op  onze  site  van  de    
  Tiggeldobbe, een openbare school waar plek is voor ieder kind. Kinderen leren er veel en kunnen zich in een veilig klimaat met een positieve aanpak, breed ontwikkelen. 
Kijk  hier  hoe we dat vorm geven.  
Ook uw kind is welkom. Maak een afspraak voor meer info en/of een rondleiding via aanmelden kinderen
        
Laatste nieuws
 • CORONA-nieuws
 • Vanaf 11 mei zijn we deels open. In de  brief  van 24 april o.a.  de afspraken over lestijden, hygiëne, ouders en wat te doen bij ziekte. De indeling van de kinderen is in een Parro aan de ouders verzonden.
 • In  deze  mailing. leest u waarom de hebben gekozen om kinderen elke dag naar school te laten komen.
 • Vanaf 8 juni gaan we weer helemaal open. Hiervoor is een landelijk protocol opgesteld.  Op basis hiervan ontvangt u in de week van 1 juni nader bericht over hoe dat uitwerkt voor onze school.
 • Kinderen waarvan beide ouders een vitaal beroep hebben, kunnen tot 8 juni worden opgevangen door twee vaste krachten.  Als één ouder een vitaal beroep heeft, moeten ouders eerst zelf zoeken naar opvang. Mocht dat écht niet lukken,  dan kan gevraagd worden om opvang. De lijst met vitale beroepen vindt u hier.  U kunt een verzoek voor opvang minimaal 24 uur van tevoren een mail sturen naar obstiggeldobbe@lauwerseneems.nl.
   
 • In de laatste Tiggeltjes leest u hoe we op onze school samen doorwerken.
 • Op de  infographic  van de  de Tirrel  ziet u het bouwoverzicht met een tijdlijn. 
  In dit  3D-filmpje  ben u o.a. in het gebouw.
    Kijk ook naaTirrel TVinfo via korte filmpjes.
 •         
 • Lees alle nieuws op  de Tiggeltjes.     En volg ons op Facebook voor allerlei activiteiten

op de Tiggeldobbe
 Onze site is bijgewerkt op  31 mei
Wij  gaan zorgvuldig om met de privacy. Voor het beleid hierover verwijzen we naar de site van L&E:  privacy  
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de directeur.