Onze school in een nieuw uniek gebouw
voor o.a. onderwijs, zorg, sport en de wijk

  
 
Het verhaal en de visie  de Tirrel
Op het terrein van De Twaalf Hoven realiseren we de Tirrel. Een gebouw voor zorg, onderwijs, buitenschoolse opvang, buurt, sport en vrije tijd.
Onze school krijgt een mooie plek. En onze kinderen  komen in een nieuw en overzichtelijk gebouw. Hoe dat er uit kan gaan zien leest u in de   Thema Nieuwsbrief Onderwijs. Ook in deze brief leest u hoe wij de school zien in dit prachtige gebouw. Deze  infographic  geeft een mooi overzicht van de bouw en bouwtijd.

In december 2017 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld. Het definitieve ontwerp is klaar en de start van de bouw is naar verwachting eind 2020. De bouwtijd bedraagt ongeveer 20 maanden.  Een informatief krantenartikel over de Tirrel vindt u hier

Ondertussen werken we verder om samen met De Piramiden, De Twaalf Hoven en de drie kinderopvang organisaatis invulling te geven aan het Ontmoeten, Verbinden en Verrijken. We ondernemen samen activiteiten (o.a. pannenkoeken bakken, zingen, schilderen) om voor zowel de kinderen als de bewoners (ook nu al) een meerwaarde te creëren.

Kijken?
De buurt heeft een social sofa aangeboden aan de Tirrel. Zittend op de sofa bij De Twaalf Hoven kunt u straks de bouw volgen. Onze kinderen werkten mee met tekeningen om de kunstenaars te inspireren.
Ook presenteren we regelmatig filmpjes over de voortgang van de realisatie op Tirrel TV 
Een filmpje met een 3D-doorkijkje ziet u via deze link.
     
En... onze kinderen van de leerlingenraad denken mee. Zie hierover ook dit artikel 

     

De Tirrel
...is een Gronings woord. Het betekent erg levendig. Deze betekenis past bij de visie en filosofie.. Een levendige plek in de wijk waar iedereen terecht kan. Kinderen houden ouderen actief, ouderen houden kinderen betrokken. Kinderen doen een schat aan extra ervaringen  en vaardigheden op in een gebouw dat meer is dan alleen een school.  
Over verkeer
Een verslag over veiligheid en verkeer.  Verkeer en de Tirrel (verslag van ouders)

Nieuwsbrieven
We houden u via deze en de site van de Tirrel  op de hoogte.  U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief de Tirrel.

Samen
Samen werken we de plannen voor de Tirrel uit. Ouders, teamleden en vertegenwoordigers van de gebruikers dragen hun steentje bij. En.... natuurlijk denken en doen ook onze kinderen (via de leerlingenraad) mee.