op  onze  site  !    
  obs Tiggeldobbe, een school waar kinderen veel leren en zich in een veilig klimaat met een positieve aanpak ontwikkelen. 
Kijk  hier  hoe we dat vorm geven.  
Uw kind is welkom. Maak een afspraak voor meer info en/of een rondleiding via aanmelden kinderen
    
    
Laatste nieuws
  • Samen met Noordakkoord zijn we gestart met een Kinderkoorklas.
  • Op ouders  ziet u wie de klassenouder voor de ouderraad is.  Ook de leden van de medezeggenschapsraad zijn hier te zien.
  • Samen met de Piramiden  hebben we twee schaakteams. Dit in het kader van elkaar Ontmoeten, Verbinden  en Verrijken (van de Tirrel).
  • Het cultuureducatieplan vindt  u  hier   U leest wat we doen. Ook lees u de rol van de Culturele Vrienden  
  • Het definitief ontwerp van  de Tirrel  is klaar. Deze  infographic  geeft een mooi overzicht en een tijdlijn. In november was er een congres,  met o.a. dit  filmpje. Nieuwsgierig? Kijk hier.
  • Lees alle nieuws op  de Tiggeltjes.     En volg ons op Facebook voor allerlei activiteiten
   
Duo's (een ouder en een jong kind) druk bezig met het taalprogramma BOUW 
        Scholen op de Kaart  voor informatie over onze en alle andere scholen in Nederland
 
Onze site is bijgewerkt op  17 januari 
Wij  gaan zorgvuldig om met de privacy. Voor het beleid hierover verwijzen we naar de site van L&E:  privacy  
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de directeur.