bij  obs Tiggeldobbe
gelegen in het mooiste dorp van Nederland
een school waar plek is voor ieder kind. Kinderen leren er veel en
kunnen zich in een veilig klimaat met een positieve aanpak, breed ontwikkelen.
 
Kijk  hier  hoe we dat vorm geven.  
Ook uw kind is welkom. Maak een afspraak voor meer info en/of een rondleiding via aanmelden kinderen
        
Laatste nieuws

Jammer, maar ook spannend.
De boom op het kleuterplein overleefde de storm niet.

Onlangs is er voor op het plein nieuw speel- en spelmateriaal gekocht.  Leuk!!
    
 • De portrettengallerij van de ouders uit medezeggenschapsraad en ouderraad  zijn aangepast. 
 • n deze  brief die alle ouders ook via Parro kregen, de afspraken op school i.v.m. corona.  De brief is gebaseerd op het landelijk protocol (versie aug.)
  Voor kinderen met snotneuzen (verkouden) is er de beslisboom. Die gebruiken we om kinderen al dan niet toe te laten op school. Er is er een voor kinderen van  4 tot 6 jaar  en eentje van 7 tot en met 12 jaar
 • Op 23 september beslist de gemeenteraad over het definitieve budget van de Tirrel. Hoewel het om een enorme investering gaat, blijft Jaap de Tirrel voor zowel de regio, het dorp en onze school een goede, unieke en duurzame investering vinden. Zie ook dit artikel in de Ommelander Courant van 10 september.
 • Op de  infographic  van de  de Tirrel  ziet u het bouwoverzicht met een tijdlijn. 
  In dit  3D-filmpje  ben u o.a. in het gebouw.
    Kijk ook naaTirrel TVinfo via korte filmpjes.
 •         
 • Lees alle nieuws op  de Tiggeltjes.     En volg ons op Facebook voor allerlei activiteiten

 
 Onze site is bijgewerkt op  13 september
Wij  gaan zorgvuldig om met de privacy. Voor het beleid hierover verwijzen we naar de site van L&E:  privacy  
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de directeur.