Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 7B. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en belangrijke dingen m.b.t. vakken. Nieuws over het voortgezet onderwijs is ook te vinden op deze weblog. Kijk voor oefenstof werkwoordspelling bij de 'Links' voor de bovenbouw.

Belangrijke data 2021-2022

zie ook de kalender die u heeft ontvangen.
4 t/m 8 juli:                         Portfoliogesprekken.

11 juli:                                   Bezoek museum Wierdenland Ezinge op de fiets.
12 juli:                                   's Ochtends zwemmen, groep 5 t/m 8.
14 juli:                                   Bezoek Groninger Landschap Reitdiep met de bus.


Week 26 ( 27 juni - 1 juli )
Vervanging.

Deze week ben ik met groep 8 naar Ameland. De vervanging is als volgt geregeld. Maandag t/m woensdag  juf Frederika, donderdag juf Miranda en vrijdag juf Janke.

Huiswerk.
*
Werkwoordspeling: woensdag wordt parkeerweekdictee 5 besproken en nagekeken.
* Rekenen: vrijdag bespreken we het rekenblad met redactiesommen uit een Citotoets.
* Begrijpend lezen: Deze week is de les 'Telefoonverbod op de fiets', week 26 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week is de toetsweek met; dinsdag het signaaldictee; woensdag en donderdag de herhaling en op vrijdag het controledictee. Thuis kunnen de afspraken 21 t/m 24 extra geoefend worden. De afspraken zijn onder aan deze pagina via een link te openen.

Portfoliogesprekken.
In week 27 zijn de portfoliogesprekken. Alle ouders hebben zich inmiddels ingeschreven.

Laatste schoolweek.
In de laatste schoolweek hebben we nog een aantal leuke activiteiten.
* Op maandag 11 juli gaat de groep met juf Frederika naar het Wierdenland museum in Ezinge. We zijn op zoek naar twee ouders die, op de fiets, mee willen om de groep te begeleiden. Het vertrek vanaf school is kwart over 9 en we zijn om ongeveer kwart voor 1 weer terug. Aanmelden via: f.klatter@lauwerseneems.nl of j.tenharkel@lauwerseneems.nl
* Dinsdag 12 juli gaan we van 10 tot 12 uur, met de groepen 5 t/m 8, zwemmen in het zwembad in Winsum.

* Donderdag 14 juli gaan beide groepen 7 naar het Groninger landschap Reitdiep. We doen daar drie activiteiten, waaronder de 7 slotentocht. Droge kleren mee kan handig/verstandig zijn. We gaan daar met de bus naar toe.

* Vrijdag 15 juli is de laatste schooldag met o.a. de vossenjacht. 
Over deze laatste week volgt later nog meer informatie via Parro.


Week 25 ( 20 - 24 juni )
Huiswerk.

Werkwoordspelling: Woensdag kijken we signaal- en controledictee 9 na.
Rekenen: Vrijdag worden de redactiesommen nagekeken en besproken.

Begrijpend lezen: Deze week 'Meer aandacht voor gehandicapten door nieuwe 'minister', week 25 uit het het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip.


Spelling.

Deze week behandelen we spellingafspraak 24. Het gaat om de 'letterzetter' en 'letterrover'. De woordpakketten zijn onderaan deze pagina te vinden via een link.

Portfolio.
Donderdag krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. In week 27 worden de 15 minutengesprekken gepland. Jullie horen nog wanneer de inschrijving via Parro wordt opengezet.

Reminder.

In week 26 ga ik met groep 8 mee naar Ameland. Volgende week zal ik in Nieuws uit de groep meedelen wie de vervanging gaat doen.


Week 24 ( 13 - 17 juni ) 
Margedag.

Maandag 13 juni is er een margedag. De leerlingen zijn die dag vrij.

Huiswerk.
*
Aardrijkskunde: Dinsdag 14 juni is de laatste toets van aardrijkskunde. De kinderen hebben een leerblad mee naar huis gekregen. Het leerblad is ook te vinden op Microsoft teams onder lesmateriaal en het kopje wereldoriëntatie.
* Werkwoordspelling: Woensdag 15 juni kijken we Signaal- en controledictee 8 van de spelling na.
* Deze week is voor begrijpend lezen de les 'EHBO-les op alle scholen' week 24 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

* Rekenen: Vrijdag 17 juni kijken we de redactiesommen van rekenen na.
* Natuur en techniek: Vrijdag 17 juni is ook de laatste toets van natuur en techniek. Het leerblad is meegegeven naar huis, maar staat ook op Teams.


Spelling.
Deze week gaan we verder met spellingafspraak 23. Woorden met een x. De spellingafspraken zijn onderaan deze pagina te vinden via een link.

Lio-stagiaire.

Lisa Spriensma sluit deze week haar lio-stage in groep 7B af. Ook op deze plek wil ik Lisa bedanken voor haar inzet en de prettige samenwerking. Volgens mij kon juf Lisa het  prima vinden met de groep. Vrijdag nemen we afscheid en ik wens Lisa veel succes toe in haar verdere carrière.


Week 23 ( 6 - 10 juni )
Huiswerk.
*
Werkwoordspelling: Woensdag kijken we het huiswerk na. Het gaat om het Parkeerweekdictee.
* Topo: Donderdag maken de kinderen de topotoets. De kaarten die geleerd moeten worden staan op Microsoft Teams.
* Rekenen: Vrijdag kijken we  de redactiesommen van rekenen na.
* Begrijpend lezen:

Deze week is de les 'WK voetbal voor vrouwen 2019' week 23 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Door de Cito's gaan we deze week nog niet beginnen met een nieuwe spellingafspraak.

Bezoek NNO.

Donderdag gaan de groepen 7 en 8 naar de voorstelling 'Het land achter de horizon' m.m.v. het NNO. We gaan samen met de trein en school zorgt voor kaartjes en begeleiding. Alles valt onder schooltijd dus de kinderen moeten op de normale tijd op school zijn en zijn 's middags om kwart over twee vrij.

Portfoliogesprekken.

Deze staan op de kalender voor de laatste week van juni, maar dan ben ik met groep 8 naar Ameland. Voor groep 7 zullen de gesprekken dus plaatsvinden in week 27, 4 t/m 8 juli.

 
Week 22 (30 mei - 3 juni)
Huiswerk.
*
Werkwoordspelling: Woensdag kijken we het huiswerk na.
* Rekenen: Zouden we op 3 juni nakijken, maar dan hebben we de hele dag gastlessen op Terra/HHC Winsum. Het huiswerk schuift door naar 10 juni.
* Begrijpend lezen; Deze week 'File op de Mount Everest', week 22 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip.Spelling.
We zijn nu bezig met spellingafspraak 23, woorden met een x. De afspraken zijn onderaan deze pagina te vinden via een link.

Verkeersexamen.

Dinsdag 31 mei is het verkeersexamen op de fiets. Nog een paar dagen om te oefenen. De route met beschrijving is ook te vinden op Microsoft Teams onder lesmateriaal. Door afzeggingen hebben we nog 2 ouders/ opa's/oma's nodig. Eén als controlepost en één die koffie/thee rond wil brengen. Reacties naar j.tenharkel@lauwerseneems.nl of m.meeuwissen@lauwerseneems.nl

Sportdag.

Donderdag 2 juni hebben we sportdag. We vertrekken gewoon vanaf school en lopen naar het sportveld. Graag sportkleding aan, we kunnen daar niet omkleden. Eten en drinken voor deze dag van huis meenemen. Na de sportdag gaan we weer lopend naar school en de kinderen zijn op de normale tijd vrij. 

Gastles Terra/HHC
Vrijdag 3 juni hebben de leerlingen van groep 7 de hele dag gastlessen op Terra/HHC Winsum. We gaan naar verschillende locaties en daarom moeten de kinderen op de fiets naar school komen. We starten gewoon in onze eigen klas. Vrijdag ook zelf eten en drinken van huis meenemen.

Foto's Schiermonnikoog.

De foto's van onze reis naar Schier staan op My album. Alle ouders hebben een Parro ontvangen hoe ze in kunnen loggen. My album is te vinden op onze site onder het kopje 'Ouders  & vrienden'.


Week 20 ( 16 - 20 mei )
Huiswerk.

Deze week is er wel huiswerk meegegeven, maar door onze schoolreis wordt  het huiswerk later nagekeken.
* Werkwoordspelling wordt besproken op 1 juni.
* Rekenen, redactiesommen op 3 juni.
* Begrijpend lezen: Deze week is de les 'Rattenplaag in Parijs' week 20 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week zijn we bezig met spellingafspraak 22. Woorden die eindigen op -tie. De afspraken zijn via een link onderaan deze pagina te vinden.

Toets geschiedenis.
Dinsdag 17 mei is de toets van geschiedenis. De kinderen hebben hiervoor een leerblad mee naar huis gekregen. Het leerblad is ook te vinden op Microsoft Teams.

Topo.
De kinderen oefenen op school (en eventueel thuis) de nieuwe levels voor topo. Ze hebben de bijbehorende kaarten meegekregen naar huis. Deze kaarten zijn ook geplaatst op Microsoft Teams. 
De toets (E) wordt afgenomen op donderdag 9 juni.


Spreekbeurten.

De werkstukken zijn nagekeken en de kinderen hebben het werkstuk met de beoordeling meegekregen naar huis. In de komende periode gaan we tijdens de taallessen de spreekbeurten plannen. De meeste kinderen kiezen voor de spreekbeurt hetzelfde onderwerp als het werkstuk. Dat is handig, maar niet verplicht. Bij het voorbereiden van de spreekbeurt zijn veel leerlingen die dit helemaal zelfstandig kunnen, anderen hebben wat hulp nodig. Geen probleem, maar kom op tijd met vragen.

Schiermonnikoog.

Woensdag t/m vrijdag gaan we naar Schier. De kinderen praten hier enthousiast over in de klas en wij hebben er zin in. Met vragen of opmerkingen kunnen jullie bij de begeleiding terecht. Mijn mailadres is: j.tenharkel@lauwerseneems.nlWeek 16 ( 18 - 22 april )
Huiswerk.
*
Werkwoordspelling: woensdag kijken we blad 7.1/7.2 na
* Rekenen: deze week geen huiswerk rekenen i.v.m. de Koningsspelen.
* Begrijpend lezen: deze week kan de les 'Pasen' week 16 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip worden gemaakt.


Spelling.
Deze week werken we aan spellingafspraak 21. Het zijn de bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden, een onderdeel van de werkwoordspelling. De woordpakketten zijn onderaan deze pagina te openen via een link.

Topotoets.
Donderdag maken de kinderen topotoets D. De leerbladen staan op Microsoft teams.


Werkstuk.
Deze week het werkstuk inleveren.

Meivakantie.

Na deze week zijn we twee weken vrij. Ik wens iedereen alvast een fijne meivakantie toe.


Week 15 ( 11 - 15 april )
Korte week.

Deze keer een korte werkweek. Woensdag hebben we gewoon les tot de pauze (10.30 uur) en daarna gaan we verder met onze paasactiviteiten. Donderdag is er een margedag en vrijdag zijn we vrij i.v.m. Goede Vrijdag. 

Gym.
Dinsdagmiddag hebben de leerlingen van groep 7 en 8 de hele middag gym in de Ripperdahal. Om 14.15 uur mogen ze rechtstreeks naar huis. 

Huiswerk.
*
Werkwoordspelling: De kinderen hebben werkblad 7.1/7.2 meegekregen naar huis en dat gaan we 20 april nakijken. Dus niet op 13 april.
* Rekenen: Het blad met redactiesommen gaan we pas na de meivakantie nakijken, op vrijdag 13 mei.
* Begrijpend lezen: Deze week is de les 'Wereldreis met elektrische auto', week 15 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.Spelling.
Deze week starten we geen nieuw blok voor spelling. In de toets heb ik geconstateerd dat er veel fouten zijn gemaakt in de leenwoorden. Het is dus wel zinvol om spellingafspraak 19 thuis nog eens extra te oefenen.

Paasactiviteiten.
Woensdag gaan de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 neut'n schait'n op het plein. Fijn dat de ouderraad deze activiteit ondersteunt met de benodigde walnoten.

De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan ook het eggsperiment uitvoeren. Ze bouwen een stellage waar een ei in verwerkt is. Welk ei overleeft een vlucht vanaf het dak? Bijna ieder jaar lukt het wel een paar kinderen om het ei heel te houden.

De kinderen moeten voor dit eggsperiment een rauw ei mee naar school nemen. School zorgt voor de andere benodigdheden.


Werkstuk.
Nog twee weken om het werkstuk af te maken. Uiterlijk vrijdag 22 april moet het werkstuk (op papier in een mapje) worden ingeleverd.


Week 14 ( 4 - 8 april )
Geslaagd.

Via de Parro heeft u al bericht gehad, maar hier nogmaals een felicitatie aan alle kinderen. Gefeliciteerd met het behalen van jullie theoretische deel van het verkeersexamen. Op 31 mei volgt nog de praktische proef.

Huiswerk.
Werkwoordspelling: Woensdag 6 april kijken we blad 7A/7B van de werkwoorden na.
Toets aardrijkskunde: Donderdag 7 april maken we op school de derde toets van aardrijkskunde. Het thema is 'samen sterk' en gaat over de EU. De kinderen hebben hiervoor een leerblad mee naar huis gekregen en dit leerblad is ook te vinden op Microsoft teams onder het kopje lesmateriaal.
Rekenen: Vrijdag 8 april bespreken we de nieuwe redactiesommen.
Begrijpend lezen: Deze week kan de les 'Enorme afname aantal vlinders', week 14 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip worden gemaakt.Spelling.
Deze week sluiten we blok 5 af met een signaal- en controledictee. Tussendoor gaan we op school de lastige woorden nog extra oefenen. Thuis kunnen de spellingafspraken 17 t/m 20  worden geoefend. Deze afspraken zijn onderaan deze pagina via een link te openen.

Reminder.
Donderdag 14 april zijn de kinderen vrij i.v.m. een margedag, 15 april is het Goede Vrijdag en zijn we ook vrij. Maandag 18 april is het Tweede Paasdag en is de school dicht. Dus een lekker lang weekend.


Week 13 ( 28 maart - 1 april )
Huiswerk.

Verkeer: Maandag 28 maart maken de leerlingen van groep 7 hun theoretische verkeersexamen. Thuis kunnen de kinderen het oefenboek nog eens doornemen of oefeningen maken via de site van VVN.
Werkwoordspelling: Woensdag 30 maart kijken we parkeerweekdictee 3 na.
Rekenen: Vrijdag 1 april bespreken we de redactiesommen van rekenen.
Begrijpend lezen: Deze week kan de les 'Cycloon Idai' week 13 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip worden gemaakt.


Spelling.
Deze week spellingafspraak 20. Het zijn dit keer woorden met een trema. De woordpakketten zijn te vinden via de link onderaan deze pagina.

De grote rekendag.

Woensdag 30 maart is 'De grote rekendag'. We gaan extra aandacht besteden aan rekenen. Dit doen we op een creatieve manier.

Schaatsen.

Vrijdagmiddag 1 april gaan we schaatsen in Groningen. De (groot)ouders die zich hebben aangemeld voor het rijden verwachten we om kwart over 12 bij school. Leerlingen moeten  denken aan schaatsen, handschoenen en muts/helm. Schaatsen kunnen eventueel gratis geleend worden bij Kardinge.


Week 12 ( 21 - 25 maart )
Huiswerk.

Deze week hebben we projectweek en staat het normale huiswerk even op een laag pitje.
* Vrijdag 25 maart kijken we wel de redactiesommen van rekenen na, omdat de projectweek dan al is afgesloten.


Verkeer.

Juf Frederika heeft in een Parro al aangegeven dat het in deze week wel belangrijk is om thuis oefeningen te doen voor het verkeersexamen. Dat kan via  
Oefenen | VVN Verkeersexamen
Er is een onderdeel 'Test je verkeerskennis' en er staan drie oefenexamens die kunnen geoefend worden. Veel kinderen zijn hier op school al mee bezig geweest.
Maandag 28 maart is het officiële theorie examen. Dinsdag 31 mei is de praktische verkeersproef, waarbij de leerlingen van groep 7 een route door Winsum fietsen.


Afsluiting project.

Donderdag 24 maart is de afsluiting van ons project. Hierover hebben jullie al een Parro ontvangen.

Actie Oekraïne.

Veel kinderen zijn al enthousiast bezig met het verkopen van paaseitjes. In totaal zijn er tot nu toe al 600 zakjes besteld. Ga zo door!

Mag ik me even voorstellen.
Mijn naam is Lisa Spriensma. Ik ben 20 jaar en ik woon bij mijn ouders in Roodeschool. Momenteel zit ik in mijn vierde jaar van de pabo op de Hanzehogeschool. Van ongeveer februari t/m juni kom ik op woensdag, donderdag en vrijdag mijn LiO-stage lopen in groep 7B. Ik vind het erg leuk om kinderen te helpen in hun leerproces en ze steeds verder te zien ontwikkelen. Ik heb er dan ook superveel zin in om stage te lopen op de Tiggeldobbe!
Naast juf zijn vind ik het ook erg leuk om te voetballen. Ik voetbal in het damesteam bij V.V. Corenos in Roodeschool. Ook heb ik een bijbaantje bij Grandcafé de Hoek in Baflo. Hier werk ik 's avonds en in de weekenden in de bediening en achter de bar. Verder vind ik het leuk om spelletjes te spelen, naar feestjes te gaan met vrienden en af en toe even lekker te netflixen ;). Ik zie u snel!

Groetjes Lisa


Week 11 ( 14 - 18 maart )
Huiswerk.
*
Maandag, verkeer blz. 40 t/m 51. Voor maandag 21 maart geen huiswerk in verband met de projectweek.
* Woensdag, werkwoordspelling parkeerweekdictee 2.
* Vrijdag, rekenen de redactiesommen en voor natuur toets 3. Het leerblad voor deze toets staat op Microsoft teams.
* Deze week is voor begrijpend lezen de les 'De Sire campagne Doeslief' week 11 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week spellingafspraak 19. Het zijn deze keer leenwoorden. De spellingafspraken zijn onderaan deze pagina te vinden en te openen via de link.

Schaatsen.
De groepen 5 en 6 krijgen schoolschaatsen aangeboden via school en de groepen 7 en 8 deden in het verleden mee aan 'Schaatsen voor water'. Deze actie bestaat niet meer en we zijn nog op zoek naar een vervangende schaatsactiviteit. Dit jaar heeft Kardinge de ijshockeyhal gratis te beschikking gesteld aan het basisonderwijs.

Wij hebben ons daarvoor ingeschreven en de leerlingen van groep 7 en 8 mogen vrijdagmiddag 1 april van 13.00 uur tot 14.30 schaatsen in Groningen(dit is geen 1 aprilgrap, zoals een aantal leerlingen onmiddellijk dachten). Voor het vervoer hebben we ouders nodig die willen rijden. Er hangen bij de lokalen lijsten om daarvoor in te schrijven. Dit mag u als ouder doen, maar de kinderen mogen dit ook invullen.
We vertrekken tegen half één van school en zijn ongeveer om drie uur weer terug. Het dragen van handschoenen en een muts of helm is verplicht. Eventueel zijn er voor kinderen die geen schaatsen hebben, gratis schaatsen te leen bij de schaatsbaan.


Reminder.

In de week van 21 t/m 24 maart is de projectweek. Op donderdag 24 maart mogen de ouders in school komen kijken waar we mee bezig zijn geweest en wat we hebben gemaakt. Nadere informatie volgt via Parro.


Week 10 ( 7 - 11 maart )
Huiswerk.
*
Verkeer. Maandag 7 maart leren blz. 30 t/m 39 uit het opzoekboek. Voor maandag 14 maart blz. 40 t/m 51.
* Werkwoordspelling. Woensdag 9 maart kijken we Signaal- en controledictee 6 na.
* Topo. Donderdag hebben de kinderen de nieuwe leerbladen voor topo meegekregen naar huis. In de klas oefenen we level 10 t/m 12. De leerbladen staan ook op Microsoft teams. De toets is op donderdag 21 april. Dat duurt dus nog een poosje.
* Rekenen. Vrijdag 11 maart is het afscheid van meester Jaap. De redactiesommen die de kinderen vrijdag hebben meegekregen kijken we op 18 maart na.
* Natuur en techniek. Vrijdag hebben we thema 3 van natuur afgesloten en is het leerblad mee naar huis gegaan. De toets is op vrijdag 18 maart. Het leerblad is ook te vinden op Microsoft teams.
* Begrijpend lezen. Deze week is de les 'Cybercriminaliteit', week 8! uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling. 
Deze week oefenen we spellingafspraak 18. Het zijn woorden met ch of cht. De woordpakketten zijn onder aan deze pagina via een link te vinden.

Projectweek.
In de week van 21 t/m 25 maart houden we onze projectweek. Het thema is 'bouwen', waarbij we onder andere aandacht besteden aan de bouw van de Tirrel. De presentatie/tentoonstelling is op donderdag 24 maart. 

We staan open voor ideeën voor deze projectweek. Leuke gastles, interessant uitstapje? Laat het ons weten.


Week 9 ( 28 februari - 4 maart )
Einde corona.

Met ingang van vandaag zijn de corona maatregelen op school opgeheven. Zie voor exacte regels de brief die jullie voor de vakantie via de Parro hebben ontvangen. 

Huiswerk.
*
Verkeer. Voor maandag 28 februari moeten de kinderen blz. 18 t/m 29 leren uit het opzoekboek. Onderwerp: kruisingen.
* Werkwoordspelling. Woensdag 2 maart kijken we blad 6.1/6.2 na.
* Donderdag 3 maart gaan de kinderen toets C van Topomaster maken. Er worden alleen namen van landen, steden, bergen, zeeën en rivieren gevraagd. De kaarten die bij deze les horen staan op Microsoft teams onder lesmateriaal.
* Vrijdag 4 maart bespreken we de redactiesommen van rekenen.
* Begrijpend lezen. Deze week is de les 'Carnaval' week 9 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week starten we met blok 5 van spelling. Spellingafspraak 17 wordt in de klas behandeld. Het zijn dit keer voltooide deelwoorden van sterke en zwakke werkwoorden. De spellingafspraken zijn onder aan dit blad te vinden en kunnen via de link worden geopend.


Week 7 ( 14 - 18 februari )
Huiswerk.
* Verkeer. Maandag worden er twee lessen uitgelegd en gaan dan mee naar huis als huiswerk.
* Werkwoordspelling. Woensdag kijken we blad 6a/6b na.
* Rekenen. Vrijdag bespreken we het nieuwe blad met redactiesommen. 
* Begrijpend lezen. Deze week is de les 'klimaatdemonstraties door scholieren' week 7 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

In het portfolio kan iedereen zien hoe dochter of zoon heeft gescoord op begrijpend lezen. Voor de kinderen met een D of E score is het erg belangrijk om deze Nieuwsbegrip lessen te maken. Voor de A, B en C scores is dit stukje huiswerk een goede extra oefening en dus aan te bevelen.


Spelling.
Deze week sluiten we blok 4 van spelling af met een toetsweek. De spellingafspraken 13 t/m 16 kunnen hiervoor nog eens worden herhaald.

Lio-stagiaire.

Vanaf deze week komt Lisa Spriensma bij ons in de klas om haar lio-stage te lopen. Ze gaat eerst kennismaken en een beetje meedraaien. Na de vakantie zal zij steeds meer lessen gaan geven. De ene week zal ze er twee dagen zijn en de andere week 3 dagen (woensdag t/m vrijdag). Wanneer Lisa lesgeeft heb ik extra tijd voor individuele begeleiding en allerlei andere taken. 

Margemiddag.
Vrijdag 18 februari zijn alle groepen om 12 uur vrij en begint de voorjaarsvakantie. Iedereen alvast een goede week toegewenst.


Week 6 ( 7 - 11 februari )
Huiswerk.
* Verkeer. Op maandag bespreekt juf Frederika het huiswerk voor verkeer.
* Werkwoordspelling. Woensdag kijken we Signaal- en controledictee 5 na.
* Blink geschiedenis. Donderdag 10 februari maken de kinderen toets 3 van geschiedenis. De kinderen hebben hier een leerblad over meegekregen. Het leerblad staat ook op Microsoft teams.
* Vrijdag kijken we de redactiesommen van rekenen na.
* Voor begrijpend lezen kan deze week de les 'Gebouw geprint in 3D' week 6 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip worden gemaakt.


Spelling.
Deze week is spellingafspraak 16 aan de beurt. Het zijn woorden met een hoofdletter. De spellingafspraken zijn via de link onder aan deze pagina te vinden.


Week 5 ( 31 januari - 4 februari )
Huiswerk.
* Verkeer. Op maandag bespreekt juf Frederika het huiswerk voor verkeer.
* Werkwoordspelling. Blad 5.1/5.2 is meegegeven naar huis en wordt op woensdag 2 februari nagekeken.
* Rekenen. De nieuwe redactiesommen worden donderdag 3 februari besproken. Dit omdat de kinderen vrijdag 4 februari vrij zijn.
* Begrijpend lezen. Deze week is de les 'Het jaar van Rembrandt' week 5  uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
In verband met de cito toetsen deze week geen nieuwe spellingafspraak om te oefenen.

Afscheid meester Jaap.
Het afscheid van meester Jaap is uitgesteld i.v.m. de vele corona besmettingen. De kinderen houden dit nog tegoed.

Margedag.
Vrijdag 4 februari zijn de kinderen vrij. De leerkrachten hebben een vergader/werkdag.

Reminder.
* Donderdag 10 februari krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis.

* In week 7 ( 14 t/m 18 februari) zijn de digitale 10 minutengesprekken.


Week 4 ( 24 - 28 januari )
Huiswerk.
* Werkwoordspelling.
Woensdag kijken we blad 5A/5B na.

* Rekenen.
In verband met het afscheid van meester Jaap op vrijdag kijken we dit keer het huiswerk van rekenen al op donderdag na. Dus 27 januari, huiswerk rekenen mee.
* Begrijpend lezen.

Deze week is de les '2019- Het jaar van de maan' week 4  uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Cito.

Deze weken worden de Cito M7 toetsen afgenomen. We gebruiken daarvoor de ochtenden, dus graag geen afspraken plannen. Het is dit jaar helaas niet te voorkomen dat er een aantal leerlingen, door ziekte of quarantaine, Cito onderdelen op een later moment moeten inhalen. We zullen dit zo zorgvuldig mogelijk proberen in te plannen.

Spelling.
Deze week spellingafspraak 15. Het zijn woorden met 's aan het begin of het eind van een woord. De spellingafspraak is onderaan deze bladzijde te vinden via een link.

Verkeer.

Vanaf nu gaan we ons voorbereiden op het theoretisch verkeersexamen. De kinderen krijgen les op school, maar ze krijgen ook een stukje huiswerk mee. De lessen worden op maandag door juf Frederika gegeven.


Afscheid meester Jaap.

Vrijdag 28 januari nemen we officieel afscheid van meester Jaap. We gaan er een mooie dag van maken, maar aangezien alles geheim moet blijven voor meester Jaap, hier geen details.

Reminder.
Vrijdag 4 februari is er een margedag en zijn de kinderen vrij.


Week 3 ( 17 - 21 januari )

Huiswerk.
* Werkwoordspelling. Woensdag kijken we het blad na met signaal- en controledictee 4. Een aantal kinderen heeft dit werkblad al gemaakt en ingeleverd, de rest heeft het blad mee naar huis gekregen.
* Wereldoriëntatie. Donderdag is de toets van thema 2 van aardrijkskunde. De kinderen hebben hier een leerblad over mee naar huis gekregen en het leerblad is ook te vinden op Teams. 
* Rekenen. Vrijdag kijken we het nieuwe blad met redactiesommen na.
* Begrijpend lezen. Deze week is de les 'Sneeuwoverlast in de Alpen' week 3  uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week spellingafspraak 14. Het zijn deze keer woorden die eindigen op -lijk of -ig. De woordpakketten zijn onder aan deze bladzijde te vinden via een link.


Week 2 ( 10 - 14 januari )

Na een vakantie van drie weken beginnen we weer met frisse moed aan een nieuw jaar. Ik wens, mede namens Frederika, alle ouders en kinderen een voorspoedig 2022 toe.

Huiswerk.
Door de rare afsluiting van het jaar 2021 is het huiswerk van rekenen en spelling er misschien wel een beetje bij gebleven. Als de kinderen huiswerk hebben gemaakt dan mogen ze dat meenemen naar school en kijk ik het zelf na. Deze week pakken we het huiswerk weer klassikaal op.
* Voor begrijpend lezen is dit keer de les 'Containers aangespoeld op de Waddeneilanden' week 2 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

* Bij topo zijn we toe aan blok C. Hiervoor kunnen de kinderen level 7 t/m 9 oefenen op de computer. Dat doen ze voor een deel op school en deels thuis. De kaarten die bij dit blok horen staan op Microsoft teams. In de toets worden alleen de namen van landen, plaatsen, rivieren enz. gevraagd. De kaart leren is dus belangrijk. De toets wordt eind februari afgenomen.


Spelling.
We beginnen met een nieuw blok. Spellingafspraak 13 is deze week aan de beurt. We oefenen de verleden tijd van zwakke werkwoorden. De afspraak is onderaan deze bladzijde te vinden via een linkje.

Werkstuk maken.

Januari en februari zijn geschikte maanden om thuis te werken aan het werkstuk. Onderaan deze bladzijde staat een linkje naar 'Werkstukken maken op de Tiggeldobbe'. 
Ik wil graag dat de kinderen hun onderwerp met hoofdstukindeling eerst met mij bespreken, want het onderwerp moet voldoen aan een aantal eisen. Onderwerpen als mijn huisdier of hobby of sport zijn niet geschikt voor groep 7. In plaats van 'Mijn kat' kun je beter kiezen voor 'Katachtigen' en 'Max Verstappen' kan bijvoorbeeld worden 'Autosport'. 
Kinderen mogen op school boeken lenen uit het documentatiecentrum en als er tijd is kunnen ze in de weektaaktijd ook aan het werkstuk werken. Ze kunnen vanzelfsprekend ook bij mij terecht met vragen. 
Het werkstuk moet voor de 'Meivakantie' worden ingeleverd(dus uiterlijk 22 april). In de vakantie kijk ik de werkstukken na en worden ze beoordeeld. Na de meivakantie plannen we de spreekbeurten in. Het is logisch dat de spreekbeurt over het werkstuk gaat, maar dat is niet verplicht.Week 50 ( 13 - 17 december )
Huiswerk.
* Woensdag  15 december kijken we het huiswerk voor de werkwoordspelling na. Deze keer is het werkblad 4.1/4.2.
* Deze keer is de les 'Paarse vrijdag' week 50 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

* Vrijdag 17 december bespreken we het blad met redactiesommen.
* Vrijdag 17 december maken de kinderen toets 2 van natuur. Ze hebben hiervoor een leerblad mee naar huis gekregen. Deze keer staan er veel begrippen in die ze goed moeten weten, dus thuis goed leren is dit keer erg belangrijk. Het leerblad staat ook op Microsoft teams.


Spelling.
Deze week sluiten we blok 3 af met een toetsweek. Thuis kunnen de kinderen de spellingsafspraken 9 t/m 12 nog eens herhalen, want deze afspraken komen terug in de dictees.
De spellingsafspraken staan onderaan deze pagina en zijn te openen via een linkje.


Week 49 ( 6 - 10 december ).
Huiswerk.
* Woensdag 8 december kijken we het huiswerk van de werkwoordspelling na. Deze keer was het werkblad 4A en 4B.
* Donderdag 9 december gaan de kinderen toets 2 van topomaster maken. De bijbehorende kaarten zijn weken geleden al mee naar huis gegaan. Mochten ze niet meer aanwezig zijn, dan staan ze gelukkig nog in Microsoft teams. Ze staan onder het kopje bestanden bij Topomaster Europa.

* Vrijdag 10 december kijken we het rekenblad met redactiesommen na. Dit blad hebben de kinderen 26 november meegekregen.
* Deze week is de les 'Letterontwerper Gerard Unger overleden,' week 49 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week spellingafspraak 12. Het zijn dit keer verkleinwoorden met a, o en u aan het eind. De woordpakketten zijn onder aan deze pagina te vinden via een linkje.Week 48 ( 29 november - 3 december )
Corona en Sinterklaas
Gelukkig blijven de scholen open. De Sinterklaasviering kan dus vrijdag gewoon doorgaan. Dit weekend zullen er vast heel wat surprises in elkaar worden geknutseld. Veel succes en plezier hiermee. Vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Huiswerk.
* Dinsdag is de toets van thema 2 van geschiedenis. Het leerblad is eventueel te vinden op Teams.
* Woensdag kijken we het huiswerkblad van taal/spelling na. Ook deze week is het een blad met oefeningen directe en indirecte rede.
* Voor rekenen is vrijdag een nieuw blad meegegeven. I.v.m. Sinterklaas wordt dit blad pas op vrijdag 10 december nagekeken. Eerder meenemen naar school mag natuurlijk wel.
* Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Veilig het spoor oversteken' week 48 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

Spelling.
Deze week spellingafspraak 11. Het zijn woorden met een c die uitgesproken wordt als een k. De woordpakketten zijn onder aan deze pagina te vinden via een linkje.


Week 47 ( 22 - 26 november )
Huiswerk.
* Woensdag 24 november kijken we het huiswerk voor de spelling na. Deze keer hebben de kinderen een werkblad meegekregen over het gebruik van de directe en indirecte rede.
* Vrijdag 26 november wordt het blad met redactiesommen besproken.
* Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Ruimtestation ISS 20 jaar, week 47 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

* Afgelopen vrijdag hebben de kinderen het leerblad voor de geschiedenistoets over de Tweede Wereldoorlog meegekregen. De toets wordt dinsdag 30 november gemaakt. Dit leerblad staat ook op Microsoft teams.

* De tweede topotoets staat gepland voor donderdag 9 december. Een aantal leerlingen is nog bezig met het halen van de levels. Dit kan ook thuis. De kaart die bij deze toets hoort staat ook op Teams.


Spelling.
Deze week spellingafspraak 10. Woorden waar de s geschreven wordt als c. De woordpakketten zijn onder aan deze bladzijde te vinden via een link.

Workshop.
Donderdagmorgen gaan de leerlingen van groep 7 de workshop volgen met de VR brillen. Ik ben benieuwd.


Week 46 ( 15 - 19 november )
Huiswerk.
* Woensdag kijken we de werkwoordspelling na. Het is het blad met signaal- en controledictee 3.
* Vrijdag bespreken we het huiswerk van rekenen. Het blad met redactiesommen hebben de kinderen op 5 november mee naar huis gekregen.
* Begrijpend lezen. Deze week is de les 'Einde WO1 100 jaar geleden', week 46 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week beginnen we met  blok 3. Spellingafspraak 9 is aan de beurt en dit gaat over de werkwoordspelling. Dit keer gaan we de verleden tijd behandelen.
De pakketten zijn onder aan deze pagina te vinden via een link. 


Katvis.

Via Parro hebben jullie informatie gekregen over het boek 'Katvis'. We gaan dit boek klassikaal lezen en besteden op deze manier extra aandacht aan het onderwerp mediawijsheid.

10 Minutengesprekken.

Deze week zijn op dinsdag en woensdag de 10 minutengesprekken gepland. De gesprekken vinden, in principe, plaats op school. Mocht u liever een online afspraak via Teams maken dan graag mailen naar onderstaand adres.
j.tenharkel@lauwerseneems.nl


Algemene informatie.
Hieronder algemene informatie over; het voortgezet onderwijs; werkstukken maken op de Tiggeldobbe 
thuis spelling oefenen; en de woordpakketten van groep 7.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voortgezet Onderwijs
 Ook voor ouders en leerlingen, die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken

Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.


http://www.hogeland.nl/

http://www.wesselgansfort.nl/

http://www.zernike.nl/

http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)

http://www.werkmancollege.nl/

http://www.praedinius.nl/

http://www.vmbogroenterra.nl/Vestigingen/Winsum.html


Link  naar een site met handige informatie over alle vormen van het vmbo

Belangrijke link overgang naar Voortgezet onderwijs
www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veel gestelde vragen door ouders)


Werkstukken maken op de Tiggeldobbe.
 

Werkstuk maken
Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe


 
Spelling.
Manieren om spelling thuis te oefenen.

-BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.Pakketten groep 6. Eventueel te gebruiken om te herhalen(Klik op onderstaande link)

   

Pakketten groep 7( klik op onderstaande link)  

Spelling woordpakket groep  7