Leeringenraad 


Een school draait om kinderen. We praten daarom ook mèt kinderen. Kinderen hebben vaak een originele en goede kijk van wat er op school gebeurt en kan gebeuren.
Mede daarom is er een leerlingenraad. Twee gekozen kinderen per groep uit de groepen 6, 7 en 8 vormen deze raad.
Ze kunnen adviezen geven, vragen stellen, evenementen (mee) organiseren en ze kunnen dienen als klankbord voor de leerkrachten en schoolleiding. Kinderen leren spelenderwijs hoe besluiten tot stand komen en wat hun invloed daarop op kan zijn. 
De raad wordt ondersteund door Tineke Kloosterhuis (leerkracht uit groep 4).

 
 
De leden van de leerlingenraad

De verslagen en afspraken (tot een jaar geleden):

2018/2019

2017/2018


 Leerlingenraad notulen 14-6-2018

 Leerlingenraad notulen 2-2-2018

 Leerlingenraad notulen 18-10-2017

 Leerlingenraad notulen 28-06-2017

 Leerlingenraad OBS Tiggeldobbe