op  onze  site  !    
  Tiggeldobbe, een openbare school waar plek is voor ieder kind. Kinderen leren er veel en kunnen zich in een veilig klimaat met een positieve aanpak, breed ontwikkelen. 
Kijk  hier  hoe we dat vorm geven.  
Ook uw kind is welkom. Maak een afspraak voor meer info en/of een rondleiding via aanmelden kinderen
        
Laatste nieuws
Het is  voor de scholen erg belangrijk dat kinderen tijdig worden aangemeld.
Wordt uw peuter voor 1 augustus 2021  4 jaar?  
Maak dan een afspraak voor informatiepakketje, meer info via

 aanmelden kinderen
Uiteraard kunt u in deze bijzondere tijd ook bellen met Jaap Rosema  (06 - 223 774 24)
 • TOT EN MET 10 MEI IS ONZE SCHOOL  i.v.m.  het  CORONA-VIRUS  GESLOTEN. 
  Kinderen waarvan beide ouders een vitaal beroep hebben, kunnen worden opgevangen.  Als één ouder een vitaal beroep heeft, moeten ouders eerst zelf zoeken naar opvang. Mocht dat écht niet lukken  dan kan gevraagd worden om opvang. De lijst met vitale beroepen vindt u  hier . U kunt voor een verzoek voor opvang 24 uur van tevoren een mail sturen naar obstiggeldobbe@lauwerseneems.nl.
 • Ouders/verzorgers kregen informatie over opvang en het werk dat kinderen thuis kunnen doen. Er is voor kinderen en ouders bijna dagelijks digitaal contact met leerkrachten.  Dit contact loopt via Teams, de site en de mail.
 • De thuiswerk opdrachten per groep staan op Groeps-infoKijk verder op Nieuws uit de groep.
 • Wekelijks overlegt het team hoe alles verloopt.  Bij wijzigingen houden we u via Parro op de hoogte.
 • Bij vragen van algemene aard over corona kan mevrouw Gerda Jokshorst van de GGD worden gebeld:  06-51330727. Ook op de site van het RIVM staat veel informatie.
 • In de laatste  Tiggeltjes leest u hoe we op school zo goed mogelijk samen door werken.

 • Op de pagina  ICT & Mediawijsheid  vindt u informatie over het veilig gebruik van o.a. internet.
 • Op de  infographic  van de  de Tirrel  ziet u het bouwoverzicht met een tijdlijn. 
  In dit  3D-filmpje  ben u o.a. in het gebouw.
   Kijk ook naaTirrel TV. Info via korte filmpjes.
 • Ons cultuureducatieplan vindt  u  hier.  Ook leest u over de rol van de Culturele Vrienden                  
 • Lees alle nieuws op  de Tiggeltjes.     En volg ons op Facebook voor allerlei activiteiten

op de Tiggeldobbe
 Onze site is bijgewerkt op  2 april
Wij  gaan zorgvuldig om met de privacy. Voor het beleid hierover verwijzen we naar de site van L&E:  privacy  
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de directeur.