Leeringenraad 


Een school draait om kinderen. We praten daarom ook mèt kinderen. Ze hebben vaak een originele en goede kijk van wat er op school gebeurt en kan gebeuren.
Twee gekozen kinderen per groep uit de groepen 6, 7 en 8 vormen deze raad.
Ze kunnen adviezen geven, vragen stellen, evenementen (mee) organiseren en klankbord zijn voor leerkrachten en schoolleiding.
Kinderen leren spelenderwijs hoe besluiten tot stand komen en wat hun invloed daarop op kan zijn.  De raad wordt ondersteund door Wouter van Riet .

Hier vind je het  reglement van de LEERLINGENRAAD van obs Tiggeldobbe  

 

De leerlingenraad met v.l.n.r. : Fenja,  Lasse, Iris, Roel, Levi, Michiel,  Darien en Jack
 
De verslagen en afspraken :

2021-2022
Verslag van 15 juni 2022
Verslag van 11 mei 2022
Verslag van 14 maart 2022
Verslag van september 2021

2020/2021
Verslag van oktober 2020

2019/2020

Verslag 26 sept. 2019J
Verslag lln.-raad 7 november
Verslag leerlingenraad jan. 2020