op onze site.
Met informatie over wie we zijn en wat we doen 
      
  Tiggeldobbe, een school waar kinderen veel leren en zich
in een veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen.
 
Kijk  hier  hoe we dat vorm geven.  
Maak een afspraak voor meer info en/of een rondliding via aanmelden kinderen.  
    
    
Laatste nieuws
  • Samen met Noordakkoord starten we in januari 2020 een Kinderkoorklas. Ouders hebben hier onlangs een Parro met informatie over gekregen. Ze kunnen hun kind evt. aanmelden.
  • Kijk eens op ouders  daar ziet u wie de klassenouder voor de ouderraad is van elke groep. Ook de leden van de medezeggenschapsraad zijn hier te zien.
  • Samen met de Piramiden  hebben we twee schaakteams. Dit in het kader van elkaar Ontmoeten, Verbinden  en Verrijken (van de Tirrel).
  • Het cultuureducatieplan is op de site te vinden en ook  hier . Hierin is ons beleid is en wat we doen te lezen, alsmede  de rol van de Culturele Vrienden  
  • Het definitief ontwerp van  de Tirrel  is klaar. Deze  infographic  geeft een mooi overzicht. In november 19 hadden we een congres, waar we als introductie een filmpje presenteerden. Nieuwsgierig? Kijk hier.
   
Duo's (een ouder en een jong kind) druk bezig met het taalprogramma BOUW 
 

Een greep uit deze maand

  • Lees voor alle nieuws  de Tiggeltjes.   
  • We gaan met Sinterklaas, Kerst (en natuurlijk gewoon samen aan het werk) op naar 2020!

Naast deze algemene informatie  is er ook info op .....
 de leerlingenpagina met daaronder nieuws uit de groep. Hier  vindt u info van de leerkracht(en) voor hun groep.

         Scholen op de Kaart info over alle scholen in Nederland (incl.  onze schoolgids)
 Voor foto's: klik hier!   Om ze te bekijken is een  wachtwoord nodig. 
 
Onze site is bijgewerkt op  6 december 
Wij  gaan zorgvuldig om met de privacy. Voor het beleid hierover verwijzen we naar de site van L&E:  privacy  
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de directeur.