op  onze  site  !    
  Tiggeldobbe, een openbare school waar plek is voor ieder kind. Kinderen leren er veel en kunnen zich in een veilig klimaat met een positieve aanpak, breed ontwikkelen. 
Kijk  hier  hoe we dat vorm geven.  
Ook uw kind is welkom. Maak een afspraak voor meer info en/of een rondleiding via aanmelden kinderen
        

Laatste nieuws
  • Na de voorjaarsvakantie starten we een derde kleutergroep. Chanine Wassenaar zal onze jongste aanwas gaan begeleiding in de blauwe groep
  • Het definitief ontwerp van  de Tirrel  is klaar. Deze  infographic  geeft een mooi overzicht en een tijdlijn.
  • Jonny Medendorp is vanaf half februari begonnen als conciërge op onze school. Samen met Evert Posthumus ondersteunt hij ons voor allerlei klussen en klusjes in de school. Welkom Jonny. 
  • Donderdag 27 februari bent u welkom in De Twaalf Hoven. Daar vertellen we u graag meer over de ontwikkelingen over de bouw van de Tirrel en dus ook over de nieuwe plek voor onze kinderen. U kunt binnenlopen tussen 17.00 en 20.00 uur. Graag tot dan !!
  • Het cultuureducatieplan vindt  u  hier   U leest wat we doen. Ook lees u de rol van de Culturele Vrienden  
  • Lees alle nieuws op  de Tiggeltjes.     En volg ons op Facebook voor allerlei activiteiten
Voor in de agenda:

        Scholen op de Kaart  voor informatie over onze en alle andere scholen in Nederland
Onze site is bijgewerkt op  14 februari
Wij  gaan zorgvuldig om met de privacy. Voor het beleid hierover verwijzen we naar de site van L&E:  privacy  
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de directeur.