Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe

 

Een presentatie in een paar beelden.  Klik hier

Doelstelling
Een van de dingen die de Tiggeldobbe tot een fijne school maakt, is de aandacht voor cultuur. Zo is er ieder jaar de projectweek. Ook heeft elke groep zijn vaste culturele uitstapjes naar o.a. de bibliotheek, het Openlucht- wen Wierdenlandmuseum en het Noord-Nederlands Orkest. En dan zijn er activiteiten waarin ons culturele erfgoed centraal staat. Een overzicht van wat er aan cultuureducatie wordt gedaan vindt u  in het Cultuureducatie Plan  van de school.
De Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe helpt om het cultuuronderwijs in stand te houden.
 
Vrienden maken het mogelijk
De bezuinigingen in het onderwijs zorgden ervoor dat de Tiggeldobbe als school zich met name nog op haar kerntaak, het geven van onderwijs, kon richten. De extra zaken op het gebied van kunst en cultuur, zoals de projectweek, dreigden af te vallen: er was daar onvoldoende geld voor.
 
Mede daarom werd de  Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe opgericht om extra geld te generen waarmee de school die dingen kon blijven organiseren. Zo konden er ook nog extra activiteiten worden georganiseerd. 
Dat geld wordt opgebracht met verschillende acties, door sponsors, maar vooral ook door onze Vrienden. Mede door deze inzet kan de school nu extra voorstellingen, workshops en andere culturele activiteiten ontplooien. 
 
Vrienden worden?
Vanaf € 7,50 per jaar (meer mag ook) bent u al Culturele Vriend. Een eenmalige donatie is ook mogelijk. Met uw bijdrage geeft u het cultuuronderwijs op de Tiggeldobbe en daarmee voor de kinderen de ruimte die het verdient.
 
Zo wordt u vriend
Je kunt je aanmelden via de mail of door te bellen. Ook voor vragen kunt je mailen naar scvvdt@gmail.com, of een bestuurslid aanspreken. Voor meer informatie https://tiggeldobbecultureel.wordpress.com/
 
De Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het rabobanknummer is: NL95 RABO 0172 9155 89 t.n.v. Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe.
 
    

Fotoalbum

We hebben er voor gekozen om foto's van allerlei activiteiten - na toestemming van ouders op het inschrijfformulier- op een web fotoalbum te plaatsen.  U kunt de foto's gemakkelijk nabestellen en/of op allerlei manieren laten afdrukken. Verder kunnen alle familieleden (bijv. opa's en oma's) via internet foto's bekijken van hun kleinkind(eren). www.tiggeldobbe.mijnalbums.nl   Je hebt een code nodig om inzage te krijgen in het album. 

 

Foto's in en rond school op social media

Het gebeurt regelmatig dat ouders, opa's, oma's en bekenden foto's nemen  of filmpjes maken van schoolactiviteiten in en om de school. Dat mag alleen voor privé gebruik. Op deze foto's komen leerlingen en leerkrachten te staan en vanwege de privacy mogen deze niet worden verspreid!! Dus deze foto's of filmpjes op social media als Facebook plaatsen is absoluut niet toegestaan zonder toestemming van de betreffende ouders. 

Velen realiseren zich niet, dat het zo plaatsen van foto's en berichten op het internet onomkeerbaar is. Zodra een foto op het net wordt gezet, komt die daar (bijna) nooit meer vanaf. Zo'n foto kan altijd weer ergens opduiken. Het verwijderen van foto's kan in principe wel, maar is heel lastig. Het kan o.a. in cache van Google, in de WayBack Machine (internet-archief)
Het plaatsen van foto's kan  consequenties hebben voor de privacy van kinderen, ook als ze al lang en breed volwassen zijn. Misschien vinden ze het dan helemaal niet zo leuk meer dat hun kinderfoto's nog door de hele wereld bekeken kunnen worden. Daarnaast ontwikkelt de software voor gezichtsherkenning zich op dit moment razendsnel, waardoor je aan de hand van een eigen foto binnenkort heel makkelijk die oude schoolfoto's weer terug kunt vinden.
Dus wil je naast privégebruik toch foto's plaatsen, vraag de ouders en de leerkrachten dan vooraf nadrukkelijk om toestemming. Zie verder: www.mijnprivacy.nl voor rechten en plichten op het gebied van privacy.
Wij doen als school ons best om de privacywetgeving op onze school toe te passen. Als je daarover vragen, aanvullingen of opmerkingen hebt horen wij dat graag.