Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 7-8. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en belangrijke dingen m.b.t. vakken. Nieuws over het voortgezet onderwijs is ook te vinden op deze weblog. Kijk voor oefenstof werkwoordspelling bij de 'Links' voor de bovenbouw.


Belangrijke data 2019-2020


Schoolvoetbal veld                                                      8 april(gaat niet door)
Centrale eindtoets, groep 8                                  15, 16, 17 april(gaat niet door)
Inleveren werkstuk                                                    Uiterlijk 24 april
Werkweek Schiermonnikoog                              Uitgesteld naar 30 sept. t/m 2 oktober
Werkweek Ameland                                                  8 t/m 12 juni
Musical, groep 8 ('s morgens)                                24 juni
Musical,groep 8 ('s morgens)                                25 juni
Musical, groep 8 + slotfeest (ouders)                26 juni
Laatste schooldag met vossenjacht                   3 juli
Week 15 ( 6 - 9 april )
Fijn dat ik alle kinderen dagelijks zie via teams. Ze stellen regelmatig vragen en die probeer ik zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik heb het gevoel dat dit goed loopt. 
In de instructielessen gaat het soms moeizaam met de verbinding, geluid loopt vertraging op en het beeld is soms vaag. Het valt ons op dat kinderen tijdens de les druk met elkaar aan het chatten zijn en dit vertraagt het proces. 
De ouders krijgen hierover nog een brief(L&E breed) en ik zal maandag de kinderen hier ook op aanspreken.

De komende week ga ik bij groep 7 rekenen weer oppakken met reguliere lessen. Dit vraagt wat meer instructie en omdat we al heel ver zijn met de taalmethode, wordt taal de komende tijd even op een laag pitje gezet. 
Ik heb in de weektaak wel wat meer vaste tijden ingepland voor Nieuwsbegrip, want ik merk dat een aantal kinderen daar niet aan toe komt. We gaan de komende week starten met Nieuwsbegrip Woordenschat(staat in de weektaak), omdat we wat minder taal gaan doen.

Maandagmiddag heb ik om 13.00 uur een extra instructiemoment voor het vak Blink. Belangrijk dat alle kinderen van groep 7/8 daarbij aanwezig zijn. Ik ga uitleggen hoe we in de komende tijd de Blinklessen gaan behandelen/maken.

De afgelopen week heb ik weinig mailtjes van de ouders ontvangen. Ik ga er vanuit dat er geen vragen zijn en dat thuis alles loopt. Nogmaals de oproep om vragen, problemen, tips en tops door te geven via het bekende mailadres.
Succes met de begeleiding van uw kind(eren) en een goed weekend!


Week 14 ( 30 maart - 3 april )
Update 28 maart.
De afgelopen week heb ik veel kinderen gezien en gesproken via Teams. Fijn om zo contact te hebben en op de hoogte te blijven van de situatie thuis. Via telefoon en mail zijn er ook diverse contacten geweest. Prima! Kom gerust met vragen/opmerkingen/tips.

Ik heb 'Mijn taken' op Zuluconnect zaterdag 28 maart weer bijgewerkt. Hier zet ik taken neer die de kinderen eigenlijk afgelopen week/weken al af hadden moeten hebben. Het kan zijn dat hier bij uw zoon of dochter geen taken staan. Dat betekent dan dat uw kind helemaal bij is met de taken. Gelukkig zijn er dit heel veel en dat is zeker een compliment waard.
Als er wel(veel) taken staan raak dan niet direct in paniek, maar probeer samen met uw kind die achterstand langzaam in te lopen. Een goede planning is noodzakelijk en alleen 's morgens een paar uurtjes bezig zijn is niet genoeg. Het lijkt mij handig om dagelijks eerst het werk te maken van weektaak 14 en als er tijd over is te werken aan 'Mijn taken'. Praat er met uw kind over dat het gewoon schooltijd is en geen vakantie en.....gelukkig blijft er nog genoeg tijd over voor andere activiteiten.

Op Microsoft teams Tiggeldobbe groep 7/8 heb ik onder bestanden weer een aantal antwoordbladen geplaatst en de nieuwe weektaak voor week 14.
Als uw kind die, samen met u, bekijkt dan ziet u dat er bij groep 7 dagelijks van 10.30-11.00 uur en voor groep 8 van 11.00-11.30 uur een videobelles gepland staat. Ik ga de komende week proberen om instructielessen taal en spelling aan de kinderen te geven. Het is belangrijk dat alle kinderen op de goede tijd op teams aanwezig zijn en deelnemen aan de les. De afgelopen week hebben veel kinderen al geoefend met 'vergaderen' en weten al hoe dit werkt. Voor kinderen die nog niet via teams hebben vergaderd is maandagmorgen 9.00 uur het volgende moment om te kijken of alles werkt. 

Na anderhalve week thuisonderwijs kunnen we samen best trots zijn op wat er allemaal gebeurt. Veel dingen gaan goed en we kunnen zien hoe flexibel we kunnen zijn. Als het even niet helemaal gaat zoals we zouden willen is het goed om even te luisteren naar het lied dat via Parro naar de ouders is verstuurd. Soms kunnen ze allemaal even de Rambambam krijgen!


Week 13( 23 - 27 maart )
Update 24 maart.
Schiermonnikoog.
Door aanscherping van de maatregelen staat nu vast dat de schoolreis naar Schiermonnikoog niet doorgaat. We kregen het aanbod om de reis uit te stellen tot na de zomervakantie. Onder voorbehoud dat er dan plek is. Of het uitstapje afzeggen en het geld dat we terugkrijgen(40% van de aanbetaling) reserveren voor Ameland 2021.Hoe denken de ouders van groep 7 hierover? Graag z.s.m. reageren via de mail.  

Microsoft Teams(Tiggeldobbe 7/8)
Deze staat op Zuluconnect en wordt nu gebruikt voor het delen van bestanden. Hier kunt u de weektaak vinden, nieuwe werkbladen die we gaan gebruiken en antwoordbladen om het gemaakte werk na te kijken. De werkbladen zijn PDF bestanden en daar kan niet in gewerkt worden. U kunt ze uitprinten of de kinderen kunnen de antwoorden op een papier/in een schrift schrijven. De antwoordbladen worden later geplaatst.

Microsoft teams(Meergroep)
Hier komen onder bestanden opdrachten te staan voor de plusgroepen van juf Frederika. 

Voor beide teams geldt, ideeën/tips zijn welkom. Dat kan via de mail of de chatfunctie binnen Teams(posts)

DC Online.
Als het goed gaat is morgen DC online toegevoegd aan Zuluconnect. Hier kunnen de kinderen dan informatieve boeken online lezen. Leuk, leerzaam en misschien ook handig voor het maken van het werkstuk.

Oproep.
Er zijn een aantal ouders en kinderen die laten weten hoe het gaat met het werk en waar ze tegen aanlopen. Met die feedback zijn we blij. We kunnen soms dingen aanpassen en verbeteren. Dus een oproep aan alle ouders, laat iets van je horen, tips en tops, we zijn overal blij mee!
Vorige week woensdag zijn we pas begonnen met thuisonderwijs en na één week kun je best zeggen dat er al veel is gebeurd en dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat je ze maar nauwelijks bij kunt houden. 
Raak niet in paniek als iets even niet lukt of dingen niet soepel lopen. Dat is logisch en er is tijd nodig om te wennen aan deze bizarre situatie. 
Succes!!


Week 12 ( 16 - 20 maart )
Update 20 maart.
Fijn dat er af en toe contact is met ouders en kinderen. Ik probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en ga aan de slag met tips en opmerkingen. Ik heb maar een beperkt beeld van wat er de afgelopen dagen thuis is gedaan door de kinderen. De weektaak heeft namelijk veel taken die ik niet op afstand kan controleren/bekijken. Wat ik hier thuis zie zijn de activiteiten op de computer. Hieronder een overzicht van de digitale opdrachten:
- De taaltoets is tot nu toe door 19 leerlingen gemaakt.
- Nieuwsbegrip (Andere tekstsoort 'Sprinkhanenplaag) gemaakt door 16 lln.
- De natuurtoets, thema 3 'Seks enzo' gemaakt door 14 lln.
- Rekentuin(alleen voor groep 7) is door 9 lln. aan gewerkt.
- Verder is er door een redelijk aantal leerlingen gewerkt met Bingel(rekenen)
Taalverhaal, spelling- en taaloefeningen en Topomaster
Even iets over topo. De leerlingen oefenen eerst de levels die open staan, maar daarna moeten ze ook Toetstrainer D maken. Ik kan op de computer zien wie alles gemaakt heeft, als dat het geval is dan zet ik toets D open.

De afgelopen dagen waren sommige sites overbelast en is het misschien niet gelukt om alle taken te maken, dat is overmacht, maar ik hoop dat er hier en daar nog wel een inhaalslag wordt gemaakt.

In de nieuwe week zullen we meer gaan werken met Microsoft teams. Hier kunnen we met de kinderen chatten, opdrachten klaarzetten en bestanden plaatsen. Op Zuluconnect is het icoontje al aanwezig en de kinderen(of ouders) kunnen hier al gebruik van maken. Onder het kopje posts kunnen we chatten en ik heb al een aantal bestanden geplaatst. 

Vragen stellen kan nog steeds via de mail, maar als kinderen vragen hebben kunnen ze die ook stellen via Microsoft teams. Meester Jeroen is met groep 8 vandaag al begonnen en het werkt super. Veel kinderen beantwoorden vragen van anderen en ze lossen onderling veel probleempjes op.
Ook hier weer de valkuil dat het soms té gezellig wordt, we moeten het wel zakelijk/overzichtelijk houden met elkaar!Update 19 maart.
We zijn op school of thuis druk bezig om het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven en bijna dagelijks zullen we dingen aanpassen/aanvullen.
Het is daarom goed om deze weblog met nieuws uit de groep regelmatig te volgen.
Op Zuluconnect probeer ik regelmatig nieuwe taken toe te voegen. Soms taken voor de hele groep, maar het kunnen ook individuele taken zijn of taken voor kleine groepjes. Deze taken zijn alleen zichtbaar voor de leerlingen waar ik ze aan toewijs.
Op zuluconnect staat nu ook een 'map groep 7b' en 'map groep 8b'. In deze map kunnen de leerlingen documenten met mij delen of deel ik documenten met de leerlingen. Het voordeel is dat niet alles via de mail gaat, maar via one drive. Als de kinderen hier gebruik van gaan maken moeten ze toestemming vragen en dan ga ik toestemming verlenen. Het wijst zich vanzelf!
Ondertussen zie ik op afstand dat veel leerlingen al druk bezig zijn en ook op dit moment zie ik dat de taaltoets wordt gemaakt door een aantal leerlingen. Gisteren was het erg druk en lukte het inloggen misschien niet, maar blijf gewoon proberen.
Nogmaals, het tijdschema op de weektaak is een hulpmiddel, ga hier vooral creatief mee om. 

Spelling- en taaloefeningen op de computer.
Omdat we hebben afgesproken dat we in eerste instantie stof gaan herhalen hebben we alle oefeningen waar de kinderen een onvoldoende op hebben gehaald verwijderd. Dit kan betekenen dat er nu oefeningen open staan uit blok 1 t/m 4. Dus niet alles is verwijderd! Gewoon maar beginnen wat het systeem aangeeft dan kom je vanzelf weer in blok 5 terecht. 

We houden contact!!


Update 17 maart 2020
Coronavirus.

De scholen zijn dicht tot 6 april. De komende 3 weken wordt van de kinderen verwacht dat ze thuis aan het werk gaan. Daarvoor hebben we gisteren, 16 maart, een plan opgesteld hoe we dat gaan doen. 
Er is afgesproken dat we geen nieuwe stof aanbieden waar uitgebreide instructie voor nodig is. Het lespakket dat aangeboden wordt is dus vooral herhaling van stof op het gebied van rekenen, lezen en taal. Met spelling gaan we dus wel verder!
Er wordt ook keuzewerk aangeboden en daar kunnen de kinderen dagelijks iets uit kiezen. 
Om wat structuur aan te bieden heb ik voor beide groepen een tijdschema gemaakt. Het spreekt vanzelf dat iedereen daar flexibel mee om kan gaan.
We hebben ervoor gekozen dat er op woensdag 18 maart een pakketje klaar ligt voor iedere leerling op de eigen tafel in de klas. 
Er is een schema gemaakt wanneer u of uw kind welkom is op school om het werk op te halen. We willen er nogmaals op wijzen dat de algemene regels van het RIVM gelden en dat we alleen ouders, kinderen op school verwachten die geen klachten hebben. Mocht u niet in staat zijn, of het niet aandurven, om de spullen op te halen, dan kunt u via de mail contact opnemen met mij, dan kunnen we zoeken naar een oplossing.
Emailadres:    j.tenharkel@lauwerseneems.nl

Het lespakket.
- Inloggegevens voor de kinderen om met zuluconnect en office 365 te kunnen werken.
- Weektaak voor week 12 (woensdag 18 t/m vrijdag 20 maart) en de weektaak voor week 13 (maandag 23 en dinsdag 24 maart) Deze is op de achterzijde van weektaak 12 afgedrukt.
- Rekenwerkboek(groep 8)
- Taal herhalingsbladen blok 5
- Spellingwerkboek
- Schrijfschrift
- Nieuwsbegrip week 12
- Werkboek Verkeer(groep 7)

De weektaak.
Hier staat per dag een tijdschema met opdrachten. Het is goed om dit schema samen met uw kind goed te bekijken. De kinderen weten heel goed waar ze de opdrachten op de computer kunnen vinden. Hier werken ze op school ook mee. 

Groep 7 werkt voor het vak rekenen met Rekentuin en Bingel, twee computerprogramma's.
Groep 8 werkt verder in het rekenwerkboek, omdat dit allemaal herhalingssommen zijn en zij gebruiken ook Bingel en hier sluiten de sommen aan bij de sommen in het werkboek.
Voor taal maken beide groepen eerst de digitale taaltoets van blok 5. Deze toets staat al open. De dagen erna worden de herhalingsbladen gemaakt, zoals in de weektaak staat.
Voor spelling staat pakket 20 op het programma. De woorden van het pakket staan onderaan deze weblog. De werkbladen worden gemaakt in het werkboek en het signaaldictee(dinsdag 24 maart) wordt op de computer gemaakt en dit dictee zet ik maandag 23 maart open!
In het keuzewerk staat welke bladzijde in het schrijfschrift moet worden gemaakt.

Niet ieder kind werkt even snel en daarom heeft niet iedereen evenveel tijd voor het keuzewerk. Toch is het belangrijk iedere dag iets van het keuzewerk te maken. 
Als de kinderen bezig gaan met taal- of spellingoefeningen van Taalverhaal, dan mogen ze voorlopig alleen oefeningen maken van blok 1 t/m 5. Dus niet vooruit werken.
Werken aan het werkstuk lijkt mij in deze tijd zeer verstandig. Het zou fijn zijn als iedereen op 6 april het werkstuk af heeft. De uiterste inleverdatum blijft 24 april.

Voor vragen/opmerkingen graag bovenstaand mailadres gebruiken.
Succes en sterkte met alles wat op u af komt!

PS:  
En natuurlijk moet er goed worden bewogen. Daarom hier een lijst met allerlei leuke activiteiten, dansjes, enz. Klik hier voor  Bewegen thuis voor alle leeftijden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het virus houdt ons allemaal in de greep. Tot op dit moment is het nog steeds zo dat de scholen open blijven. Vandaar dat ik 'gewoon' de wekelijkse weblog update maak.

Huiswerk.
Woensdag 18 maart bespreken we het nieuwe huiswerk voor de werkwoordspelling. Het huiswerk voor verkeer is nu klaar. Op school zijn we nog wel bezig om ons voor te bereiden op het theoretische verkeersexamen.
Vrijdag is er nieuw huiswerk meegegeven voor rekenen, 20 maart gaan we dit bespreken. 
Voor Blink natuur hebben we het derde thema afgerond. Vrijdag hebben de kinderen hier een leerblad over mee gekregen. Tot 3 april mogen ze zelf een moment kiezen om deze toets digitaal te maken. 
Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Dag van het geluk' week 12 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

Spelling.
Deze week spellingafspraak 20. Leerlingen van groep 7 oefenen woorden met een trema en groep 8 werkt deze week met leenwoorden.


Week 11 ( 9 - 13 maart )
Ouderavond.
Maandagavond is er voor de ouders van groep 7 een ouderavond over het app gebruik en de gevolgen daarvan. We hopen samen tot een goede oplossing te komen. We beginnen om half 8 in mijn lokaal.

Klassenavond.
We hebben een gezellige klassenavond gehad. De kinderen waren leuk verkleed en we konden weer genieten van afwisselende optredens, al waren de TikTok dansjes wel erg populair dit jaar.

Huiswerk.
Woensdag is het nieuwe huiswerk voor de werkwoordspelling meegegeven naar huis. 11 Maart gaan we dit nakijken. De leerlingen van groep 7 maken de laatste 4 bladzijdes van het huiswerk voor verkeer. Dit gaan we donderdag 12 maart nakijken. Vrijdag 13 maart bespreken we het rekenhuiswerk.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'NLdoet: vrijwilligerswerk' week 11 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week spellingafspraak 19. Voor groep 7 deze week leenwoorden en groep 8 werkt aan samenstellingen.

Projectweek.

In week 13 is de traditionele projectweek. Het thema in de bovenbouw is water. Een breed onderwerp waar we veel kanten mee op kunnen. Heeft u als ouders ideeën? Wij houden ons van harte aanbevolen.Week 10 ( 2 - 6 maart )
Zaalvoetbal.
De jongens zijn eerste geworden in hun poule en zij spelen op woensdag 25 maart de volgende ronde. Gefeliciteerd!

Huiswerk.
Woensdag 4 maart kijken we het nieuwe huiswerk voor de werkwoordspelling na. Vrijdag is het nieuwe huiswerk voor rekenen meegegeven en 6 maart gaan we dit bespreken. Vrijdag kijken de leerlingen van groep 7 ook het huiswerk voor verkeer na. Ze maken deze keer de volgende 4 kantjes.
Donderdag is het leerblad voor de topo D  meegegeven. De kinderen werken op school eerst aan de oefenlevels van Topomaster en daarna maken ze de toets. Deze mogen ze zelf inplannen, maar moet wel aan het eind van de maand maart af zijn.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Tweede kamerverkiezingen' week 10 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week spellingafspraak 18. Voor groep 7 zijn het woorden met ch of cht en groep 8 gaat bezig met afkortingen.

Reminders.
* Vrijdagavond is de klassenavond voor de groepen 7 en 8. De avond begint om 19.00 uur en om 21.30 uur sluiten we af.

* Maandagavond 9 maart is er voor de ouders van groep 7 een bijeenkomst over het app gebruik in de groep. Ik hoop dat er tenminste één ouder per leerling aanwezig is. We beginnen om half 8 en het zal ongeveer een uur duren.


Week 9 ( 24 - 28 februari )
Huiswerk.
Woensdag 26 februari bespreken we het nieuwe huiswerk voor de werkwoordspelling. Vrijdag 28 februari wordt het huiswerk van rekenen nagekeken. Veel kinderen hebben het huiswerk voor rekenen niet meegenomen naar huis, zij moeten niet vergeten om dit de maandag na de vakantie mee te nemen. 
Verkeer voor groep 7 kijken we dit keer niet na op donderdag, maar op vrijdag. Op donderdagmiddag gaan we namelijk weer vergaderen over SterkWerk en is er geen tijd voor verkeer.

Voor begrijpend lezen is deze keer de les 'Dick Bruna overleden' aan de beurt, week 8 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip .
Voor wie is het huiswerk van begrijpend lezen bedoeld? Het is sowieso voor iedereen een goede oefening, maar als uw kind een 3 score heeft gehaald op de Cito is het heel zinvol en voor kinderen met een 4 of 5 score is het zeer aan te bevelen. Heel veel tijd kost het niet!


Spelling.
Voor spelling beginnen we weer met een nieuw blok. Deze week is spellingafspraak 17 aan de beurt.  Groep 7 werkt aan voltooide deelwoorden bij sterke en zwakke werkwoorden en groep 8 krijgt voltooide deelwoorden in combinatie met de persoonsvorm.

Klassenavond.

Voor de leerlingen van groep 7 en 8 houden we op vrijdag 6 maart een klassenavond.  Er is een commissie gekozen die deze avond voorbereid. Nadere informatie volgt nog.

Zaalvoetbal Leek.
Een aantal leerlingen van groep 8 zijn uitgenodigd om mee te doen aan het zaalvoetbal in Leek. Dit toernooi vindt plaats op woensdagmiddag 26 februari.

Schoolvoetbal op het veld. 

Woensdagavond 8 april wordt het traditionele veldvoetbal toernooi gehouden. Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen zich hiervoor inschrijven op het formulier in de gang aan 'De overkant'.
 
Vakantie.
Nu eerst een week voorjaarsvakantie. Veel plezier en geniet ervan met elkaar.

 
Week 7 ( 10 - 14 februari )

Huiswerk.
Het gebruikelijke huiswerk is deze week weer uitgedeeld. Op woensdag is het nieuwe blad met werkwoordspelling meegegaan en op vrijdag rekenen. Met groep 7 zijn donderdag de eerste drie bladzijden van het verkeerswerkboekje nagekeken, 13 februari bespreken we de rest van dit boekje. Op vrijdag 14 februari hebben beide groepen een toets voor Engels. Daarvoor is vrijdag een leerblad uitgedeeld. Denken de zieken van deze week er aan om alle huiswerk op maandag mee te nemen naar huis!?

Voor begrijpend lezen is week 7 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. De titel is '100 Jaar De Stijl'. 


Spelling.
Deze week is de toetsweek voor spelling. Het is zinvol om de spellingafspraken 13 t/m 16 thuis extra te oefenen. 

Spreekavonden.

Via Parro kunnen de ouders zich inschrijven voor de spreekavond. Al meer dan 20 ouders hebben dit inmiddels gedaan. Voor wie nog moeten inschrijven: op de volgende dagen is er nog ruimte 10, 12, 13 of 24 februari.

Studiedag personeel.
Dinsdag 11 februari zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag voor het personeel.

Tostidag.
Vrijdag 14 februari heeft groep 7/8 weer een tostidag!


Week 6 ( 3 - 7 februari )
Onderwijsassistent.
Vorige week ben ik vergeten te melden dat op maandagen en donderdagen Emanuel Lahdo stage loopt bij ons in de groep. Hij doet de opleiding voor onderwijs/klassenassistent en hij helpt mee in de klas, werkt met kleine groepjes leerlingen en verricht allerlei hand- en spandiensten. Ik ben blij met deze extra hulp!

Huiswerk.
Deze week is het gebruikelijke huiswerk weer meegegaan naar huis. Woensdag werkwoordspelling en vrijdag rekenen en verkeer(voor groep 7). Woensdag 5 februari kijken we de werkwoordspelling na, donderdag verkeer(ze maken dit keer drie kantjes) en vrijdag rekenen.

Voor begrijpend lezen is week 6 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. Het onderwerp is: 'Freek Vonk gebeten door haai.'


Spelling.
Deze week spellingafspraak 16. Groep 7 heeft als onderwerp het gebruik van hoofdletters. Groep 8 gaat bezig met de afbreekregel, bijvoorbeeld sta-me-len.

Rapport.

Donderdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.


Week 5 ( 27 - 31 januari )
Huiswerk.
Woensdag hebben de kinderen nieuw huiswerk voor de werkwoordspelling meegekregen naar huis. Woensdag 29 januari gaan we dit bespreken.
Vrijdag is rekenen weer nagekeken en is er een nieuw blad mee naar huis gegaan. Vrijdag 31 januari wordt dit nagekeken.
Groep 7 heeft donderdag het werk voor verkeer nagekeken. Ze maken voor volgende keer de overige 5 werkbladen. In verband met de acties op 30 januari kijken we verkeer vrijdag 31 januari na!

Voor begrijpend lezen is de les 'Studenten Delft winnen hyperloopwedstrijd'  week 5 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
We werken deze week aan spellingafspraak 15. Groep 7 krijgt woorden met 's en groep 8 behandelt stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden.

Wat is er nog meer mee naar huis gegaan.
Woensdag is de brief over de financiën van de werkweek naar Schiermonnikoog meegegeven. Deze brief is op papier meegegaan , omdat de bijlagen uit Parro na verloop van tijd verwijderd worden.
Donderdag zijn de inlogcodes van de schoolfoto's meegegaan. U heeft hier ook een Parro over ontvangen.
Vrijdag hebben de kinderen van groep 7 een formulier met beoordelingscriteria voor het werkstuk meegekregen. Aan de hand van dit formulier worden de werkstukken straks beoordeeld. Handig voor de kinderen en u als ouders. De leerlingen van groep 8 hebben dit formulier vorig jaar al gekregen en het zat ook bij hun gemaakte werkstuk. Mochten ze toch nog behoefte hebben aan zo'n formulier dan kunnen ze dat bij mij aangeven.


Actiedag.

Donderdag 30 januari is de actiedag op de Tiggeldobbe. Het programma in groep 7/8 is  bijna de hele dag gevuld met gastlessen van ouders en oud-leerlingen. We hopen/rekenen op een leuke en leerzame dag. Tussen de middag krijgen de kinderen een broodje knak van school!

Tostidag.

Vrijdag 31 januari hebben we in groep 7/8 een tostidag. Als uw kind daar aan mee wil doen graag brood met kaas(en ham) meegeven!Week 4 ( 20 - 24 januari )
Huiswerk.
Donderdag is het nieuwe huiswerk voor de werkwoordspelling mee naar huis gegaan. Woensdag 22 januari gaan we dit nakijken.
Op vrijdag is het rekenhuiswerk besproken en hebben de kinderen een nieuw blad meegekregen. Vrijdag 24 januari gaan we dit nakijken en bespreken.

Voor begrijpend lezen is week 4 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. Het onderwerp is 'Nepnieuws'.

Groep 7 gaat zich vanaf nu voorbereiden op het verkeersexamen. Ze hebben hiervoor ook huiswerk. Dit hebben ze vrijdag meegekregen. Donderdagmiddag 23 januari gaan we het huiswerk bespreken. Ze moeten dit keer de eerste helft maken(vijf kantjes van de tien). 


Spell
ing.
In verband met de Cito voor spelling, die uit vier onderdelen bestaat, gaan we deze week niet met een nieuwe spellingafspraak bezig.

Werkstuk en spreekbeurt.

Na de kerstvakantie heb ik het in de klas met de kinderen gehad over het maken van een werkstuk en het houden van een spreekbeurt.
Even voor u als ouders alles op een rijtje:
- De eisen voor het maken van een werkstuk zijn onder aan deze weblog te vinden( bij de woordpakketten)
- Het werkstuk moet voor de meivakantie worden ingeleverd.
- Voor het werkstuk mag niet alle informatie van internet komen.
- Boeken kunnen o.a. komen uit het documentatiecentrum van school.
- Het onderwerp met hoofdstukindeling graag met de leerkracht bespreken.
- Tussentijds mogen de kinderen met mij overleggen of ze op de goede weg zijn.
- De spreekbeurten worden in de periode na de meivakantie gehouden.
- Het is handig om de spreekbeurt over het onderwerp van het werkstuk te houden, maar dat is niet verplicht.


Afscheid.
Deze week is Emiel voor het laatst in de klas. Hij sluit woensdag zijn lio-stage op de Tiggeldobbe af. De afgelopen periode hebben we de groepen mooi kunnen splitsen en daar hebben zowel groep 7 als groep 8 van kunnen profiteren. Ik wil Emiel bedanken voor zijn inzet en grote betrokkenheid en wens hem veel succes met het afronden van zijn studie. Ik denk dat we hem nog wel weer eens terug zien bij ons op school!Week 3 ( 13 - 17 januari )
Huiswerk.
Woensdag hebben beide groepen weer een blad met huiswerk voor de werkwoordspeling meegekregen. Op 15 januari gaan we dit nakijken.
Donderdag is thema 3 van aardrijkskunde afgesloten. De kinderen hebben een leerblad mee naar huis gekregen en in week 3 of 4 wordt de digitale toets gemaakt. De kinderen kiezen zelf een geschikt moment.
Vrijdag is het huiswerk voor rekenen nagekeken en besproken. Het nieuwe rekenblad is meegegaan en vrijdag 17 januari wordt dit nagekeken.
Voor begrijpend lezen is week 3 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. Het onderwerp is 'Griepepidemie'.


Spelling.
Deze week woordpakket 14 voor beide groepen. Groep 7 behandelt woorden eindigend op -lijk, of -ig.
Groep 8 gaat aan de slag met woorden die beginnen met 's of eindigen op 's.


Schoolfotograaf.
Woensdag 15 januari zal de schoolfotograaf ons bezoeken.


Cito.
De komende weken zullen in school de midden Cito toetsen worden afgenomen. Probeert u hier rekening mee te houden m.b.t. tandartsbezoek enz.


Week 2 ( 6 - 10 januari 2020 ).
Huiswerk.
In verband met de kerstvakantie deze keer geen huiswerk voor de werkwoordspelling. Woensdag hebben de kinderen een oefenblad voor topo toets C meegekregen. In de maand januari moeten ze de levels oefenen en de toets maken. In de toets worden alleen plaatsen, landen, rivieren zeeën enz. gevraagd. De informatie die in topomaster wordt gegeven is bedoeld om de topo wat meer betekenisvol te maken, maar deze informatie wordt dus niet getoetst.
Donderdag is het huiswerk nagekeken en voor rekenen is er wel nieuw huiswerk meegeven, want dit werk wordt pas op 10 januari nagekeken. 
Engels: Vrijdag 20 december is voor groep 7 hoofdstuk 3 afgerond en groep 8 is klaar met hoofdstuk 9. De kinderen hebben een leerblad meegekregen en vrijdag 10 januari wordt de toets afgenomen.

Voor begrijpend lezen is de les 'Schip vaart stuw in Grave kapot' week 2 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Beide groepen beginnen met woordpakket 13. Voor groep 7 zwakke werkwoorden in de verleden tijd en voor groep 8 persoonsvormen met ont-, ver-,  be-


Week 51 ( 16 - 20 december )
Huiswerk.
De werkwoordspelling is woensdag nagekeken en besproken en het nieuwe werkblad is weer meegegaan naar huis. Woensdag 18 december gaan we dit nakijken. Vrijdag is het nieuwe huiswerk voor rekenen meegegeven. I.v.m. kerst gaan we dit niet op vrijdag 20, maar op donderdag 19 december nakijken. 

Voor begrijpend lezen kan deze week de les 'Serious request' week 51 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip worden gemaakt.


Spelling.
Deze week is de toetsweek. Hier worden de woorden van woordpakket 9 t/m 12 getoetst. Voor beide groepen is het dus goed om de woorden uit deze pakketten nog eens extra goed te oefenen.

Topo en natuur.
Veel leerlingen hebben de tweede toets voor topo en natuur al gemaakt. Voor de rest geldt dat deze twee toetsen voor de kerstvakantie gemaakt moeten worden.

Brief Ameland.

Vrijdag hebben de leerlingen van groep 8 een brief meegekregen over de financiën van onze werkweek naar Ameland. Deze brief is niet met Parro verstuurd, omdat het handig is om deze brief te bewaren i.v.m. de termijnen waarin voor de reis kan worden betaald. 
 

Kerstv
iering.
Donderdag vieren we kerst op school, via Parro heeft u hier al informatie over gekregen. Vrijdagmorgen gaan we tot 12 uur naar school, daarna hebben alle leerlingen en leerkrachten twee weken kerstvakantie. 
Geniet ervan met elkaar!


Week 50 ( 9 - 13 december )
Sinterklaasviering en kerst
We hebben een gezellig en geslaagd Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen had een surprise gemaakt en de gedichten waren echt voor de persoon geschreven en kwamen niet kant en klaar van internet. Heel fijn!
Nu op naar kerst. Nog twee gezellige weken en we hopen dat alle kinderen(ouders) weer een lekkere bijdrage leveren aan het kerstdiner.Huiswerk.
Afgelopen vrijdag is het nieuwe huiswerk voor werkwoordspelling, rekenen en het leerblad voor natuur mee gegeven. 
Woensdag 11 december kijken we de werkwoordspelling na en vrijdag 13 december de redactiesommen van rekenen. 
De leerlingen mogen in week 50 of 51 de natuurtoets maken. Ze kiezen hiervoor zelf een geschikt moment uit.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'snoepverpakkingen zonder kinderhelden' les 50 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week woordpakket 12.
Voor groep 7 verkleinwoorden na een open lettergreep, bijvoorbeeld colaatje en villaatje.
Voor groep 8 woorden met een koppelteken, bijvoorbeeld na-apen en mee-eten.


Week 49 ( 2 - 6 december )
Huiswerk.
Woensdag hebben we het huiswerk voor de werkwoordspelling nagekeken en het nieuwe blad is weer mee gegaan naar huis. Op 4 december gaan we dit nakijken.
Vrijdag waren de redactiesommen aan de beurt en ook daarvoor is diezelfde dag een nieuw blad met sommen meegegeven. Op 6 december worden deze sommen nabesproken.
Donderdag hebben we het thema 'Tweede Wereldoorlog' afgesloten en de kinderen hebben daarover een leerblad meegekregen. Ze mogen de toets in week 49 of 50 maken. Dit is een digitale toets die ze zelf in mogen plannen.

Het tweede thema van natuur is ook afgerond, maar om hier nu ook een leerblad over mee te geven wordt misschien wat teveel. Daarom gaat het blad voor natuur mee op 6 december en mogen de kinderen de toets zelf plannen in week 50 of 51.
Voor begrijpend lezen kan deze week de les 'Nieuwe kap Tsjernobylcentrale' uit het archief 2016-2017, week 49 van Nieuwsbegrip worden gemaakt.


Spelling.
Deze week woordpakket 11. Voor groep 7 woorden met een c die als k worden uitgesproken. Bijvoorbeeld camera en componist.
Voor groep 8 woorden met assimilatieverschijnselen, zoals chipszak en bioscoopbon.


Reminder. 
* Toestemming foto's plaatsen met betrekking tot de privacy. Iets meer dan de helft van de ouders van groep 7/8 heeft dit al ingevuld. Ook in verband met het naderende Sinterklaasfeest en Kerst willen we graag z.s.m. van de overige ouders hun keuze horen. Zie Parro van 7 november.

* Donderdag mogen de leerlingen hun surprise vanaf 8 uur in de klas brengen. Ze gaan één voor één naar binnen, zodat nog geheim blijft wie welke surprise gemaakt heeft. 


Week 48 ( 25 - 29 november )
Huiswerk.
Woensdag is het nieuwe huiswerk voor de werkwoordspelling mee naar huis gegaan. Op 27 november gaan we dit nakijken. Vrijdag zijn de redactiesommen besproken en is het nieuwe huiswerk meegegeven.

Voor begrijpend lezen is week 48 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. Het onderwerp is
 'Nep merkkleding'. 

Spelling.
Deze week woordpakket 10. Voor groep 7 woorden met c die als s worden uitgesproken, bijvoorbeeld ceintuur en cilinder en voor groep 8 woorden met ou die als oe worden uitgesproken, bijvoorbeeld retour en route.

Sinterklaas.

Afgelopen woensdag hebben we lootjes getrokken voor Sinterklaas. Het is de bedoeling dat de kinderen voor ongeveer €3,50 cadeautjes/een cadeautje  kopen. Een surprise en een gedicht horen er in de bovenbouw vanzelfsprekend ook bij. Op 5 december moeten de surprises meegenomen worden naar school.


Week 47 ( 18 - 22 november ) 
Huiswerk.
Het nieuwe huiswerk voor de werkwoordspelling is woensdag 13 november mee naar huis gegaan. Twintig november gaan we dit nakijken.
Vrijdag zijn de redactiesommen besproken en hebben de leerlingen een nieuw blad meegekregen. We bespreken dit op vrijdag 22 november.
Vrijdag 22 november gaan beide groepen een toets maken voor Engels en hiervoor is vrijdag een leerblad mee naar huis gegaan.

Voor begrijpend lezen is de les 'Veel boeren zonder opvolger' uit het archief 2016-2017(week 47) van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Voor spelling beginnen we met blok 3. Deze week wordt woordpakket 9 behandeld. 
Groep 7 gaat aan de slag met de verleden tijd van sterke werkwoorden.
Groep 8 oefent de voltooide deelwoorden van zwakke- en sterke werkwoorden.

Scholenmarkt.
Dinsdagavond is er op de Tiggeldobbe een scholenmarkt voor leerlingen van groep 8. De kinderen(en hun ouders) die zich hiervoor hebben opgegeven hebben vrijdag een schema met tijden en te bezoeken scholen meegekregen. 


Week 46 (11 - 15 november )
Scholenmarkt.

Voor leerlingen en ouders van groep 8 is er op 19 november een scholenmarkt op de Tiggeldobbe. Dinsdag 5 november hebben de leerlingen inschrijfformulieren meegekregen. Deze moesten afgelopen vrijdag ingeleverd worden. Bijna iedereen heeft dit gedaan, bedankt! Ellis gaat maandag de schema's voor deze avond maken, dus voor wie het antwoordstrookje nog niet heeft ingeleverd......... maandag kan het nog.

Info avond VO groep 8.
Woensdag 13 november is er voor de ouders van groep 8 gelegenheid vragen te stellen over de overgang naar het VO. Veel ouders hebben waarschijnlijk genoeg aan de informatie op onze site, de VO gids en internet, maar mochten er nog vragen zijn dan kunt u woensdagavond om 19.30 uur op school terecht. 

Tien minuten gesprekken.

Binnenkort worden de 10-minutengesprekken gehouden. Vanaf maandag worden er tijdvakken op Parro open gezet waar u zich kunt inschrijven. Deze gesprekken zijn niet verplicht. Een aantal leerlingen en hun ouders worden door de leerkracht uitgenodigd. Als u niet door de leerkracht wordt uitgenodigd, maar u wilt wel graag een gesprek dan kunt u zich ook via Parro inschrijven.

Viering.
De viering van groep 7 zit er op. Vera, Emiel en ik hebben veel positieve reacties gekregen. De kleuters waren tot het eind toe geboeid en de andere groepen hebben zitten genieten. Het was echt een leuke viering met een grote inbreng van de kinderen zelf. Nogmaals een compliment!

Huiswerk.
Door de staking van woensdag en het feit dat ik donderdag naar huis ben gegaan vanwege een migraine-aanval is het huiswerk afgelopen vrijdag nagekeken. Je ziet meteen dat door zo'n wijziging in het programma veel kinderen het huiswerk vergeten. Jammer, maar volgende keer beter!
Vrijdag is het nieuwe huiswerk voor rekenen en werkwoordspelling meegegaan naar huis. Woensdag 13 november kijken we spelling na en vrijdag 15 november de redactiesommen.

Voor begrijpend lezen is deze keer week 46 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. De les heeft als titel 'Trump nieuwe president VS'.


Spelling.
Deze week hebben we voor spelling een toetsweek over blok 2. Op maandag beginnen we met een signaaldictee en daarna volgen de herhaling- en  verdiepingslessen. Op vrijdag sluiten we af met het controledictee.
Voor het dictee is het goed om afspraken 5 t/m 8  extra te oefenen.


Reminder.
Donderdag 14 november zijn de kinderen vrij i.v.m. een  studiedag voor het team.


Week 45 ( 4 - 8 november )
Huiswerk.
Woensdag hebben de kinderen weer een blad met huiswerk voor de werkwoordspelling mee naar huis gekregen. We gaan dit woensdag(als de staking niet doorgaat) of donderdag nakijken.
Donderdag is er een leerblad van thema 'Klimaatkwesties' van aardrijkskunde meegegeven. In week 45 of 46 maken de leerlingen de digitale toets. Zij kiezen zelf een geschikt moment uit!

We zijn weer verder gegaan met Topomaster, de tweede toets moet voor de Kerstvakantie gemaakt zijn. Voor topo is ook een leerblad meegegaan.
Vrijdag zijn de redactiesommen weer nagekeken en besproken en er is een nieuw blad meegegeven naar huis. Vrijdag 8 november gaan we dit blad nakijken.
Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Staatsbezoek Australië en Nieuw-Zeeland' week 45 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week woordpakket 8. In  groep 7 en groep 8 behandelen  we  de afspraak Medeklinkerverdubbeling en klinkerverenkeling (2 of meer), altijd een lastige spellingafspraak. Graag goed oefenen.

Lampionnen.

We hadden 30 oktober en 6 november gepland voor het maken van de lampionnen, maar toen kwam de staking ertussen en vervolgens hebben we met de kinderen afgesproken dat de lampion dan maar 'tussen de bedrijven door' afgemaakt moest worden. Nu op dit moment nog niet zeker is of de staking doorgaat is er misschien woensdag toch nog tijd om aan de lampion te werken. Hoe dan ook, op 11 november is de lampion klaar!


Viering.
Vrijdag 8 november is onze viering(uitnodiging, zie Parro). De kinderen zijn op school druk aan het oefenen en daar gaan we de komende week mee door. Veel kinderen zijn ook na schooltijd aan het oefenen en zo te horen komt het met de kleding ook helemaal goed. Fijn dat de kinderen daar zo zelfstandig in zijn en dat u, als ouders, de kinderen hier zo in ondersteunt. Hartelijk dank daarvoor!!Week 44 ( 28 oktober - 1 november )
Huiswerk.
Deze week geen huiswerk voor werkwoordspelling. Vrijdag 18 oktober hebben we het blad met redactiesommen nagekeken en de kinderen hebben een nieuw blad mee naar huis gekregen. Dit rekenwerk wordt vrijdag 1 november besproken en nagekeken.
Voor begrijpend lezen is deze week 44 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. Het onderwerp is 'Aardbevingen Italië'.


Spelling.
Deze week behandelen we woordpakket 7.  Voor groep 7 zijn het woorden met isch of ische. Voor groep 8  het meervoud van woorden die eindigen op een onbeklemtoonde lettergreep (-es, -ik, -it, -el of - et) (2 of meer) >> dreumesen, monniken, kieviten, amandelen, engelen.

Topo.
Voor de vakantie hebben de kinderen de eerste 3 levels geoefend en is de eerste toets gemaakt. Nu gaan we verder met level 4 t/m 6 en als ze daarmee klaar zijn mag de tweede toets worden gemaakt.


Week 42 ( 14 - 18 oktober )
Voorleeswedstrijd.
Deze week houden we op maandag en dinsdag in onze klas de voorrondes. De twee beste kandidaten uit onze klas en de vier beste voorlezers uit groep 7 en 8 gaan op vrijdag in de gemeenschappelijke ruimte in de finale uitmaken wie de Tiggeldobbe voorleeskampioen wordt. 
Vrijdag 18 oktober sluiten we de activiteiten rondom de Kinderboekenweek af met de boekenmarkt en het boekenbal. Daarna kunnen we gaan genieten van een welverdiende week herfstvakantie.


Viering.

Op 8 november is onze viering. We hebben als thema gekozen: 'De sprookjesboom.' De kinderen gaan in groepjes van 8 een verrassend sprookje opvoeren. De leerlingen hebben hierbij zelf een grote inbreng en een aantal kinderen zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Omdat het allemaal losse toneelstukjes zijn kunnen de kinderen ook na schooltijd/thuis oefenen.

Huiswerk.
Woensdag is het nieuwe huiswerkblad voor de werkwoordspelling weer meegegaan. Woensdag 16 oktober gaan we dit nakijken. Vrijdag is het huiswerk voor rekenen besproken en het nieuwe blad meegegeven. Dit blad gaan we vrijdag 18 oktober nakijken.
Het leerblad voor natuur is vorige week al meegegaan en in deze week mogen de kinderen zelf een moment kiezen om de digitale toets te maken.

Voor begrijpend lezen is deze week het verhaal 'Thaise koning Bhumibol overleden' uit het archief van Nieuwsbegrip 2016-2017, week 42 aan de beurt.


Spelling.
Deze week gaan beide groepen aan de slag met woordpakket 6. Voor groep 7 woorden waarin /ie/ geschreven wordt als i (2 of meer). Groep 8 woorden waarin /sj/ geschreven als -ch- (2 of meer)
De woorden zijn onderaan deze weblog te vinden. Succes met oefenen en ik wil er nogmaals op wijzen dat het voor leerlingen, die moeite hebben met spelling, het goed is om ook de vorige spellingafspraken regelmatig te oefenen.


Herfstvakantie.
Van 21 t/m 25 oktober is het herfstvakantie. Veel plezier allemaal!


Week 41 (7 - 11 oktober )
Kunstenaar in de klas.
Maandag 7 oktober zal Egbert Pikkemaat een workshop in groep 7/8 verzorgen. Die middag gaan we aan de slag met constructiekokers.

Dhr. Pikkemaat zal in veel meer klassen aan de slag gaan (of is in de afgelopen week al bezig geweest) en alle werkstukken worden tentoongesteld. De ouders krijgen nog een Parro wanneer alles klaar is en de tentoonstelling  kan worden bezocht.


Kinderpostzegels.
Alle leerlingen van groep 8 hebben keurig op tijd de bestelformulieren ingeleverd en die zijn nu verstuurd. De bestellingen worden per post verzonden dus de kinderen hoeven niet weer langs de deuren om de bestellingen te bezorgen. Bedankt voor jullie inzet!!

Voorlezer in de klas.
Afgelopen vrijdag is Resi van Berkel bij ons in de klas geweest en zij heeft een spannend gedeelte gelezen uit het boek 'De reis van Yarim' geschreven door Hans Hagen. 
De komende twee weken zullen de kinderen uit de groep, die mee doen aan de voorleeswedstrijd, in de klas voor gaan lezen. We hopen dat zij ons net zo kunnen boeien als Resi. 


Spelling.
Beide groepen beginnen deze week met een nieuw blok. Woordpakket 5 zal de komende worden behandeld. 
Groep 7:  Persoonsvorm tt, 2e en 3e persoon achter persoonsvorm (sterke en zwakke ww)
Groep 8: Persoonsvorm tt en vt, ev en mv, sterke en zwakke ww, waaronder ww met stam op -d of -t


Huiswerk.
Dinsdag hebben de kinderen het leerblad van thema 1 van geschiedenis meegekregen. In week 41 maken ze de digitale toets. Ze mogen zelf een geschikt moment in de week kiezen.

Woensdag is het nieuwe huiswerk voor de werkwoordspelling meegegaan naar huis. Woensdag 9 oktober gaan we dit nakijken en bespreken.
Vrijdag zijn de redactiesommen nagekeken en het nieuwe werkblad is weer uitgedeeld. 11 oktober kijken we het rekenen  na.
Op vrijdag hebben we het eerste thema van natuur afgesloten. Nu volgt nog de toets. Omdat we deze week de geschiedenistoets al op het programma hebben staan, gaan we de natuurtoets maken in week 42. Het leerblad is trouwens al wel mee naar huis gegaan.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Zorgen over kunstgras' week 41 uit het archief van Nieuwsbegrip 2016-2017.


Week 40 (30 september t/m 4 oktober)
Sterk Werk.
Alle toestemmingsformulieren zijn binnen. De komende week kunnen we de nulmeting doen en verder gaan met de invoering van Sterk Werk. Op 14 oktober is er een informatieavond voor ouders om precies duidelijk te maken waar het bij Sterk Werk om gaat. De teamleden hebben al een cursusmiddag gehad(donderdag hebben wij een tweede bijeenkomst) en wij zijn zeer enthousiast over Sterk Werk.

Kinderpostzegels.

Afgelopen woensdag is de Kinderpostzegelactie weer van start gegaan. De leerlingen van groep 8 hebben een straat of een aantal straten toegewezen gekregen en mogen daar langs de deuren gaan. De actie loopt tot en met woensdag 2 oktober, dus in week 40 moet alles worden ingeleverd op school.

Kinderboekenweek 2019
Van 2 t/m 13 oktober 2019 staan voertuigen centraal tijdens de Kinderboekenweek: 'Reis mee!'  Net als ieder jaar maken de kinderen een gedicht  aan de hand van het thema. Deze kunt u woensdagochtend komen bewonderen. Uiteraard blijven ze gedurende de hele Kinderboekenweek hangen. Ook zal er in de Kinderboekenweek een gast in de klas komen om voor te lezen over het thema 'Reis mee'. Verder houden we in de klas de voorrondes van de voorleeswedstrijd. De twee beste voorlezers uit onze klas mogen met vier kandidaten uit de andere groepen 7 en 8 uitmaken wie de voorleeskampioen wordt van de Tiggeldobbe. De finale is op vrijdag 18 oktober, op deze dag wordt ook de traditionele boekenmarkt gehouden en sluiten we de Kinderboekenweek af met het Boekenbal.


Topo toets A
In groep 7 wordt Europa geleerd en groep 8 houdt zich bezig met de Wereld. Voordat ze een toets maken oefenen de leerlingen hun topografische kennis via de app TopoMaster. De leerlingen hebben de afgelopen weken geoefend met de eerste drie levels. 
  • Landen
  • Hoofdsteden
  • Wateren en gebergten            


Tot de herfstvakantie krijgen de kinderen de gelegenheid om de eerste toets die bij deze drie levels hoort, te maken. Ze kiezen hiervoor zelf een geschikt moment uit.
 

Spelling
Deze week worden de eerste 4 woordpakketten van blok 1 getoetst. Maandag zal een signaleringstoets worden afgenomen. Aan de hand van de resultaten zal er de rest van de week aan remediëring, herhalen of verdieping worden gewerkt. Vrijdag 4 oktober is het controledictee. Huiswerk week 40
Werkblad werkwoordspelling + redactiesommen 
De kinderen hebben woensdag een werkblad meegekregen met werkwoordspelling en dit huiswerk zal woensdag 2 oktober besproken worden. Vrijdag is het blad met nieuwe redactiesommen meegegeven en 4 oktober gaan we het rekenhuiswerk nakijken en bespreken.
Begrijpend lezen
Sommige kinderen hebben behoefte aan extra oefenen voor het vak begrijpend lezen.  Dit kan met behulp van Nieuwsbegrip. De leerlingen kunnen zelf inloggen en vervolgens naar het archief gaan voor extra oefeningen. Deze week kan geoefend worden met de les 'Kinderboekenweek' uit het archief van 2016-2017(week 40).Creatief circuit.

Woensdagmiddag sluiten we de eerste serie workshops af van ons creatief circuit. Ik ga met mijn groep linoleumafdrukken maken. Ik zou hiervoor wel hulp kunnen gebruiken van een ouder/grootouder. Het is van kwart over één tot kwart over twee. Aanmelden bij meester Jan!


Week 39 (23 t/m 27 september)
Toestemmingsverklaring Sterk Werk
Er zijn nog steeds leerlingen waar geen toestemmingsverklaring voor is ingevuld. Denkt u om het invullen? (zie ook Parro van 29 augustus 2019). Graag ook invullen als u geen toestemming geeftMaandag 14 oktober bent u van harte welkom op de informatieavond over SterkWerk.

Tafeltjesmiddag

Donderdag 26 september van 16.30 tot 18.30 is er weer tafeltjesmiddag. Wij vinden het als school belangrijk dat u de ontwikkeling van uw kind kunt volgen. Tevens willen we u als ouder/ verzorger laten meegenieten van ons onderwijs! Uw kind komt vast weleens thuis met een gemaakte opdracht, een proefwerk om voor te leren, nieuwsartikelen van Nieuwsbegrip of een nieuwe app die we op de IPads oefenen. Omdat wij en uw kind(eren) dat graag willen delen nodigen wij u uit voor aanstaande donderdag 26 september van 16.30 - 18.30 uur. U bent van harte welkom in de klas van uw kind(eren) om de schriften en werkboeken etc. in te zien. Uw kind heeft dan de tijd en mogelijkheid om u te vertellen wat er gemaakt en geleerd is en wat ze nog gaan doen. De tafeltjesmiddag is niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht over de vorderingen van uw kind te spreken. Hiervoor kunt u eventueel een afspraak maken.

Toets Engels
De kinderen hebben vrijdag 27 september een toets voor Engels. Zij krijgen maandag 23 september een
leerblad mee naar huis.

Huiswerk week 39
Werkwoordspelling en redactiesommen.
Woensdag hebben de kinderen een nieuw werkblad meegekregen met werkwoordspelling. Dit blad gaan we woensdag 25 september nakijken. Het nieuwe blad met redactiesommen is vrijdag meegegaan en dit werk wordt 27 september nagekeken. Vrijdag waren 5 kinderen ziek. Het huiswerk zit in hun vak en zij moeten er aan denken om het huiswerk maandag mee naar huis te nemen.

Spelling
Deze week is woordpakket 4 aan de beurt. Het gaat voor groep 7 om woorden die eindigen op -b.
het woordweb / de hebzucht / het subtotaal.
Groep 8 oefent deze week de tussenletter -n en -s- in samenstellingen boekenkast/gezelschapsspel
Via de link onderaanaan de pagina kunt u de woordpakketten vinden. Er kan thuis met de woordpakketten geoefend worden. 

Begrijpend lezen
Sommige kinderen hebben behoefte aan extra oefenen voor het vak begrijpend lezen.  Dit kan met behulp van Nieuwsbegrip. De leerlingen kunnen zelf inloggen en vervolgens naar het archief gaan voor extra oefeningen. Deze week kan geoefend worden met de les 'Marker Wadden' uit het archief van 2016-2017(week 39).
 

Wereldoriëntatie
Wij gebruiken hiervoor de methode Blink. Voor aardrijkskunde hebben we het eerste thema al afgerond en hebben veel leerlingen de eerste toets al gemaakt. Voor de zieken van deze week is er in week 39 nog gelegenheid om de toets te maken. 
Voor geschiedenis zijn we op dit moment bezig met de Eerste Wereldoorlog. Afgelopen donderdag hebben de kinderen zelf een quiz gemaakt waarbij ze gekeken hebben naar de nieuwe manier van oorlogvoeren in de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van filmpjes hebben ze stellingen bedacht. Een leerzame les waar ze enthousiast mee bezig zijn geweest.

De natuurlessen gaan dit thema over de verschillende rijken. In één van de lessen hebben we onderzoek gedaan naar de vier rijken die er zijn: dieren, planten, schimmels en micro-organismen. Vrijdag hebben we nader gekeken naar de planten, die verdeeld zijn in vijf rijken: algen en wieren, mossen, paardenstaarten, varens en zaadplanten. De kinderen zijn in groepjes in de buurt van school op zoek gegaan naar planten die bij deze rijken horen. Met de i-pad hebben ze hier foto's van gemaakt. Een leuke motiverende les!


Week 38 (16 t/m 20 september)

Informatiekalender.
Maandag 9 september hebben de oudste leerlingen uit het gezin de prachtige informatiekalender 2019-2020 mee naar huis gekregen. We hopen dat de kalender een mooi plekje krijgt.

Toestemmingsverklaring Sterk Werk
Denkt u om het invullen van de toestemmingsverklaring (zie Parro van 29 augustus 2019). Graag ook invullen als u geen toestemming geeft. Maandag 14 oktober bent u van harte welkom op de informatieavond over SterkWerk.
Huiswerk week 38

Werkwoordspelling, rekenen en aardrijkskunde.
De kinderen hebben  woensdag een werkblad meegekregen met  werkwoordspelling. Dit blad gaan we woensdag 18 september nakijken. Vrijdag is het nieuwe blad met redactiesommen mee naar huis gegaan. Het rekenwerk gaan we vrijdag 20 september nakijken. 
We hebben het eerste blok voor aardrijkskunde afgerond, vrijdag hebben de kinderen een leerblad mee naar huis gekregen en in week 38 kunnen ze individueel de digitale toets maken. De kinderen kiezen zelf een geschikt moment uit!
Spelling
Deze week is woordpakket 3 aan de beurt.  Voor groep 7 gaat het om woorden waarin /t/ geschreven wordt als th. de therapeut / de thuiskomst / de marathon
Groep 8 oefent deze week woorden met -iaal, -ieel, -eaal en -ueel.  Geniaal/ commercieel/ideaal/visueel.
Via de link onderaan de pagina kunt u de woordpakketten vinden. 
Begrijpend lezen
Sommige kinderen hebben behoefte aan extra oefenen voor het vak begrijpend lezen.  Dit kan met behulp van Nieuwsbegrip. De leerlingen kunnen zelf inloggen en vervolgens naar het archief gaan voor extra oefeningen. Deze week kan geoefend worden met de les '100 jaar Schiphol' uit het archief van 2016-2017(week 38).
Week 37 (9 t/m 13 september 2019 )

Omgekeerde oudergesprekken.
Bijna alle ouders hebben zich inmiddels ingeschreven voor een oudergesprek. Fijn dat we binnenkort op deze manier nader kennis kunnen maken met elkaar!

Huiswerk.
Vrijdag hebben de kinderen het nieuwe blad met redactiesommen meegekregen naar huis. Vrijdag 13 september gaan we deze sommen nakijken en nabespreken.
De komende week gaan we ook starten met huiswerk voor de werkwoordspelling. Woensdag 11 september krijgen de kinderen een huiswerkblad mee naar huis en een week later, op 18 september,  gaan we dit huiswerk nakijken.
Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Paralympische spelen' uit het archief van Nieuwsbegrip 2016-2017, week 37 aan de beurt.

Voor spelling kan woordpakket 2 thuis geoefend worden. Voor groep 7 zijn dit woorden met au/auw en ou/ouw, groep 8 worden deze week de woorden met de Griekse y behandeld.


Werken met office 365.

Op school werken we sinds vorig jaar met office 365. De afgelopen week hebben de leerlingen een briefje meegekregen met daarop een e-mail adres met wachtwoord. Hiermee kunnen zij overal(echt wereldwijd) inloggen en werken met office 365.
We lopen op school zo nu en dan nog tegen praktische problemen aan en dat zal bij de kinderen vast niet anders zijn. We hopen dat de kinderziektes er zo langzamerhand uit zullen verdwijnen en dat we dan naar volle tevredenheid met dit programma kunnen werken.


Zuluconnect.

Klik op onderstaande afbeelding om op Zuluconnect te komen. Via deze weg kunnen de leerlingen bij de programma's Topomaster, 123Zing, Rekentuin en Nieuwsbegrip komen.Gebroken voet.

Daniëlla heeft vorige week haar voet gebroken en zit nu met een 'gipsbeen' thuis. Gelukkig komt ze maandag weer op school, maar ze zit dan wel in een rolstoel. Ze zal de komende tijd dus wel wat hulp van de klasgenoten kunnen gebruiken. We wensen haar in ieder geval een voorspoedig herstel toe.


Week 36 ( 2 - 6 september 2019)
Vorige week.
Maandag 26 augustus zijn we vol goede moed aan het nieuwe schooljaar begonnen. De eerste ervaringen zullen vast thuis al uitgebreid besproken zijn, maar hier volgt een korte impressie van mijn kant.
Groep 7/8, een leuke enthousiaste groep. Harde werkers en nieuwsgierig. Dat laatste bedoel ik positief. Ze willen veel weten, stellen goede vragen en zuigen nieuwe informatie op. 


Vrijdag  zijn we met groep 7 gestart met een nieuw vak, Engels. Ook hier merk ik veel enthousiasme en het valt me nu al op dat de kinderen enorm hun best doen om de uitspraak van het Engels goed onder de knie te krijgen.
Voor schrijven hebben we dit jaar in de bovenbouw nieuwe werkboekjes en die zien er gelukkig veel aantrekkelijker uit dan de oude materialen.
Vrijdagmiddag hebben we de week samen geëvalueerd en de kinderen waren enthousiast. Ondanks de warmte waren ze erg tevreden over deze eerste week. 
Dit positieve gevoel willen we samen vast houden en daarvoor zijn we ook bezig geweest met het opstellen van nieuwe groepsregels. We gaan hier de komende week mee verder, maar één ding is al wel duidelijk, er komt geen ellenlange lijst met allerlei regels. We gaan proberen één of twee regels op te stellen die alles omvatten en er aan bijdragen dat we een goed schooljaar krijgen met elkaar.Op maandag, dinsdag en woensdag komt er een lio (leerkracht in opleiding) stage lopen in groep 7. Meester Emiel de Jong komt als vierde jaars student het vak leren bij ons op school. Meester Emiel is een oude bekende van mij, want vorig jaar heeft hij ook al stage gelopen bij mij. Dat is zo goed bevallen dat ik hem direct heb vastgelegd voor dit jaar. Hij is vorige week al geweest om kennis te maken en les te geven. Hij blijft tot begin februari. We zullen in deze periode de groep regelmatig splitsen. Meester Emiel  neemt dan groep 7 onder zijn hoede en ik ga me richten op groep 8. 

Huiswerk.

De kinderen krijgen in groep 7 en 8 ook huiswerk. Ze krijgen één keer per week een blad redactiesommen mee naar huis. Maandag krijgen ze het eerste blad mee en vrijdag 6 september gaan we dit blad nakijken/bespreken.
In groep 7 leren we de topografie van Europa, groep 8 krijgt de Wereld. De kinderen kunnen hier op school en thuis aan werken.
In de afgelopen jaren oefenden veel leerlingen de spellingafspraken thuis via Bloon. Met onze nieuwe methode voor taal en spelling zijn de resultaten over het algemeen goed, maar voor kinderen die moeite hebben met spelling is het goed om hier thuis extra aandacht aan te besteden.  In deze weblog wordt wekelijks vermeld welke spellingafspraak kan worden geoefend. De spellingafspraken zijn te vinden onderaan deze weblog. Ook kunt u hieronder zien hoe er met Bloon geoefend kan worden. 
Voor de leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen is het verstandig om iedere week een oefening op de computer te maken, daarbij maak ik gebruik van lessen uit het archief van Nieuwsbegrip. Welke les aan de beurt is vermeld ik ook op de weblog.

Huiswerk deze week.
Spelling.
We beginnen in beide groepen met lessen werkwoordspelling. Beide groepen werken aan spellingafspraak 1.  Hoe kan de werkwoordspelling geoefend worden?
Beide groepen leren in deze eerste les de tegenwoordige tijd van zwakke en sterke werkwoorden.  Dus de ik-, hij- en wij-vorm in de tegenwoordige tijd.
Begrijpend lezen.
Deze week kan geoefend worden de les 'Mensaap met uitsterven bedreigd' uit het archief van Nieuwsbegrip 2016-2017(week 36).Omgekeerde oudergesprekken.

Binnenkort houden we weer de omgekeerde oudergesprekken. Hier krijgt u binnenkort nader bericht over.

Informatieavond. 
De afgelopen jaren hebben we geen informatieavond meer gehouden, maar met juf Vera en meester Jeroen heb ik afgesproken dat we dat dit jaar wel gaan doen. In de bovenbouw zijn best veel nieuwe onderwerpen die we graag met de ouders willen bespreken. Er komt een informatieavond voor de ouders van groep 7 en een avond voor de ouders van groep 8, waar bijvoorbeeld wat meer de nadruk ligt op informatie over het voortgezet onderwijs. 
Voor deze avonden krijgt u  z.s.m. een uitnodiging.


De weblog.
Ik schrijf iedere week een stuk  op deze weblog. Als ik de weblog heb bijgewerkt stuur ik de ouders daar een Parro over.


 
 
Manieren om spelling thuis te oefenen.

-BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.


Voortgezet Onderwijs ( ook voor ouders en leerlingen, die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken)

Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.


http://www.hogeland.nl/

http://www.wesselgansfort.nl/

http://www.zernike.nl/

http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)

http://www.werkmancollege.nl/

http://www.praedinius.nl/

http://www.vmbogroenterra.nl/Vestigingen/Winsum.html


Link  naar een site met handige informatie over alle vormen van het vmbo

Belangrijke link overgang naar Voortgezet onderwijs
www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veelgestelde vragen door ouders)
 
Werkstuk maken
Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe