op onze site.
Met informatie over wie we zijn en 
wat we doen 

     

  Tiggeldobbe, een school waar kinderen veel leren en zich
in een veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen.
 
Kijk  hier  hoe we dat vorm geven.  
Maak een afspraak voor meer info en/of een rondleiding via aanmelden kinderen.  
    

    
Laatste nieuws
 • DONDERDAG  14 NOVEMBER  is de school  GESLOTEN.
  Het team heeft een STUDIEDAG

   
 • Wie zitten er in de ouderraad??  Kijk eens op ouders   daar ziet u wie de klassenouder is van elke groep. Ook de leden van de medezeggenschapsraad zijn hier te zien.
 • Samen met de Piramiden gaan we twee schaakteams vormen in het kader van elkaar Ontmoeten, Verbinden  en Verrijken (van de Tirrel). De trainingen starten op 7 november.
 • Ons cultuur educatie plan is opnieuw goed bevonden. Voor de komende jaren krijgen we weer extra subsidie voor kunst en cultuur. Samen met de extra gelden van de Culturele Vrienden  kunnen we onze kinderen een mooi pakket aanbieden 
 • Het definitief ontwerp van  de Tirrel  is klaar. Deze  infographic  geeft een mooi overzicht
 • De informatie over het Voortgezet Onderwijs is op de site aangepast
   

Duo's (tutoren) die bezig zijn met een taalprogramma BOUW 
 

Een greep uit deze maand

 • Lees voor alle nieuws  de Tiggeltjes.   
 • De leerlingenraad buigt zich o.a. over de zomerfoto's, afspraken over spelen in en bij de bosjes en over het ontwerpen van tekeningen voor de witte platen op de "Overkant."
 • 14 oktober was er een ouderavond (gr. 5 t/m 8) over SterkWerk; een pro-sociale aanpak op onze school in samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen. Zie ook dit bestand

Naast deze algemene informatie  is er ook info op .....
 de leerlingenpagina met daaronder nieuws uit de groep 
             Hier  vindt u info van de leerkracht(en) voor hun groep.

         Scholen op de Kaart info over alle scholen in Nederland (incl.  onze schoolgids)
 Voor foto's: klik hier!   Om ze te bekijken is een  wachtwoord nodig. 
 
Onze site is bijgewerkt op  12 november 
Wij  gaan zorgvuldig om met de privacy. Voor het beleid hierover verwijzen we naar de site van L&E:  privacy  
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de directeur.