Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 7B. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en belangrijke dingen m.b.t. vakken. Nieuws over het voortgezet onderwijs is ook te vinden op deze weblog. Kijk voor oefenstof werkwoordspelling bij de 'Links' voor de bovenbouw.

Belangrijke data 2021-2022

zie ook de kalender die u heeft ontvangen.
10 maart:                                                 Viering groep 7A en 7B.
18 t/m 20 mei:                                      Schoolreis Schiermonnikoog groep 7.
31 mei:                                                      Verkeersexamen groep 7.
2 juni:                                                         Sportdag groep 7 en 8. 

                                       
Week 4 ( 24 - 28 januari )
Huiswerk.
* Werkwoordspelling.
Woensdag kijken we blad 5A/5B na.

* Rekenen.
In verband met het afscheid van meester Jaap op vrijdag kijken we dit keer het huiswerk van rekenen al op donderdag na. Dus 27 januari, huiswerk rekenen mee.
* Begrijpend lezen.

Deze week is de les '2019- Het jaar van de maan' week 4  uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Cito.

Deze weken worden de Cito M7 toetsen afgenomen. We gebruiken daarvoor de ochtenden, dus graag geen afspraken plannen. Het is dit jaar helaas niet te voorkomen dat er een aantal leerlingen, door ziekte of quarantaine, Cito onderdelen op een later moment moeten inhalen. We zullen dit zo zorgvuldig mogelijk proberen in te plannen.

Spelling.
Deze week spellingafspraak 15. Het zijn woorden met 's aan het begin of het eind van een woord. De spellingafspraak is onderaan deze bladzijde te vinden via een link.

Verkeer.

Vanaf nu gaan we ons voorbereiden op het theoretisch verkeersexamen. De kinderen krijgen les op school, maar ze krijgen ook een stukje huiswerk mee. De lessen worden op maandag door juf Frederika gegeven.


Afscheid meester Jaap.

Vrijdag 28 januari nemen we officieel afscheid van meester Jaap. We gaan er een mooie dag van maken, maar aangezien alles geheim moet blijven voor meester Jaap, hier geen details.

Reminder.
Vrijdag 4 februari is er een margedag en zijn de kinderen vrij.


Week 3 ( 17 - 21 januari )

Huiswerk.
* Werkwoordspelling. Woensdag kijken we het blad na met signaal- en controledictee 4. Een aantal kinderen heeft dit werkblad al gemaakt en ingeleverd, de rest heeft het blad mee naar huis gekregen.
* Wereldoriëntatie. Donderdag is de toets van thema 2 van aardrijkskunde. De kinderen hebben hier een leerblad over mee naar huis gekregen en het leerblad is ook te vinden op Teams. 
* Rekenen. Vrijdag kijken we het nieuwe blad met redactiesommen na.
* Begrijpend lezen. Deze week is de les 'Sneeuwoverlast in de Alpen' week 3  uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week spellingafspraak 14. Het zijn deze keer woorden die eindigen op -lijk of -ig. De woordpakketten zijn onder aan deze bladzijde te vinden via een link.


Week 2 ( 10 - 14 januari )

Na een vakantie van drie weken beginnen we weer met frisse moed aan een nieuw jaar. Ik wens, mede namens Frederika, alle ouders en kinderen een voorspoedig 2022 toe.

Huiswerk.
Door de rare afsluiting van het jaar 2021 is het huiswerk van rekenen en spelling er misschien wel een beetje bij gebleven. Als de kinderen huiswerk hebben gemaakt dan mogen ze dat meenemen naar school en kijk ik het zelf na. Deze week pakken we het huiswerk weer klassikaal op.
* Voor begrijpend lezen is dit keer de les 'Containers aangespoeld op de Waddeneilanden' week 2 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

* Bij topo zijn we toe aan blok C. Hiervoor kunnen de kinderen level 7 t/m 9 oefenen op de computer. Dat doen ze voor een deel op school en deels thuis. De kaarten die bij dit blok horen staan op Microsoft teams. In de toets worden alleen de namen van landen, plaatsen, rivieren enz. gevraagd. De kaart leren is dus belangrijk. De toets wordt eind februari afgenomen.


Spelling.
We beginnen met een nieuw blok. Spellingafspraak 13 is deze week aan de beurt. We oefenen de verleden tijd van zwakke werkwoorden. De afspraak is onderaan deze bladzijde te vinden via een linkje.

Werkstuk maken.

Januari en februari zijn geschikte maanden om thuis te werken aan het werkstuk. Onderaan deze bladzijde staat een linkje naar 'Werkstukken maken op de Tiggeldobbe'. 
Ik wil graag dat de kinderen hun onderwerp met hoofdstukindeling eerst met mij bespreken, want het onderwerp moet voldoen aan een aantal eisen. Onderwerpen als mijn huisdier of hobby of sport zijn niet geschikt voor groep 7. In plaats van 'Mijn kat' kun je beter kiezen voor 'Katachtigen' en 'Max Verstappen' kan bijvoorbeeld worden 'Autosport'. 
Kinderen mogen op school boeken lenen uit het documentatiecentrum en als er tijd is kunnen ze in de weektaaktijd ook aan het werkstuk werken. Ze kunnen vanzelfsprekend ook bij mij terecht met vragen. 
Het werkstuk moet voor de 'Meivakantie' worden ingeleverd(dus uiterlijk 22 april). In de vakantie kijk ik de werkstukken na en worden ze beoordeeld. Na de meivakantie plannen we de spreekbeurten in. Het is logisch dat de spreekbeurt over het werkstuk gaat, maar dat is niet verplicht.Week 50 ( 13 - 17 december )
Huiswerk.
* Woensdag  15 december kijken we het huiswerk voor de werkwoordspelling na. Deze keer is het werkblad 4.1/4.2.
* Deze keer is de les 'Paarse vrijdag' week 50 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

* Vrijdag 17 december bespreken we het blad met redactiesommen.
* Vrijdag 17 december maken de kinderen toets 2 van natuur. Ze hebben hiervoor een leerblad mee naar huis gekregen. Deze keer staan er veel begrippen in die ze goed moeten weten, dus thuis goed leren is dit keer erg belangrijk. Het leerblad staat ook op Microsoft teams.


Spelling.
Deze week sluiten we blok 3 af met een toetsweek. Thuis kunnen de kinderen de spellingsafspraken 9 t/m 12 nog eens herhalen, want deze afspraken komen terug in de dictees.
De spellingsafspraken staan onderaan deze pagina en zijn te openen via een linkje.


Week 49 ( 6 - 10 december ).
Huiswerk.
* Woensdag 8 december kijken we het huiswerk van de werkwoordspelling na. Deze keer was het werkblad 4A en 4B.
* Donderdag 9 december gaan de kinderen toets 2 van topomaster maken. De bijbehorende kaarten zijn weken geleden al mee naar huis gegaan. Mochten ze niet meer aanwezig zijn, dan staan ze gelukkig nog in Microsoft teams. Ze staan onder het kopje bestanden bij Topomaster Europa.

* Vrijdag 10 december kijken we het rekenblad met redactiesommen na. Dit blad hebben de kinderen 26 november meegekregen.
* Deze week is de les 'Letterontwerper Gerard Unger overleden,' week 49 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week spellingafspraak 12. Het zijn dit keer verkleinwoorden met a, o en u aan het eind. De woordpakketten zijn onder aan deze pagina te vinden via een linkje.Week 48 ( 29 november - 3 december )
Corona en Sinterklaas
Gelukkig blijven de scholen open. De Sinterklaasviering kan dus vrijdag gewoon doorgaan. Dit weekend zullen er vast heel wat surprises in elkaar worden geknutseld. Veel succes en plezier hiermee. Vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Huiswerk.
* Dinsdag is de toets van thema 2 van geschiedenis. Het leerblad is eventueel te vinden op Teams.
* Woensdag kijken we het huiswerkblad van taal/spelling na. Ook deze week is het een blad met oefeningen directe en indirecte rede.
* Voor rekenen is vrijdag een nieuw blad meegegeven. I.v.m. Sinterklaas wordt dit blad pas op vrijdag 10 december nagekeken. Eerder meenemen naar school mag natuurlijk wel.
* Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Veilig het spoor oversteken' week 48 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

Spelling.
Deze week spellingafspraak 11. Het zijn woorden met een c die uitgesproken wordt als een k. De woordpakketten zijn onder aan deze pagina te vinden via een linkje.


Week 47 ( 22 - 26 november )
Huiswerk.
* Woensdag 24 november kijken we het huiswerk voor de spelling na. Deze keer hebben de kinderen een werkblad meegekregen over het gebruik van de directe en indirecte rede.
* Vrijdag 26 november wordt het blad met redactiesommen besproken.
* Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Ruimtestation ISS 20 jaar, week 47 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

* Afgelopen vrijdag hebben de kinderen het leerblad voor de geschiedenistoets over de Tweede Wereldoorlog meegekregen. De toets wordt dinsdag 30 november gemaakt. Dit leerblad staat ook op Microsoft teams.

* De tweede topotoets staat gepland voor donderdag 9 december. Een aantal leerlingen is nog bezig met het halen van de levels. Dit kan ook thuis. De kaart die bij deze toets hoort staat ook op Teams.


Spelling.
Deze week spellingafspraak 10. Woorden waar de s geschreven wordt als c. De woordpakketten zijn onder aan deze bladzijde te vinden via een link.

Workshop.
Donderdagmorgen gaan de leerlingen van groep 7 de workshop volgen met de VR brillen. Ik ben benieuwd.


Week 46 ( 15 - 19 november )
Huiswerk.
* Woensdag kijken we de werkwoordspelling na. Het is het blad met signaal- en controledictee 3.
* Vrijdag bespreken we het huiswerk van rekenen. Het blad met redactiesommen hebben de kinderen op 5 november mee naar huis gekregen.
* Begrijpend lezen. Deze week is de les 'Einde WO1 100 jaar geleden', week 46 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week beginnen we met  blok 3. Spellingafspraak 9 is aan de beurt en dit gaat over de werkwoordspelling. Dit keer gaan we de verleden tijd behandelen.
De pakketten zijn onder aan deze pagina te vinden via een link. 


Katvis.

Via Parro hebben jullie informatie gekregen over het boek 'Katvis'. We gaan dit boek klassikaal lezen en besteden op deze manier extra aandacht aan het onderwerp mediawijsheid.

10 Minutengesprekken.

Deze week zijn op dinsdag en woensdag de 10 minutengesprekken gepland. De gesprekken vinden, in principe, plaats op school. Mocht u liever een online afspraak via Teams maken dan graag mailen naar onderstaand adres.
j.tenharkel@lauwerseneems.nl


Algemene informatie.
Hieronder algemene informatie over; het voortgezet onderwijs; werkstukken maken op de Tiggeldobbe 
thuis spelling oefenen; en de woordpakketten van groep 7.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voortgezet Onderwijs
 Ook voor ouders en leerlingen, die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken

Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.


http://www.hogeland.nl/

http://www.wesselgansfort.nl/

http://www.zernike.nl/

http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)

http://www.werkmancollege.nl/

http://www.praedinius.nl/

http://www.vmbogroenterra.nl/Vestigingen/Winsum.html


Link  naar een site met handige informatie over alle vormen van het vmbo

Belangrijke link overgang naar Voortgezet onderwijs
www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veel gestelde vragen door ouders)


Werkstukken maken op de Tiggeldobbe.
 

Werkstuk maken
Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe


 
Spelling.
Manieren om spelling thuis te oefenen.

-BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.Pakketten groep 6. Eventueel te gebruiken om te herhalen(Klik op onderstaande link)

   

Pakketten groep 7( klik op onderstaande link)  

Spelling woordpakket groep  7