op onze site.
Met informatie over wie we zijn en 
wat we doen 

     

  Tiggeldobbe, een school waar kinderen veel leren en zich
in een veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen.
 
Kijk  hier  hoe we dat vorm geven.  
Maak een afspraak voor meer info en/of een rondleiding via aanmelden kinderen.  
    

    
Laatste nieuws
 We zijn weer begonnen......
   
 
  • Schrijf je eigen boek: In de kinderboekenweek kun je je eigen boek schrijven over Vervoer en Reizen. Stel je hebt een miljoen euro die je mag besteden. Waar ga je heen en hoe reis je. Maak hier een verhaal gedicht of tekening van. Lever dat in of stuur het naar het Kinderboekenhuis, Kerkpad 2 in Winsum. Daar worden alle inzendingen ten toon gesteld. En.... je kunt er ook nog een mooie prijs mee winnen.  
  • De officiële documenten van school voor dit schooljaar, zoals het jaarverslag, de schoolgids, het schoolplan, het schooljaarplan en de beschrijving van de kwaliteitszorg zijn op de site geplaatst. Hebt u vragen of opmerkingen? Laat het weten. Maak een afspraak met Jaap Rosema 
  • Het definitief ontwerp van  de Tirrel  is klaar. Deze  infographic  geeft een mooi overzicht
  • Ons cultuur educatie plan is opnieuw goed bevonden. Voor de komende jaren krijgen we weer extra subsidie voor kunst en cultuur. Samen met de extra gelden van de Culturele Vrienden  kunnen we onze kinderen een mooi pakket aanbieden 
  • Vanaf augustus krijgen de kinderen vanaf groep 3 twee keer per week gymnastiek van onze vakleerkracht Annemiek van Dijk.  Zij gaat ook in groep 4 de Rots & Water-training geven.     
  • De verkiezingen voor een (gedeeltelijke) nieuwe leerlingenraad zijn aanstaande.
  • Ook voor de MR zijn er binnenkort verkiezingen.

Een greep uit deze maand

  • Lees voor alle nieuws  de Tiggeltjes 
  • De zandbak is opgefleurd met een knal gele rand
  • Ook het klimrek op het kleuterplein is opgefrist
 

Naast deze algemene informatie  is er ook info op .....
   de Tiggeltjes, onze maandbrief. 
 de leerlingenpagina met daaronder nieuws uit de groep 
             Hier  vindt u info van de leerkracht(en) voor hun groep.

         Scholen op de Kaart info over alle scholen in Nederland (incl.  onze schoolgids)
 Voor foto's: klik hier!   Om ze te bekijken is een  wachtwoord nodig. 
 
Onze site is bijgewerkt op  17 september 
Wij  gaan zorgvuldig om met de privacy. Voor het beleid hierover verwijzen we naar de site van L&E:  privacy  
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de directeur.