, vrijdag hebben de kinderen een leerblad mee naar huis gekregen en in week 38 kunnen ze individueel de digitale toets maken. De kinderen kiezen zelf een geschikt moment uit!
Spelling
Deze week is woordpakket 3 aan de beurt.  Voor groep 7 gaat het om woorden waarin /t/ geschreven wordt als th. de therapeut / de thuiskomst / de marathon
Groep 8 oefent deze week woorden met -iaal, -ieel, -eaal en -ueel.  Geniaal/ commercieel/ideaal/visueel.
Via de link onderaan de pagina kunt u de woordpakketten vinden. 
Begrijpend lezen
Sommige kinderen hebben behoefte aan extra oefenen voor het vak begrijpend lezen.  Dit kan met behulp van Nieuwsbegrip. De leerlingen kunnen zelf inloggen en vervolgens naar het archief gaan voor extra oefeningen. Deze week kan geoefend worden met de les '100 jaar Schiphol' uit het archief van 2016-2017(week 38).
Week 37 (9 t/m 13 september 2019 )

Omgekeerde oudergesprekken.
Bijna alle ouders hebben zich inmiddels ingeschreven voor een oudergesprek. Fijn dat we binnenkort op deze manier nader kennis kunnen maken met elkaar!

Huiswerk.
Vrijdag hebben de kinderen het nieuwe blad met redactiesommen meegekregen naar huis. Vrijdag 13 september gaan we deze sommen nakijken en nabespreken.
De komende week gaan we ook starten met huiswerk voor de werkwoordspelling. Woensdag 11 september krijgen de kinderen een huiswerkblad mee naar huis en een week later, op 18 september,  gaan we dit huiswerk nakijken.
Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Paralympische spelen' uit het archief van Nieuwsbegrip 2016-2017, week 37 aan de beurt.

Voor spelling kan woordpakket 2 thuis geoefend worden. Voor groep 7 zijn dit woorden met au/auw en ou/ouw, groep 8 worden deze week de woorden met de Griekse y behandeld.


Werken met office 365.

Op school werken we sinds vorig jaar met office 365. De afgelopen week hebben de leerlingen een briefje meegekregen met daarop een e-mail adres met wachtwoord. Hiermee kunnen zij overal(echt wereldwijd) inloggen en werken met office 365.
We lopen op school zo nu en dan nog tegen praktische problemen aan en dat zal bij de kinderen vast niet anders zijn. We hopen dat de kinderziektes er zo langzamerhand uit zullen verdwijnen en dat we dan naar volle tevredenheid met dit programma kunnen werken.


Zuluconnect.

Klik op onderstaande afbeelding om op Zuluconnect te komen. Via deze weg kunnen de leerlingen bij de programma's Topomaster, 123Zing, Rekentuin en Nieuwsbegrip komen.Gebroken voet.

Daniëlla heeft vorige week haar voet gebroken en zit nu met een 'gipsbeen' thuis. Gelukkig komt ze maandag weer op school, maar ze zit dan wel in een rolstoel. Ze zal de komende tijd dus wel wat hulp van de klasgenoten kunnen gebruiken. We wensen haar in ieder geval een voorspoedig herstel toe.


Week 36 ( 2 - 6 september 2019)
Vorige week.
Maandag 26 augustus zijn we vol goede moed aan het nieuwe schooljaar begonnen. De eerste ervaringen zullen vast thuis al uitgebreid besproken zijn, maar hier volgt een korte impressie van mijn kant.
Groep 7/8, een leuke enthousiaste groep. Harde werkers en nieuwsgierig. Dat laatste bedoel ik positief. Ze willen veel weten, stellen goede vragen en zuigen nieuwe informatie op. 


Vrijdag  zijn we met groep 7 gestart met een nieuw vak, Engels. Ook hier merk ik veel enthousiasme en het valt me nu al op dat de kinderen enorm hun best doen om de uitspraak van het Engels goed onder de knie te krijgen.
Voor schrijven hebben we dit jaar in de bovenbouw nieuwe werkboekjes en die zien er gelukkig veel aantrekkelijker uit dan de oude materialen.
Vrijdagmiddag hebben we de week samen geëvalueerd en de kinderen waren enthousiast. Ondanks de warmte waren ze erg tevreden over deze eerste week. 
Dit positieve gevoel willen we samen vast houden en daarvoor zijn we ook bezig geweest met het opstellen van nieuwe groepsregels. We gaan hier de komende week mee verder, maar één ding is al wel duidelijk, er komt geen ellenlange lijst met allerlei regels. We gaan proberen één of twee regels op te stellen die alles omvatten en er aan bijdragen dat we een goed schooljaar krijgen met elkaar.Op maandag, dinsdag en woensdag komt er een lio (leerkracht in opleiding) stage lopen in groep 7. Meester Emiel de Jong komt als vierde jaars student het vak leren bij ons op school. Meester Emiel is een oude bekende van mij, want vorig jaar heeft hij ook al stage gelopen bij mij. Dat is zo goed bevallen dat ik hem direct heb vastgelegd voor dit jaar. Hij is vorige week al geweest om kennis te maken en les te geven. Hij blijft tot begin februari. We zullen in deze periode de groep regelmatig splitsen. Meester Emiel  neemt dan groep 7 onder zijn hoede en ik ga me richten op groep 8. 

Huiswerk.

De kinderen krijgen in groep 7 en 8 ook huiswerk. Ze krijgen één keer per week een blad redactiesommen mee naar huis. Maandag krijgen ze het eerste blad mee en vrijdag 6 september gaan we dit blad nakijken/bespreken.
In groep 7 leren we de topografie van Europa, groep 8 krijgt de Wereld. De kinderen kunnen hier op school en thuis aan werken.
In de afgelopen jaren oefenden veel leerlingen de spellingafspraken thuis via Bloon. Met onze nieuwe methode voor taal en spelling zijn de resultaten over het algemeen goed, maar voor kinderen die moeite hebben met spelling is het goed om hier thuis extra aandacht aan te besteden.  In deze weblog wordt wekelijks vermeld welke spellingafspraak kan worden geoefend. De spellingafspraken zijn te vinden onderaan deze weblog. Ook kunt u hieronder zien hoe er met Bloon geoefend kan worden. 
Voor de leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen is het verstandig om iedere week een oefening op de computer te maken, daarbij maak ik gebruik van lessen uit het archief van Nieuwsbegrip. Welke les aan de beurt is vermeld ik ook op de weblog.

Huiswerk deze week.
Spelling.
We beginnen in beide groepen met lessen werkwoordspelling. Beide groepen werken aan spellingafspraak 1.  Hoe kan de werkwoordspelling geoefend worden?
Beide groepen leren in deze eerste les de tegenwoordige tijd van zwakke en sterke werkwoorden.  Dus de ik-, hij- en wij-vorm in de tegenwoordige tijd.
Begrijpend lezen.
Deze week kan geoefend worden de les 'Mensaap met uitsterven bedreigd' uit het archief van Nieuwsbegrip 2016-2017(week 36).Omgekeerde oudergesprekken.

Binnenkort houden we weer de omgekeerde oudergesprekken. Hier krijgt u binnenkort nader bericht over.

Informatieavond. 
De afgelopen jaren hebben we geen informatieavond meer gehouden, maar met juf Vera en meester Jeroen heb ik afgesproken dat we dat dit jaar wel gaan doen. In de bovenbouw zijn best veel nieuwe onderwerpen die we graag met de ouders willen bespreken. Er komt een informatieavond voor de ouders van groep 7 en een avond voor de ouders van groep 8, waar bijvoorbeeld wat meer de nadruk ligt op informatie over het voortgezet onderwijs. 
Voor deze avonden krijgt u  z.s.m. een uitnodiging.


De weblog.
Ik schrijf iedere week een stuk  op deze weblog. Als ik de weblog heb bijgewerkt stuur ik de ouders daar een Parro over.

 
Werkstuk maken
Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe
Manieren om spelling thuis te oefenen.

-BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.


Voortgezet Onderwijs ( ook voor ouders en leerlingen, die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken)

Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.


http://www.hogeland.nl/

http://www.wesselgansfort.nl/

http://www.zernike.nl/

http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)

http://www.werkmancollege.nl/

http://www.praedinius.nl/

http://www.vmbogroenterra.nl/Vestigingen/Winsum.html


Link  naar een site met handige informatie over alle vormen van het vmbo

Belangrijke link overgang naar Voortgezet onderwijs
www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veelgestelde vragen door ouders)