Leeringenraad 


Een school draait om kinderen. We praten daarom ook mèt kinderen. Kinderen hebben vaak een originele en goede kijk van wat er op school gebeurt en kan gebeuren.
Twee gekozen kinderen per groep uit de groepen 6, 7 en 8 vormen deze raad.
Ze kunnen adviezen geven, vragen stellen, evenementen (mee) organiseren en ze kunnen dienen als klankbord voor de leerkrachten en schoolleiding. Kinderen leren spelenderwijs hoe besluiten tot stand komen en wat hun invloed daarop op kan zijn.  De raad wordt ondersteund door Jaap Rosema.

Hier vindt u het reglement van de LEERLINGENRAAD van obs Tiggeldobbe  

De nieuwe leerlingenraad met vlnr: Ties,  Anna, Eline, Lisa, Jort, Ivan, Daan en Teun
 

De verslagen en afspraken (tot een jaar geleden):

2019/2020
Verslag 26 sept. 2019
Verslag lln.-raad 7 november

2018/2019

Verslag leerlingenraad 28 juni 2019

 Verslag leerlingenraad

 Verslag Jesse & zoe Leerlingenraad gr7